Оцінка роботи академії

Актуально

Редакційна колегія

 

 

Головний редактор / Editor-in-Chief: 

  Никоненко О.С. (Запоріжжя) 

 

 

 

 

 

 


Заступник головного редактора / Deputy Editor-in-Chief:

  Шаповал С.Д. (Запоріжжя)           

                           

 

 

 

  

 

 

 

Бараннік Н.Г. (Запоріжжя)
Березницький Я.С. (Дніпро)
Бойко В.В. (Харків)
Бучакчийська Н.М. (Запоріжжя)
Воронцова Л.Л. (Запоріжжя)
Гриценко С.М. (Запоріжжя)
Гук І.І. (Австрія)
Гусаков О.Д. (Запоріжжя)
Запорожан В.М. (Одеса)
Калінін Р. Є. (Рязань, Росія)
Коваленко В.М. (Київ)
Ковальов О.О. (Запоріжжя)
Колесник Ю.М. (Запоріжжя)
Кошля В.І.  (Запоріжжя)
Лаврик А.С. (Київ)
Лазоришинець В.В. (Київ)
Лєонов В.Л. (Томск, Росія)
Лоскутов О.Є. (Дніпро)
Луценко Н.С. (Запоріжжя)
Милиця М.М. (Запоріжжя)
Мішалов В.Г. (Київ)
Ничитайло М.Ю. (Київ)
Овчаренко Л.С. (Запоріжжя)
Просвєтов Ю.В. (Запоріжжя)
Решетілов Ю.І. (Запоріжжя)
Русин В.І. (Ужгород)
Усенко О.Ю. (Київ)
Фомін П.Д. (Київ)
Фуркало С.М. (Київ)
Фуштей І.М. (Запоріжжя)
Ярешко В.Г. (Запоріжжя)

 

 

 

Секретарі / Secretaries: Дмитрієва С.М., Рязанов Д.Ю.

 

Відповідальний секретар / Executive Secretary:  Каширін В.О.