Оцінка роботи академії

Актуально

Архів журналу "Сучасні медичні технології"

 

 

 

  Всеукраїнський науково-практичний журнал "Сучасні медичні технології" щорічно випускає 4 номери, які охоплюють широке коло питань сучасної медицини. Мета видання – представити українським лікарям і науковцям можливості сучасної медицини для застосування їх в практичній діяльності. Журнал проводить публікацію передових статей, результатів оригінальних досліджень, систематичних оглядів і даних метааналізів, стандартів діагностики та лікування, клінічних протоколів і керівництв, оглядів наукової літератури, оглядових лекцій.

 

  All-Ukrainian scientific and practical journal "Modern medical technology" annually issues 4 numbers covering a wide range of issues of modern medicine. The purpose of the publication is to provide Ukrainian doctors and scientists with the possibilities of modern medicine for their practical application. The journal publishes advanced articles, the results of original research, systematic reviews and data meta-analyzes, standards of diagnosis and treatment, clinical protocols and manuals, reviews of scientific literature, review lectures.