Оцінка роботи академії

Актуально

Збірник наукових праць "ДЗ ЗМАПО МОЗ України"

Збірник наукових праць

ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"

zbirniczbirnic

Науковий збірник академії "Актуальні питання медичної науки й практики" включено у перелік спеціалізованих видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. 

З питань публікації робіт необхідно звертатися до фахівців наукової групи
т. 279-07-23

: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Правила для оформлення статей до збірника наукових праць ЗМАПО

«Актуальні питання медичної науки та практики»

 • Збірник наукових праць передбачає публікації результатів наукових досліджень з пріоритетних напрямків медичної науки: серцево-судинних, хірургічних, гастроентерологічних захворювань, охорони здоров’я матері й дитини, системного аналізу функціональних проявів специфічних та неспецифічних реакцій організму, травми, травматизму, ортопедичних та неврологічних захворювань, медицини невідкладних станів та інших розділів медицини.
 • Збірник видається двічі на рік українською та російською мовами.
 • До розгляду приймаються статті обсягом – від 6 до 10 сторінок, огляди – від 8 до 12 сторінок.
 • Текст статті друкується через 1.5 інтервали на аркуші формату А4. Шрифт – 14, Times New Roman. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє та нижнє – по 2 см. Сторінка тексту повинна містити 28 - 30 рядків, 60 - 65 знаків у рядку.
 • Схема викладання статті:

УДК
НАЗВА СТАТТІ (великими літерами).
Ініціали та прізвище автора (авторів).
Назва кафедри та закладу де виконувалась робота. 
Ключові слова (4 – 7 слів).
Викладання матеріалу наукових статей повинно відповідати п.3 Постанови Президії ВАК України
№ 7-05/1 від 15.01.2003р. (Бюлетень ВАК України.-2003.-№1.-С.2)
та включати в себе такі розділи:

 • вступ;
 • мета роботи (дослідження);
 • матеріали та методи;
 • результати досліджень та їх обговорення;
 • висновки;
 • література.

Резюме (англійською мовою) містить:

Summary
НАЗВА СТАТТІ
(великими літерами).

Ініціали та прізвище автора (авторів).
Резюме.

  Key words:

  Обсяг резюме не повинен перевищувати 15 строк.

 • Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць 2 і більше). Скорочення в назві таблиць не дозволяється. Цифровий матеріал подається із статистичною обробкою. Таблиці подають у тексті статті в електронному варіанті й на окремих аркушах.

Список літератури наводиться за абеткою в такому порядку:

 • наукові праці, надруковані кирилицею;
 • наукові праці надруковані латиницею.

У цій послідовності джерела літератури й нумеруються. Посилання на літературні джерела в тексті подаються у квадратних дужках. Цифрові посилання у тексті статті обов’язково повинні збігатися з відповідними номерами у списку літератури. Посилання на неопубліковані роботи не дозволяються. Давність більшості літературних джерел не повинна перевищувати 10 років. Кількість джерел у списку літератури оригінальних статей не повинна перевищувати 10 - 15, оглядах – 30 - 50. Список літератури оформлюється у відповідності до ДОСТу 7.1 – 84 та вимог ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2000. - № 2. – С.61 – 62).

Автори рукописів повинні дотримуватись міжнародних номенклатур. Скорочення термінів (крім загальноприйнятих) - неприпустиме. Назви фірм, що випускають лікарські засоби, апаратуру, реактиви, наводяться в оригінальній транскрипції із зазначенням країни. Результати вимірювань подаються в одиницях міжнародної системи СІ, терміни – відповідно до анатомічної та гістологічної номенклатури. 

Рукопис подається у 2-х примірниках на паперовому носії, надрукованих на одній стороні листа формату А4. Електронний варіант (Microsoft Word for Windows). Рукопис супроводжується офіційним направленням від установи, в якій виконана робота, експертним заключенням. Стаття повинна бути підписана авторами, мати візу проректора з наукової роботи до друку.

Редакція залишає за собою право редакційної правки статей.

Статті, оформлені без дотримання зазначених правил, не розглядаються.

Опубліковані збірники (архів за рік вміщує 4 випуски збірника):

 zbirnik_2010  (10Мб)

 zbirnik_2011  (11Мб)

 zbirnik_2012  (21Мб)

   zbirnik_2013 (3Мб) відкривається у новому вікні