Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра урології

Загальна інформація кафедри урології

Навчальною базою кафедри урології є урологічне відділення комунальної установи «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР.

Співробітники кафедри урології

 

Склад кафедри:

Люлько Олексій Олексійович – завідувач кафедри, професор, д.мед.н.

Бурназ Олександр Олегович – доцент, к.мед.н.

Варвашеня Максим Вікторович – асистент, к.мед.н.

Нікітюк Ігор Миколайович – асистент, к.мед.н.

Сагань Олексій Степанович – асистент, к.мед.н.

 

Завідуючий

 

 

 

 Завідувач кафедри - професор, д.мед.н. Люлько Олексій   Олексійович

 

 

 

Бурназ

 

 

 

 

 К.мед.н., доцент Бурназ Олександр Олегович

 

 

 

 

 

 

Никитюк

 

 

 

 

 К.мед.н., асистент Нікітюк Ігор Миколайович

 

 

 

 

 

сагань

 

 

 

 

 

 

 К.мед.н., асистент Сагань Олексій Степанович

 

 

 

 

 

 

Варвашеня

 

 

 

 

 К.мед.н., асистент Варвашеня Максим Вікторович

 

 

 

 

 

 

 Наукові спрямування кафедри урології

 

Наукова діяльність 

 

1. Впровадження власних нових медичних технологій, методів, способів за останні 3 роки:

1. Лапароскопічна нефропексія.

2. Лапароскопічна пластика ПУС.

3. Лапароскопічна радикальна простатєктомія.

4. Симультанні урологічні операції на верхніх та нижніх сечових шляхах. 

5. Операції Берча при нетриманні сечі.

6. Радикальна лапароскопічна простатектомія.

7. Ретроперітонеоскопічна піелоуретростомія.

8. Ретроперітонеоскопічна адреналектомія.

9. Ретроперітонеоскопічна резекція сечового міхура.

10. Комбіновані лапароскопічні втручання при нетриманні сечі та пролапсі тазових органів у жінок.

11. Лапароскопічний забір донорської нирки.

2. Авторські свідоцтва, патенти

3. Перелік наукових видань, підготовлених та опублікованих кафедрою за останні 5 років

4. Перелік видань підручників за останні 5 років

5. Перелік наукових видань, підготовлених та опублікованих кафедрою за останні 5 років в закордонних виданнях

  

Навчання на кафедрі урології

 

Навчальний план кафедри урології на 2018 рік

 

106

118.2. Поліклінічна урологія для сімейних лікарів. Зав. і урологи урологічних відділень лікарень і поліклінік, хірурги лікарень і поліклінік, сімейні лікарі. (Виїзний цикл).

ТУ

1

02.01-31.01


107

118.2. Невідкладна допомога урологічним хворим. Зав. і урологи урологічних відділень лікарень і поліклінік, хірурги лікарень і поліклінік. (Виїзний цикл).

ТУ

1

01.02-02.03

108

118.2. Оперативна урологія. Зав. і урологи урологічних відділень лікарень і поліклінік, хірурги лікарень і поліклінік.

ТУ

1

02.03-02.04

109

118.2. Поліклінічна урологія для сімейних лікарів. Зав. і урологи урологічних відділень лікарень і поліклінік, хірурги лікарень і поліклінік, сімейні лікарі. (Виїзний цикл).

ТУ

1

02.04-01.05

110

118.3. Передатестаційний цикл. Лікарі-урологи.

ПАЦ

1

02.05-31.05

111

118.2. Поліклінічна урологія для сімейних лікарів. Зав. і урологи урологічних відділень лікарень і поліклінік, хірурги лікарень і поліклінік, сімейні лікарі. (Виїзний цикл).

ТУ

1

01.06-02.07

112

118.2. Невідкладна допомога урологічним хворим. Зав. і урологи урологічних відділень лікарень і поліклінік, хірурги лікарень і поліклінік. (Виїзний цикл).

ТУ

1

03.09-02.10

113

118.2. Невідкладна допомога урологічним хворим. Зав. і урологи урологічних відділень лікарень і поліклінік, хірурги лікарень і поліклінік. (Виїзний цикл).

ТУ

1

02.10-01.11

114

118.3. Передатестаційний цикл. Лікарі-урологи.

ПАЦ

1

01.11-30.11

115

118.2. Поліклінічна урологія для сімейних лікарів. Зав. і урологи урологічних відділень лікарень і поліклінік, хірурги лікарень і поліклінік, сімейні лікарі. (Виїзний цикл).

ТУ

1

30.11-31.12

 

На кафедрі урології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» проводиться післядипломна підготовка лікарів на циклах інтернатури, спеціалізації, тематичного удосконалення та на передатестаційних циклах.

Комплектування циклів здійснюється за заявами обласних та міських управлінь охорони здоров'я, інших відомчих органів управління медичною службою, керівників медичних установ різних форм власності.

Лікарі, що працюють поза системою закладів МОЗ України, зараховуються на навчання за угодою на умовах позабюджетних платних послуг.

Порядок зарахування в інтернатуру регламентовано наказом МОЗ України від 19.09.1996 р. № 291 "Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації" та від 28.04.2004 р. № 220 "Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів". Після закінчення інтернатури присвоюється звання лікаря-спеціаліста з певної спеціальності і видається сертифікат встановленого зразку.

Післядипломна підготовка лікарів регламентована наказом МОЗ України від 22.07.1993 р. №166 «Про подальше удосконалення післядипломної підготовки лікарів (провізорів)»; від 17.03.1993 р. №48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності»; від 19.12.1997р. №359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», від 07.12.1998 р. №346 «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих закладах післядипломної освіти» ; від 12.08.2009 р. №588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я»; від 07.07.2009 р. №484 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».

Спеціалізація проводиться, якщо лікар змінює свою спеціальність на іншу при умові, що спеціаліст відпрацює за державним розподілом не менше трьох років після отримання попередньої спеціальності           в інтернатурі.

Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації лікарів з окремих розділів відповідної спеціальності та є обов'язковим видом підвищення кваліфікації, яке проводиться не менше одного разу в період між проходженням передатестаційних циклів та атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії (на протязі п'яти років). Після закінчення тематичного циклу видається посвідчення вста-новленого зразку.

Передатестаційні цикли проходять лікарі, яким потрібна атестація на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. На передатестаційні цикли приймаються лікарі суворо за спеціальністю отриманою в інституті або на циклах спеціалізації при умові відповідного стажу роботи.

При оформленні лікарів на цикли спеціалізації та удосконалення необхідно мати слідуючи документи:

1) путівку завірену підписом керівника і печаткою органу охорони здоров'я:

2) диплом про вищу освіту або його нотаріально завірену копію;

3)  сертифікат про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації;

4)  посвідчення про підвищення кваліфікації та про присвоєння категорії;

5) посвідчення про відрядження;

6) паспорт;

7) довідку про кількість набраних балів за останні п'ять років, завірену підписом керівника і печаткою органу охорони здоров'я.

 

Порядок зарахування лікарів-курсантів

 

Прибувши до м. Запоріжжя, лікар може відразу поселитись в гуртожиток за адресою, яка вказана в путівці. Підставою для цього є путівка, завірена підписом керівника та печаткою медичного закладу.

Кожний лікар-курсант повинен зареєструватись в учбовому відділі академії і одержати квиток слухача. Адреса академії також вказана в путівці.

  

Лікувальна робота на кафедрі урології

 

Клінічна база має ендоскопічне обладнання, яке дозволяє виконувати трансуретральні ендоскопічні втручання у урологічних хворих.

 В процесі навчання широко використовувались семінари - екскурсії в радіологічне відділення, рентгенологічне та відділення сонографічних досліджень, ендоскопії, ЯМР, ОРІТ, де лікарі-курсанти знайомляться з методами дослідження урологічних хворих, проведенням гемодіалізу, гемосорбції, плазмофорезу.

 За останні роки впроваджені в практику роботи урологічної клініки перкутанна ігніопунктура кіст нирок; трансабдомінальна нефректомія при пухлинах нирок з формуванням, за власною методикою, сечового міхура з товстого шлунку; пластику шийки сечового міхура при нетриманні сечі і т.д.

З діагностичною метою в повсякденній практиці широко застосовую наступні методи дослідження: рентгенографія (у стандартних і допоміжних укладаннях, контрастна (внутрішньовенна видільна урографія, ретроградна уретеропієлографія, уретроцистографія, пневморетро-перитонеум, кістографія); функціональні знімки, томографія), ЯМР-томографію і комп'ютерну томографію органів заочеревинного простору; УЗД органів сечостатевої системи; уретроскопія, цистоскопія, хромоцистоскопія, радіоізотопна ренографія, сканування нирок, урофлоуметрія і т.д.

З діагностичною метою проводжу також інвазивні методи дослідження: пункцію порожнинних утворень, пункційні біопсії простати і яєчок з наступним цитологічним і патогістологічним дослідженням.

  

ГРАФІК

 щотижневих консультацій викладачів кафедри урології

 в обласній консультативній поліклініці на 2018 рік 

Понеділок – к.м.н. асистент О.С. Сагань 12.00. – 14.00
Вівторок – к.м.н. асистент М.В. Варвашеня 12.00. – 14.00
Середа – к.м.н. доцент О.О. Бурназ 12.00. – 14.00
Четвер – к.м.н. асистент І.М. Нікітюк 12.00. – 14.00
П'ятниця – д.м.н. професор О.О. Люлько 12.00. – 14.00