Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра травматології та ортопедії

Научная деятельность

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры являются:

  • лечение повреждения костей и суставов и их последствия;
  • лечение внутрисуставных переломов по методике предложенной кафедрой; 
  • лечение заболеваний крупных суставов, создание  системы консервативного и оперативного лечения, дегенеративно-дистрофических поражений опорно-двигательного аппарата;
  • влияние внешних факторов окружающей среды на структуру костной ткани и консолидацию переломов;
  • лечение гнойно-воспалительных осложнений после эндопротезирования крупних суставов с восстановлением опороспособности конечности.
  • влияние перелома на минеральную плотность костной ткани скелета, изучены механизмы патогенеза и разработаны методы лечения.
  • лечение внутрисуставных переломов нижних конечностей у больных с сахарным диабетом 1 типа.

За последние годы сотрудниками  кафедры изданы  следующие учебно-методические пособия,

утвержденные в  министерстве здравоохранения и в министерстве образования и науки:

1. Побел А.М. Остеопороз. Під ред.. Коржа О.О. – Харків. – 2002.

2.Побєл А.М. Остеоартроз. (Консервативна терапія). Під ред. Коржа М.О. – Харків. – 2007.

3 .Побєл А.М.,  Кляцький Ю.П. Навчально – методичний посібник для самостійної підготовки лікарів – інтернів. – Запоріжжя. – 2007.

4. Побєл А.М.,  Кляцький Ю.П.,  Трибушний О.В., Побєл Є.А. Діагностика та лікування гнійно-запальних процесів кісток і суглобів. (Навчально-методичний посібник). Запоріжжя – 2008.

5. Побєл А.М.,  Кляцький Ю.П. Методичний посібник для викладачів з підготовки лікарів – інтернів за фахом «ортопедія та травматологія». Запоріжжя – 2009.

6. Побєл А.М., Шаповал С.Д., Кляцький Ю.П., Трибушний О.В., Побєл Є.А. Навчальний посібник. Гнійно-запальні захворювання великих суглобів. Запоріжжя – 2012.

7. . Побєл А.М., Побєл Є.А. Навчально-методичний посібник за редакцією      професора М.Я.Доценка. Дисплазія сполучної тканини у дорослих: практичні аспекти. Запоріжжя – 2013.

8. Побєл А.М., Кляцький Ю.П.Навчально-методичний посібник для самостійої підготовки лікарів-інтернів за фахом ортопедія та травмвтологія 2008.

10. Медичний посібник для викладачів з підготовки лікарів-інтернів по травматології. Запоріжжя 2009.

11.Побєл Є.А. Кляцький Ю.П. Трибушний О.В. труфанов І.І.Гнійно-запальні захворювання великих суглобів. Запоріжжя 2012

12. Побєл Є.А., Кляцький , Труфанов І.І., Трибушний О.В. Клініка, діагностіка та лікуваня інфекційних ускладнень ендопротезування кульшового суглоба. Запоріжжя. 2016.

 

Патенти.

1.  Побєл А.М., Коструб О.О., Амро Т.А. Побєл Є.А. Спосіб лікування внутрішньосуглобових переломів колінного і гомілковоступневого суглобів. Деклараційний патент на винахід № 56027 А, 7 А61В17/58 (UA). 15.04.2003. Бюл. №4. 

2. Побел А.Н., Амро Т.А., Побел Е.А. Спонгиозный встречно-компрессирующий стержень. Декларационный патент № (51)7 А61В17/58 (UA). 17.10.2003.

3. Коструб О.О., Побєл А.М., Побєл Є.А., Амро Т.А. Пристрій для остеосинтезу. Деклараційний патент № 56028 А, 7 А61В17/58 (UA). 15.04.2003. Бюл. №4.

4. Побєл А.М., Побєл Є.А. Пристрій для остеосинтезу. Деклараційний патент № 11017, 7 А61В17/58 (UA). 15.12.2005. Бюл. №2.

5. Попсуйшапка О.К., Побєл Є.А. Пристрій для лікування переломів шийки та вертлюгової зони стегнової кістки. Деклараційний патент № 13777 МПК 7 А61В 17/56 (UA). 17.04.2006. Бюл. №4.

6. Побєл Є.А. Багатоплощинно-репонуючий стрижневий апарат зовнішньої фіксації. Деклараційний патент № 57328. МПК А61В17/58 (UA). 25.02.2011. Бюл. №4.

7. Побєл А.М., Бойко Є.М, Побєл Є.А., Пелешук І.Л., Трибушний О.В., Кляцький Ю.П. Спосіб хірургічної профілактики дисрегенерації при свіжих переломах кісток передпліччя. Деклараційний патент № 62317. МПК А61В17/00. 25.08.2011. Бюл. № 16.

8. Корж М.О., Радченко В.О., Дєдух Н.В., Малишкіна С.В., Нікольченко О.А., Побєл Є.А. з співав. Спосіб прогнозування перебігу регенерації кісткової тканини. Патент на корисну модель №79708. МПК А61В 10/02. 25.04.2013. Бюл. №8.

9.ПобєлЄ.А., Кляцький Ю.П., Труфанов І.І., трибушний О.В. Спосіб фіксації сухожилка біцепса при розриві дистального кінця за допомогою анкерної фіксації №112342 від 12.12.16.

Нововведения.

1.  Попсуй шапка О.К., Побєл Є.А. Пристрій для лікування переломів шийки та вертлюжної зони стегнової кістки. Реєстр №150/28/08 // Реєстр галузевих нововведень.- Випуск № 28-29.- 2008.-С.102-103.

2.  Побєл А.М., Побєл Є.А. Пристрій для остеосинтезу. Реєстр №151/28/08 // Реєстр галузевих нововведень.- Випуск № 28-29.- 2008.-С. 103.

3. Побєл А.М., Пелешук І.А., Кляцький Ю.П., Побєл Є.А., Трибушний О.В. Напружений остеосинтез при переломах проксимального відділу стегна накістковою стрижневою динамічною конструкцією. Реєстр №231-2009 // Реєстр галузевих нововведень.- Випуск № 3.- 2009.-С.102-103.

4. Побєл Є.А., Труфанов І.І., Кляцький Ю.П., Трибушний  О.В., баніт О.В. Універсальний пристрій для натягування спиць. № 275/3/16

Информационные листы.

1. Побєл А.М., Побєл Є.А., Кляцький Ю.П., Трибушний О.В. Пистрій для остеосинтезу. №311-2012. М. 15.03.2012 р.

2. Побєл А.М., Побєл Є.А., Кляцький Ю.П., Трибушний О.В. Методика оптимізації остеорегенерації. На етапі розгляду в Проблемній комісії «Ортопедія травматологія» 2015.

3. Побєл Є.А ., Кляцький Ю.П. Труфанов І.І. Універсальний пристрій для натягування спиць. Київ №85., 2016