Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра травматології та ортопедії

Навчальна робота кафедри

На кафедрі проводиться підготовка:

-  лікарів-інтернів за фахом травматологія та ортопедія, термін навчання 2 роки;

-  специалізація та стажування  за фахом травматологія та ортопедія;

-  підвищення кваліфікації для лікарів ортопедів-травматологів лікарень та поліклінік, лікарів загальної практики та сімейної медицини.

Календарний план навчання на кафедрі на 2019 рік

1

Діагностика та лікування пошкоджень та захворювань опорно-рухового апарату в практиці сімейного лікаря. Сімейні лікарі, ортопеди-травматологи, хірурги лікарень і поліклінік. (Виїзний цикл).

ТУ

1

18

02.01-31.01

2

Сучасні технології відновлювального лікування при патології кісток та суглобів. Ортопеди-травматологи, хірурги лікарень і поліклінік.

ТУ

1,5

18

01.02-19.03

3

Проблема ускладнень та відновлювальне лікування при патології кісток та суглобів. Ортопеди-травматологи, хірурги лікарень.

ТУ

1

18

19.03-17.04

4

Передатестаційний цикл. Лікарі-ортопеди-травматологи.

ПАЦ

1

18

17.04-16.05

5

Відновлювальне лікування наслідків травматичних пошкоджень та ортопедичних захворювань опорно-рухового апарату. Ортопеди- травматологи, хірурги лікарень і поліклінік, сімейні лікарі.

ТУ

1,5

6

17.05-02.07

6

Діагностика та лікування пошкоджень та захворювань опорно-рухового апарату в практиці сімейного лікаря. Сімейні лікарі, ортопеди-травматологи, хірурги лікарень і поліклінік. (Виїзний цикл).

ТУ

1,5

12

17.05-02.07

7

Оперативні та консервативні технології лікування переломів кісток та пошкоджень суглобів. Ортопеди-травматологи, хірурги лікарень і поліклінік.

ТУ

1,5

6

02.09-16.10

8

Діагностика та лікування пошкоджень та захворювань опорно-рухового апарату в практиці сімейного лікаря. Сімейні лікарі, ортопеди-травматологи, хірурги лікарень і поліклінік. (Виїзний цикл).

ТУ

1,5

12

02.09-16.10

9

Передатестаційний цикл. Лікарі-ортопеди-травматологи.

ПАЦ

1

18

16.10-14.11

10

Відновлювальне лікування наслідків травматичних пошкоджень та ортопедичних захворювань опорно-рухового апарату. Ортопеди- травматологи, хірурги лікарень і поліклінік, сімейні лікарі.

ТУ

1,5

6

15.11-31.12

11

Питання травматології та ортопедії в практиці сімейного лікаря. Ортопеди-травматологи, хірурги лікарень і поліклінік,сімейні лікарі.

ТУ

1,5

12

15.11-31.12

   

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі є лекційна зала на 50 місць, 4 навчальні кімнати, достатня кількість навачальної інформації за всіма розділами ортопедії та травматології, а саме таблиці, рентгенграми, відеофільми, учбові посібники в електроному вигляді з можливістю дистанційного навчання. Для забезпечення навчального процесу лекційна зала оснащена мультимедійним проектором.

Учбові кімнати оснащені сучасними навчально-методичними матеріалами візуалізації, контролю проміжного та заключного контролю засвоєння матеріалу, симуляційні набори для відпрацювання практичних навичок етапів оперативного втручання на муляжах кісток скелету, тематичні набори рентгенограм, комплекти ситуаційних задач, методичні розробки та посібники, відеоматеріали з технік репозиції переломів та вивихів, остеосинтезу, ендопротезування та артроскопії при патології та травмах різних кісток та суглобів.