Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра трансплантології та ендокринної хірургії з курсом серцево-судинної хірургії

СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ


AS

Никоненко Александр Семенович

Главный трансплантолог МЗ Украины. Ректор ДЗ "ЗМАПО  МОЗ Украины". Академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии.


Образование:
1964 г. - Рязанский медицинский институт им. И. П. Павлова.
1970 г. - защитил кандидатскую диссертацию по проблеме хирургического лечения ишемической болезни сердца.
1980 г. - защитил докторскую диссертацию "Реконструктивная хирургия облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей".

Детальніше...

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Історія кафедри

Кафедра трансплантології та ендокринної хірургії з курсом серцево-судинної хірургії створена 01 вересня 2006 року (Наказ №73-Од) на підставі рекомендації комісії МОЗ України, витягу з протоколу №6 від 26.06.2006 року на засіданні Вченої ради ЗМАПО шляхом розподілу кафедри "Кардіології, хірургії серця, магістральних судин та трансплантології". Кафедра є опорною за фахом "трансплантологія". Заснував та контролює клініку акдемік НАМН України, член-кореспондент НАН України, головний трансплантолог МОЗ України, ректор ДЗ "ЗМАПО МОЗ України", д.мед.н., професор Никоненко Олександр Семенович. 

З 2006 р. кафедрою завідував професор Завгородній Сергій Миколайович.

У 2016 р. кафедру очолив доцент Буга Дмитро Андрійович.

Співпраця з іншими установами

Кафедра підтримує зв'язки з клініками США, Німеччини, Японії, Австрії, Турції, Чехії, Польщі, РФ, України.

Цикли навчання

 Первинна спеціалізація по транспланталогії

 Первинна спеціалізація по судинній хірургії.

 Передатестаційний цикл по транспланталогії.

 Цикли тематичного удосконалення по судинній хірургії, хірургії серця і магістральних судин, замісній нирковій терапії та сучасним аспектам імуносупресивної терапії, трансплантології та ендокринній хірургії.

  

Діяльність

Лікування та реабілітація хворих, що потребують трансплантаціі органів.

Виконуються лапароскопічні та ретроперитонеоскопічні нефректомії (санаційна, донорська).

Корекція портальної гіпертензії та їі ускладнень:

 • різноманітні види порто-кавального шунтування;
 • лапароскопічна спленектомія;
 • ендоскопічне склерозування вен стравоходу.

Хірургія захворювань ендокринної системи:

 • тиреоїдна патологія – доброякісні вузлові ураження;
 • синдром тиреотоксикозу;
 • патологія обміну кальцію – первинний та вторинний гіперпаратиреоз;
 • гормонально активні вогнищеві ураження наднирників та підшлункової залози. При цьому застосовуються лапароскопічні та ретроперитонеоскопічні оперативні втручання;
 • хірургічне лікування цукрового діабету: трансплантація підшлункової залози, В-клітин; баріатричні операції.

Традиційні та малоінвазивні операції при захворюваннях та ушкодженнях магістральних судин:

 • облітеруючі захворювання периферичних судин;
 • абдомінальний ішемічний синдром;
 • вазоренальна артеріальна гіпертензія;
 • аневризми аорти та її гілок, периферичних судин;
 • ураження (атеросклероз, патологічна звивистість) екстракраніальних артерій головного мозку;
 • післятромботична хвороба нижніх кінцівок;
 • варикозна хвороба.

Діагностична та лікувальна робота з пацієнтами кардіохірургічного профілю:

 • допплероехокардіоскопія: трансторакальна та черезстравохідна;
 • коронарографія: рентгенконтрастна та віртуальна;
 • комплексне лікування ішемічної хвороби серця: селективний тромболізис при гострому коронарному синдромі, ангіопластика та стентування коронарних артерій, аорто-коронарне шунтування;
 • селективний тромболізис при тромбоемболії легеневої артерії;
 • хірургічне лікування вроджених та набутих вад серця;
 • корекція аритмій: імплантація електрокардіостимуляторів;
 • видалення пухлин серця.

 Поряд з традиційними методами хірургічного лікування уражень серця та судин широко використовуються мініінвазивні: ендоваскулярні, торакоскопічні оперативні втручання.

Науковий напрямок кафедри

Подолання АВ0-несумісності та HLA-сенсибілізації при пересадці органів. Розробка методик аллотрансплантації білящитоподібних залоз. Корекція портальної гіпертензії та їі ускладнень. Застосування високочастотного електрозварювання тканин при трансплантації та в ендокринній хірургії.

Хірургічне лікування органічної гіперкальциємії, рентгенендоваскулярна деструкція наднирників.

Розробка комплексної програми хірургічної профілактики ішемічного інсульту при патології екстракраніальних артерій головного мозку.

Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця. Ударно-хвильова терапія патології міокарду. Симультанні опертивні втручання при мультифокальному атеросклерозі та онкопатології.

Хірургічна профілактика післяопераційних ускладнень в трансплантології та кардіохірургії.

Досягнення кафедри

Вперше в Україні виконано успішну трансплантацію серця, печінки, симультанну трансплантацію нирки та підшлункової залози. Розроблені національні протоколи.

4 патенти України на винахід.

Захист кандидатських дисертацій:

«Корекція артеріальної гіпертензії у реципієнтів ниркового аллотрансплантату» Остапенко Т.І. (2007 р.)

«Оптимізація методу вибору хірургічного лікування токсичного зобу»

Доля О.С. (2012 р.)

«Комплексне лікування пацієнтів з атеросклеротичним ураженням аорто-клубового сегменту» Гардубєй Є.Ю. (2013 р.)

«Хірургічна профілактика інсульту при патологічній звивистості внутрішньої сонної артерії» Х. Махер Ф. (2013 р.)

Клінічні бази

 центр судиннної та ендоваскулярної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні.

 відділення кардіохірургії Запорізької обласної клінічної лікарні.

 відділення трансплантації та хронічного гемодіалізу з ліжками ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні.

Контакти

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (061) 766-35-66, (061) 766-35-53