Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра внутрішніх хвороб, загальної практики-сімейної медицини, профпатології та медичної реабілітації

Колектив кафедри

Завідуючий кафедрою: д.мед.н., професор Токаренко Олександр Іванович

 

Доценти:  к.мед.н., доцент Ковальова Ольга Володимирівна,

                  к.мед.н., доцент Кошля Олена Володимирівна,

                  к.мед.н., доцент Сурмило Микола Миколайович

 

Асистенти: к.мед.н. Андреєва Яна Олексіївна,

                    к.мед.н. Токаренко Олександр Олександрович

 

Лаборанти: Божко Наталія Вікторівна, Єфименко Валентина Федорівна, Фетісова Ніна Дмитрієвна. 

 

Клінічні ординатори: Громак Андрій Сергійович, Присяжнюк Вікторія Станіславівна, Половинченко Ольга Ярославівна, Глінова Юлія Сергіївна, Міщенко Катерина Вікторівна, Сибірякова Наталія Михайлівна.

 

 

Завідуючий кафедрою:

Токаренко Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор.


Tokarenko

 

 Закінчив з відзнакою лікувальний факультет Запорізького медичного інституту у 1972 році. Після закінчення інституту працював терапевтом у 6-й міській клінічній лікарні. У 1974 році працював на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Запорізького медичного інституту. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Серотонін у хворих на гіпертонічну хворобу», прийнятий на посаду асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Благовіщенського медінституту. З жовтня 1977 року Олександр Іванович працює у Запорізький медичній академії післядипломної освіти на посаді старшого викладача кафедри клінічної лабораторної діагностики, потім переведений на посаду асистента кафедри терапії 2, з 1995 року -асистент кафедри гастроентерології, з 2001 року – доцент цієї ж кафедри. У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему: «Екзокринна недостатність і лікування хронічного панкреатиту з дискінетичними порушеннями та захворюваннями верхніх відділів шлунково-кишкового тракту». У 2004 році був переведений на посаду професора кафедри терапії та гастроентерології, з 2005 року призначений на посаду завідуючого кафедри терапії фізіотерапії та курортології.

Має більше 300 публікацій, 4 монографії, три патента, 12 методичних рекомендацій. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Терапія», «Гастроентерологія».

 ______________________________________________________________________________________________

  

Доценти:

 

Алипова Олена Євгенівна

доктор медичних наук, доцент.

 

Закінчила з відзнакою лікувальний факультет Запорізького державного медичного інституту. Працює у ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» з 1988 р.: спочатку очним аспірантом кафедри гастроентерології, надалі – асистентом та доцентом кафедри терапії, фізіотерапії , курортології і профпатології. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаємозв’язок, діагностика і лікування дискинезій дванадцятипалої кишки та жовчовивідних шляхів у хворих на хронічний некалькульозний холецистит та післяхолецистектомічний синдром». Пройшла навчання на циклі спеціалізації за спеціальністю «Фізіотерапія» у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка. Викладає на циклах: «Передатестаційний цикл для лікарів-терапевтів»; «Передатестаційний цикл для лікарів-фізіотерапевтів», цикли тематичного удосконалення: «Фізіотерапія та медична реабілітація в практиці внутрішньої медицини», «Фізіотерапевтичні методи лікування хворих в амбулаторно-поліклінічній практиці», «Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ». Сфера інтересів: вивчення пато- і саногенетичних механізмів, психолого-педагогічних та вегетативних аспектів відновлювального лікування різних категорій хворих з артеріальною гіпертензією; розробка, удосконалення та впровадження сучасних програм та інноваційних технологій реабілітації при кардіоваскулярних та цереброваскулярних захворюваннях. Лікувально-консультативну та наукову роботу проводить на базі клінічного санаторію «Великий Луг». Відповідає за підготовку лікарів-фізіотерапевтів. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Терапія» та «Фізіотерапія».
У 2011-2014 рр. проходила навчання в очній докторантурі на кафедрі терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології «ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». У 2015 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного відновлювального лікування і вторинної профілактики артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку» за спеціальністю 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. Має 234 друкованих праці: 56 статей у фахових виданнях, 13 методичних рекомендацій, 3 навчальних посібники, 1 інформаційний лист, 4 раціоналізаторських пропозиції, 4 патенти. Член спеціалізованої вченої ради при ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» К 17.613.02. Є заступником голови регіонального осередку Українського товариства фізичної та реабілітаційної медицини (УТФРМ) по Запорізькій області.

 ______________________________________________________________________________________________

Kovaleva

 

Ковальова Ольга Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент.

 

Закінчила у 1985р. з відзнакою Запорізький медичний інститут, потім інтернатуру по терапії; закінчила клінічну ординатуру по клінічній кардіології. Пройшла спеціалізацію по медицині неквідкладних станів, фізіотерапії, гастроентерології, алергології, термографії. Захистила у 1995 році у спеціалізованій Вченій раді Запорізького державного медичного інституту за фахом кардіологія кандидатську дисертацію на тему: «Індивідуалізація антигінальної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця за допомогою вивчення термографічної картини та центральної геодинаміки в фармакологічній пробі». Володіє сучасними методами дослідження. Пройшла курси по функціональній діагностиці, клінічної термографії, ревматології, кардіології, гастроентерології, у провідних установах України та Росії. Пройшла курси з іглорефлексотерапії, Су-Джок терапії, біорезонансної терапії. Пройшла курси по НЛП. Викладає на на циклах «Передатестаційний по терапії»; «Передатестаційний по фізіотерапії»; циклах тематичного удосконалення: «Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ», «Фізіотерапевтичні методи лікування хворих в амбулаторно-поліклінічній практиці», «Діагностика і лікування професійних хвороб», «Застосування нейроадаптивної терапії в клініці внутрішніх хвороб», «Клінічна алергологія». Виконує наукову роботу за темою: «Обґрунтування ефективного комплексу лікування хворих з артеріальною гіпертензією в залежності від функціонального стану вегетативної нервової системи». Відповідає за учбову роботу на кафедрі. На протязі трьох років голова Запорізького міського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини». Відповідає за підготвку лікарів загальної практики-сімейної медицини.  

Має 183 публікацій (в тому числі у фахових виданнях – 53). Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Терапія».

 ______________________________________________________________________________________________

 

Кошля Олена Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент. 

 

У 1991 році закінчила Запорізький державний медичний інститут. Захистила у 2000 році у спеціалізованій Вченій раді Запорізького державного медичного інституту за фахом терапія кандидатську дисертацію на тему: «Особливості системної гемодинаміки та перекісного окислення ліпідів у хворих серцевою недостатністю в процесі їх лікування діалтіаземом, ніт-ретом та тіатриазолином». З 1997 р. по 2007 р. – асистент кафедри терапії, фізіотерапії і курортології Запорізької медичної академії післядипломної освіти; з грудня 2007 р. преведена на посаду  доцента кафедри терапії, фізіотерапії і курортології Запорізької медичної академії післядипломної освіти. Викладає на основних навчальних курсах: «Передатестаційний цикл для лікарів-терапевтів»; «Передатестаційний цикл для лікарів-фізіотерапевтів»; для інтернів; на циклах тематичного удосконалення: «Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ», «Фізіотерапевтичні методи лікування хворих в амбулаторно-поліклінічній практиці». Відповідає за роботу з інтернами на кафедрі.

Має 121 публікації, з них 112 наукових (в тому числі у фахових виданнях 82), та 9 навчально-методичного характеру. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Терапія”. 

 ______________________________________________________________________________________________

 

Сурмило Микола Миколайович

кандидат медичних наук, доцент.

 

Закінчив Запорізький державний медичний інститут у 1982 р. та інтернатуру в 1983 р. при Житомирській обласній лікарні за фахом "анестезіологія-реаніматологія" та працював у м. Радомишль районним анестезіологом-реаніматологом. В 1987 – 1988 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі анестезіології-реаніматології Київського державного інституту удосконалення лікарів, з 1988 по 1992 рр. працював у  об'єднаній  МСЧ "СЄВРИБА" м. Мурманськ у якості судового лікаря. Сурмило М.М. закінчив курси спеціалізації по ендоскопії при Київському рентгено-радіологічному інституті в 1987 р. та працював лікарем-ендоскопістом за сумісництвом. В 1992 - 1993рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі гастрентерології ЗДІУЛ, де потім і працював асистентом. Захист дисертації на здобуття вченого ступеню к.мед.н. на тему: "Фазна скорочувальна функція жовчного міхура в міжтравний період у здорових та хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки" відбувся на засіданні спеціалізованої  Вченої Ради ЗДМУ 10  квітня 1996 року, протокол №6.

На кафедрі терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології  ЗМАПО працює з 2009 р. Отримав спеціалізацію за фахом "Терапія" (2009 р., ЗМАПО); «Профпатологія» (2010 р., ХМАПО); "Фізіотерапія" (2011 р., ЗМАПО). Надруковано у фахових виданнях 127 наукових робіт, зроблено 6 раціоналізаторських пропозицій та 1 винахід, працює над докторською дисертацією за темою «Діагностика та лікування порушень центральної, регіональної гемодинаміки і мікроциркуляторних розладів при виразковій хворобі в період реабілітації». Відповідає за підготку лікарів-профпатологів та лікувалну роботу на кафедрі.

 ______________________________________________________________________________________________

 

 Асистенти:

  

Андреєва Яна Олексіївна

кандидат медичних наук.

 

З відзнакою закінчила лікувальний факультет Запорізького державного медичного університету в 2006 р. В тому ж році отримала ступінь бакалавра вищої математики у Запорізькому інституті державного та муніципального управління. З 2006 р. по 2008 р. навчалась в магістратурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» на кафедрі терапії, фізіотерапії та курортології Запорізької медичної академії післядипломної освіти. У 2007 р. отримала ступінь магістра з системного аналізу та вищої математики. У 2008 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби» з відзнакою. З 2008 р. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі терапії, фізіотерапії та курортології Запорізької медичної академії післядипломної освіти. У 2011 р. достроково закінчила навчання в аспірантурі у зв’язку з успішним захистом кандидатської дисертації на тему: «Артеріальна, венозна гемодинаміка та стан ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію ІІ ступеня». З 2011 р. працює асистентом кафедри терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології.

Пройшла спеціалізацію за фахом: «Кардіологія», «Загальна практика – сімейна медицина», «Педіатрія». Викладає на циклах: «Передатестаційний цикл для лікарів-терапевтів»; тематичного удосконалення: «Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ». Відповідає за наукову роботу на кафедрі.

Сфера інтересів: дослідження патогенетичних механізмів, особливостей коморбідного перебігу гастроентерологічної патології та синдрому обструктивного апное сну. Має 48 наукових публікацій, з них 21 у фахових виданнях, 1 патент на корисну модель.

______________________________________________________________________________________________

 

Токаренко Олександр Олександрович

            кандидат медичних наук.

 ______________________________________________________________________________________________

 

Лаборанти:

 

Божко Наталія Вікторівна - старший лаборант.

Закінчила біологічний факультет Запорізького державного університету у 1995 р. і з вересня цього року працює на кафедрі.

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

Єфименко Валентина Федорівна - лаборант.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

Фетісова Ніна Дмитрієвна - лаборант.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

Клінічні ординатори:      Громак Андрій Сергійович,

                                        Присяжнюк Вікторія Станіславівна,

                                        Половинченко Ольга Ярославівна,

                                        Глінова Юлія Сергіївна, 

                                        Міщенко Катерина Вікторівна,

                                        Сибірякова Наталія Михайлівна.