Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра внутрішніх хвороб та профпатології

Історія кафедри

Кафедра заснована в 1927 році в Одеському інституту удосконалення лікарів. Організатор кафедри професор Гросман Семен Азрілович. Завідував кафедрою з 1927 по 1941 рік та з 1944 по 1953 рік.

У 1955 р. в місто Запоріжжя перебазувався філіал Одеського медичного інституту під назвою Інститут удосконалення лікарів ім. М.Горького (директор доц. Карпухін В.Т.). Кафедра терапії базувалась у терапевтичному відділенні Запорізької обласної лікарні, а потім, через 1 рік, у 3-ій міській лікарні. Завідувач кафедрою доцент, а після захисту докторської дисертації у тому же році професор Олейніков Степан Федорович. Доцентом кафедри була к.мед.н. Гліксберг Євгенія Семенівна, асистенти: Протасова З.Г., Кушнерьова А.Г., Головко О.С. Кафедра терапії-1 заснована у 1958 р. на базі відділення МСЧ "Запоріжсталь". Перший завідувач кафедрою доц. Гліксберг Е.С. У цей час у складі кафедри працювали 3 асистента, 1 старший викладач, 1 старший лаборант. Кількість курсантів за 1958 р. складала 43 чоловіка, з них по курсу спеціалізації навчалися 8 чоловік, тематичного удосконалення - 35 чоловік. У наступні роки кафедру очолювали доц. Храмов В.А., доц. Головко А.С. (1974-1982 рр.); проф. Шершньов В.Г.(1982-1984 рр.); проф. Дейнега В.Г. (1985-2005 рр.); проф. Токаренко О.І. (з 2005 р. по теперішній час).

Доц. Головко А.С. займався дослідженнями у галузі захворювань органів травлення. Має ряд винаходів з удосконалення діагностики та лікування захворювань шлунку. Проводив значну роботу у підготовці лікарських кадрів, постійно виїжджав для консультацій у міста та райони Запорізької області по санітарній авіації. Підготував підручник з вивчення ЕКГ. Під його керівництвом проводились численні дослідження такі як визначення вакату кисню у крові та сечі. Він перший застосував інформативний метод визначення пепсину у шлунковому соці і видав посібник, яким користувалися багато лікарів гастроентерологів та терапевтів. Метод дефанзометрії був використаний у дисертаційних дослідженнях асистента Доценко С.Я.

Проф. Шершньов В.Г. очолював Запорізький державний інститут удосконалення лікарів з 1982 р. Під його науковим керівництвом було виконано цілий ряд значних наукових досліджень з серцево-судинних захворювань, патології органів травлення, сечової системи і ін., створена наукова школа докторів та кандидатів медичних наук. Результати дослідницьких робіт надруковані у центральних медичних наукових виданнях України та Росії, впроваджені у практичну діяльність закладів охорони здоров’я. За досягнення у науково-практичний діяльності і підготовці висококваліфікованих медичних кадрів В.Г.Шершньов отримав високу державну нагороду - Почесну грамоту Верховної Ради України, звання Заслуженого Діяча науки і техніки.

На кафедрі терапії на посаді асистентів працювали к.мед.н. Венгер Н.Є.( 1960-1980 рр.), к.мед.н. Требушенко К.Ф. (1960-1987 рр.), к.мед.н. Веретельнікова О.А. (1967-1984 рр.), к.мед.н. Підлісна В.О., доцентами кафедри були Ангулова А.Д., Головко О.С., Поліщук В.Є., Порада Л.В., Морозов О.І.

 

Deynega

З 1985 по 2005 р. завідував кафедрою Дейнега Володимир Григорович, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, академік (дійсний член) Міжнародної академії проблем гіпоксії, автор 2 монографій, 1 підручника з професійних захворювань, 8 учбових посібників, 16 винаходів, 335 наукових друкованих робіт. Основним напрямком його наукових робіт дослідження у галузі гірничої рятувальної медицини, професійних хвороб гірників і металургів, медичні аспекти наслідків аварії на Чорнобильській АЕС с проявами гіпертонічної хвороби і ішемічної хвороби серця, застосуванням фізіотерапевтичних методів лікування. Кандидатська дисертація була присвячена обґрунтуванню метода імунотерапії хворих шахтарів при тривалому розчавлю ванні м’яких тканин, докторська дисертація - лікуванню екстремальних станів у шахтарів внаслідок вибуху та викиду метану у шахтах.

Ним вперше створене відділення гіпербаричної та гіпобаричної терапії. Дослідження проводились сумісно з науковцями інституту фізіології АН України та провідними науковими медичними установами м. Москви, Санкт-Петербурга, Пермі, Ростова. На протязі 18 років у Донецькому медичному інституті він очолював кафедру професійних хвороб. Вперше на Україні державною мовою видано підручник для студентів медичних закладів «Професійні хвороби». Професор В.Г. Дейнега з 1994 р є членом спеціалізованої Ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій за фахом «Внутрішні хвороби і Кардіологія» (Запорізький державний медичний університет). На кафедрі терапії Запорізького інституту удосконалення лікарів, перейменованого у академію післядипломної освіти, уперше була застосована комп’ютерна обчислювальна техніка, розроблені медичні комп’ютерні програми з діагностики і класифікації терапевтичних захворювань, сумісності лікарських препаратів, фітотерапії та ін. На базі кафедри у 1993 р уперше була проведена Всесоюзна конференція з застосування медичних комп’ютерних програм. Конференція мала великий успіх і дістала високу оцінку науковців. На протязі декількох років В.Г. Дейнегою були організовані наукові експедиції на Північний Кавказ сумісно з Київським інститутом фізіології АН ім. О.О. Богомольца з вивчення впливу високогірного клімату на хворих професійними хворобами легень шахтарів та металургів. На підставі цих досліджень була видана монографія "Саногенні механізми високогірного повітря". У результаті проведених досліджень були розроблені прилади штучного гірського клімату. У санаторії-профілакторії ²Запоріжсталь² збудована камера штучного клімату на 10 пацієнтів; у санаторії ²Великий Луг² - установа нормобаричної гіпоксії ²Борей².

 

База кафедры терапии, физиотерапии и курортологииУ 1996 р. організовано філіал кафедри терапії-1 на базі санаторію "Великий Луг" (м. Запоріжжя) і санаторію ²Лазурний² (м. Бердянськ), де проводяться вивчення курсантами дії фізичних факторів на хворих з патологією внутрішніх органів виконанням науково-практичні роботи лікарями цих установ. Впроваджено метод штучного гірського клімату, галотерапії, магнітотерапії, ароматерапії, ²сухі вуглекислі вани², інфракрасні термокамери та ін.

 

Наказом МОЗ України у грудні 2003 Запорізький інститут удосконалення лікарів перейменовано у Запорізьку медичну академію післядипломної освіти. З 2003р. кафедра розширила сферу діялності і стала іменуватись  - кафедра ²Терапії, фізіотерапії і курортології²; в 2009р. кафедра ще більш розширила сферу науково-практичних інтересів і стала називатись «Кафедра терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології».

За період роботи на кафедрі були підготовлені 3 доктора медичних наук і 15 кандидатів медичних наук; пройшли спеціалізацію, тематичне удосконалення, підвищення кваліфікації на передатестаційних циклах, клінічну ординатуру, магістратуру, інтернатуру за фахом терапії і фізіотерапії понад 5000 тисяч лікарів і студентів. Кафедра терапії, фізіотерапії і курортології до 2008 року була розташована на базі терапевтичної клініки МСЧ ЗАО заводів "Запоріжсталь" та "Дніпроспецсталь", яка мала 2 терапевтичних відділення (на 70 і 60 ліжок). Наукові дослідження проводилися на базі МСЧ і клінічних санаторіїв, які оснащені сучасними методами обстеження хворих (комп’ютерна томографія, ультразвукова діагностика, термографія, сонографія, реоплетизмографія, пневмотахометрія, добове моніторування ЕКГ, проведення біохімічних та лабораторних показників тощо).

 

Колектив кафедри 2009р.

З вересня 2005 р. завідувач кафедрою Олександр Іванович Токаренко - професор д.мед.н., має вищу категорію за фахом «Терапія» і «гастроентерологія». На кафедрі працюють висококваліфіковані, досвідчені наукові фахівці: доцент к.мед.н., Олена Євгеніївна Алипова з 1993, з березня 2006 року на посаду доцента прийнята к.мед.н. Ковальова Ольга Володимирівна, з 2008 асистент. к.мед.н. Кошля О.В. переведена з посади асистента на посаду доцента кафедри терапії. На посаді асистента працює на кафедрі з 2006 року к.мед.н. Славкіна Т.Ю., з 2009р. на кафедрі працює доцент Сурмило М.М. У грудні 2008 прийнята у очну аспірантуру – Андреєва Я.А. на перший рік навчання (захист кандидатської дисертації відбувся в квітні 2011р.); в 2010 р. зараховано в очну аспірантуру громадянина Тунісу Акермі Жаафара, який у 2014р. успішно захистив кандидатську дисертацію.

Основними напрямками наукової діяльності були: стан регуляції центрального і периферичного кровообігу у хворих з серцево-судинними захворюваннями (серцева недостатність, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця), застосування вазодилататорів, антиоксидантів, штучного гірського клімату, хронотерапія хворих на хронічний бронхіт, відновлювальне лікування у санаторії осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС тощо.

У зв’язку з реконструкцією базового лікувального закладу кафедри  та зміною форми власності (МСЧ №7 перетворена в ЗАО «Віта-Центр») у 2007-2008 році головною базою кафедри терапії фізіотерапії і курортології став комунальний заклад - центральна лікарня Комунарського району м. Запоріжжя. Лікувальна та наукова робота відбувається у пульмонологічному (30 ліжок ) та кардіологічному відділенні (30 ліжок, відділенні функціональної діагностики).

Терапевтичні ліжка кафедри, де відбувається лікувальна та науково-дослідна робота містяться на базі міської клінічної лікарні №8 - терапевтичне відділення (60 ліжок), денний стаціонар на (60 ліжок), фізіотерапевтичне відділення. Також терапевтичні ліжка є на базі закладу охорони здоров’я - відділковій клінічній лікарні на станції Запоріжжя-2 (терапевтичне відділення на 60 ліжок, фізіотерапевтичне відділення).

Кафедра терапії фізіотерапії, курортології і профпатології має клінічну базу в санаторії «Великий Луг». Лікувальна та наукова робота відбувається у відділенні реабілітації хворих, що перенесли інфаркт міокарда на 30 ліжок та відділенні реабілітації хворих, що постраждали у наслідок аварії на ЧАЕС на 30 ліжок, також у - лікувально-діагностичному відділенні.

Наукова та консультативна робота проводиться також на базі клінічних санаторіїв в місті Бердянськ - «Лазурний» (загальна кількість ліжок 1027) у відділеннях на захворювання кістково-м’язової системи, при захворюваннях органів травлення, при захворюваннях органів дихання, при захворюваннях кровообігу, при захворюваннях на жіночу статеву сферу, у відділенні відновлювальної терапії, у лікувально-діагностичному відділенні санаторію «Бердянськ». Загальна кількість ліжок – 989, функціонують відділення захворювань кістково-м’язової системи, захворювання кровообігу, реабілітаціні відділення після інсульту та інфаркту, лікувально-діагностичне відділення, відділення захворювань органів травлення, захворювань органів дихання, захворювань жіночої статевої сфери.

В лікувальну та навчальну діяльність впроваджено нові медичні технології, усі за власними розробками кафедри:

 1. Застосування «сухих» вуглекислих ванн у оздоровчих і лікувальних установах.
 2. Рекомендовані стандарти санаторно-курортного лікування едокрінологічних хворих.
 3. Рекомендовані оптимізовані комплекси санаторно-курортного лікування хворих із захворюваннями органів дихання.
 4. Рекомендовані оптимізовані комплекси при 12-денному терміні санаторно-курортного лікування хворих із захворюваннями органів травлення.
 5. Рекомендовані стандарти санаторно-курортного лікування захворювань кістково-м'язової системи.
 6. Застосування озонотерапіїв комплексі санаторної реабілітації хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарду.
 7. Комплексне лікування больового синдрому у хворих на остеоартроз колінного суглоба.
 8. Комп’ютерні, в тому числі за власними розробками кафедри, програми Skype для навчання на циклах удосконалення.
 9.  Комплексне лікування больового синдрому у хворих на остеоартроз колінного суглоба.
 10. Корекція психовегетативних порушень як фактор ефективності відновлювального лікування хворих з артеріальною гіпертензією.
 11. Психопедагогічні аспекти реабілітації хворих з артеріальною гіпертензією при застосуванні освітньої програми для пацієнтів «Школа гіпертоніка».

 

Кафедра проводить на високому організаційному та науковому рівнях науково-практичні конференції спільно з МОЗ України, Департаментом охорони здоровя Запорізької державної адміністрації та Запорізькою обласною медичною асоціацією лікарів-терапевтів - в 2004 р у м. Запорожжі була проведена науково-практична конференція з міжнародною участю ²Застосування природних і преформованих факторів у відновному лікуванні і реабілітації хворих з серцево-судинними захворюваннями², у 2008, 2009рр. організовані та проведені Всеукраїнські науково-практичні конференції «Креативні напрямки у діагностиці, патогенезі і лікуванні внутрішніх хвороб»; у 2011р. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до терапії та реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією». У 2012р. були проведені Науково-практичні конференції "Актуальні питання діагностики та лікування у практиці сімейного лікаря", "Креативні напрямки в діагностиці та лікуванні терапевтичних захворювань", "Актуальні питання в парктиці лікаря-терапевта". В 2014р. були проведені  Науково-праткичні крнференції "Актуальні проблеми терапії та реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією", "Сучасні підходи до діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів на базі доказової медицини". В 2015р. була проведена науково-практична конференція "Діагностика та нові напрямки в лікуванні терапевтичних захворювань".  

Кафедра постійно проводить пропаганду науково-медичних знань серед населення. З 2008 року проведено 8 телепередач (дві на каналі «Апекс» шість на каналі «Запоріжжя»), лекції та бесіди для населення, постійно діє «Школа гіпертоніків» на базі санаторію "Великий Луг".

Наукові дослідження кафедри тісно пов'язані с кафедрами академії, НДІ фізіології АН України, Донецьким та Запорізьким університетами, Донецьким та Київським НДІ гігієни праці і професійних захворювань, Дніпропетровським інститутом гастроентерології, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Харківським інститутом загальної та невідкладної хірургії.

 

Завідувач кафедрою терапії, фізіотерапії,

курортології і профпатології ЗМАПО,

д.мед.н. професор

О.І. Токаренко