Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра внутрішніх хвороб та профпатології

Навчання на кафедрі

На сьогодні на кафедрі можливе навчання в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі

Для лікарів-курсантів на кафедрі проводяться наступні навчальні цикли:

Спеціалізація:

- терапія

- загальна практика-сімейна медицина 

- фізична та реабілітаційна медична

- професійна патологія

- народна та нетрадиційна медицина

Стажування:

- терапія

- загальна практика-сімейна медицина

- фізична та реабілітаційна медицина

- професійна патологія

- народна та нетрадиційна медицина 

 Майстер-класи

- ЕКГ діагностика невідкладних станів.

- Диференційна діагностика та лікування симптоматичних артеріальних гіпертензій в клініці внутрішніх хвороб.

- Реабілітація і застосування гірудотерапії, рефлексотерапії, Су-Джок терапії в клініці внутрішніх хвороб.

- Міофасциальний синдром. Етіологія, патогенез, клініка. Методи усунення на рівні умовно патогенних зв'язків.

Цикли тематичного удосконалення (ТУ):

-  Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ

-  Актуальні питання фізіотерапії та медичної реабілітації різних категорій хворих

-  Геріатрія в практиці внутрішньої медицини

-  Гірудологія та гомеопатія в клініці внутрішніх хвороб

-  Діагностика і лікування професійних хвороб

-  Застосування Су-Джок терапії в клініці внутрішніх хвороб

-  Клінічна алергологія

-  Нейроадаптивна терапія в клініці внутрішніх хвороб

-  Немедикаментозні методи лікування у практиці інтерніста

-  Профілактика, лікування, реабілітація внутрішніх та серцево-судинних хвороб, акцент на артеріальну гіпертензію

-  Сучасні аспекти діагностики та терапії хворих в амбулаторно-поліклінічній практиці

-  Фізіотерапевтичні методи лікування хворих в амбулаторно-поліклінічній практиці

 

За умови відсутності навчального циклу в поточному році у нижченаведеному календарному плані, можливе його проходження на контрактних основах.