Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології

Навчання на кафедрі

  

На сьогодні на кафедрі можливе навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі

Для лікарів-курсантів на кафедрі проводяться наступні навчальні цикли: 

Спеціалізація:

- терапія

- фізіотерапія

- профпатологія

- народна та нетрадиційна медицина

Стажування:

- терапія

- фізіотерапія

- профпатологія

- народна та нетрадиційна медицина 

Передатестаційні цикли (ПАЦ):

- терапія

- фізіотерапія

- профпатологія

- народна та нетрадиційна медицина

Цикли тематичного удосконалення (ТУ):

-  Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ

-  Актуальні питання фізіотерапії та медичної реабілітації різних категорій хворих

-  Геріатрія в практиці внутрішньої медицини

-  Гірудологія та гомеопатія в клініці внутрішніх хвороб

-  Діагностика і лікування професійних хвороб

-  Застосування Су-Джок терапії в клініці внутрішніх хвороб

-  Клінічна алергологія

-  Нейроадаптивна терапія в клініці внутрішніх хвороб

-  Немедикаментозні методи лікування у практиці інтерніста

-  Профілактика, лікування, реабілітація внутрішніх та серцево-судинних хвороб, акцент на артеріальну гіпертензію

-  Сучасні аспекти діагностики та терапії хворих в амбулаторно-поліклінічній практиці

-  Фізіотерапевтичні методи лікування хворих в амбулаторно-поліклінічній практиці

За умови  відсутності навчального циклу в поточному році у нижченаведеному календарному плані, можливе його проходження на контрактних засадах.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЦИКЛІВ НА 2017 РІК

ІНТЕРНАТУРИ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ, ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ТА ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

КАФЕДРИ ТЕРАПІЇ, ФІЗІОТЕРАПІЇ, КУРОРТОЛОГІЇ І ПРОФПАТОЛОГІЇ 

Завідуючий кафедрою – д.мед.н., професор Токаренко Олександр Іванович

Назва циклів

Вид навчання

Тривалість

циклу

Кількість

лікарів-

слухачів

Дата початку та закінчення циклу

Загальна практика-сімейна медицина.

                                          II-ого року

інтернатура

4 місяці

6

01.03.2017

30.06.2017

Внутрішні  хвороби.                                                                     I-ого року

інтернатура

4 місяці

5

01.09.2017

31.12.2017

Профілактика, лікування, реабілітація внутрішніх та серцево-судинних хвороб, акцент на артеріальну гіпертензію.

Зав. терапевтичними відділеннями,

терапевти стаціонарів,

дільничні терапевти міських поліклінік,

лікарі сільських лікарських дільниць,

сімейні лікарі.

ТУ

1 місяць

18

04.01.2017

03.02.2017

Діагностика і лікування професійних хвороб.

Профпатологи,

цехові лікарі.

ТУ

1 місяць

6

04.01.2017

03.02.2017

Фізіотерапевтичні методи лікування хворих в амбулаторно-поліклінічній практиці.

Фізіотерапевти лікувально-профілактичних установ,

лікарі санаторно-курортних установ,

лікарі лікувального і педіатричного профілю.

ТУ

1 місяць

6

04.01.2017

03.02.2017

Нейроадаптивна терапія в клініці внутрішніх хвороб.

Фізіотерапевти лікувально-профілактичних установ,

лікарі санаторно-курортних установ,

лікарі лікувального і педіатричного профілю.

ТУ

1 місяць

6

04.01.2017

03.02.2017

Спеціалізація. Народна і нетрадиційна медицина.

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа».

СПЕЦ

5 місяців

6

01.02.2017

14.07.2017

Передатестаційний цикл.

Лікарі-терапевти,

лікарі-профпатологи,

лікарі-фізіотерапевти.

ПАЦ

1 місяць

30

03.02.2017

06.03.2017

Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ.

Зав. терапевтичними відділеннями,

лікарі-терапевти стаціонарів,

дільничні терапевти міських поліклінік,

лікарі сільських лікарських дільниць.

ТУ

1 місяць

12

06.03.2017

05.04.2017

Актуальні питання фізіотерапії та медичної реабітації різних категорій хворих. 

Фізіотерапевти лікувально-профілактичних установ,

лікарі санаторно-курортних установ,

лікарі лікувального і педіатричного профілю.

ТУ

1 місяць

12

06.03.2017

05.04.2017

Діагностика і лікування професійних хвороб.

Профпатологи,

цехові лікарі.

ТУ

1 місяць

6

06.03.2017

05.04.2017

Передатестаційний цикл.

Лікарі-терапевти,

лікарі-профпатологи,

лікарі-фізіотерапевти.

ПАЦ

1 місяць

30

05.04.2017

11.05.2017

Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ.

Зав. терапевтичними відділеннями,

лікарі-терапевти стаціонарів,

дільничні терапевти міських поліклінік,

лікарі сільських лікарських дільниць.

ТУ

1 місяць

6

11.05.2017

12.06.2017

Актуальні питання фізіотерапії та медичної реабілітації різних категорій хворих. 

Фізіотерапевти лікувально-профілактичних установ,

лікарі санаторно-курортних установ,

лікарі лікувального і педіатричного профілю.

ТУ

1 місяць

12

11.05.2017

12.06.2017

Діагностика і лікування професійних хвороб.

Профпатологи,

цехові лікарі.

ТУ

1 місяць

6

11.05.2017

12.06.2017

Передатестаційний цикл.

Лікарі-терапевти,

лікарі-профпатологи,

лікарі-фізіотерапевти.

ПАЦ

1 місяць

18

12.06.2017

12.07.2017

Стажування.

Лікарі-терапевти,

лікарі-фізіотерапевти.

СТАЖ

1 місяць

6

12.06.2017

12.07.2017

Спеціалізація. Фізіотерапія.

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальностями «лікувальна справа», або педіатричного профілю.

СПЕЦ

3 місяці

6

01.09.2017

04.12.2017

Актуальні питання фізіотерапії та медичної реабілітації різних категорій хворих. 

Фізіотерапевти лікувально-профілактичних установ,

лікарі санаторно-курортних установ,

лікарі лікувального і педіатричного профілю.(Виїзний цикл)

ТУ

1 місяць

24

01.09.2017

02.10.2017

Передатестаційний цикл.

Лікарі-терапевти,

лікарі-профпатологи,

лікарі-фізіотерапевти.

ПАЦ

1 місяць

24

02.10.2017

01.11.2017

Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ.

Зав. терапевтичними відділеннями,

лікарі-терапевти стаціонарів,

дільничні терапевти міських поліклінік,

лікарі сільських лікарських дільниць.

ТУ

1 місяць

12

01.11.2017

30.11.2017

Діагностика і лікування професійних хвороб.

Профпатологи,

цехові лікарі.

ТУ

1 місяць

6

01.11.2017

30.11.2017

Клінична  алергологія.

Лікарі-терапевти,

лікарі-алергологи

ТУ

1 місяць

6

01.11.2017

30.11.2017

Передатестаційний цикл.

Лікарі-терапевти,

лікарі-профпатологи,

лікарі-фізіотерапевти.

ПАЦ

1 місяць

30

30.11.2017

29.12.2017

Завантажити календарний план навчальних циклів на 2017 рік