Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра внутрішніх хвороб, загальної практики-сімейної медицини, профпатології та медичної реабілітації

Навчання на кафедрі

На сьогодні на кафедрі можливе навчання в інтернатурі, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі

Для лікарів-курсантів на кафедрі проводяться наступні навчальні цикли:

Спеціалізація:

- терапія

- профпатологія

- народна та нетрадиційна медицина

Стажування:

- терапія

- фізіотерапія

- профпатологія

- народна та нетрадиційна медицина 

Передатестаційні цикли (ПАЦ):

- терапія

- фізіотерапія

- профпатологія

- народна та нетрадиційна медицина

Цикли тематичного удосконалення (ТУ):

-  Актуальні питання терапії з курсом ЕКГ

-  Актуальні питання фізіотерапії та медичної реабілітації різних категорій хворих

-  Геріатрія в практиці внутрішньої медицини

-  Гірудологія та гомеопатія в клініці внутрішніх хвороб

-  Діагностика і лікування професійних хвороб

-  Застосування Су-Джок терапії в клініці внутрішніх хвороб

-  Клінічна алергологія

-  Нейроадаптивна терапія в клініці внутрішніх хвороб

-  Немедикаментозні методи лікування у практиці інтерніста

-  Профілактика, лікування, реабілітація внутрішніх та серцево-судинних хвороб, акцент на артеріальну гіпертензію

-  Сучасні аспекти діагностики та терапії хворих в амбулаторно-поліклінічній практиці

-  Фізіотерапевтичні методи лікування хворих в амбулаторно-поліклінічній практиці

 

За умови відсутності навчального циклу в поточному році у нижченаведеному календарному плані, можливе його проходження на контрактних основах.

 

Календарний план на 2019 рік