Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра внутрішніх хвороб та профпатології

Для майбутніх інтернів

 

На кафедрі здійснюється підготовка випускників Вищих навчальних медичних закладів в інтернатурі за фахом "Внутрішні хвороби" та "Загальна практика-сімейна медицина".

 

Нижче наведена інформація відповідно до наступних розділів:

    

I.

Основні положення.

II.

Навчання в інтернатурі на кафедрі внутрішніх хвороб, загальної практики- сімейної медицини, профпатології та сімейної медицини.

III.

Фотоекскурсія.

Основні положення.

Інтернатура включає в себе очну та заочну частини:

очна частина навчання проходить на кафедрі;

заочна частина проводиться безпосередньо в закладах охорони здоров՚я під курацією керівництва закладу.

Навчання в інтернатурі може здійснюватися, як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Підставою для навчання в інтернатурі:

- на бюджетній формі навчання є наказ Департаменту охорони здоров՚я Запорізької обласної державної адміністрації;

- на контрактній формі навчання є трьохстороння угода (між інтерном, закладом післядипломної освіти та базою стажування).

Студенти, що навчаються на контрактних засадах в університеті за власним бажанням мають можливість обирати спеціальність та вищий навчальний заклад для проходження інтернатури. Також вони мають право обирати місце проходження очної та заочної частин навчання згідно з розташуванням кафедр вищого навчального закладу та переліком клінічних баз стажування.

Для отримання більш детальної інформації рекомендуємо переглянути розділ "Інтернатура" на сайті академії за наступним посиланням:

http://zmapo.edu.ua/index.php/internatura

 

Навчання в інтернатурі на кафедрі внутрішніх хвороб, загальної практики-сімейної медицини,
профпатології та медичної реабілітації

Тривалість навчання в інтернатурі за фахом "Внутрішні хвороби" та за фахом "Загальна практика - сімейна медицина" складає 2 роки. З 1 серпня поточного року навчання розпочинається на заочній базі, а вже з 1 вересня заняття проходять на очній базі.

Під час навчання в інтернатурі на кафедрі внутрішніх хвороб, загальної практики - сімейної медицини, профпатології та медичної реабілітації під турботливим оком колективу кафедри відбувається всебічне інтегрування лікаря-інтерна в практичну систему охорони здоров՚я, фінальним результатом якого є професійна готовність лікаря-інтерна до самостійної лікарської роботи за фахом "внутрішні хвороби" або за фахом "загальна практика - сімейна медицина". 

Акцент підготовки лікарів-інтернів на кафедрі робиться насамперед на якості післядипломної освіти (удосконаленні та доповненні вже отриманих теоретичних знань та застосуванні їх на практиці). Лікарі-інтерни, що проходять навчання на кафедрі внутрішніх хвороб, загальна практика - сімейна медицина, профпатології та медична реабілітація завжди задоволені якістю освітнього процесу на кафедрі, а також традиційно демонструють високий рівень складання іспиту "КРОК-3".

На кафедрі панує доброзичливе та поважливе ставлення до лікарів-інтернів. В Запорізькій медичній академії післядипломної освіти інтерни сприймаються колективами кафедр вже не в якості колишніх студентів, а в якості лікарів, що найближчим часом отримають право на самостійність в лікарській роботі. Певною мірою це продиктовано специфікою закладу, діяльність якого насамперед пов՚язана з удосконаленням знань лікарів. Тисячі лікарів щорічно навчаються на циклах тематичного удосконалення, майстер-класах, проходять спеціалізацію та стажування в академії.

 

 

Фотоекскурсія.

Завідувач кафедри д.мед.н., професор Токаренко Олександр Іванович та куратор лікарів-інтернів к.мед.н., доцент Кошля Олена Володимирівна разом з групою інтернів. 

 

 

Окремі моменти з навчального процесу лікарів-інтернів

 

Встановлення Холтер-ЕКГ:

 

 

 

Оволодіння спірографією:

 

 

 

 

 

Велоергометрія: 

 

 

 

 

 

Реографічна методика:

 

 

 

 

 

Фізіотерапія:

 

 

 

 

 

 

 

 

Дозвілля у неробочий час: