Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра терапії та ендокринології

Післядипломна підготовка спеціалістів

 
           Календарний план на 2022 рік
 
          Електронний журнал обліку  відвідувань онлайн-занять лікарями-слухачами дистанційних курсів тематичного удосконалення:
           The department carried out all kinds of postgraduate training and continuing professional development of physicians - specialization, internship, pre-certification and thematic improvement; clinical residency, postgraduate. The department is focused on the presentation of educational material from the standpoint of evidence-based medicine. The use of standardized clinical protocols for the management and delivery of health care is an integral part of the pedagogical process.

 

           На кафедрі проводяться всі види післядипломної підготовки і безперервного професійного розвитку лікарів: спеціалізація, інтернатура, тематичне удосконалення, постійнодіючі семінари, аспірантура, курси дистанційного начання, майстер-класи.

          Кафедра орієнтована на викладання учбового материалу з позицій доказової медицини.

          Використання стандартизованих клінічних протоколів по веденню і медичній допомозі є однією з провідних частин педагогічного процесу.

 

          Перелік циклів тематичного удосконалення:

На кафедрі сертифіковані і проводяться наступні цикли:
- Невідкладна допомога в лікуванні хворих на легеневу і серцево-судинну патологію
- Клінічна ендокринологія
- Геріатрія в практиці терапевта
- Клінічна нефрологія
- Клінічна ревматологія
- Невідкладна допомога в клініці внутрішніх хвороб
- Цукровий діабет і захворювання щитоподібної залози
- Спеціалізація з ендокринології, ревматології, нефрології, терапії, геріатрії
- Стажування з ендокринології, ревматології, нефрології, терапії, геріатрії.

 

Постійнодіючі семінари.

        На кафедрі продовжується реалізація проекту організації постійнодіючих проблемних семінарів для лікарів-терапевтів, ендокринологів, ревматологів, нефрологів та інших спеціальностей в лікувально-профілактичних закладах м.Запоріжжя і Запорізької області, що забезпечує отримання лікарями більш глибоких теоретичних знань.

        За форматом і організаційною структурою такі семінари відповідають вимогам концепції «Навчання протягом всього життя». Тематичне направлення обирається у відповідності з учбовими планами МОЗ за вказаними спеціальностями.

 

        Більш детальну інформацію з підготовки документів до циклів Ви можете дізнатись з розділу "Навчання" сайту ДЗ "ЗМАПО МОЗ України": http://zmapo.edu.ua/index.php/2011-06-15-10-36-18