Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра терапії та ендокринології

Робота кафедри.

        Наукова робота кафедри.

      Виходячи з потреб практичної медицини з перших років існування кафедри и по теперішній час наукові дослідження направлені на вивчення патології серцево-судинної системи, бронхо-легеневих захворювань та системних захворювань сполучної тканини, результати яких впроваджуються в клінічну практику.

      Велике значення приділяється поглибленому  вивченню проблем артеріальної гіпертензії (в тому числі при коморбідності) і симптоматичних. Кафедра одна з небагатьох, яка займалася розкриттям особливостей розвитку і становлення пульмогенної артеріальної гіпертензії та стратегій лікування пацієнтів подібного профілю.

      Впроваджуються в клінічну практику дані про зміни натрійуретичного пептиду при розвитку артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та інших захворювань серцево-судинної системи та багато інших аспектів.

      В науково-дослідній роботі приймають участь молоді специалісти (аспіранти, інтерни).

 

       Навчання інтернів.

       Щорічно на кафедрі терапії та ендокринології проходять навчання лікарі-інтерни спеціальності «Внутрішні хвороби».
       Проводиться акцентування уваги на самостійній роботі лікарів-інтернів. Лікарі-інтерни мають можливість користування інтернетом і базами даних, що разом з вивченняммонографій і періодичної літератури з фонду бібліотеки академії дає можливість більш якісно готувати реферати, доповіді для конференцій, готуватися до практичних і семінарських занять.
        В основі організації самостійної роботи лежить чітка система контролю знань.
Важливими моментами в підготовці інтернів є робота в кабінетах функціональної діагностики, клінічні розбори випадків та ін., що удосконялює їхні практичні навички і вміння.

 

Методична робота кафедри.

Для покращення якості підготовки слухачів і лікарів-інтернів на кафедрі постійно готуються і переглядаються учбово-методичні посібники та рекомендації, зокрема:

«Клінічна аритмологія», "
«Сучасні питання діагностики та лікування ревматологічних захворювань»,
«Основні ендокринологічні захворювання: діагностика, лікування, трудова експертиза»,
«Клінічна фармакологія»,
«Особливості ведения пациентів після АКШ в ранньому та пізньому післяопераційному періоді» МОЗ України; «Діагностика і лікування симптоматичних артеріальних гіпертензій»
"Хронічна хвороба нирок", "Суглобовий синдром: сучасні аспекти діагностики і лікування", методичні посібники з питань діагностики і лікування хворих пульмонологічного, гастроентерологічного профілю; підготовки інтернів до здачі екзамену КРОК-3 і т.п.

 

Клінічні бази кафедри.

КНП "Міська лікарня № 10" Запорізької міської ради.


На теперішній час на базі клініки функціонують: міський діалізний центр, 
кардіоревматологічне відділення з блоком інтенсивної терапії, терапевтичне відділення, відділення хоспісної та паліативної допомоги. 

 

Обласний шпиталь УБД.