Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра хірургії та малоінвазивних технологій

Співробітники кафедри хірургії та малоінвазивних технологій

Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Ярешко Володимир Григорович. У 1979 році закінчив Запорізький медичний університет. Працював хірургом у міької лікарні №3 м. Запоріжжя. Пройшов шлях від клінічного ордінатора, аспіранта, асистента, доцента до завідувача кафедри, професора. У 28 років захистив кандидатську дисертацію, у 35 - докторську. Щорічно виконує до 300 найскладніших оперативних втручань на печінці, жовчних протоках, підшлункової залозі. За ініціативою В.Г. Ярешко у 1996 році було створено обласний центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози у якому надається спеціалізована допомога хворим з механічною жовтяницєю та ураженнях гепатопанкреатобіліарної зони. В.Г. Ярешко член правління асоціації хірургів України та СНД, член 2 спеціалізованих рад зі спеціальності "хірургія". Самостіно та в співавторстві розроблено більш 25 нових методик оперативних втручань. Ярешко В.Г. є автором 15 винахідів, 200 наукових робіт, 2 монографій. Під його керівництвом захищені 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій, готуються 1 кандидатська та 1 докторська дисертації.

В.Г. Ярешко лауреат Державної премії Украіни

 

 

Викладачі: 

 • д.мед.н., професор Рязанов Дмитро Юрійович 

  У 1994 р. з відзнакою закінчив  Запорізький медичний університет. Навчався у клінічній ординатурі ЗДІУЛ. Пройшов шлях від асистента до професора кафедри хірургії та малоінвазивних технологій ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». З березня 2009 по листопад 2014 р. за внутрішнім суміщенням був завідувачем відділу інтернатури академії. З 2015 р. - проректор з науково-педагогічної роботи з інтернами та лікувальної роботи академії.

  У 1999 р. захищена кандидатська, у 2006р. – докторська дисертація за шифром «14.01.03 – хірургія». Вчене звання «доцент» отримав у 2006 р., «професор» – у 2008 році.

  У 2005 р. отримав вищу кваліфікаційну категорію за фахом «хірургія». Член Європейської спілки хірургів, запорізького обласного товариства хірургів. Володіє сучасними способами обстеження та оперативного лікування хворих.

  Автор та співавтор більш ніж 140 наукових статей, 2 навчальних посібників з грифом МОЗ та МОН України, 15 Деклараційних  патентів України на винахід, 4 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа, 1 авторського права на науковий твір. Під керівництвом проф. Рязанова Д.Ю. захищена 1 кандидатська дисертація.

  Є членом спеціалізованої вченої Ради Д 17.600.01, головою комісії академії з перевірки первинної документації дисертаційних досліджень, членом редакційної колегії журналу «TheAdvancedScience» (США), який включений до міжнародних наукометричних баз, а також секретарем журналу «Сучасні медичні технології», який є фаховим виданням в Україні.

  За особисті досягнення та вагомий внесок у практичну охорону здоров’я, якість виконаної роботи неодноразово відмічався почесними грамотами Запорізької міської та обласної державних адміністрацій.

  Є членом спеціалізованої вченої Ради Д 17.600.01, головою комісії академії з перевірки первинної документації дисертаційних досліджень, членом редакційної колегії журналу «TheAdvancedScience» (США), який включений до міжнародних наукометричних баз, а також секретарем журналу «Сучасні медичні технології», який є фаховим виданням в Україні.

 • к.мед.н., доцент Міхеєв Юрій Олександрович
 • к.мед.н., доцент Отарашвілі Кахабер Нодарієвич
 • к.мед.н., асистент Криворучко Інна Вікторівна