Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра хірургії та малоінвазивних технологій

Лікувальна робота

Кафедра хірургії та малоінвазивних технологій має клінічною базою перше хірургічне відділення міської клінічної лікарні №3, яке є міським спеціалізованим центром малоінвазивної біліарної хірургії та надає цілодобову домомогу хворим на механічну жовтяницю не тільки мешканцям міста та обасті, але і мешканцям інших областей.

Співробітники кафедри приймають активну участь у лікувалній роботі відділення, виконючи найскладніші оперативні втручання на печінці, жовчних шляхах та підшлунковій залозі. Більш половини операцій виконуються співробітниками кафедри. Розроблются та впроваджуються в клнічну практику нові види оперативних втручань.

Основні напрямки клінічної роботи:

Хірургія первинного та метастатичного раку печінки

Відкриті та лапароскопічні операції при паразитарних та непаразитарних кістах печінки

Реконструктивні операції при ушкодженнях та рубцових стриктурах жовчних протоків

Хірургія хронічного панкреатиту, у т.ч. лапароскопічна

Радикальні операції при злоякісних пухлинах періампулярної зони (рак голівки підшлункової залози, великого сосочку дванадцатипалої кишки, термінального відділу загальної жовчної протоки

Радіочастотна термоабляція пухлин та метестазів печінки, підшлункової залози (в тому числі під контролем УЗД)

Малоінвазивні та відкриті палиативні операції при пухлинах періампулярної зони

Хірургія раку шлунку та кишок, заочеревинних пухлин

Лапароскопічні та відкриті втручання при холедохолітіазі

Трепан-біопсія печінки та підшлункової залози під конролем УЗД

Дренування кіст печінки та підшлункової залозі під конролем УЗД

Ендоскопічні транспапілярні втручання при механічній жовтяниці

Лапароскопічні та відкриті операції при килах черевної стінки

Хірургія варікозної хвороби

Баріатрична хірургія (операції при морбідному ожирінні)

 

Навчання на кафедрі

На данний час на кафедрі можливо навчання в інтернатурі, магістратурі, клінічній ордінатурі, аспирантурі зі спеціальності "ХІРУРГІЯ"

Для лікарів-курсантів проводиться навчання на курсах інформатики та стажування з лапароскопічній хірургії, стажування та спеціалізація зі спеціальності "ХІРУРГІЯ"

Передатестаційні цикли зі спеціальності "ХІРУРГІЯ"

Курси тематичного удосконалення

 • Актуальні питання та невідкладні стани в
  хірургії. (Виїзний цикл)
 • Лапароскопічні та ендоскопічні
  технології при патології черевної порожнини
 • Хірургія органів черевної порожнини з
  основами інтервенційної сонографії
 • Хірургічна панкреатологія (діагностика,
  лікування захворювань підшлункової залози)
 • Діагностика та лікування гнійних
  ускладнень в абдомінальній хірургії

Співробітники кафедри хірургії та малоінвазивних технологій

Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Ярешко Володимир Григорович. У 1979 році закінчив Запорізький медичний університет. Працював хірургом у міької лікарні №3 м. Запоріжжя. Пройшов шлях від клінічного ордінатора, аспіранта, асистента, доцента до завідувача кафедри, професора. У 28 років захистив кандидатську дисертацію, у 35 - докторську. Щорічно виконує до 300 найскладніших оперативних втручань на печінці, жовчних протоках, підшлункової залозі. За ініціативою В.Г. Ярешко у 1996 році було створено обласний центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози у якому надається спеціалізована допомога хворим з механічною жовтяницєю та ураженнях гепатопанкреатобіліарної зони. В.Г. Ярешко член правління асоціації хірургів України та СНД, член 2 спеціалізованих рад зі спеціальності "хірургія". Самостіно та в співавторстві розроблено більш 25 нових методик оперативних втручань. Ярешко В.Г. є автором 15 винахідів, 200 наукових робіт, 2 монографій. Під його керівництвом захищені 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій, готуються 1 кандидатська та 1 докторська дисертації.

В.Г. Ярешко лауреат Державної премії Украіни

 

 

Викладачі: 

 • д.мед.н., професор Рязанов Дмитро Юрійович 

  У 1994 р. з відзнакою закінчив  Запорізький медичний університет. Навчався у клінічній ординатурі ЗДІУЛ. Пройшов шлях від асистента до професора кафедри хірургії та малоінвазивних технологій ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». З березня 2009 по листопад 2014 р. за внутрішнім суміщенням був завідувачем відділу інтернатури академії. З 2015 р. - проректор з науково-педагогічної роботи з інтернами та лікувальної роботи академії.

  У 1999 р. захищена кандидатська, у 2006р. – докторська дисертація за шифром «14.01.03 – хірургія». Вчене звання «доцент» отримав у 2006 р., «професор» – у 2008 році.

  У 2005 р. отримав вищу кваліфікаційну категорію за фахом «хірургія». Член Європейської спілки хірургів, запорізького обласного товариства хірургів. Володіє сучасними способами обстеження та оперативного лікування хворих.

  Автор та співавтор більш ніж 140 наукових статей, 2 навчальних посібників з грифом МОЗ та МОН України, 15 Деклараційних  патентів України на винахід, 4 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа, 1 авторського права на науковий твір. Під керівництвом проф. Рязанова Д.Ю. захищена 1 кандидатська дисертація.

  Є членом спеціалізованої вченої Ради Д 17.600.01, головою комісії академії з перевірки первинної документації дисертаційних досліджень, членом редакційної колегії журналу «TheAdvancedScience» (США), який включений до міжнародних наукометричних баз, а також секретарем журналу «Сучасні медичні технології», який є фаховим виданням в Україні.

  За особисті досягнення та вагомий внесок у практичну охорону здоров’я, якість виконаної роботи неодноразово відмічався почесними грамотами Запорізької міської та обласної державних адміністрацій.

  Є членом спеціалізованої вченої Ради Д 17.600.01, головою комісії академії з перевірки первинної документації дисертаційних досліджень, членом редакційної колегії журналу «TheAdvancedScience» (США), який включений до міжнародних наукометричних баз, а також секретарем журналу «Сучасні медичні технології», який є фаховим виданням в Україні.

 • к.мед.н., доцент Міхеєв Юрій Олександрович
 • к.мед.н., доцент Отарашвілі Кахабер Нодарієвич
 • к.мед.н., асистент Криворучко Інна Вікторівна