Оцінка роботи академії

Актуально

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006 Державного закладу «Запорізька  медична академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»створена   згідно наказу МОН України від 24.12.2020 року № 1555.

Голова ради:

Скороходова Наталія Олегівна, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України»

Члени ради:

Рецензент - Овчаренко Леонід Сергійович, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України».

Рецензент - Трибушний Олег Володимирович, д.мед.н., доцент, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України».

Опонент - Голованова ІринаАнатоліївна, д.мед.н., професор, Українськамедичнастоматологічнаакадемія МОЗ України .

Опонент - СлабкийГеннадійОлексійович, д.мед.н., професор, ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет»

Прийняття до розгляду дисертації Курган Анастасія  Петрівна

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006 Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» створена   згідно наказу МОН України 24.12.2020 року № 1555 у складі:  голови ради Скороходової Наталії Олегівни, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України»

Рецензент-Овчаренко Леонід Сергійович, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України»., рецензент - Трибушний Олег Володимирович, д.мед.н., доцент, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України».

опонент -Голованова Ірина Анатоліївна, д.мед.н., професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України,опонент -Слабкий Геннадій Олексійович, д.мед.н., професор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

  прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи,  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» Курган Анастасії Петрівнина тему «Медико-соціальне обґрунтування моделі профілактики підліткового травматизму через комунікацію інтернет-блогом шляхом попередження проявів ризикової поведінки»  з галузі знань 22«Охороназдоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.02.03 – соціальна медицина).

 Науковий керівник: завідувачка кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, доцент Лашкул Зінаїда Василівна.

Анотація

Захист дисертаційної  роботи Курган Анастасії Петрівни

26.01.2021 р.  о 11–00

Захистдисертаційноїроботиаспірантакафедрисоціальноїмедицини, організації і управлінняохороноюздоров’я та медико-соціальноїекспертизи Державного закладу «ЗапорізькамедичнаакадеміяпіслядипломноїосвітиМіністерстваохорониздоров'яУкраїни»  Курган Анастасії Петрівнина тему «Медико-соціальне обґрунтування моделі профілактики підліткового травматизму через комунікацію інтернет-блогом шляхом попередження проявів ризикової поведінки»  з галузізнань 22«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.02.03 – соціальна медицина).

 Науковий керівник: завідувач какафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, доцент Лашкул Зінаїда Василівна.        

Офіційніопоненти:

  • Завідувач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, профессор Голованова Ірина Анатоліївна
  • Завідувач кафедри громадського здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет» доктор медичних наук, професор Слабкий Геннадій Олексійович

КонтактиЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Висновок про наукову новизну
Дисертація

Відгук Голованової І.А.

Відгук Слабкого Г.О.

відео захисту Курган А.П.