Оцінка роботи академії

Актуально

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006 Державного закладу «Запорізька  медична академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»створена   згідно наказу МОН України від 24.12.2020 року № 1555.

Голова ради:

Скороходова Наталія Олегівна, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України»

Члени ради:

Рецензент - Овчаренко Леонід Сергійович, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України».

Рецензент - Трибушний Олег Володимирович, д.мед.н., доцент, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України».

Опонент - Голованова ІринаАнатоліївна, д.мед.н., професор, Українськамедичнастоматологічнаакадемія МОЗ України .

Опонент - СлабкийГеннадійОлексійович, д.мед.н., професор, ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет»

Прийняття до розгляду дисертації Курган Анастасія  Петрівна

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006 Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» створена   згідно наказу МОН України 24.12.2020 року № 1555 у складі:  голови ради Скороходової Наталії Олегівни, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України»

Рецензент-Овчаренко Леонід Сергійович, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України»., рецензент - Трибушний Олег Володимирович, д.мед.н., доцент, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України».

опонент -Голованова Ірина Анатоліївна, д.мед.н., професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України,опонент -Слабкий Геннадій Олексійович, д.мед.н., професор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

  прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи,  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» Курган Анастасії Петрівнина тему «Медико-соціальне обґрунтування моделі профілактики підліткового травматизму через комунікацію інтернет-блогом шляхом попередження проявів ризикової поведінки»  з галузі знань 22«Охороназдоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.02.03 – соціальна медицина).

 Науковий керівник: завідувачка кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, доцент Лашкул Зінаїда Василівна.

Анотація

Захист дисертаційної  роботи Курган Анастасії Петрівни

26.01.2021 р.  о 11–00

Захистдисертаційноїроботиаспірантакафедрисоціальноїмедицини, організації і управлінняохороноюздоров’я та медико-соціальноїекспертизи Державного закладу «ЗапорізькамедичнаакадеміяпіслядипломноїосвітиМіністерстваохорониздоров'яУкраїни»  Курган Анастасії Петрівнина тему «Медико-соціальне обґрунтування моделі профілактики підліткового травматизму через комунікацію інтернет-блогом шляхом попередження проявів ризикової поведінки»  з галузізнань 22«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.02.03 – соціальна медицина).

 Науковий керівник: завідувач какафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, доцент Лашкул Зінаїда Василівна.        

Офіційніопоненти:

  • Завідувач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, профессор Голованова Ірина Анатоліївна
  • Завідувач кафедри громадського здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет» доктор медичних наук, професор Слабкий Геннадій Олексійович

КонтактиЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Висновок про наукову новизну
Дисертація

Відгук Голованової І.А.

Відгук Слабкого Г.О.

відео захисту Курган А.П.

        

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.003 Державного закладу «Запорізька  медична академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»створена   згідно наказу МОН України від 21.10.2020 року № 1287.

 

Голова ради:

Токаренко Олександр Іванович, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

 

Члени ради:

рецензент - Ткаченко Ольга Віталіївна, д.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

рецензент - Андреєва Яна Олексіївна, д.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

опонент - Потабашній Валерій Аркадійович, д.мед.н., професор, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

опонент - Доценко Сергій Якович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

 

Прийняття до розгляду дисертації  Петрик Наталії Ігорівни

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.003 Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»створена   згідно наказу МОН України від 21.10.2020 року № 1287 у складі:  голова ради -Токаренко Олександр Іванович, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»,рецензент -Ткаченко Ольга Віталіївна, д.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України», рецензент -Андреєва Яна Олексіївна, д.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України», опонент -Потабашній Валерій Аркадійович, д.мед.н., професор, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,опонент -Доценко Сергій Якович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України

  прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри  терапії,клінічної фармакології та ендокринології  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»Петрик Наталії Ігорівнина тему «Прозапальні та протизапальні цитокіни і адипонектин в ремоделюванні лівого шлуночка, церебральних судин при гіпертонічній хворобі ІІ стадії у пацієнтів з надлишковою вагою та обґрунтування медикаментозної корекції»  з галузі знань 22«Охороназдоров’я» за спеціальністю 222«Медицина» (14.01.02 – внутрішні хвороби).

 Науковий керівник – проректор з наукової роботи  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»д.мед.н., професорФуштей Іван Михайлович.

 

Анотація

В зв’язку з карантином через коронавірусCOVID-19 та керуючись нормативними документами (Постанова КМ України № 1236 від 9 грудня 2020р) офіційний захист дисертації Петрик Наталії Ігорівни на тему: «Прозапальні та протизапальні цитокіни і адипонектин в ремоделюванні лівого шлуночка, церебральних судин при гіпертонічній хворобі ІІ стадії у пацієнтів з надлишковою вагою та обґрунтування медикаментозної корекції», запланований на 15 січня 2021р,  за спеціальністю – 222 - «Медицина», за фахом – 14.01.02 - «Внутрішні хвороби»  на здобуття вченого ступеня «доктор філософії» перенесено на 28 січня 2021 року.

Захист дисертаційної  роботи Петрик Наталії Ігорівни

 28.01.2021 р.  о 12–00

Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри терапії,клінічної фармакології та ендокринології  Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» Петрик Наталії Ігорівни на тему: «Прозапальні та протизапальні цитокіни і адипонектин в ремоделюванні лівого шлуночка, церебральних судин при гіпертонічній хворобі ІІ стадії у пацієнтів з надлишковою вагою та обґрунтування медикаментозної корекції»  з галузі знань 22«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина» (14.01.02 – внутрішніх вороби).

 Науковий керівник– проректор з наукової роботи  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»д.мед.н., професор Фуштей Іван Михайлович.

Офіційніопоненти:

  • Завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", доктор медичних наук, професор Потабашній Валерій Аркадійович
  • Завідувач кафедри внутрішніх хвороб № 3 Запорізького державного медичного університету доктор медичних наук, професор Доценко Сергій Якович

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновок про наукову новизну
Дисертація

Відгук Потабашного В.А

Відгук Доценко C.Я

відео захист Петрик Н.І.

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.004 Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України» створена наказом МОН України № 1287 від 21.10.2020 у складі:

голова ради -

Редько Ірина Іванівна  д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України»;

члени ради:

  • рецензент – Дмитрієва Світлана Миколаївна, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України»;
  • рецензент – Чакмазова Олена Миколаївна, к.мед.н., асистент, Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України »;
  • опонент – Крючко Тетяна Олександрівна, д.мед.н., професор, Українська медична стоматологічна академія;
  • опонент – Леженко Геннадій Олександрович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет.

Прийняття до розгляду дисертації Слуцька Тетяна Василівна

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.004  Державного закладу "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України", створена наказом МОН України № 1287 від 21.10.2020 у складі: голова – Редько Ірина Іванівна,  д.мед.н., професор Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України»; рецензент – Дмитрієва Світлана Миколаїівна, д.мед.н., професор Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України»; рецензент – Чакмазова Олена Миколаївна, к.мед.н., асистент, Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України»; опонент – Крючко Тетяна Олександрівна, д.мед.н., професор, Українська медична стоматологічна академія; опонент – Леженко Геннадій Олександрович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет.

прийняла до розгляду дисертацію аспіранта заочної форми навчання кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України» Слуцької Тетяни Василівни на тему: «Клінічні та нейроімунні особливості перебігу рекурентних бронхітів у дітей з синдромом вертебробазилярної артеріальної системи» з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» (14.01.10 – педіатрія).

Науковий керівник - завідувач кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії Державного закладу "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України", д. мед. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, Овчаренко Леонід Сергійович

 

Анотація

 

Захист дисертаційної  роботи Слуцької Тетяни Василівни

 22.12.2020 р.  о 12–00

 

Захист дисертаційної роботи аспіранта заочної форми навчання кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України» Слуцької Тетяни Василівни на тему: «Клінічні та нейроімунні особливості перебігу рекурентних бронхітів у дітей з синдромом вертебробазилярної артеріальної системи» з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» (14.01.10 – педіатрія)

Науковий керівник:

завідувач кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії Державного закладу "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров'я України", д.мед.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, Овчаренко Леонід Сергійович

Офіційні опоненти:

  • завідувач кафедри педіатрії №2 Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, профессор Крючко Тетяна Олександрівна
  • завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук, профессор Леженко Геннадій Олександрович

Контакти – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Висновок про наукову новизну

Відгук опонента Крючко Т.О.

Відгук опонента Леженко Г.О.

Дисертація Слуцька Т.В.

Посилання на відео захисту Слуцької Т.В.

Посилання на ZOOM відеотрансляцію захисту Слуцької Т.В.

Електронна адреса

Інформацію надсилати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.