Оцінка роботи академії

Актуально

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.012 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.012 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.012   державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»  створена наказом МОН України  № 398  від 01.04.2021р   у  складі:

 

голова ради -

 • доктор медичних наук, професор Доценко Микола Якович,  державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, доцент  Андреєва Яна Олексіївна, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
 • рецензент – кандидат медичних наук, доцент Молодан Олександр Вікторович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
 • опонент – доктор медичних наук, Воронков Леонід Георгійович, державна установа  "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска"; 
 • опонент – доктор медичних наук, професор Колесник Тетяна Володимирівна,  державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

  

Прийняття до розгляду дисертації  Танської  Ольги Олександрівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.012 ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», створена наказом МОН України № 398 від 01.04.2021р  у  складі: голова ради – д.мед.н., професор Доценко Микола Якович,  державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; рецензенти – д.мед.н., доцент  Андреєва Яна Олексіївна, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» та кандидат медичних наук, доцент Молодан Олександр Вікторович,  державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; опоненти – д.мед.н., Воронков Леонід Георгійович, державна установа  "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска" та д.мед.н., професор Колесник Тетяна Володимирівна,  державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» Танської  Ольги Олександрівни на тему «Критерії відбору пацієнтів для включення в лист очікування на трансплантацію серця», поданої на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.11 – кардіологія )

Науковий керівник – д.мед.н., професор Фуштей Іван Михайлович,  професор кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

 

Анотація

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.015

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.015 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.015   державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»  створена наказом МОН України  № 494 від 30.04.2021р   у  складі:

 

голова ради -

 • доктор медичних наук, професор Савон Ігор Леонідович,  державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор  Ярешко Володимир Григорович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
 • рецензент – кандидат медичних наук, доцент Осауленко В'ячеслав Валерійович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Березницький Яків Соломонович,    державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; 
 • опонент – доктор медичних наук, професор Домбровський Дмитро Борисович, Буковинський державний медичний університет. 

 

 

Прийняття до розгляду дисертації  Танського Володимира Георгійовича  

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.015 ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», створена наказом МОН України № 494 від 30.04.2021 у  складі: голова ради – д.мед.н., професор  Савон Ігор Леонідович,  державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; рецензенти – д.мед.н., професор  Ярешко Володимир Григорович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» та кандидат медичних наук, доцент Осауленко В'ячеслав Валерійович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; опоненти – д.мед.н., професор Березницький Яків Соломонович,    державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та д.мед.н., професор Домбровський Дмитро Борисович, Буковинський державний медичний університет. 

прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри трансплантології та ендокринної хірургії, з курсом серцево-судинної хірургії ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» Танського Володимира Георгійовича  «Хірургічні методи лікування термінальної стадії серцевої недостатності», подану на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» з галузі знань 22 «Охорона здоров`я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.03 – хірургія).  

Науковий керівник – д.мед.н., професор Никоненко Олександр Семенович, професор кафедри трансплантології та ендокринної хірургії, з курсом серцево-судинної хірургії ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», академік НАМН України, член-кореспондент НАН України.

 

Анотація

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.010

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.010

 Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.010 Державного закладу «Запорізька  медична академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»створена   згідно наказу МОН України від 01.04.2021 року № 398.

Голова ради:

 Ткаченко Ольга Віталіївна, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

члени  ради:

Рецензент:

Алипова Олена Євгенівна, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

Рецензент:

Кліцунова Юлія Олександрівна, к.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

Опонент:

Долженко Марина Миколаївна, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика.

Опонент:

Доценко Сергій Якович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України

  

Прийняття до розгляду дисертації  Лелюка  Дениса Валерійовича

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.010Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» створена   згідно наказу МОН України від 01.04.2021 року № 398 у складі:голова ради: Ткаченко Ольга Віталіївна, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України, рецензент: Алипова Олена Євгенівна, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»,рецензент:Кліцунова Юлія Олександрівна, к.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України», опонент: Долженко Марина Миколаївна, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика,опонент: Доценко Сергій Якович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України

прийняла до розгляду дисертацію асистента кафедри  медицини невідкладних станів і цивільного захистуДержавного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»Лелюка Дениса Валерійовича тему «Удосконалення алгоритму медичної допомоги хворим з кризовим перебігом гіпертонічної хвороби на догоспітальному етапі»  з галузі знань 22«Охороназдоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина).

 Науковий керівник –завідувач кафедри медицини невідкладних станів і цивільного захисту Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» к.мед.н., професор Голдовський Борис Михайлович.

Анотація

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.013

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.013 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.013   державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»  створена наказом МОН України  № 398  від 01.04.2021р.   у  складі:

 

голова ради -

 • Милиця Костянтин Миколайович, д.мед.н., доцент, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» ;

члени ради:

 • рецензент – Луценко Наталія Степанівна, д.мед.н., професор, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
 • рецензент – Міхеєв Юрій Олександрович, к.мед.н., доцент, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» ;
 • опонент – Ковтуненко Олександр Васильович, д.мед.н., професор, державний заклад Дніпропетровська медична академія; 
 • опонент – Попович Василь Іванович, д.мед.н., професор, державний заклад «Івано-Франківський Національний медичний університет МОЗ України».

  

Прийняття до розгляду дисертації Хоролець Ольги Володимирівни 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.013 ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», створена наказом МОН України № 398 від 01.04.2021р  у  складі: голова – д.мед.н., доцент, Милиця Костянтин Миколайович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; рецензенти: д.мед.н., професор, Луценко Наталія Степанівна, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» та к.мед.н., доцент, Міхеєв Юрій Олександрович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; опоненти: д.мед.н., професор, Ковтуненко Олександр Васильович, державний заклад  Дніпропетровська медична академія та  д.мед.н., професор,  Попович Василь Іванович, державний заклад «Івано – Франківський Національний медичний університет МОЗ України».

прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри оториноларингології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» Хоролець Ольги Володимирівни на тему: «Медикаментозна корекція комбінованого лікування і метафілактики хворих на рак гортані» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.19 – оториноларингологія).

Науковий керівник – д.мед.н., доцент кафедри оториноларингології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»  Каширін Володимир Олександрович.

 

Анотація

 

Захист дисертаційної  роботи  Хоролець  Ольги Володимирівни

13.05.2021 р.  о 10  00

Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри оториноларингології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Хоролець Ольги Володимирівни на тему: «Медикаментозна корекція комбінованого лікування і метафілактики хворих на рак гортані» на здобуття ступеня доктора філософії   за спеціальністю – 222 - «Медицина», за фахом – 14.01.19 - «Оториноларингологія» .

Науковий керівник - д.мед.н., доцент кафедри оториноларингології  ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»   Каширін Володимир Олександрович.

 

Офіційні опоненти:

 • Ковтуненко Олександр Васильович, д.мед.н., професор, державний заклад Дніпропетровська медична академія;
 • Попович Василь Іванович, д.мед.н., професор, державний заклад «Івано – Франківський Національний медичний університет МОЗ України».

Контакти – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук Поповича В.І.

Відгук Ковтуненко О.В.

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.011

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.011

 Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.011  Державного закладу «Запорізька  медична академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» створена   згідно наказу МОН України від 01.04.2021 року № 398.

Голова ради:

   Токаренко Олександр Іванович, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

Рецензент -

 Ткаченко Ольга Віталіївна, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

Рецензент -

 Андреєва Яна Олексіївна, д.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

Опонент:

 Більченко Олександр Вікторович, д.мед.н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Опонент:

 Бідзіля Петро Петрович, д.мед.н., доцент, Запорізький державний медичний університет МОЗ України

   

Прийняття до розгляду дисертації  Солов’юк  Олени Анатоліївни

 

   Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.011 Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» створена   згідно наказу МОН України від 01.04.2021 року № 398 у складі:  голова ради - Токаренко Олександр Іванович, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України», рецензент -  Ткаченко Ольга Віталіївна, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України», рецензент - Андреєва Яна Олексіївна, д.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України», опонент: Більченко Олександр Вікторович, д.мед.н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,опонент:  Бідзіля Петро Петрович, д.мед.н., доцент, Запорізький державний медичний університет МОЗ України

 прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри  терапії, клінічної фармакології та ендокринології  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» Солов’юк Олени Анатоліївни на тему «Оптимізація діагностики пошкодження артеріальних судин та методи корекції у хворих на цукровий діабет типу 2 з надлишковою масою тіла та ожирінням»  з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.02 – внутрішні хвороби).

 Науковий керівник – проректор з наукової роботи  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» д.мед.н., професор Фуштей Іван Михайлович.

 

Анотація

Захист дисертаційної роботи   Солов’юкОлениАнатоліївни

29.04.2021 року о 12.00

Захист  дисертаційної роботи аспіранта кафедри  терапії, клінічної фармакології та ендокринології  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» Солов’юкОлениАнатоліївни на тему «Оптимізація діагностики пошкодження артеріальних судин та методи корекції у хворих на цукровий діабет типу 2 з надлишковою масою тіла та ожирінням»  з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.02 – внутрішні хвороби).

 Науковий керівник – проректор з наукової роботи  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» д.мед.н., професорФуштей Іван Михайлович.

 Офіційні опоненти:

Більченко Олександр Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Бідзіля Петро Петрович, д.мед.н., доцент,доцент кафедривнутрішніх хвороб 1 та симуляційноїмедицини,Запорізькийдержавниймедичнийуніверситет МОЗ України

Контакти: zmapo Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Висновок про наукову новизну
Відгук опонента Більченко О.В.

Відгук опонента Бідзіля П.П.

Дисертація

 

Відеозахист запису

Спеціалізована Вчена рада ДФ 17.613.009

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.009 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.009   державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»  створена наказом МОН України  № 398 від 01.04.2021р   у  складі:

 

голова ради -

 • доктор медичних наук, професор Савон Ігор Леонідович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;

члени ради:

 • рецензент – доктор медичних наук, професор Рязанов Дмитро Юрійович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
 • рецензент – доктор  медичних наук, доцент Трибушний Олег Володимирович,  державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;
 • опонент – доктор медичних наук, професор Вітовський Ростислав Мирославович,  державний заклад «Національний університет охорони здоров`я України ім. П.Л. Шупика»; 
 • опонент – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Руденко Костянтин Володимирович,  державна установа  «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України».

 

Прийняття до розгляду дисертації Дем’яненка Володимира Миколайовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.009 ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», створена наказом МОН України № 398 від 01.04.2021р  у  складі: голова ради – д.мед.н., професор Савон Ігор Леонідович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»;         рецензенти – д.мед.н., професор Рязанов Дмитро Юрійович, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» та д.мед.н., доцент Трибушний Олег Володимирович,  державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; опоненти – д.мед.н., професор Вітовський Ростислав Мирославович,  державний заклад «Національний університет охорони здоров`я України ім. П.Л. Шупика» та д.мед.н., старший науковий співробітник Руденко Костянтин Володимирович,  державна установа  «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України».

прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри хірургічних хвороб № 1 Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» Дем’яненка Володимира Миколайовича на тему: «Мініінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах лівої передньої торакотомії на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22  «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222  «Медицина» (14.01.03 –  хірургія).

Науковий керівник – д.мед.н., професор Бабляк Олександр Дмитрович, професор кафедри хірургічних хвороб № 1 ПВНЗ «Київський медичний університет»

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація

SUMMARY

  

Захист дисертаційної  роботи  Дем’яненка Володимира  Миколайовича

22.04.2021 р.  о 12  00

Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри хірургічних хвороб № 1 Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» Дем’яненка Володимира Миколайовича на тему: «Мініінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах лівої передньої торакотомії на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22  «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222  «Медицина» (14.01.03 –  хірургія).

Науковий керівник – д.мед.н., професор Бабляк Олександр Дмитрович,                                                                          професор кафедри хірургічних хвороб № 1 ПВНЗ «Київський медичний університет» 

 

Офіційні опоненти:

 • д.мед.н., професор Вітовський Ростислав Мирославович, державний заклад «Національний університет охорони здоров`я України ім. П.Л. Шупика»;
 • д.мед.н., старший науковий співробітник Руденко Костянтин Володимирович, державна установа  «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України».

Контакти – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Висновок про наукову новизну

Відгук опонента Вітовського Р.М.

Відгук опонента Руденка К.В.  

Дисертація

 

Відеозапис захисту

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006 Державного закладу «Запорізька  медична академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»створена   згідно наказу МОН України від 24.12.2020 року № 1555.

Голова ради:

Скороходова Наталія Олегівна, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України»

Члени ради:

Рецензент - Овчаренко Леонід Сергійович, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України».

Рецензент - Трибушний Олег Володимирович, д.мед.н., доцент, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України».

Опонент - Голованова ІринаАнатоліївна, д.мед.н., професор, Українськамедичнастоматологічнаакадемія МОЗ України .

Опонент - СлабкийГеннадійОлексійович, д.мед.н., професор, ДВНЗ «Ужгородськийнаціональнийуніверситет»

Прийняття до розгляду дисертації Курган Анастасія  Петрівна

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.006 Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» створена   згідно наказу МОН України 24.12.2020 року № 1555 у складі:  голови ради Скороходової Наталії Олегівни, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України»

Рецензент-Овчаренко Леонід Сергійович, д.мед.н., професор, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України»., рецензент - Трибушний Олег Володимирович, д.мед.н., доцент, ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України».

опонент -Голованова Ірина Анатоліївна, д.мед.н., професор, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України,опонент -Слабкий Геннадій Олексійович, д.мед.н., професор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

  прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи,  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України» Курган Анастасії Петрівнина тему «Медико-соціальне обґрунтування моделі профілактики підліткового травматизму через комунікацію інтернет-блогом шляхом попередження проявів ризикової поведінки»  з галузі знань 22«Охороназдоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.02.03 – соціальна медицина).

 Науковий керівник: завідувачка кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, доцент Лашкул Зінаїда Василівна.

Анотація

Захист дисертаційної  роботи Курган Анастасії Петрівни

26.01.2021 р.  о 11–00

Захистдисертаційноїроботиаспірантакафедрисоціальноїмедицини, організації і управлінняохороноюздоров’я та медико-соціальноїекспертизи Державного закладу «ЗапорізькамедичнаакадеміяпіслядипломноїосвітиМіністерстваохорониздоров'яУкраїни»  Курган Анастасії Петрівнина тему «Медико-соціальне обґрунтування моделі профілактики підліткового травматизму через комунікацію інтернет-блогом шляхом попередження проявів ризикової поведінки»  з галузізнань 22«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.02.03 – соціальна медицина).

 Науковий керівник: завідувач какафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, доцент Лашкул Зінаїда Василівна.        

Офіційніопоненти:

 • Завідувач кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я організації та економіки охорони здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, профессор Голованова Ірина Анатоліївна
 • Завідувач кафедри громадського здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний університет» доктор медичних наук, професор Слабкий Геннадій Олексійович

КонтактиЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Висновок про наукову новизну
Дисертація

Відгук Голованової І.А.

Відгук Слабкого Г.О.

відео захисту Курган А.П.

        

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.007

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.007 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.007 державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»  створена наказом МОН України  від 03.03.2021р  за  № 280 у  складі:

 

голова ради -

 • Милиця Костянтин Миколайович, д.мед.н., доцент, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» ;

члени ради:

 • рецензент – Рязанов Дмитро Юрійович, д.мед.н., професор, державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» ;
 • рецензент – Гриценко Сергій Миколайович, д.мед.н., професор,  державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» ;
 • опонент – Тамм Тамара Іванівна, д.мед.н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України;
 • опонент – Криворучко Ігор Андрійович, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет.

  

Прийняття до розгляду дисертації Слободченка Леоніда Юрійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.007 ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», створена наказом МОН України від 03.03.2021 № 280 у  складі: голова – д.мед.н., доцент Милиця Костянтин Миколайович, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; рецензент - д.мед.н., професор Рязанов Дмитро Юрійович, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; рецензент - д.мед.н., професор, Гриценко Сергій Миколайович, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; опонент - д.мед.н., професор Тамм Тамара Іванівна, Харківська медично академія післядипломної освіти МОЗ України; опонент - д.мед.н., професор Криворучко Ігор Андрійович, Харківський національний медичний університет

прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Слободченка Леоніда Юрійовича на тему: «Хірургічне лікування в комплексній терапії нейроішемічної форми ускладненого синдрому діабетичної стопи» на здобуття ступеня доктора філософії   за спеціальністю – 222 - «Медицина», за фахом – 14.01.03 - «Хірургія» .

Науковий керівник - д.мед.н., професор кафедри амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Шаповал Сергій Дмитрович.

 

Анотація

 

 

Захист дисертаційної  роботи  Слободченка Леоніда Юрійовича

15.04.2021 р.  о 12  00

Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Слободченка Леоніда Юрійовича на тему: «Хірургічне лікування в комплексній терапії нейроішемічної форми ускладненого синдрому діабетичної стопи» на здобуття ступеня доктора філософії   за спеціальністю – 222 - «Медицина», за фахом – 14.01.03 - «Хірургія» .

Науковий керівник - д.мед.н., професор кафедри амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Шаповал Сергій Дмитрович.

Офіційні опоненти:

 • Тамм Тамара Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії та проктології Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України;
 • Криворучко Ігор Андрійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургії № 2, Харківський національний медичний університет.

Контакти – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Відгук Тамм Т.І.

Відгук Криворучко І.А.

Висновок про наукову новизну

Дисертація

 

Відеозапис захисту

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.003 Державного закладу «Запорізька  медична академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»створена   згідно наказу МОН України від 21.10.2020 року № 1287.

 

Голова ради:

Токаренко Олександр Іванович, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

 

Члени ради:

рецензент - Ткаченко Ольга Віталіївна, д.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

рецензент - Андреєва Яна Олексіївна, д.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»

опонент - Потабашній Валерій Аркадійович, д.мед.н., професор, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

опонент - Доценко Сергій Якович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України.

 

Прийняття до розгляду дисертації  Петрик Наталії Ігорівни

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 17.613.003 Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»створена   згідно наказу МОН України від 21.10.2020 року № 1287 у складі:  голова ради -Токаренко Олександр Іванович, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»,рецензент -Ткаченко Ольга Віталіївна, д.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України», рецензент -Андреєва Яна Олексіївна, д.мед.н., доцент, Державний заклад «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України», опонент -Потабашній Валерій Аркадійович, д.мед.н., професор, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,опонент -Доценко Сергій Якович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України

  прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри  терапії,клінічної фармакології та ендокринології  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»Петрик Наталії Ігорівнина тему «Прозапальні та протизапальні цитокіни і адипонектин в ремоделюванні лівого шлуночка, церебральних судин при гіпертонічній хворобі ІІ стадії у пацієнтів з надлишковою вагою та обґрунтування медикаментозної корекції»  з галузі знань 22«Охороназдоров’я» за спеціальністю 222«Медицина» (14.01.02 – внутрішні хвороби).

 Науковий керівник – проректор з наукової роботи  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»д.мед.н., професорФуштей Іван Михайлович.

 

Анотація

В зв’язку з карантином через коронавірусCOVID-19 та керуючись нормативними документами (Постанова КМ України № 1236 від 9 грудня 2020р) офіційний захист дисертації Петрик Наталії Ігорівни на тему: «Прозапальні та протизапальні цитокіни і адипонектин в ремоделюванні лівого шлуночка, церебральних судин при гіпертонічній хворобі ІІ стадії у пацієнтів з надлишковою вагою та обґрунтування медикаментозної корекції», запланований на 15 січня 2021р,  за спеціальністю – 222 - «Медицина», за фахом – 14.01.02 - «Внутрішні хвороби»  на здобуття вченого ступеня «доктор філософії» перенесено на 28 січня 2021 року.

Захист дисертаційної  роботи Петрик Наталії Ігорівни

 28.01.2021 р.  о 12–00

Захист дисертаційної роботи аспіранта кафедри терапії,клінічної фармакології та ендокринології  Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» Петрик Наталії Ігорівни на тему: «Прозапальні та протизапальні цитокіни і адипонектин в ремоделюванні лівого шлуночка, церебральних судин при гіпертонічній хворобі ІІ стадії у пацієнтів з надлишковою вагою та обґрунтування медикаментозної корекції»  з галузі знань 22«Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина» (14.01.02 – внутрішніх вороби).

 Науковий керівник– проректор з наукової роботи  Державного закладу «Запорізька медична  академія післядипломної освіти  Міністерства охорони здоров’я України»д.мед.н., професор Фуштей Іван Михайлович.

Офіційніопоненти:

 • Завідувач кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", доктор медичних наук, професор Потабашній Валерій Аркадійович
 • Завідувач кафедри внутрішніх хвороб № 3 Запорізького державного медичного університету доктор медичних наук, професор Доценко Сергій Якович

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновок про наукову новизну
Дисертація

Відгук Потабашного В.А

Відгук Доценко C.Я

відео захист Петрик Н.І.