Оцінка роботи академії

Актуально

Нормативні документи з реформування ОЗ

Документи попереднього періоду реформування:

 1. Загальнодержавна Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року затверджена Законом України від 22 січня 2010 року N 1841-VI http://zakon.nau.ua/doc/?code=1841-17
 2. Постанова КМУ від 17 лютого 2010 р. N 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я" http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1193.210.0 
 3. Наказ МОЗ від 23.03.2010 N 251 "Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 N 208" http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0251282-10

Документи похідні з Програми Президента:

 1. Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf

Питання фінансування сільських закладів ПМСД (передача бюджетів на районний рівень):

 1. Бюджетний кодекс України 08.07.2010 N 2456-VI  http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.44.9&nobreak=1
 2. Лист Міністерства фінансів України 26.11.2010 N 31-19020-12-8/32633 "Методичні рекомендації щодо реалізації положень нової редакції Бюджетного кодексу України в частині фінансування первинної медико-санітарної допомоги" http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.2805.0

Закони України

 1. Закон України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" N 3611-VI, 07.07.2011 http://zakon.nau.ua/doc/?code=3611-17 передбачає, що до 2020 року всю первинну медичну допомогу в Україні необхідно перевести на засади сімейної медицини. Тобто до 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надаватимуть як сімейні лікарі, так і дільничні терапевти та педіатри. А вже з 1 січня 2020 року відповідно до цього Закону первинна допомога надаватиметься виключно сімейними лікарями. Слід зазначити, що статті про поділ за рівнями медичної допомоги вступають в дію з 2015 року (див. прикінцеві положення).
 2. Закон України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" N 3612-VI, 07.07.2011, http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=640540

Непілотні регіони

 1. Наказ МОЗ України від 02.03.2011 № 127 "Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень" http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=616116
 2. Наказ МОЗ України від 20.05.2011 № 301 "Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров'я" http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20110520_301.html  Внесення до переліку закладів пункту "Центр первинної медико-санітарної допомоги."
 3. Наказ МОЗ "Про затвердження Примірного статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)" N 384, 29.06.2011, http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1039.11118.0
 4. Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 417 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні" http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20110715_417.html
 5. Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 420 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі"  http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=642056

2012 рік

 1. Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 129 "Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" 
 2. Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 130 "Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню""
 3. Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 131 "Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи"
 4. Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 132 "Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу"
 5. Наказ МОЗ України від 30.03.2012 № 227 "Про виконання Указу Президента України № 187/2012 "Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"
 6. Наказ МОЗ України від 11.09.2012 № 713 "Про затвердження методичних рекомендацій МОЗ України щодо регіональних планів модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу"
 7. Наказ МОЗ України від 02.11.2012 № 866 "Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги" 
 8. Методичні рекомендації "Модернізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу" http://www.moz.gov.ua/docfiles/metod_modernfirst.pdf
 9. Методичні рекомендації 23.02.2012 Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню http://www.moz.gov.ua/docfiles/Metodyhni_rekomendacii_PMD_u_mistah.pdf
 10. Методичні рекомендації 29.02.2012 "Організація надання невідкладної допомоги у центрі ПМСД"
 11. Рекомендації робочої групи Міністерства охорони здоров'я України за підсумками інспекційно-методичних відвідувань-перевірок організації надання медичної допомоги у центрах первинної медико-санітарної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій обл

Пілотні регіони

 1. Протокольне рішення За результатами спільного засідання Колегії Міністерства охорони здоров'я України та робочої групи Комітету з економічних реформ за напрямом "Реформа медичного обслуговування" щодо експерименту з реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах 31 березня 2011 року м. Донецьк http://www.moz.gov.ua/ua/print/pro_mcr_donetsk.html
 2. Протокольне рішення за результатами засідання робочої групи з упровадження реформ за напрямком "Реформа медичного обслуговування" Комітету економічних реформ від 27 травня 2011 року http://www.moz.gov.ua/ua/print/pro_mcr_20110607.html
 3. Наказ МОЗ "Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів в системі охорони здоров'я у пілотних регіонах" N 346, 08.06.2011, http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1039.11086.0
 4. Наказ МОЗ України від 15.07.2011 № 419 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіонального Плану-графіку проведення експерименту з реформування системи охорони здоров'я" http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=642055
 5. Рішення спільного засідання Колегії Міністерства охорони здоров’я України та робочої групи за напрямом «Реформа медичного обслуговування» Комітету з економічних реформ від 22.07.2011 (м. Хмільник) http://www.moz.gov.ua/ua/print/pro_r_20110722.html
 6. Наказ МОЗ України від 15.08.2011 № 507 "Про затвердження комплексу показників для проведення оцінки стану реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах" http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20110815_507.html
 7. Наказ МОЗ України від 19.08.2011 № 524 "Про затвердження Плану заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 року № 3612 - VI..." http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=646669
 8. Наказ МОЗ України від 01.09.2011 № 555 "Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів первинної медичної допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20110901_555.html
 9. Наказ МОЗ України від 01.09.2011 № 557 "Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20110901_557.html
 10. Наказ МОЗ України від 05.10.2011 № 645 "Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.09.2011 № 556"Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20111005_645.html
 11. Наказ МОЗ України від 05.10.2011 № 646 "Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, ..." http://www.moz.gov.ua/ua/print/dn_20111005_646.html   Зареєстрований Міністерством юстиції за N 1414/20152 від 07.12.2011

 2012

 1. Наказ МОЗ України від 14.02.2012 № 115 "Про скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2011 № 732"  "Про затвердження положень про заклади охорони здоров'я, які входять до складу госпітальних округів та їх структурних підрозділів "
 2. Зведений план-графік реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я на 2012 рік