Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра променевої діагностики

Навчання на кафедрі:

Календарний план на 2016 рік

 

64

92. Радіологія. Інтернатура. 2 року

інтернатура

1

2

01.01-31.01

65

1 року

інтернатура

3

3

01.02-30.04

66

2 року

інтернатура

3

3

01.10-31.12

67

1 року

інтернатура

2

4

01.09-30.10

68

95.1. Спеціалізація. Рентгенологія. Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

СПЕЦ

5

6

04.01-10.06

69

117.1. Спеціалізація. Ультразвукова діагностика. Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

СПЕЦ

3

12

04.01-06.04

70

95.2. Променева діагностика органів дихання га середостіння. Рентгенологи.

ТУ

1

12

04.01-03.02

71

95.3. Передатестаційний цикл. Лікарі- рентгенологи.

ПАЦ

1

12

03.02-03.03

72

95.1. Спеціалізація. Рентгенологія. Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «радіологія».

СПЕЦ

3

6

01.03-06.06

73

95.2. Променева діагностика захворювань органів травлення та черевної порожнини. Рентгенологи.

ТУ

1

6

03.03-04.04

74

Стажування. Рентгенологи.

СТАЖ

1

6

04.04-05.05

75

117.2. Актуальні питання ультразвукової діагностики. Лікарі з ультразвукової діагностики, лікарі лікувального профілю інших спеціальностей

ТУ

1

12

04.04-05.05

76

117.3. Передатестаційний цикл. Лікарі ультразвукової діагностики. (Виїзний цикл).

ПАЦ

1

18

05.05-06.06

77

95.3. Передатестаційний цикл. Лікарі- рентгенологи.

ПАЦ

1

12

06.06-07.07

78

117.3. Передатестаційний цикл. Лікарі з ультразвукової діагностики

ПАЦ

1

12

06.06-07.07

79

95.1. Спеціалізація. Рентгенологія. Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

СПЕЦ

5

6

01.06-05.07

01.09-30.12

80

117.1. Спеціалізація. Ультразвукова діагностика.Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

СПЕЦ

3

12

01.09-01.12

81

95.2. Променева діагностика органів дихання га середостіння. Рентгенологи.

ТУ

1

6

01.09-30.09

82

95.2. Променева діагностика захворювань органів. травлення та черевної порожнини. Рентгенологи.

ТУ

1

6

03.10-01.11

83

95.2. Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи. Рентгенологи.

ТУ

1

6

01.11-30.11

84

117.3. Передатестаційний цикл. Лікарі ультразвукової діагностики.

ПАЦ

1

6

01.12-30.12

85

95.3. Передатестаційний цикл. Лікарі-рентгенологи.

ПАЦ

1

12

01.12-30.12

Кафедра проводить передатестаційні й тематичні цикли, цикли стажування з рентгенологічної та ультразвукової діагностики. 

Проводить 1,5 річний цикл інтернатури з спеціальності "Радіологія"

 

Модулі (блоки) з рентгенодіагностики (променевої діагностики)

               I Модуль ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКИ

 Історія рентгенології.

 1. Історія кафедри рентгенології (променевої діагностики).
 2. Радіаційна безпека при КТ- дослідженнях.
 3. Фізико-технічні основи рентгенології.
 4. Фотолабораторний процес.
 5. Скіалогічні особливості рентгенівського зображення.
 6. Радіаційний захист в рентгенології.
 7. Психофізіологічні аспекти сприйняття зображення.
 8. Організація роботи рентгенологічного відділення (кабінету).
 9. Принципи медичної деонтології.
 10. Біологічна дія іонізуючих опромінень.
 11. Рентгенодіагностичні апарати і комплекси.
 12. Аспекти юридичної відповідальності медичних працівників.

II МОДУЛЬ ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ЛЕГЕНЬ ТА СЕРЕДОСТІННЯ

 1. Рентгеносеміотика захворювань легень.
 2. Променева діагностика аномалій и вад розвитку легень.
 3. Променева діагностика дегенеративно-дистрофічних захворювань легень.
 4. Променева діагностика системних захворювань легень.
 5. Протокол рентгенологічного дослідження легень.
 6. Променева діагностика паразитарних та грибкових захворювань легень.
 7. Променева діагностика ушкоджень та захворювань органів грудної порожнини.
 8. Грудна порожнина після операції та променевої терапії.
 9. Променева діагностика доброякісних пухлин легень.
 10. Променева діагностика злоякісних пухлин легень.
 11. Променева діагностика ушкоджень аорти та бронхів.
 12. Променева діагностика захворювань середостіння
 13. Променева діагностика туберкульозу легень та його ускладнень.
 14. КТ діагностика туберкульозу легень.
 15. Променева діагностика професійних захворювань.
 16. МРТ в діагностиці інтра- та паракардіальних пухлин.
 17. Можливості ультразвукового дослідження в діагностиці патології плеври та плевральних порожнини.
 18. Променева діагностика захворювань плеври.
 19. Променева діагностика системних захворювань легень.
 20. Променева анатомія молочних залоз.
 21. Сучасна неінвазивна променева діагностика захворювань молочної залози.
 22. Нова КТ класифікація раку легень.
 23. Променева діагностика кист та кистоподібних утворень середостіння.
 24. Променева діагностика набутих та вроджених вад серця.
 25. Диференційна діагностика кульовидних утворень легень.

III Модуль ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

 1. Рентгеноанатомія стравоходу, кішковника.
 2. Променева діагностика захворювань глотки та гортані.
 3. Рентгенодіагностика аномалій и вад розвитку шлунка.
 4. Променева діагностика захворювань стравоходу.
 5. Променева діагностика хронічних гастритів.
 6. Рентгенодіагностика виразкової хвороби.
 7. Променева діагностика захворювань діафрагми.
 8. Променева діагностика доброякісних пухлин шлунка.
 9. Променева діагностика злоякісних пухлин шлунка.
 10. Променева діагностика малих раків та інших злоякісних пухлин шлунка.
 11. Променева діагностика захворювань селезінки.
 12. Променева діагностика захворювань печінки та жовчовивідної системи.
 13. Променева діагностика захворювань нирок та сечовивідних шляхів.
 14. Невідкладна променева діагностика гострих захворювань та пошкоджень органів черевної порожнини.
 15. Променева діагностика захворювань оперованого шлунка.
 16. Рентгенодіагностика гастростравохідної рефлюксної хвороби.
 17. Променева діагностика захворювань тонкої кишки.
 18. Променева діагностика захворювань товстої кишки.
 19. Променева діагностика захворювань підшлункової залози.

IV МОДУЛЬ ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТКОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ

 1. Рентгеносеміотика захворювань та пошкоджень кіток та суглобів.
 2. Променева діагностика захворювань та пошкоджень черепа.
 3. Променева діагностика захворювань коло носових порожнин носа.
 4. Променева діагностика захворювань скроневої кістки.
 5. Променева діагностика захворювань скроневої кістки.
 6. Променева діагностика захворювань вуха.
 7. Променева діагностика в офтальмології.
 8. Променева діагностика захворювань хребта.
 9. Променева діагностика патологічної перебудові.
 10. Променева діагностика захворювань суглобів.
 11. Променева діагностика запальних захворювань кісток.
 12. Променева діагностика метаболічних та ендокринних захворювань.
 13. Променева діагностика туберкульозного спонділіта.
 14. Променева діагностика пухлин м’яких тканин.
 15. Променева діагностика доброякісних пухлин та пухлино подібних захворювань.
 16. Променева діагностика злоякісних пухлин .
 17. Променева діагностика асептичних некрозів кісток.
 18. Променева діагностика порушень розвитку опорно-рухового апарату.
 19. Променева діагностика рахіту та сифілісу.
 20. Променева діагностика внутришньомозкових звапнень.
 21. Променева діагностика внутришньомозкових кіст.
 22. Атлас з променевої діагностики захворювань та пошкоджень черепа.
 23. Атлас МРТ діагностики розсіяного склерозу.
 24. Радіологічна енциклопедія пухлин кісток та м’яких тканин.

Протокол рентгенологического исследования ….

2013

№ п/п

ЭЭД

Время на исследование

   

- мЗв

 

Врач-рентгенолог

 

Р/лаборант

 

Волкова Татьяна Владимировна

Сертификат №

 

Доронина Татьяна Анатольевна. 

Сертификат А № 3078735

 

Наличие лицензии (кем выдана, номер, дата выдачи)

Рентгенологическое исследование проведено по стандартной методике, рентгенограммы произведены в типичных проекциях, удовлетворительного качества *.

*- см. общий осмотр рентгенограммы

Протокол рентгенологического исследования

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

ПРОТОКОЛ ОПИСАНИЯ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ

I.         Общий осмотр рентгенограммы: 1) определение области исследования; 2) определение проекции исследования; 3) оценка качества снимка; 4) общая рентгеноанатомическая ориентировка.

II.        Детальное изучение кости:

1) положение кости среди соседних тканей;

2) величина кости;

3) форма кости;

4) контуры наружной и внутренней поверхности кортикального слоя;

5) костная структура;

6) ростковые зоны и ядра окостенения (у молодых);

7) рентгеновская суставная щель.

III. Изучение мягких тканей, окружающих кость:
1) положение, объем и конфигурация мягких тканей;

2) структура тени мягких тканей.

Заключение

ПРОТОКОЛ ОПИСАНИЯ СУСТАВОВ

Общий осмотр рентгенограммы:           1)         определение  области исследования; 2) определение проекции исследования; 3) оценка ка­чества снимка; 4) общая рентгеноанатомическая ориентировка.

Изучение суставных концов костей:

1) величина и форма суставных концов;

2) контуры замыкательных пластинок эпифизов;

3) состояние подхрящевого слоя кости;

4) костная структура эпифизов;

5) ростковые зоны и ядра окостенения (у молодых);

6) состояние .других видимых отделов костей.

Заключение

ПРОТОКОЛ ОПИСАНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ

(НА ПРИМЕРЕ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ)

I. Опухолевое костеобразование: одиночный участок (центральный или эксцентричный); множественные участки; весь поперечник кости

II. Деструкция: одиночный очаг (краевой, центральный,эксцентричный); множественные очаги; мелкоочаговая деструкция; разной формы и размеров; весь поперечник кости

III. Состояние кортикального слоя:утолщен, разволокнен,частично разрушен,полностью разрушен

IV. Периостоз: по рисунку – слоистый, линейный,бахромчатый, спикулообразный; по форме – муфтообразный, треугольник или козырек (Кодмена)

V. Внекостный компонент: без участков   опухолевого костеобразования; единичные участки опухолевого костеобразования; множественные участки опухолевого костеобразования

VI. Форма -стеобластическая, остеолитическая, смешанная

VII. По локализации в длинных трубчатых костях: по длиннику - периферическая, диафизарная; по поперечнику кости – интрамедуллярная, интракортикальная, периостальная

VIII. По распространенности опухолевого процесса: локализованная, внутрикостная (начальные признаки); распространенная с вовлечением всех слоев кости

Заключение

ПРОТОКОЛ КРАНИОГРАФИИ

Общий осмотр рентгенограммы:

1) оценка качества снимка;

2) определение проекции исследования и правильности установки больного;

3) величина и форма черепа; соотношение размеров мозгового и лицевого черепа.

Изучение мозгового черепа:

1) общий обзор свода черепа, определение его формы и величины, опознавание его основных частей;

2) положение и состояние черепных швов;

3) анализ изображения различных отделов свода: толщина костей свода, очертания наружной п внутренней пластинок, состояние губчатого вещества (костная структура), состояние сосудистых борозд, венозных выпускников и пахионовых ямок;

4) пневматизация костей свода и основания черепа;

5) определение положения, формы, границ и контуров передней, средней н задней черепных ям; размеры углов в области основания черепа;

6) состояние турецкого седла;

7) конфигурация основания черепа, опознавание его частей, состояние естественных отверстий в области основания (для аксиального и полуаксиального снимков);

8) состояние пирамид височных костей;

9) наличие обызвествлений в полости черепа, анализ их тени; 10) состояние мягких тканей в области мозгового черепа.

Изучение лицевого черепа:

1) общий обзор лицевого черепа, определение его формы и величины, опознавание его основных частей;

2) величина, форма и контуры глазниц;

3) положение, форма, очертания и пневматизация грушевидного отверстия и полости носа, состояние носовых раковин;

4) положение, величина, форма, контуры и пневматизация клеток решетчатого лабиринта;

5) состояние верхнечелюстных пазух;

6) состояние видимых отделов челюстей и зубов;

7) состояние мягких тканей з области лицевого черепа;

Заключение

ПРОТОКОЛ ОПИСАНИЯ ПРИЦЕЛЬНОГО СНИМКА ТУРЕЦКОГО СЕДЛА

1) оценка качества снимка;

2) определение правильности установки исследуемого;

3) определение формы седла и его контуров;

4) измерение вертикального и сагиттального размеров седла;

5) определение состояния основной пластинки, малых крыльев, передних клиновидных отростков, спинки седла и ската;

6) состояние основных пазух.

Заключение

ПРОТОКОЛ ТОМОГРАММ ЧЕРЕПА

Общий осмотр каждой томограммы: 1) вид снимка (обзорный, прицельный); 2) область исследования; 3) проекция исследования; 4) качество снимка: 5) направление движения рентгеновской трубки; 6) опознавание выделенного слоя.

Детальное изучение рентгеновской картины на каждой томограмме:

1) состояние костей свода черепа: их форма, толщина, контуры наружной и внутренней пластинок, костная структура;

2) положение, форма, очертания передней, средней и задней черепных ям, морфология составляющих их костей;

3) морфология костей лицевого черепа и их взаимоотношения; состояние орбит, грушевидного от­верстия и полости носа, придаточных пазух носа, челюстей и зубов и т. д.;

4) состояние мягких тканей мозгового и лицевого черепа;

5) наличие обызвествлений в полости черепа; их положение, форма, величина, структура.

Сопоставление всех томограмм серии и Заключение

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ

(для проекций по Шюллер, Майер, Стенверс)

Общий осмотр рентгенограммы: 1) определение проекции исследования и правильности установки больного; 2) оценка качества снимка; 3) общая рентгеноанатомическая ориентировка.

Изучение височной кости:

1) чешуя височной кости, ее границы (швы), структура,

2) пирамида — величина, форма, контуры, структура, строение внутреннего уха;

3) наружный и внутренний слуховой проходы — положение, величина, форма, очертания;

4) сосцевидная часть височной кости — величина, форма, контуры, пневматизация (в том числе состояние антрума);

5) положение ложа сигмовидного синуса и луковицы яремной вены;

6) височно-челюстной сустав.

Заключение

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ

. Общий осмотр рентгенограммы: 1) определение проекции исследования и правильности установки больного; 2) оценка качества снимка; 3) общая рентгеноанатомическая ориентировка

Изучение носа и его придаточных полостей:

1) носовая полость, ее положение, величина, форма, контуры, состояние перегородки и раковин;

2) клетки решетчатого лабиринта, их положение, число, величина, форма, очертания, воздушность;

3) лобные синусы, их положение, величина, форма, контуры, воздушность;

4) верхнечелюстные пазухи, их положение, величина, форма, контуры, воздушность;

5) основные пазухи, их положение, величина, форма, контуры, воздушность;

6) мягкие ткани лица.

Изучение других видимых на снимке частей черепа, в первую очередь лобной кости, орбит, решетчатой, основной и скуловых костей.

Заключение

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРТАНИ

1.Общий осмотр рентгенограммы: 1) определение проекции исследования и правильности установки больного; 2) оценка качества снимка; 3) общая рентгеноанатомическая ориентировка

Состояние видимых отделов скелета (шейные позвонки, нижняя челюсть, подъязычная кость).

Положение, форма, диаметр и контуры глотки.

Положение, размеры и очертания надгортанника.

Положение, форма и диаметр гортани в разных ее отделах, а также видимой части трахеи.

Размеры, форма и контуры морганьевых желудочков и голосовых связок.

Положение хрящей гортани, степень их обызвествления.

Заключение

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Общий осмотр рентгенограммы: 1) определение области исследования; 2) определение проекции исследования; 3) оценка качества снимка; 4) общая рентгеноанатомическая ориентировка: а) положение позвоночника среди соседних органов; б) направление оси позвоночника.

Детальное изучение позвонков:

1) изучение отдельных позвонков; в отношении каждого позвонка определяют: положение, величину, форму, контуры, структуру, состояние ядер окостенения (у молодых), состояние дуги и отростков;

2) изучение соотношений между позвонками; форма, ширина и структура тени межпозвоночных дисков, состояние межпозвоночных суставов, расстояние между остистыми отростками, ширина и форма позвоночного канала;

3) состояние соседних участков скелета и мягких тканей.

Заключение

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТЕЙ ТАЗА

Общий осмотр рентгенограммы: 1) определение проекции исследования и правильности укладки больного; 2) оценка качества снимка; 3) общая рентгеноанатомическая ориентировка; величина таза, его форма и величина и форма входа в малый таз.

Изучение костей и соединений таза:

1) кости таза: подвздошная, лонная, седалищная, крестец; копчик; в отношении каждой кости определяют ее положение, величину, форму, контуры, структуру, ядра окостенения (у молодых);

2) соединения таза: подвздошно-крестцовые; лонное; тазобедренные; в отношении каждого соединения определяют его положение, величину, форму и контуры суставных концов, состояние подхрящевого слоя костной ткани, ширину и форму рентгеновской суставной щели.

Заключение

ЛЕГКИЕ И СРЕДОСТЕНИЕ

РЕНТГЕНОГРАММЫ ЛЕГКИХ

ПЕРЕДНИЙ ОБЗОРНЫЙ СНИМОК

План изучения переднего обзорного снимка легких

I. Общий осмотр рентгенограммы: 1) оценка качества снимка; 2) определение правильности установки исследуемого; 3) общая рентгеноанатомическая ориентировка (величина и форма грудной клетки, топография органов грудной полости).

П. Изучение стенок грудной полости:

1) объем и структура мягких тканей грудной клетки;

2) состояние скелета плечевого пояса и грудной клетки (ключиц, лопаток, ребер, грудных и нижних шейных позвонков, грудины). В отношении каждой кости устанавливаются: положение, величина, форма, контуры, структура, ядра окостенения и ростковые зоны (у молодых), суставные концы и суставные «щели»; в отношении ребер дополнительно определяется симметричность их расположения с обеих сторон и ширина межреберных промежутков;

3) положение, форма, контуры диафрагмы, состояние боковых отделов реберно-диафрагмальных синусов, состояние видимых отделов поддиафрагмальных органов.

III. Изучение легких: 1) общая сравнительная оценка состояния правого и левого легких: сравнение площади и формы легочных полей, сравнение «прозрачности» легочных полей;

2) детальное изучение каждого легкого: величина, форма и очертания легочного поля, структура тени легкого — воздушность разных отделов легкого и легочный рисунок (распределение элементов легочного рисунка, их калибр, характер их контуров);

3) корни легких: положение, величина, форма, структура тени и контуры элементов корневого рисунка.

IV. Изучение органов средостения:

1) положение, форма, ширина и контуры верхнего отдела средостения;

2) положение, форма и калибр трахеи;

3) положение, форма, величина и очертания сердца и крупных сосудов;

4) структура тени средостения.

КРОМЕ ЭТОГО, протокол рентгенологического исследования легких

должен содержать следующие основные характеристики патологического процесса:

1) морфологическую; 2) функциональную; 3) динамическую.

В свою очередь каждая из этих характеристик имеет свои особенности и критерии.

1.         Морфологическая характеристика   охватывает следующие понятия:

а)         установление наличия или отсутствия патологического процесса — констатация нормы или болезни; б)     количественная   характеристика — определение   распространенности патологического процесса;в)    топографическая   характеристика — по   возможности   точная   локализация процесса по отношению к внелегочным или внутрилегочным структурам (в плевральной полости, в том или ином сегменте и т. п.);

г)         качественная   характеристика — выяснение   формы и фазы   заболевания, описание возможных осложнений и исходов;

2. Функциональная характеристика — установление функционального состояния органов грудной полости и возникших в связи с болезнью нарушений их функций.

3. Динамическая характеристика — описание, при наличии повторных рентгенологических   наблюдений,   динамики   болезни   (нарастание,   стабилизация или уменьшение патологических изменений). При этом удобнее всего оперировать не датами исследования, а временем между ближайшими наблюдениями (дни, недели, месяцы, годы и т. п.).

Рентгенологическое   исследование   легких - без патологии

(Рентгеноскопия, рентгенография, томография, бронхография, ангиопульмонография -подчеркнуть использованные методики)

Заключение - «патологических изменений не обнаружено» (подчеркнуть)

Рентгенологическое   исследование   легких - при патологии

Выявлены следующие патологические изменения:

1. В   легких …(должны отражены следующие основные характеристики патологического процесса: морфологическая (например, при наличии образования в легком оно должно быть описано по мнемоническому правилу – «по-чи-фо-ра-ин-ри-ко-с» (положение, число, форма, размеры, интенсивность, контуры, структура);

функциональная; динамическая.

2. В   органах   средостения описываются аналогичным образом (п.1.)………

3. В стенках грудной полости (в том числе в диафрагме)

Заключение:……Дата исследования     Подпись врача

ФЛЮОРОГРАФИЯ

ПРОТОКОЛ ОПИСАНИЯ ФЛЮОРОГРАММ

Общий осмотр флюорограммы:1) оценка качества снимка; 2) определение проекции; 3) определение правильности установки исследуемого.

II. Детальное изучение флюорограммы:

1) состояние мягких тканей и костей грудной клетки;

2) положение, форма и контуры обеих половин и диафрагмы;

3) сравнительная оценка формы, величины, очертаний и «прозрачности» легочных полей (по передней флюорограмме);

4) изучение структуры легких — «прозрачности» разных отделов легочного поля и состояния легочного рисунка;

5) состояние корней легких;

6) состояние сердца и других органов средостения.

Заключение             Подпись врача

ТОМОГРАФИЯ

Общий осмотр томограммы: 1) оценка качества снимка;определение проекции исследования; 3) определение направления «размазывания», 4) опознавание выделенного слоя.

Изучение стенок грудной полости:

1) структура мягких тканей грудной клетки;

2) состояние видимых отделов скелета;положение, форма и контуры купола диафрагмы в выделенном слое; состояние реберно-диафрагмальных синусов.

Изучение легких:

1) сравнительная оценка положения, величины, формы и «прозрачности» легочных полей [на прямых и аксиальных (поперечных) томограммах];

2) детальное изучение каждого легкого на исследуемой глубине: а) площадь легочного поля; б) форма легочного поля; в) очертания легочного поля; г) структура выделенного слоя легкого — легочный рисунок, состояние бронхиального дерева, состояние паренхимы легких

и должны отражены следующие основные характеристики патологического процесса: морфологическая (например, при наличии образования в легком оно должно быть описано по мнемоническому правилу – «по-чи-фо-ра-ин-ри-ко-с» (положение, число, форма, размеры, интенсивность, контуры, структура);

Изучение органов средостения: 1) положение, форма, ширина и очертания средостения на исследуемой глубине; 2) структура средостения; 3) при наличии солитарного образования (или нескольких) они должны быть описаны аналогично изменениям в легких)

Заключение

БРОНХОГРАФИЯ

Общий осмотр бронхограммы: 1) ознакомление с маркировкой снимка; 2) оценка качества снимка; 3) установление проекции исследования; 4) определение методики (вида) бронхографии.

Изучение бронхиального дерева:

1) состояние бронхиального дерева в целом: а) положение, форма и калибр трахеи и бронхов, б) степень заполнения бронхиального дерева контрастным веществом, в) характер заполнения; 2) опознавание заполненных контрастным веществом долевых, сегментарных и субсегментарных бронхов, определение бронхов, не заполнившихся контрастным веществом;

3) детальное изучение бронхов. В отношении каждого бронха учитывают: а) положение, б) форму, в) ширину просвета, г) характер заполнения, д) угол отхождения и характер ветвления, е) контуры, ж) локализацию и характер отклонений от нормальной картины.

В отношении бронхов, не заполнившихся контрастным веществом, учитывают положение, форму и очертания их культи, состояние окружающей бронх легочной ткани.

Сравнение изучаемой бронхограммы с другими снимками, произведенными в процессе бронхографии. Выяснение постоянства или изменчивости рентгеновской картины, скорости перехода контрастного вещества в мелкие бронхи, двигательной функции бронхов, скорости их опорожнения от контрастного вещества.

Заключение

ПРОТОКОЛ ОПИСАНИЯ СЕРДЦА И МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ

Общий осмотр рентгенограммы:           1)         оценка            качества снимка; 2) определение правильности установки исследуемого; 3) конституциональный тип грудной клетки, ее индивидуальные особенности.

Изучение стенок грудной полости: 1) мягкие ткани; 2) скелет плечевого пояса и грудной клетки; 3) диафрагма: а) положение; б) форма; в) контуры; г) сердечно-диафрагмальные углы; д) состояние наружных отделов реберно-диафрагмальных синусов; е) состояние видимых отделов поддиафрагмальных органов.

Изучение легких:    1)         сравнительная          оценка            состояния правого и левого легких; 2) детальное изучение каждого легкого с обращением особого внимания на состояние легочного рисунка; 3) корни легких; 4) состояние плевры.

Изучение сердца, легочной артерии и грудной аорты:

1) положение сердца и крупных сосудов в грудной полости, направление оси сердца;

2) форма сердца и крупных сосудов;

3) величина сердца и крупных сосудов;

4) контуры сердечно-сосудистой тени; определение протяженности и кривизны дуг сердца и границ между ними;

5) структура тени сердца и крупных сосудов;

6) состояние других органов •средостения.

Заключение

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИЩЕВОДА

I. Общий осмотр рентгенограммы:

1) определение методики исследования; 2) оценка качества снимка; 3) определение проекции исследования и правильности установки больного; 4) определение степени заполнения пищевода контрастной массой; 5) анализ состояния окружающих пищевод тканей и органов.

 1. Детальное изучение пищевода:

1) положение;

2) форма и величина его полости;

3) контуры его внутренней поверхности;

4) структура тени пищевода;

5) складки слизистой оболочки.

 1. Сопоставление всех снимков серии.

Заключение

РЕНТГЕНОГРАММЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ

Рентгенометрию печени принято проводить по стандартной методике, разработанной Рfahler. Исследуемый укладывается на спину. Рентгеновскую трубку располагают над ним на высоте 62,5 см от поверхности стола. Центральный пучок излучения направляют перпендикулярно кассете через мечевидный отросток грудины.

По снимку определяют длину печени, т. е. расстояние от самой высшей точки верхнего контура до самой низкой точки нижнего контура правой доли печени, и толщину печени — наибольшее расстояние от верхнего контура к нижнему в направлении, перпендикулярном к нижнему контуру. У здоровых длина печени колеблется от 18 до 22 см (в среднем 21,3 см), а толщина — от 10 до 14 см (в среднем 12,8 см).

Что касается селезенки, то Мооndy и vanNuys рекомендуют определять ее длинник и ширину. Верхний размер, по их данным, у мужчин в норме варьирует от 9 до 17 см, у женщин — от 7 до 16 см, а второй соответственно составляет 4—10 и 3,5—9,5 см.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛУДКА

Общий осмотр рентгенограммы:           1)         определение примененной методики исследования; 2) оценка качества снимка; 3) установление степени заполнения желудка контрастной массой; 4) выяснение проекции съемки и положения тела больного; 5) общая рентгеноанатомическая ориентировка.

Детальное изучение желудка:      1)         свод и кардиальный отдел желудка, их положение, форма, величина, контуры, отношение к диафрагме, угол Гиса, видимость кардии;

2) тело желудка, его поло­жение, форма, величина, контуры;

3) выходной отдел желудка, его положение, форма, величина, контуры;

4) тонус желудка;

5) перистальтика желудка;

6) состояние канала привратника;

7) рельеф слизистой оболочки желудка;

8) контуры и толщина видимых отделов стенки желудка.

Заключение

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРИРОВАННОГО ЖЕЛУДКА

Общий осмотр рентгенограммы:           1) определение наличия и характера хирургического вмешательства; 2) установление вида снимка и примененной методики исследования; 3) оценка качества снимка; 4) определение проекции съемки и положения тела больного.

Детальное изучение желудка и пищеводно-желудочного или желудочно-кишечного соустья:

1) состояние пищеводно-желудочного перехода и угла Гиса;

2) свод и кардиальный отдел желудка, их положение, форма, величина, контуры, отношение к диафрагме;

3) положение, форма, величина и очертания остальной части желудка;

4) тонус и перистальтика желудка;

5) рельеф слизистой оболочки желудка;

6) положение, размеры, рельеф слизистой и функция соустья;

7) состояние кишечных петель (при желудочно-кишечном соустье);

8) установление срока опорожнения желудка (по серии снимков).

Заключение – состояние после резекции желудка (по Бильрот-1, Б-2, проксимальной резекции и т.д. с удовлетворительной функцией анастомоза,)

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКОЙ КИШКИ

Общий осмотр рентгенограммы:           1)         оценка            качества снимка; 2) определение вида снимка (обзорный, прицельный, с дозированной компрессией, серийный; 3) установление области исследования и способа введения контрастной массы; 4) определение проекции исследования и положения больного во время съемки; 5) общая оценка положения, формы и величины кишечника, его взаимоотношений с соседними органами и распределения контрастной массы по ходу кишок.

Детальное исследование кишечных петель:

1) положение кишечных петель;

2) форма и величина петель кишечника;

3) контуры внутренней поверхности кишечника;

4) перистальтика кишок;

5) структура тени кишок;

6) состояние складок слизистой оболочки.

Заключение

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Общий осмотр рентгенограммы:           1)         определение  примененной методики исследования (без контрастирования, «контрастный завтрак», «контрастная клизма», исследование на латероскопе, двойное контрастирование, париетография и т. д.); 2) установление вида снимка (обзорный, прицельный, с дозированной компрессией, серийный, флюорограмма, томограмма); 3) выяснение степени заполнения толстой кишки контрастной массой; 4) оценка качества снимка; 5) определение проекции съемки и положения тела больного; 6) общая оценка положения, формы и величины толстой кишки н ее взаимоотношений с соседними органами.

Детальное изучение толстой кишки:

1)         илеоцекальный угол и червеобразный отросток;

2) слепая и восходящая кишки;

3) печеночная кривизна;

4) поперечная ободочная кишка;

5) селезеночная кривизна;

6) нисходящая кишка;

7) сигмовидная кишка;

8) ректо- сигмоидный переход;

9) прямая кишка.

В отношении каждого отдела толстой и прямой кишок устанавливают их положение, величину, форму, контуры, гаустрацию, структуру тени, состояние рельефа слизистой оболочки, состояние соседних органов и тканей.

Для диагностики опухолевых поражений имеет значение оценка состояния ретроректальной клетчатки. В норме задний контур тени прямой кишки на боковой рентгенограмме идет почти параллельно передней поверхности крестца на уровне SIII-V. Выше, на уровне SI-II, он отклоняется кпереди. Согласно измерениям О. А. Ростиславиной, при расстоянии от рентгеновской трубки до объекта в 60 см ширина ретроректального пространства при тугом наполнении на уровне первого крестцового позвонка равна 13,45±1,17 см, на уровне третьего позвонка—9,7±0,27 см. После опорожнения кишка сокращается и отходит от крестца. На тех же уровнях ширина этого пространства составляет теперь 30,0±3,13 см и 18,7 ± 1,83 см. Его увеличение и постоянство ширины при наполнении и опорожнении кишки должны привлечь к себе внимание как признаки патологии.

p.s. Перед ирригоскопией необходимо сделать ректороманоскопию

ПРОТОКОЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ

В настоящее время применяют три основных способа рентгенологического исследования желчных путей — холецистографию, холеграфию и холангиографию.

ПРОТОКОЛ ХОЛЕЦИСТОГРАФИИ

1. Оценка качества снимка 2. Определение проекции исследования и положения больного во время съемки. 3. Изучение тени желчного пузыря:

а) положение пузыря;

б) его форма;

в) величина;

г) контуры тени;

д) интенсивность тени;

е) структура тени;

ж) двигательная функция.

4. Изучение тени соседних органов и образований, видимых на рентгенограмме.

Заключение

ПРОТОКОЛ ХОЛЕГРАФИИ

1. Оценка качества снимка. 2. Определение проекции исследования и положения больного во время съемки. 3. Исследование желчных протоков:

а) срок появления на снимках тени желчных протоков;

б) положение, форма, калибр, контуры и структура тени внутрипеченочных желчных протоков, печеночного протока, пузырного протока, общего желчного протока.

4. Изучение желчного пузыря:

а) срок появления контрастного вещества в шейке пузыря;

б) структура тени пузыря;

в) положение, форма и контуры тени пузыря;

г) динамика размеров пузыря в процессе холеграфии; д) концентрационная функция пузыря;

е) двигательная функция пузыря.

5. Изучение тени соседних органов и образований, видимых на рентгенограммах.

Заключение

ПРОТОКОЛ ХОЛАНГИОГРАФИИ

Общий осмотр рентгенограммы:           1) оценка качества снимка; 2) определение проекции исследования; 3) определение пути введения контрастного вещества (вида холангиографии).

Изучение желчных путей:            1)         Визуализация заполненных контрастным веществом крупных желчных протоков и определение протоков, в которые контрастное вещество не проникло;

2) детальное изучение крупных желчных протоков: в отношении каждого протока учитывают: положение,

форму,

ширину просвета в разных отделах,

контуры,

характер заполнения,

локализацию и характер патологических изменений;

в отношении протоков, не заполнившихся контрастным веществом, учитывают положение, форму и очертания их культи;

3) состояние системы внутрипеченочных желчных протоков в целом; положение, форма и калибр желчных протоков, степень и характер заполнения их контрастным веществом;

4) состояние желчного пузыря.

Заключение

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОИСКЕ СВОБОДНОГО ГАЗА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Последовательный анализ каждого снимка серии: 1) оценка качества снимка; 2) определение проекции исследования; 3) определение положения тела больного во время съемки; 4) опознавание видимых на снимке органов и образований;

5) детальное изучение положения, формы, величины и контуров видимых органов:

а) положение, форма, величина и поверхность печени;

б) положение, форма, величина и очертания видимой части желчного пузыря;

в) положение, форма, величина и поверхность селезенки;

г) положение, форма, величина и поверхность почек;

д) состояние свода и кардиального отдела желудка;

е) состояние диафрагмы;

ж) состояние брюшины, наличие спаек и жидкости в брюшной полости;

з) наличие в брюшной полости патологических образований и отношение их к соседним органам;

и) состояние тазовых органов.

Заключение

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕК, МОЧЕТОЧНИКОВ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

(ОБЗОРНЫЙ СНИМОК)

1. Оценка качества снимка. 2. Определение проекции исследования. 3. Общая ориентировка в теневой кар­тине; опознавание видимых на снимке органов и частей скелета.

4. Изучение почек: направление продольных осей, величина (длина, ширина, площадь тени), форма, контуры и структура тени.

5. Наличие конкрементов и обызвествлений в органах брюшной полости и забрюшинного пространства — их число, положение, величина, форма, очертания, структура.

6. Анализ тени больших поясничных мышц.

7. Изучение других видимых на снимке органов брюшной полости.

8. Изучение состояния видимых отделов скелета (нижних ребер, позвонков, костей таза).

Заключение

ПРОТОКОЛ УРОГРАФИИ

I. Анализ каждой урограммы:

оценка качества снимка;определение проекции исследования; распознавание тени чашечек, лоханок, мочеточников и мочевого пузыря;

II. детальное изучение мочевых путей:

а) положение почек, их величина, форма и очертания, сроки и выраженность нефрографической фазы;

б) положение, величина, форма и контуры лоханок и чашечек, срок и характер их заполнения контрастным веществом;

в) отношение лоханок к мочеточникам;

г) положение, форма и контуры мочеточников, ширина их просвета в разных отделах, характер заполнения контрастным веществом;

д) положение, величина, форма, контуры и структура тени мочевого пузыря;сопоставление функции и морфологии правой и левой почек и мочеточников; изучение других видимых на снимке органов и отделов скелета.

III. Сопоставление всех урограмм данной серии: примерный срок появления тени чашечек, лоханок, мочеточников и мочевого пузыря после введения контрастного вещества; ритм и интенсивность выведения контрастного вещества почками;сравнение функции правой и левой почек.

Заключение

ПРОТОКОЛ ПИЕЛОГРАФИИ

1. Оценка качества снимка. 2. Определение вида снимка, проекции и стороны исследования. 3. Общая ориентировка в рентгеновской картине. 4. Оценка положения, величины, формы, очертаний и структуры тени почек.

6. Детальное изучение мочевых путей на стороне пиелографии:  

а) положение, величина,форма и контуры лоханки и чашечек, характер их заполнения контрастным веществом;

б) отношение лоханки к мочеточнику;

в) положение, форма, диаметр и контуры мочеточника;

г) положение, форма, размеры и очертания мочевого пузыря.

7. Изучение других видимых на снимках органов и отделов скелета.

Заключение

ПРОТОКОЛ ЦИСТОГРАФИИ

1. Оценка качества снимка.

2. Определение проекции и методики исследования.

3. Детальный анализ МП:

положение, величина, размеры, контуры, структура.

3. Изучение других, видимих на рентгенограмме, изменений прилежащих органов и частей скелета.

Заключение

ПРОТОКОЛ МАММОГРАФИИ

Общий осмотр рентгенограммы: 1) определение методики исследования; 2) установление стороны и проекции исследования; 3) оценка качества снимка; 4) величина и форма молочной железы.

Детальное изучение рентгеновского изображения:

1) состояние кожи — толщина, контуры наружной и внутренней поверхности;

2) положение, форма, величина и очертания соска и ареолы;

3) премаммарное пространство — его размеры, структура;

4) видимость млечных протоков в субареолярной зоне;

5) состояние железистой ткани — ее развитие и распределение, очертания, структура;

6) видимость кровеносных сосудов в молочной железе;

7) состояние ретромаммарного пространства и подлежащих тканей.

Заключение

ПРОТОКОЛ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ

1. Оценка качества снимка.

2. Определение проекции исследования.

3. Визуализация полости матки и труб.

4. Изучение положения, калибра, формы, контуров и структуры тени полости матки и труб.

5. Определение проходимости труб.

Заключение

 

ЗРАЗКИ ПРОТОКОЛІВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ

 

   Обласне управління охорони здоровя                                        Областной отдел здравоохранения

              ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА                                                            ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

                 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ                                                               КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ                                        ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ


УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПЛОСТИ


ФИО______________________________________________ Возраст____________

Дата обследования_____________________________________________________

ПЕЧЕНЬ: размеры: норма, увеличены, уменьшены

Вертикальные размеры долей: правой мм, левой мм, хвостатой______________ мм

КВР____________ мм

контуры: ровные, неровные______________________________________________

капсула: дифференцируется, не дифференцируется, утолщена паренхима: эхоструктура: однородная, неоднородная (диффузно, локально)_

эхогенность паренхимы: норма, повышена, снижена

Очаговые образования: нет, есть__________________________________________

Воротная вена____ мм  Брюшная аорта___ мм

Печеночные вены первого порядка____________ мм.

Сосудистый рисунок: обычный, обеднен, усилен ___

Нижняя полая вена_______ мм_________________________________________

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ: форма___________________________________________

размеры:_______________ мм

стенки: норма, утолщены______ мм_______________________________________

внутрипросветные образования (есть/нет)__________________________________

имеют акустическую тень (да /нет)________________________________________

смещаются (да / нет)___________________________________________________

ЖЕЛЧНЫЕ ПРОТОКИ:

общий желчный проток_______________ мм (норма, расширен)________________

внутрипеченочные желчные протоки расширены/не расширены________________

дополнительные образования (есть /нет)___________________________________

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА:

Головка____________ мм, тело____________ мм, хвост____________________ мм

размеры: норма, увеличены, уменьшены___________________________________

контур: ровный, неровный, четкий, нечеткий________________________________

эхоструктура: однородная, неоднородная (диффузно, локально)

эхогенность: норма, повышена, снижена, смешанная_________________________

вирсунгов проток__________________ мм, не расширен, расширен_____________

образования: есть, нет__________________________________________________

СЕЛЕЗЕНКА: размеры__________ х____________ мм (норма, увеличена)_____

Селезеночный индекс____________ см2

структура: однородная, неоднородная (диффузно, локально)__________________

селезеночная вена в воротах_________ мм, не расширена, расширена__________

ЖЕЛУДОК, ТОНКАЯ, ОБОДОЧНАЯ, ПРЯМАЯ КИШКА

патологический симптом «пораженного полого органа», внутрипросветное депонирование жидкости______________________ выявлено, не выявлено___________________

Заключение:

P.S. Обязательно обращать внимание на предмет аневризмы аорты

Врач

   Обласне управління охорони здоровя                                        Областной отдел здравоохранения

              ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА                                                            ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

                 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ                                                               КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ                                        ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ


УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

ФИО_____________________________________________ Возраст___________

Дата обследования___________________________________________________

ПОЧКИ:______________ ПРАВАЯ_________________________ ЛЕВАЯ

размеры ______________ х_________ мм                   __________ х__________ мм

контуры: ____________________________________________________________

толщина паренхимы_____________ мм                                        _________ мм

эхогенность паренхимы: норма, гиперэхогенна, гипоэхогенна, смешанная___

эхоструктура_________________________________________________________

положение___________________________________________________________

ЧЛС:

лоханки (расширены,

не расширены)____________________ мм______________________ мм

чашечки (расширены,

не расширены)_____________________________________________ мм

Дополнительные  образования -------------------          

Надпочечники (форма, положение, структура)-----------------------------------   

Мочевой пузырь: симметричен, асимметричен. Объем --------------------------------см

Содержимое гомогенное, с дисперсным компонентом

Стенка______________ мм

контур: четкий, ровный, нечеткий, неровный, деформирован__________________

дополнительные образования в полости: (нет ,да)___________________________

Шейка______________________________________________________________

Объем остаточной мочи___________________ см3

Заключение:

Врач


   Обласне управління охорони здоровя                                        Областной отдел здравоохранения

              ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА                                                            ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

                 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ                                                               КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ                                        ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ


УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

(трансабдоминальное, трансректальное)

ФИО__________________________________________ Возраст_______________

Дата обследования ____________________________________________________

Предстательная железа увеличена, не увеличена

Размеры: ширина.______ мм, толщина______ мм, длина_____ мм, объем_____ см3

Доли: симметричны, асимметричны_______________________________________

Контуры: четкие, ровные, нечеткие, неровные, прерывистые__________________

Капсула (не) уплотнена_________________________________________________

Эхогенность: обычная, снижена, повышена, низкая, высокая, неравномерная,

мозаичная___________________________________________________________

Эхоструктура: однородная, неоднородная, диффузно-неоднородная,

локально-неоднородная_________________________________________________

Локальная патология: (нет, да)__________________________________________

форма: округлая, эллипсовидная,

неправильная_________________________________________________________

контуры: четкие, ровные, нечеткие, неровные, наличие капсулы________________

эхогенность: анэхогенная, гипоэхогенная, изоэхогенная, гиперэхогенная,

смешанная___________________________________________________________

структура: однородная, неоднородная, микрокальцинаты (в структуре, по

контуру)____________________________________________________________

Васкуляризация:_____________________________________________________

Вены перипростатического сплетения: (не) расширены_____________________

Семенные пузырьки: (не) расширены_________ симметричны, асимметричны

размеры: справа___________________ мм, слева_________________________ мм

Особенности эхоструктуры:

Мочевой пузырь:симметричен, асимметричен. Объем__________________ см

Содержимое гомогенное, с дисперсным компонентом Стенка    мм

контур: четкий, ровный, нечеткий, неровный, деформирован__________________

дополнительные образования в полости: (нет ,да)

Шейка         

Объем остаточной мочи см3    

Заключение:

   Обласне управління охорони здоровя                                        Областной отдел здравоохранения

              ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА                                                            ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

                 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ                                                               КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ                                        ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ


УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОШОНКИ

ФИО___________________________________ Возраст_____________________

Дата обследования __________________________________________________

Яички:                                   правое                                                          левое

мм

3

см

размеры                                                                     мм _______________________ мм

объем                                                                           см3        ___________________ см3

Особенности эхоструктуры_________________________________________

Васкуляризация                 ___________________________________________

Контуры                               ___________________________________________

Капсула                                ___________________________________________

Придатки:

Размеры:                                                                                          правый         левый

головка_________ мм,                  головка________ мм

толщина тела________ мм,           толщина тела_______ мм

толщина хвоста_____________________ мм толщина хвоста___ мм

Особенности

эхоструктуры_______________________________________________________

Васкуляризация ____________________________________________________

Контуры                                                                         ___________________________

Вены семенного канатика _____________________                                            

Нагрузочная проба:                                                                                                        

Заключение________________________________________________________

Врач___________________


   Обласне управління охорони здоровя                                        Областной отдел здравоохранения

              ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА                                                            ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

                 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ                                                               КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ                                        ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ


УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

(трансабдоминальное, трансвагинальное)

ФИО_______________________________________ Возраст___________________

Дата обследования______________________________________________________

День менструального цикла:______________________________________________

Матка: положение__________________________ ; форма____________________

размеры:       длина       тела       матки      ___________ мм, ширина______________ мм,

переднезадний размер___________ мм

(норма, увеличены, уменьшены)___________________________________________

контуры ровные, неровные

эхоструктура миометрия: однородная, неоднородная; образования миометрия: нет, есть

Эндометрий: толщина__________ мм, дифференциация с миометрием: четкая,

нечеткая

эхоструктура:_________________________________________________________

образования в полости матки: нет, есть____________________________________

полость матки: не расширена, расширена__________________________________

Шейка матки_________________________________________________________

Правый яичник: размеры   мм, эхоструктура:

фолликулярный аппарат       дифференцируется,   не дифференцируется          

доминантный фолликул: нет, есть   мм,

объемные образования: нет, есть   

Левый яичник: размеры     мм,

эхоструктура: фолликулярный аппарат       дифференцируется,   не дифференцируется

доминантный фолликул: нет, есть   мм;

объемные образования: нет, есть   

Свободная жидкость в позадиматочном пространстве: нет, есть; объем   см3

Вены малого таза: не расширены, расширены справа до_____________ мм, слева

до_________ мм, извитые.

Позадиматочное пространство:__________________________________________

Заключение:__________________________________________________________

     Врач

   Обласне управління охорони здоровя                                        Областной отдел здравоохранения

              ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА                                                            ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

                 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ                                                               КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ                                        ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

ФИО

                                                                            Возраст    дата обследования

Структура желез

Эхоструктура молочных желез

справа

слева

Смешанного типа

   

С преобладанием железистой ткани

   

С преобладанием жировой ткани

   

С преобладанием фиброзной ткани

   

Эхогенность железистой ткани

   

Толщина железистого слоя (мм)

   

Млечные протоки (мм)

   

Особенности:


Молочные железы соответствуют типу строения: ювенильный, репродуктивный,

предменопаузальный,        _____________________________________________________

фазе менструального

послеменопаузальный_______________________________ цикла___________________

Определяется выраженное (умеренное), диффузное (очаговое) разрастание, фиброзной (железистой) ткани слева, справа, с обеих сторон, в верхненаружном,

в верхневнутреннем, нижненаружном, нижневнутреннем квадранте___________________

Особенности:

Очаговые образования (нет/есть)

Очаговые

образования

Номер очагового образования

№ 1

№ 2

Размеры мм

   

Локализация

   

Форма

   

Контуры

   

Эхогенность

   

Структура

   

Особенности:

 
 


     

Регионарные лимфатические узлы (нет/да)

Локализация

Справа

Слева

Размеры

Эхоструктура

Размеры

Эхоструктура

Подмышечные

       

Под-, (над-) ключичные

       

парастернальные

       
             

Особенности:


Заключение:

Врач

   Обласне управління охорони здоровя                                        Областной отдел здравоохранения

              ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА                                                            ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

                 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ                                                               КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ                                        ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ


Дата обследования

Объем

Линейные размеры

Объем доли

Объем

общий

п-з, мм

ширина, мм

длина,

мм

3

см

3

см

Правая доля

         

Левая доля

       

Перешеек

       
 

Контуры

 

Эхогенность

 
   

Структура

 
   

Особенности:

 

Очаговые образования (нет/да)

Узловые

образования

Номер узла/очага

№ 1

№ 2

№ 3

Размеры (см)

     

Объем (см )

     

Локализация

     

Форма

     

Контуры

     

Эхогенность

     

Структура

     

Особенности:

 

Регионарные лимфатические узлы (нет/да)

Локализация

Справа

Слева

Размеры,

мм

Эхоструктура

Размеры,

мм

Эхоструктура

Югулярные

       

верхняя треть

       

средняя треть

       

нижняя треть

       
                       

Заключение : ультразвуковых признаков патологических изменений щитовидной железы не выявлено.

$1·          ультразвуковые признаки диффузной гиперплазии (диффузного зоба) ультразвуковые признаки тиреоидита

$1·          ультразвуковые признаки одноузлового зоба

$1·          ультразвуковые признаки многоузлового зоба

$1·          состояние после операции на щитовидной железе, данных за рецидив не выявлено

$1·          состояние после операции на щитовидной железе, рецидив узлового зоба.

$1·          ультразвуковые признаки гипоплазии щитовидной железы

$1·          ультразвуковые признаки аномалии формы щитовидной железы

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ

Дата обследования_____________________________________________

справа                                   слева

(+/-)                           (+/-)

Головка бедренной кости

центрация                                        ______________________

децентрация                                    ______________________

эксцентрация                                  ______________________

Ядро окостенения(+\-)                                                             __________________________________________________________________

Костная крыша

не изменена уплощена: умеренно выражено

Костный выступ

не изменен                                       ______________________

закруглен:

умеренно                                         ______________________

выражено                                         ______________________

Хрящевая крыша

не изменена                                     ______________________

укорочена                                        ______________________

отклонена                                        ______________________

деформирована                              ______________________

Углы

а°                                                       ______________________

в° _______________________________________  ___________________

Заключение________________________________________________________


   Обласне управління охорони здоровя                                        Областной отдел здравоохранения

              ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА                                                            ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

                 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ                                                               КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ                                        ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

НЕЙРОСОНОГРАФИЯ

ФИО_____________________________________________________ Возраст_____________

Дата

обследования__________________________________________________________________

ПАРЕНХИМА Эхогенность: не изменена, понижена, повышена________________________

Рисунок извилин и борозд: отчетливый, усилен, слабо выражен, не прослеживается

Субкортикальные зоны, эхогенность:справане изменена, повышена, снижена

слеване изменена, повышена, снижена

МЕЖПОЛУШАРНАЯ ЩЕЛЬ в сечении через тела боковых желудочков — мм

ЖИДКОСТЬ НА КОНВЕКСЕ  в сечении через тела боковых желудочков — мм

ЖЕЛУДОЧКОВАЯ СИСТЕМА

Боковые желудочки: Глубина тел в сечении через тела боковых желудочков

справа —                     мм     слева  —                   мм

Размеры в парасагиттальной плоскости:

передний рог тело задний рог

справа________________________________ мм ________ мм ___________ мм

слева _________________________________ мм __________ мм _________ мм

Третий желудочек в сечении через межжелудочковые отверстия____________________ мм

Четвертый желудочек в сагиттальной плоскости____________________________________

СОСУДИСТЫЕ СПЛЕТЕНИЯ Контуры справа — ровные / неровные

слева — ровные / неровные Структура справа — (не) однородная слева — (не) однородная

Размеры в сечении через треугольник боковых желудочков справа — мм

слева — мм

СРЕДИННЫЕ СТРУКТУРЫ полость прозрачной перегородки (коронарная плоскость)

не определяется / определяетсямм

полость Верге (коронарная плоскость) не определяется / определяетсямм межжелудочковые отверстияне определяются / определяютсямм водопровод

не определяется / определяетсямм

ЦИСТЕРНЫ МОЗГА Большая цистерна в сагиттальной плоскости — мм

Дополнительные цистерны не определяются / определяются

ЗРИТЕЛЬНЫЕ БУГРЫ И ПОДКОРКОВЫЕ ЯДРА

Эхогенность средняя, повышена, понижена

Эхоструктура однородная, неоднородная

Заключение                                                        Врач


   Обласне управління охорони здоровя                                        Областной отдел здравоохранения

              ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА                                                            ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

                 КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ                                                               КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

ВІДДІЛЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ                                        ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ДОПЛЕРОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

ФИО пациента____________________________________ Возраст____________

Дата

обследования________________________________________________________

ЧСС

Особенности_____________________________________________________

 

Заключение