Оцінка роботи академії

Актуально

Законодавство про працю

Закон України "Про відпустки"

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%8