Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування

ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

В умовах реформування, прийняття великої кількості нормативно-правових документів на кафедрі запроваджено курси тематичного удосконалення з актуальними темами до сьогодення. Слухачи вивчають питання реформування системи охорони здоров'я, автономізації та створення КНП, організації надання вторинної та спеціалізованої медичної допомоги в рамках реформування. Завершено цикл тематичного удосконалення « Сучасні вимоги до ліцензування та акредитації закладів охорони здоров'я». Розглянуто питання механізму реалізації державної політики з управління системою охорони здоров’я, децентралізації, концепції професійного ліцензування лікарів, організації контролю якості медичної допомоги в медичних закладах та ін. були розглянуті викладачами. Сьогодні завершено опанування знань з циклу тематичного удосконалення «Психологічні аспекти в роботі медичних працівників в умовах реформування галузі охорони здоров’я». Розглянуто теми психологічної оцінки особистості, типи керівників та стилі управління, тематика конфліктів та шляхи їх рішення, медична етика та деонтологія та інші. Чекаємо на наступних циклах