Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи

Співробітники кафедри соціальної медицини

Людський потенціал - головний ресурс будь-якої організації. Керівники кафедри  різних років успішно застосовували згадану аксіому на практиці, формуючи  колектив із  людей  відданих професії, постійно працюючих над своїм власним розвитком, впроваджуючих наукові розробки в практику охорони здоров'я, компетентних і неупереджених, відкритих до дискусії і  шануючих культуру спілкування.  Саме ці якості співробітників кафедри дозволили створити, розвивати і підтримувати сприятливий навчальний клімат на кафедрі.

Протягом 40 років на кафедрі працювали (а де-хто і продовжує працювати) наступні співробітники: перший завідувач кафедри к.м.н., доцент Є.М. Краковський, к.м.н. В.М. Підкаменний, к.м.н. доц. Ю.О. Жовницька, к.м.н., доц. В.С. Авраменко, к.м.н., доц. В.С. Борисовський, к.м.н., ст. викладач М.С. Маламуд, к.м.н., ст. викладач Р.С. Соколова, к.м.н., ст. викладач С.Г. Пушин, д.м.н., проф. В.Ф. Посний, д.м.н., проф. Г.В. Балашов,  д.м.н. проф. І.В.Кочин, к.м.н., доц. Л.І.Щетиніна, к.м.н. ст. викладач О.М. Акулова,  к.м.н., ст. викладач Л.В. Кисельова, к.м.н., доц. В.Л. Курочка, к.м.н., ст. викладач Д.А. Трошин, ст. викладач М.С. Аврутін, викладач В.Четвертушкін, ст. викладач А.М. Крейденко, ст. викладач В.А. Одринський,  к.м.н., ст. викладач О.О.Максимова, ст. викладач Фершал Я.Ю., к.м.н., доц. Сизінцова Ю.Ю., к.м.н., ст. викладач Перев'язкіна М.В., ст. викладач Бібик І.Г., лаборанти: Т.Ласточкіна, Л.А Ігнатова, С.Д. Бірюкова, Н.Д. Хоменко, Т.І. Плотнікова, прибиральниці приміщень: В.І. Мовчанюк, Л. Коваленок.


  

 PH zav Ukr clip image002 0003Лашкул Зінаїда Василівна  -  завідувач кафедри доктор медичних наук, Заслужений лікар України з квітня 2009 року. Розпочала професійну діяльність в 1967 році по закінченню Кіровоградського медичного училища завідуючою Інгулецьким фельдшерсько-акушерським пунктом. В 1980 році, закінчивши Запорізький медичний інститут, працювала терапевтом 5-ой міської лікарні, пізніше – заступником головного лікаря обласної клінічної лікарні.

Із серпня 1991 року – заступник начальника обласного управління охорони здоровя, а з 1998 року по 2005 рік начальник департаменту охорони здоров’я Запорізької ОДА, У якості першого заступника й начальника ДОЗ З.В.Лашкул працювала в цілому близько 15 років.

Особливу увагу вона приділяла реформуванню галузі, впровадженню високих технологій у лікувально-діагностичний процес, зміцненню матеріально-технічної бази лікувальних закладів області, мобілізації колективів медичних працівників на підвищення якості й культури обслуговування населення. За період її роботи на цих посадах введено в дію госпіталь для ветеранів ВВВ, проведена реконструкція поліклінічного відділення ОДЛ, центру репродуктивної функції сім'ї, онкологічного, кардіологічного, наркологічного, протитуберкульозного диспансерів та інших лікувальних закладів.

Оснащені й відкриті відділення реанімації та інтенсивної терапії у всіх центральних районних лікарнях, обласних лікувальних закладах, дитячих лікарнях і пологових будинках. Проведені заходи дали можливість поліпшити основні показники здоров'я населення області.

Під безпосереднім керівництвом Лашкул З.В. новий поштовх отримує первинна медико-санітарна допомога області. Відкриваються перші сімейні амбулаторії в м. Запоріжжі, Веселівському, Оріхівському та інших районах області. Михайлівський район повністю переведений на обслуговування за принципом сімейного лікаря і при участі Лашкул З.В. був включений у якості пілотного проекту Європейського союзу реформування первинної медико-санітарної допомоги.

Займаючи відповідальні пости, Зінаїда Василівна Лашкул не залишає роботу лікаря-кардіолога. З 2001 року – кандидат медичних наук. Тема кандидатської дисертації – "Вплив тромболітичної терапії на внутрішньосерцеву гемодинаміку й перебіг інфаркту міокарда".

В 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Медико-соціальне обґрунтування мультимодальної системи профілактики артеріальної гіпертензії на основі концепції персоналізованої медицини у дорослого населення на регіональному рівні.»

За досягнуті результати в 2002 році Лашкул З.В. одержує диплом лауреата Міжнародного Академічного Рейтингу популярності і якості «Золота фортуна». В 2003 році їй присвоєно звання Заслуженого лікаря України.

Орденом "За заслуги ІІІ ступеня" (2004 р.), відзначена її робота й робота колективу медичних працівників при ліквідації наслідків аварії на складах боєприпасів у с. Новобогданівка Мелітопільського району. В цьому ж році нагороджена орденом Української Православної Церкви Преподобного Агапія Печерського.

В 2005 - 2006 роках за наказом МОЗ України, Лашкул З.В. працювала директором Української адміністрації центру реабілітації дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи на Кубі. За цей період роботи Лашкул З.В. нагороджена Орденом «Княгині Ольги ІІІ ступеня» .

За вклад в розвиток системи охорони здоров’я Запорізької області нагороджена Орденами третього, другого та першого ступенів, в 2018 році рішенням обласної сесії їй присвоєно звання почесного громадянина Запорізької області.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я». За період керівництва кафедрою підготовлено та захищено три кандидатських і одна докторська дисертації.

Автор 112 друкованих праць, 6 монографій, 5 методичних рекомендацій, 2 медичних посібників, 2 патентів.


 

Avramenko

Авраменко Володимир Сергійович – кандидат медичних наук, доцент.


Народився в 1939 р. у м. Запоріжжі. Закінчив санітарно-гігієнічний факультет Дніпропетровського державного медичного інституту (1962 р.).
У період з 1962 по 1966 р.р. – завідувач санепідвідділом Пологівської ЦРЛ в Запорізькій області й головний державний санітарний лікар Пологівського району.
З 1966 р. по 1969 р. навчався в очній аспірантурі на кафедрі гігієни праці Дніпропетровського медичного інституту. Асистент кафедри гігієни праці ДМІ (1969-1970 р.р.).
 У 1970 році обраний на посаду асистента кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров'я Запорізького державного інституту удосконалення лікарів, входив до складу колективу засновників кафедри.

Захистив кандидатську дисертацію на тему – «Гігієна й фізіологія праці при холодній прокатці труб» (1971 р.).
Автор 217 наукових публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях.


 

scan138 1Курочка Віктор Леонтійовичкандидат медичних наук, доцент

 

Запорізький медичний інститут, лікувальний факультет, 1982 р.

Підвищення кваліфікації: ВГО «Фундація медичного права та біоетики України»: «Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин» - 2011 р.,   ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» : «Актуальні питання медико-соціальної експертизи і реабілітації» - 2013 р.,  Національна  медична академія післядипломної освіти ім.  П.Л.Шупика:  «Доказова медицина» - 2013 р.

Вища категорія за спеціальністю організація і управління охороною здоров’я

Публікації - 101, навчальні посібники  - 2.

 

 


 

SizincovaСізінцова Юлія Юріївна кандидат юридичних наук, доцент

Народилась 13 лютого 1980 року. У 2001 році закінчила з відзнакою Запорізький юридичний інститут МВС України. Працювала на посаді дізнавача в Жовтневому РВ МВС України. З червня 2004 року розпочала наукову діяльність, працювала на кафедрі кримінального процесу на посаді викладача.

У 2009 році Сізінцова Ю.Ю. захистила дисертаційне дослідження за темою «Докази у кримінальному процесі: теоретичний аспект та практичне значення в процесі правозастосування», а також отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи». З 2011 року працює викладачем дисципліни «Медичне право України» на кафедрі соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».  У 2014 році отримала вчене звання доцента. Продовжує насьогодні наукову діяльність, а також займається адвокатською діяльністю. 

 


 

PerevyazkinaПерев´язкіна (Гузенко) Марія Валеріївнакандидат медичних наук, старший викладач кафедри

У 2005 році закінчила з відзнакою Запорізький державний медичний університет. У 2007 році закінчила з відзнакою магістратуру. Працювала в Запорізькому обласному кардіологічному диспансері на посаді лікаря-кардіолога. Працювала в Запорізькому медичному училищі викладачем.

Перев´язкіна М.В. успішно захистила дисертацію за темою «Початкові ознаки нефропатії та ендотеліальна функція у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії та диференційний підхід до нефропротекції» за фахом 14.01.02 – внутрішні хвороби та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 2015 року працює старшим викладачем на кафедрі соціальної медицини, організації і управління охороною здоров'я та медико-соціальної експертизи ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». Продовжує на сьогодні наукову роботу, а також займається медичною діяльністю.


 

Чемирисов Володимир Васильович – кандидат медичних наук, ст. викладач кафедри.

У 1981 році закінчив Ленінградський педіатричний мед. інститут. Працював: дільничним лікарем, лікарем швидкої допомоги, головним лікарем сільської лікарні, зав. поліклінікою, молодшим науковим співробітником хірургічного відділення Укр.Держ.НДІ МСПІ.

З 1987 по 2016 рр. – асистентом кафедри «Медико-соціальної експертизи» ФПО Дніпропетровською медичної академії. Вища кваліфікаційна категорія по хірургії.

З вересня 2016 р.- викладач кафедри соціальної медицини організації і управління охорони здоров'я та МСЕ.

Автор 260 наукових праць.

________________________________________________________________________________________

0a8af98fab217c1b50953af584a4cb29Мотовиця Наталія Яківна,старший викладач кафедри.

Трудову діяльність почала в 1975 році старшим препаратором кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного інституту удосконалення лікарів ім. М. Горького. У 1985 році закінчила з відзнакою Запорізький медичний інститут, лікувальний факультет. Працювала лікарем-ординатором кардіологічного, ревматологічного відділень Запорізької міської багатопрофільної клінічної лікарні № 9. З 1991 року, після закінчення клінічної ординатури на кафедрі кардіології ЗДІУЛ ім. М. Горького, працювала лікарем кардіологом філії поліклініки 9-ї міської лікарні на Запорізькому трансформаторному заводі, завідувачем терапевтичним відділенням № 6 поліклініки, заступником головного лікаря з медичного обслуговування району, з поліклінічного розділу роботи Запорізької міської багатопрофільної клінічної лікарні № 9. В 2005-2011 та 2014-2015 роках працювала заступником начальника, начальником управління охорони здоров’я, директором Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації. З 2015 по 2018 працювала головним лікарем Запорізької міської клінічної лікарні № 10. З серпня 2018 року – старший викладач кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

________________________________________________________________________________________

Ярова Любов Дмитрівна, старший викладач кафедри.

У 1985 році закінчила Ростовський державний університет за спеціальністю «психологія», за фахом «психолог, викладач».

Працювала викладачем психології у вишах: Павлодарський педагогічний інститут, Мелітопольський педагогічний інститут, Таврійська державна агротехнічна академія. Має досвід роботи  психолога-консультанта. З 2005 по 2013 працювала в Запорізькій державній адміністрації на керівних посадах. З 2013 по 2017 рік очолювала Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1» Запорізької обласної ради

 

 

 

 


 

Birukova

Бірюкова Софія Данилівна - лаборант кафедри.


З 1964 року працювала архіваріусом у Запорізькому державному фармацевтичному інституті (пізніше – лікувальний факультет Запорізького державного медінституту).
З 1967 по 1977 р.р. – лаборант кафедри фізичного виховання, лаборант військової кафедри.
З вересня 1977 року - лаборант кафедри соціальної медицини організації і управління охорони здоров'я та МСЕ.

Нагороджена медаллю «Ветеран праці». 

 

 


 

Павлютенко Олена Анатоліївна – лаборант кафедри.

З 1998 по 1999 р.р. навчалась в Центрі професійно-технічної освіти за професією оператор електронної обчислюваної машини.

В 2001р. навчалась у Запорізькому авіаційному коледжі отримала професію секретар-керівника з вмінням роботи на ЕОМ, та знанням архівної справи.

З 2007 по 2013 р.р. працювала в ДЗ «Заводська санітарно-епідеміологічна станція м Запоріжжя»: 2007 по 2010 р.р. на посаді Оператора ПК; 2010 по 2013 р.р. на посаді секретар.

З 2013 по 2014 р.р. працювала в Центральному відокремлений підрозділ ДУ «Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ» на посаді діловод.

З січня 2014 року - лаборант кафедри соціальної медицини організації і управління охорони здоров'я та МСЕ.