Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи

Історія кафедри соціальної медицини

Поряд з відновленням і будівництвом нових промислових об'єктів у 50-60 роки минулого сторіччя в Україні прискореними темпами розвивалася соціальна інфраструктура. У країні щороку вводилася величезна кількість лікарень, поліклінік, медико-санітарних частин, амбулаторій. Гостро позначилась проблема недостатньої кількості підготовлених керівників для системи охорони здоров'я, яку планувалося розв'язати шляхом створення у всіх 16 інститутах удосконалення лікарів Радянського Союзу кафедр соціальної гігієни й організації охорони здоров'я. Відповідно до наказу МОЗ СРСР №795 від 11 листопада 1968 року така кафедра створена на базі Запорізького інституту удосконалення лікарів.

Керівництво створюваної кафедри соціальної гігієни й організації охорони здоров'я покладається на завідуючого Запорізьким обласним відділом охорони здоров'я к.м.н. Краковського Євгена Миколайовича, з іменем якого безпосередньо пов'язана непроста історія створення й формування системи медичної освіти в Запорізькій області.

Першими викладачами на створеній кафедрі стали доцент Підкаменний В.М і асистент Жовницька Ю.О. На чолі із завідувачем кафедри Є.М.Краковським вони підготували й провели в першому півріччі 1970 року перший двомісячний цикл для організаторів охорони здоров'я, які прибули з різних регіонів Радянського Союзу.

Перший випуск кафедри

МОЗ СРСР були затверджені підготовлені ЦОЛІУЛ та інститутом ім.Семашка уніфіковані програми за якими кафедра з 1971 року почала готувати на п'яти двомісячних циклах понад 200 лікарів щорічно.

За поданням кафедри 15.01.1974 року був виданий наказ МОЗ СРСР №26 "Про затвердження навчальних баз інституту», які знаходилися в Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Для регулярного підвезення лікарів-слухачів на навчальні бази МОЗ СРСР були виділені автобуси. Зміст та якість організації занять на виїзних базах отримали найвищу оцінку лікарів, що навчалися.

Перед колективом викладачів кафедри стояло завдання організації методологічного забезпечення навчального процесу. Було налагоджено плідне співробітництво зі спорідненими кафедрами ЦОЛІУЛ, Ленінградського, Алма-атинського та Казанського державних інститутів удосконалення лікарів. Через міжбібліотечний абонемент кафедра одержала можливість користуватися всією необхідною спеціальною літературою, що перебувала у фондах Центральної медичної бібліотеки Радянського Союзу у Москві.

На порозі інституту з випускниками курсу. У центрі завідувач кафедри к.м.н. Краковський Є.М. ( 1970-і)

На порозі інституту з випускниками курсу. У центрі завідувач кафедри к.м.н. Краковський Є.М. ( 1970-і)

Були розроблені навчальні і тематичні плани всіх циклів, методичні розробки лекційних, практичних і семінарських занять. Практикувалися ділові ігри, створювалися ситуаційні завдання.

Кафедрою підготовлено й видано значними тиражами усього більш як 30 різних методичних рекомендацій і посібників.

Викладачі регулярно підвищували свою кваліфікацію на кафедрах ЦОЛІУЛ, Ленінградського, а пізніше - і Київського державних інститутів удосконалення лікарів.

Засідання кафедри проводить завідувач, д.м.н. професор Посний В.Ф. ( 1980-і)

Засідання кафедри проводить завідувач, д.м.н. професор Посний В.Ф. ( 1980-і)

Паралельно на кафедрі проводилась планова науково-дослідна робота. Усього проведено більше десяти кафедральних науково-дослідних робіт, за матеріалами яких опубліковано понад 500 статей у вітчизняних і закордонних виданнях. На кафедрі захищено 7 кандидатських і 3 докторських дисертації.

З 1997 року тривалість навчання організаторів охорони здоров'я скоротилася до 1-1,5 місяця. У цей період організовані нові місячні цикли: «Менеджмент в умовах ринкових відносин у системі охорони здоров'я», «Актуальні питання організації й управління лікувально-профілактичною допомогою населення й питання медичного страхування», а також 2-х місячний цикл спеціалізації.

Усього за 40 років діяльності через кафедру пройшло понад 9 тисяч організаторів охорони здоров'я всіх категорій.

Навчання на кафедрі проходили керівники охорони здоров'я із усіх куточків Радянського Союзу

Навчання на кафедрі проходили керівники охорони здоров'я із усіх куточків Радянського Союзу

Нині кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я є одним із провідних структурних підрозділів Запорізької медичної академії післядипломної освіти - сучасного центру післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів, що має найвищий IV рівень акредитації.

Вивчення закордонного досвіду. Національний госпіталь, відділення трансплантації, Сідней, Австралія Лашкул З.В.Вивчення закордонного досвіду. Національний госпіталь, відділення трансплантації, Сідней, Австралія Лашкул З.В.

Головне завдання діяльності кафедри - підготовка управлінських кадрів вищої кваліфікації для установ практичної охорони здоров'я, спеціалізованих клінік та відділень, приватних закладів та органів управління охороною здоров'я, а також проведення науково-дослідних робіт та підготовка науково-педагогічних кадрів.

Вивчення закордонного досвіду. Куба 2005 р. Лашкул З.В.

Вивчення закордонного досвіду. Куба 2005 р. Лашкул З.В.

На кафедрі використовується сучасне обладнання, нові технології і форми навчання у тісній взаємодії з МОЗ України і управліннями охорони здоров’я, що дає змогу проводити післядипломну підготовку фахівців на високому професійному рівні. Тематика нових циклів охоплює всі сучасні напрямки управлінської науки і практики в галузі охороні здоров’я.

Вивчення закордонного досвіду. Королівський коледж лікарів загальної практики, Лондон, 2004. Одринський В.А.Вивчення закордонного досвіду. Королівський коледж лікарів загальної практики, Лондон, 2004. Одринський В.А.

А для слухачів кафедри навчання у нас - це удосконалення професійних знань та опанування нових управлінських технологій в умовах сприятливого навчального клімату і бездоганної колегіальності компетентних викладачів.

Прийом іспитів на кафедрі ( 2009 р.)

Прийом іспитів на кафедрі ( 2009 р.)