Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування

ЗВІТ КАФЕДРИ

26 квітня в академії відбувся семінар завучів на базі кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоровя та медико-соціальної експертизи.  Визначений порядок проведення семінару передбачав заслуховування звіту  кафедри за минулі роки. З цікавою доповоддю висупив завуч кафедри Курочка В.Л. У своїй доповіді він зазначив досугнення викладачів, нововедення, що були зпроваджені у викладанні дисциплін. Постало не мало питань, які викликали палку дискусію щодо прийнятої Постанови КМУ від 28.03.2-18 р. № 302, що визначає основні організаційні засади безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я. Завідуюча кафедри Лашкул З.В. зазначила основні положення документу, нововведення.

Усі фахівці у сфері охорони здоров'я після здобуття вищої освіти у зазначеній сфері охорони здоров'я та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації відповідно до законодавства мають право на безперервний професійний розвиток.

Атестація фахівців у сфері охорони здоров'я здійснюється в порядку, затвердженому МОЗ, з метою оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов'язкам кожні п'ять років. Результати проходження безперервного професійного розвитку обов'язково враховуються під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника чи продовження дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Безперервний професійний розвиток включає участь у процесі формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров'я.

Навчання на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування здійснюється на базі закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров'я.