Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра організації охорони здоров'я, публічного управління та адміністрування

нормативно-правові акти щодо відпусток

Право на відпустки..... Регламентація даного питання передбачена багатьма нормативно-правовими документами. Але при вирішенні конкретної ситуації треба звертатися до законодавства про працю та відпусткиЮ підзаконних нормативно-правових актів. В даному огляді ми пропонуємо ряд нормативно- правових актів для Вашого ознайомлення і застосування в практичній діяльності.

 

КонституціяУкраїни,
Кодекс законів про працю України,
Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР,
Законами України «Про статус і соціальний захист постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС»,

«Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»,
«Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» та іншими нормативно-правовими актами України.

 

Керівним працівникам та викладачам медичних навчальних закладів щорічна основна відпустка надається тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14 квітня 1997 р. №346.
Згідно зі статтею 6 Закону України «Про відпустки», сезонним працівникам (наприклад гардеробникам поліклінік, диспансерів), а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу.

одаткова щорічна відпустка медичним працівникам надається за особливий характер праці. Тривалість цієї відпустки встановлюється за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (Додаток № 2 до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290 {далі— Постанова № 1290), зі змінами та доповненнями, останні з яких внесено до розділу «Охорона здоров'я» постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290» від 16 грудня 2004 р. № 1674 (http://medprof.km.ua/article/read/vidpustky-medychnyh-pracivnykiv.html)