Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи

Документи для оформлення на курс

Зарахування на цикл відбуватиметься за умови отримання кафедрою ОЗО ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"  необхідних документів заповнених та поданих слухачами (заяви про виділення путівки, особистої картки лікаря-слухача, особистої картки курсанта, копії диплому, копії свідоцтва про шлюб в разі зміни прізвища, договір якщо плата здійснює організація то на ім’я ректора Никоненко А.С. – 2 прим., договір якщо плата здійснює фізична особа (курсант) то на ім’я проректора Шаповал С.Д. – 2 прим , акт якщо оплата здійснюється організацією – 2 примірника, путівка з печаткою організації) та попередньої оплати навчання на зазначеному циклі тематичного удосконалення.
Проведення навчання онлайн, тому просимо в особовій карті слухача вказати електронну адресу.

Контакти:
Адреса: м.Запоріжжя, бул.Вінтера, 20, кур'єрська доставка до ДЗ «ЗМАПО МОЗУ»
Електрона адреса кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон кафедри: (061) 279-06-24, факс: 222-95-81

Заява (клопатання) на навчання

https://drive.google.com/file/d/1BjDWAG0rdKgFfABwqoU9F6LXUuAF8FeL/view?usp=sharing

Заява (клопатання) на стажування

https://drive.google.com/file/d/1nUP73n44egUiqVO-w5NHQvbLLPEEM5CR/view?usp=sharing

Заява (клопатання) на спеціалізацію

https://drive.google.com/file/d/1ms164duV2Ixk5vePui9_wXEkq0uwrl-c/view?usp=sharing

Заява атестація по спеціалізації

https://drive.google.com/file/d/188pQX2u-CNkk_IdBdV8yxr6tjKhGh7nE/view?usp=sharing

Особиста картка кафедри

https://drive.google.com/file/d/1Ewncb7kPRvVVTsO6Pdhl9D-75NDIGdon/view?usp=sharing

Особиста картка учбового відділу

https://drive.google.com/file/d/1LAQw1886Y6r1Or_IlNpAedMpJ_4oDulG/view?usp=sharing

Договір якщо плата здійснює організація на ім’я ректора Никоненко А.С

https://drive.google.com/file/d/12PpbSjzouxXATHcwWgRXEq0EJVLYynuN/view?usp=sharing

Договір якщо плата здійснює фізична особа (курсант) на ім’я проректора Шаповал С.Д.

https://drive.google.com/file/d/1E5hGapUMDaMRe2uX45d9ZCaJ8tctsAVB/view?usp=sharing

Акт послуг на ректора Никоненко А.С

https://drive.google.com/file/d/1WjujbMlA1Hb36s6BeWj2al1wv-E7uvq_/view?usp=sharing

Проведення циклу тематичного удосконалення "Організація надання паліативної та хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах"

Керівникам закладів охорони здоров'я
Кафедра соціальної медицини, організації і управління охороною здоров'я та МСЕ інформує про проведення циклу тематичного удосконалення "Організація надання паліативної та хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах" з 17.02. по 21.02.2020 року на госпрозрахунковій основі. Вартість навчання 1100 грн. Слухачі отримають посвідчення встановленого зразка та відповідно до наказу МОЗ України № 446 25 балів БПР лікарів.
Для участі в навчанні необхідно до 07.02.2020 надати на кафедру ДЗ "ЗМАПО МОЗ України" списки лікарів, які бажають пройти підготовку на зазначеному циклі тематичного удосконалення. За наявності технічних умов в закладах проведення циклу можливе в очно-заочному форматі.
Ел адреса кафедри ОЗО: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон для довідок: (061)-279-06-24

 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»»

28 січня 2020 року МОЗ України опублікувало на офіційному сайті  Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»». Даний Проєкт постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконалення порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 .

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

1. Резюме

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (далі – проєкт постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконалення порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році, зокрема, щодо визначення механізмів забезпечення оплати медичних послуг, повʼязаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) запроваджено фінансування необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів в рамках програми медичних гарантій Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ).

Новий принцип фінансування має запроваджуватись поступово для різних видів медичної допомоги.

Поетапне впровадження програми медичних гарантій було реалізоване, зокрема, для первинної медичної допомоги, реімбурсації та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в рамках пілотного проєкту, шляхом прийняття, в тому числі, постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік», якою було затверджено Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, 18 грудня 2019 року № 1117 «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік», якою було затверджено Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, від 27 лютого 2019 року № 131 «Деякі питання здійснення пілотного проєкту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області», від 27 листопада 2019 року № 1124 «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» тощо.

З метою удосконалення порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році в частині конкретизації тарифів та коефіцієнтів на медичні послуги, а також порядків розрахунків вартості медичних послуг, постала необхідність у прийнятті відповідного акта Кабінету Міністрів України.

3. Суть проєкту акта

Проєктом акта затверджується Порядок реалізації програми медичних гарантій у 2020 році, яким передбачено запровадження механізмів забезпечення оплати медичних послуг, повʼязаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на надходження та витрати місцевого та/або державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих осіб

Проєкт акта стосується прав закладів охорони здоров’я, що уклали або укладуть договір з Національною службою здоров’я України та пацієнтів. Прогноз впливу додається.

Проєкт акта не стосується інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

6. Прогноз впливу

Проєкт постанови є регуляторним актом.

За предметом правового регулювання проєкт постанови не матиме прямого впливу на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

Проєкт не справлятиме негативного впливу на суспільні відносини.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державною казначейською службою України, Державною аудиторською службою України, Національною службою здоров’я України, Державною регуляторною службою, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та потребує правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт не містить положень, які мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

У проєкті відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови розроблено на виконання пунктів 4 та 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону з урахуванням положень Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Перший заступник Міністра Андрій СЕМИВОЛОС

ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

В умовах реформування, прийняття великої кількості нормативно-правових документів на кафедрі запроваджено курси тематичного удосконалення з актуальними темами до сьогодення. Слухачи вивчають питання реформування системи охорони здоров'я, автономізації та створення КНП, організації надання вторинної та спеціалізованої медичної допомоги в рамках реформування. Завершено цикл тематичного удосконалення « Сучасні вимоги до ліцензування та акредитації закладів охорони здоров'я». Розглянуто питання механізму реалізації державної політики з управління системою охорони здоров’я, децентралізації, концепції професійного ліцензування лікарів, організації контролю якості медичної допомоги в медичних закладах та ін. були розглянуті викладачами. Сьогодні завершено опанування знань з циклу тематичного удосконалення «Психологічні аспекти в роботі медичних працівників в умовах реформування галузі охорони здоров’я». Розглянуто теми психологічної оцінки особистості, типи керівників та стилі управління, тематика конфліктів та шляхи їх рішення, медична етика та деонтологія та інші. Чекаємо на наступних циклах

Щодо проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей»

Медичним працівникам Запорізької області знов неймовірно пощастило. В рамках реалізації та продовження проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей» за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Національного центру громадського здоров'я України, у співпраці з кафедрою соціальної медицини організації і управління охорони здоров'я та медико-соціальної експертизи та терапії, клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», які надали та підготували тренерів для проведення тренінгу 17-18 жовтня у місті Запоріжжя, для працівників первинної медичної допомоги щодо інтегрованого ведення випадків гіпертензії та діабету.

Детальніше...

ЦИКЛ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Пропонуємо Вам для ознайомлення тематику циклу тематичного удосконалення "«Медичне право України»
для керівників органів і установ охорони здоров’я та їх заступників, керівників структурних підрозділів, лікарів, який відбудеться 03.02-17.02. 2020 р. Лекції запровадженні з урахуванням актуальності питань, що постають перед закладами охорони здоров'я під час надання медичної допомоги.
Лашкул З.В., доктор медичних наук, доцент пропонує теми щодо:

Державної політики з питань реформування ОЗ,
Демографія та показники здоров’я населення як результат доступності та якості надання медичної допомоги
Медико-правові аспекти дефектів в надання медичної допомоги
Документообіг у закладі охорони здоров’я. Порядок обробки персональних даних
Контроль якості медичної допомоги-
Сізінцова Ю.Ю., кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, секретар Комітету медичного права і біоетики при Національній асоціації адвокатів України надасть аналіз законодавчих документів:
Лікарське самоврядування: проект і концепція розвитку, Правові аспекти надання психіатричної допомоги, Законодавство про працю: проект та перспективи прийняття
Система прав людини у сфері охорони здоров’я
Буде запропоновано вивчення антикорупційного законодавства:зміни, нововведення. Проблемним залишається розгляд питання щодо конфлікту інтересів. Буде запропоновано вивчення поняття та проблем вирішення під час виявлення.Викривачі як фактор протидії проти корупції,Статистичний аналіз судових рішень, що стосуються корупції (2014-2019р.р.).
Не менш актуальним питання є
Кримінальної відповідальності медичних працівників за вчинення професійних злочинів. Слухачи отримають вагомі знання на прикладі реальних кримінальних справ і вже діючих рішень суду.
Викладачі кафедри запропонують розглянути питання, щодо
Правові та організаційні аспекти розвитку громадського здоров’я
Правові аспекти надання медичної допомоги учасникам АТО
Протидія насильству як засіб запобігання ризикованої поведінки дітей і підлітків
Права осіб з інвалідністю в Україні та ін..
Чекаємо на Вас!!!

Більше статей...

 1. Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей»
 2. Завідувачі кафедри соціальної медицини
 3. Завідувачі кафедри
 4. Вручение Международных и специальных премий за 2018 год «Человек года»
 5. Оголошення щодо проходження циклу з тематичного удосконалення
 6. МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 7. ЗІ СВЯТОМ
 8. ЗВІТ КАФЕДРИ
 9. Цикл спеціалізації
 10. проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників»
 11. Органы исполнительной власти проинформируют об антикоррупционной работе в соцсетях
 12. УВАГА! На кафедрі проводиться набір до участі у циклі тематичного удосконалення Актуальні питання громадського здоров'я" для керівників органів і установ охорони здоров'я та їх заступники, лікарі - методисти, лікарі-статисти (будь-якого профілю)
 13. ПРАВОВІ ПИТАННЯ: ПЕРЕБУВАННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ МОЖЕ БУТИ ПІДТВЕРДЖЕНЕ НЕ ЛИШЕ ВІДПОВІДНИМ МЕДИЧНИМ ВИСНОВКОМ
 14. Засідання Комітету медичного і фармацетичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України,
 15. Вітання з водохрещенням
 16. Роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо питання збереження конфіденційності медичної інформації після смерті особи!
 17. УВАГА! Розпочато новий цикл тематичного удосконалення
 18. Цикл завершено
 19. Цикл тематичного удосконалення
 20. Круглий стіл "медичне право"

Дочірні категорії