Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи

Щодо проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей»

Медичним працівникам Запорізької області знов неймовірно пощастило. В рамках реалізації та продовження проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей» за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Національного центру громадського здоров'я України, у співпраці з кафедрою соціальної медицини організації і управління охорони здоров'я та медико-соціальної експертизи та терапії, клінічної фармакології та ендокринології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», які надали та підготували тренерів для проведення тренінгу 17-18 жовтня у місті Запоріжжя, для працівників первинної медичної допомоги щодо інтегрованого ведення випадків гіпертензії та діабету.

Детальніше...

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей»

   В рамках реалізації проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей», співпрацею з ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедрою соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертиз, було проведено зустріч з вельмишановними гостями, представниками та експертами Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Король Наталія ,національний фахівець з неінфекційних захворювань Бюро ВООЗ в Україні, Лимаренко Катерина, національний центр здоров’я, Стойка Отто , головний лікар Київського центру здоров’я.

Даний проект впроваджується у восьми регіонах України, в тому числі і у Запорізькій області. За підтримки ВООЗ було розроблено навчальний курс «Інтегроване ведення випадків гіпертензії та діабету» для фахівців первинної ланки. Заплановано провести навчання фахівців первинної ланки щодо питань профілактики та контролю на неінфекційними захворюваннями. В рамках співпраці до плавнів проекту є інтегрування даного курсу у систему післядипломної освіти.

ЗІ СВЯТОМ

співробітники кафедри щиро вітають ветеранів Великої Вітчизняної війни та всіх громадян 

України зі світлим і радісним святом Перемоги . Ми пам'ятаємо про тиххтоне шкодуючи 

власного життязахищав рідну землюДовічна шана і повага ВамПрийміть найтепліші 

побажання міцного здоров'язатишку та благополуччяНехай дух перемоги надихає серця

 і веде вперед  до нових подвигівуспіхів і досягненьІ нехай весь світ завжди живе у мирі

а про війни нагадує лише це священне свято

Сьогодні,нами віддані шана людям, які пережили ті страшні часи 

 

 

Є.М. Краковський та Балашов Г.В.

Цикл спеціалізації

Завершуючи будь-яку роботу людина відчуває впевнененість в тому, що все нею зроблено буде на користь суспільству, окремій людині, державі вцілому. На кафедрі завершили навчання слухачі циклу спеціалізації! Знову цікава аудиторія! В них є все: віра, наполегливість, бажання вчитися і впроваджувати все на місцях. Протягом всього часу навчання на кафедрі панувала робота, велись палкі дискусії. Сподіваємось, всі набуті знання будуть реалізовані! Завершуючи будь-яку роботу людина відчуває впевнененість в тому, що все нею зроблено буде на користь суспільству, окремій людині, державі вцілому. На кафедрі завершили навчання слухачі циклу спеціалізації! Знову цікава аудиторія! В них є все: віра, наполегливість, бажання вчитися і впроваджувати все на місцях. Протягом всього часу навчання на кафедрі панувала робота, велись палкі дискусії. Сподіваємось, всі набуті знання будуть реалізовані!

 

Вручение Международных и специальных премий за 2018 год «Человек года»

23 марта 2019 года в Национальной опере Украины состоялось вручение Международных и специальных премий за 2018 год «Человек года», где обладателем специальной премии им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей» стал известный ученый, хирург и трансплантолог, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, ректор  государственного учреждения «Запорожская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения Украины» Никоненко Александр Семенович! Данная премия принята Высшим Академическим Советом учитывая огромный личный вклад Героя Украины, академика Национальной академии наук Украины, академика Академии медицинских наук Украины Геннадия Кнышова в развитие и значительный вклад в становление и развитие общенациональной программы «Человек года».

Коллектив кафедры социальной медицины, организации и управления охраны здоровья и медико-социальной экспертизы  поздравляет Александра Семеновича Никоненко с первым обладателем данной награды. Это заслуженная оценка вашего труда, огромный вклад в развитие украинской системы здравоохранения! Автор более 520 научных работ, 4 монографий, 4 пособий и 4 авторских свидетельств. Впервые в мире издал «Атлас патоморфологии почечных трансплантатов», который имеет большое научно-практическое значение. Под личным руководством выполнено 7 докторских и 35 кандидатских диссертаций, завершается работа над 2 докторскими и 4 кандидатскими диссертациями. Заместитель председателя Ассоциации хирургов Украины, член Президиума Ассоциации сосудистых хирургов, заместитель председателя Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины, заместитель председателя Ассоциации трансплантологов Украины. Научные достижения Никоненко А.С. сыграли большую роль в развитии перспективных направлений трансплантологии, сердечно-сосудистой хирургии и эндокринологии. Блестящий практик и специалист, он впервые в Украине выполнил успешную операцию по пересадке сердца, а в 2011 году одновременно провел трансплантацию печени, пересадку почки и поджелудочной железы при сахарном диабете. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2003г.), Почетной грамотой Кабинета Министров Украины (2006 г.), орденом князя Ярослава Мудрого IV степени (2009), орденом им. Н.Пирогова (2010 г.), Почетной грамотой Верховного Совета Украины (2011 г.), медалью им. Н.Амосова (2014). Обладатель титула «Человек года-2004» в области науки.

Желаем Вам крепкого здоровья, новых больших научных достижений, неиссякаемой энергии, исполнения всех намеченных планов и начинаний!

(информация  сайт LB.ua | Https:lb.ua/society/2019/01/16/417267_opredeleni_obladateli.html)

ЗВІТ КАФЕДРИ

26 квітня в академії відбувся семінар завучів на базі кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоровя та медико-соціальної експертизи.  Визначений порядок проведення семінару передбачав заслуховування звіту  кафедри за минулі роки. З цікавою доповоддю висупив завуч кафедри Курочка В.Л. У своїй доповіді він зазначив досугнення викладачів, нововедення, що були зпроваджені у викладанні дисциплін. Постало не мало питань, які викликали палку дискусію щодо прийнятої Постанови КМУ від 28.03.2-18 р. № 302, що визначає основні організаційні засади безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я. Завідуюча кафедри Лашкул З.В. зазначила основні положення документу, нововведення.

Усі фахівці у сфері охорони здоров'я після здобуття вищої освіти у зазначеній сфері охорони здоров'я та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації відповідно до законодавства мають право на безперервний професійний розвиток.

Атестація фахівців у сфері охорони здоров'я здійснюється в порядку, затвердженому МОЗ, з метою оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов'язкам кожні п'ять років. Результати проходження безперервного професійного розвитку обов'язково враховуються під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника чи продовження дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Безперервний професійний розвиток включає участь у процесі формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров'я.

Навчання на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування здійснюється на базі закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров'я. 

Більше статей...

 1. проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників»
 2. Органы исполнительной власти проинформируют об антикоррупционной работе в соцсетях
 3. УВАГА! На кафедрі проводиться набір до участі у циклі тематичного удосконалення Актуальні питання громадського здоров'я" для керівників органів і установ охорони здоров'я та їх заступники, лікарі - методисти, лікарі-статисти (будь-якого профілю)
 4. ПРАВОВІ ПИТАННЯ: ПЕРЕБУВАННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ МОЖЕ БУТИ ПІДТВЕРДЖЕНЕ НЕ ЛИШЕ ВІДПОВІДНИМ МЕДИЧНИМ ВИСНОВКОМ
 5. Засідання Комітету медичного і фармацетичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України,
 6. Вітання з водохрещенням
 7. Роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо питання збереження конфіденційності медичної інформації після смерті особи!
 8. УВАГА! Розпочато новий цикл тематичного удосконалення
 9. Цикл завершено
 10. Цикл тематичного удосконалення
 11. Круглий стіл "медичне право"
 12. Статистика
 13. Уряд ухвалив Уряд ухвалив 10 постанов, які кардинально змінять систему охорони здоров’я
 14. Дистанційне навчання на кафедрі
 15. Проведення курсу тематичного удосконалення з дисципліни "Медичне право України"
 16. Історія кафедри соціальної медицини
 17. Завідувачі кафедри соціальної медицини
 18. Співробітники кафедри соціальної медицини
 19. Навчальні посібники кафедри
 20. Принципи організації консультативної роботи з питань збереження здоров’я дітей раннього віку на рівні первинної ланки охорони здоров’я

Дочірні категорії