Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи

Органы исполнительной власти проинформируют об антикоррупционной работе в соцсетях

http://jurliga.ligazakon.ua/print_news/type_news/168449.htm
 
Утвержден план мер по реализации стратегии коммуникаций в сфере противодействия коррупции
 
Кабмин утвердил План мер по реализации Стратегии коммуникаций в сфере предупреждения и противодействия коррупции на 2018 год.
 
Документом, в частности, предусмотрено:
 
- проведение регулярных медиа-мероприятий по антикоррупционной тематике в государственных органах (в частности, медиа-брифингов уполномоченных лиц с представителями СМИ; отчетности правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» на заседаниях Кабмина);
 
- привлечение общественности для принятия решений в сфере предотвращения и противодействия коррупции (в частности, организация заседаний за круглым столом с участием руководства органа государственной власти, экспертов общественных организаций, общественного совета и СМИ; публикация рекомендаций экспертов и принятых органом власти мер по результатам проведенных заседаний на официальном сайте);
 
- внедрение системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных коммуникаций (в частности, до 20 февраля Министерство информационной политики (МИП) утвердит перечень показателей для оценки реализации Стратегии и до конца года проведет общий мониторинг и оценку выполнения плана мер);
 
- распространение просветительской информации антикоррупционного направления (в частности, конференций, семинаров, заседаний за круглым столом в г. Киеве и других регионах; дебатов, открытых уроков, лекций, квестов в учреждениях общего среднего, профессионального и высшего образования).
 
Также Государственное агентство по вопросам электронного правительства проинформирует население об инициативе «100 приоритетных электронных услуг» как инструменте предотвращения и противодействия коррупции в органах исполнительной власти.
 
Центральные органы исполнительной власти в течение года будут:
 
- поддерживать актуальную информацию на официальном сайте относительно антикоррупционной тематики;
 
- распространять информацию по результатам антикоррупционной работы в социальных сетях: Facebook, Twitter, YouTube и т.д. (при условии наличия профилей);
 
- размещать общественно важную информацию в формате открытых данных;
 
- публиковать информацию об антикоррупционных структурных подразделениях, спикерах и каналах сообщения о коррупции.
 
Кроме того, до 31 декабря МИП разработает и представит Кабмину проект Плана мероприятий по реализации Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции на 2019 год.
 
Соответствующий План мер утвержден распоряжением Кабмина от 31 января 2018 года № 86-р.
 

Зверення слухачів до МОЗ України.

На кафедрі слухачі плідно працюють. Обговорення діючого законодавства, реформування галузі охорони здоров я надали поштовх до вирішення багатьох проблем в майбутньому, тому слухачами було вирішено звернутися до МОЗ України за певними роз ясненнями
 
 

МОЗ України

В.о. Міністра охорони здоров’я

Уляні Супрун

Шановна пані Уляно!

Звертаємося до Вас зі зверненням слухачів кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та МСЕ ДЗ «Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України».

На навчанні знаходяться лікарі з різних регіонів України: Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської,Кіровоградської, Донецької, Одеської областей.

При проходженні Модуля «Реформування охорони здоров’я» ми ознайомились з основними прийнятими Законами України з питань реформування охорони здоров’я та нормативними документами, рекомендаціями МОЗ по їх запровадженню.

В ході обговорення відмічені ряд позитивних рішень в прийнятих Законах.

1. Запровадження безоплатної медичної допомоги з 2018 року на первинній ланці, і з 2020 року на вторинній та третинній. В т.ч. збільшення фінансування ОЗ до 5% від ВВП.

2. Підняття престижу лікаря шляхом закладення в розрахунок тарифів для визначення компонентів оплати праці медичних працівників величину, що є не меншою за 250% середньої заробітної плати та створення побутових умов для лікарів працюючих в сільській місцевості.

3.Заплановане будівництво амбулаторій, ФАПів, ФП в сільській місцевості.

4.Перехід на електронну систему документообігу, та впровадження телемедицини в сільській місцевості.

5.Програма Доступні ліки.

Недоліки та ризики при запровадженні прийнятих Законів по реформуванні ОЗ.

1.Викликає недовіру спроможність НСЗУ своєчасно виплачувати всі кошти за підписані декларації, не зрозуміло чи будуть ці виплати авансові або по закінченню якогось періоду, хто буде відміняти декларації померлих пацієнтів, що робити з пацієнтами які не мають паспортів, або проживають нелегально на території України та за станом здоров’я можуть бути небезпечними для громадян України.

2. При проведені розрахунків за принципом «кошти ідуть за пацієнтом» і тих розрахунків які наводяться «реформаторами», в ЦПМСД можливо забезпечити близько 80% виплати заробітної плати співробітникам ЦПМСД згідно сьогоднішніх тарифних ставок. Забезпечити обіцяну заробітну платню ЛЗП/СЛ в розмірі 30-40 тис. можливо, якщо він буде ФОП? Яка доля тоді ЦПМСД, хто буде виконувати та оплачувати організаційну, фінансово-економічну, контроль якості надання медичної допомоги та інш.

3.Чому підвищення заробітної плати планується в первинній ланці з липня 2018 року, а лікарям вторинного та третинного рівня з 2020 року? Як може вижити молодий фахівець при середній зарплатні біля 3000 грн., чи можливо вплинути на корупційні порушення в ЗОЗ? Ми поважаємо працівників освіти, яким підвищили заробітну платню з 2018 року, чим же завинили перед державою лікарі?

4. Немає роз’яснень як буде фінансуватися послуга в первинній ланці по лабораторному та діагностичному обстеженні? Напряму сімейному лікарю, чи напряму вторинній ланці ОЗ де знаходиться діагностичне відділення?Як бути ЗОЗ ОТГ, де створені заклади або підрозділи вторинної ланки ОЗ? Чому в переліку діагностичних обстежень в первинній ланці відсутня флюорографія? Чи будуть враховані різні затрати на послугу в сільській і міській місцевостях?

5. Як може надавати сімейний лікар в сільській місцевості невідкладну допомогу в режимі 24/7?

6.Особливе занепокоєння викликала серед медичного персоналу реформа екстреної медичної допомоги, перш за все заміна в штатних розкладах лікарів та фельдшерів з невідкладних станів на парамедиків. В цілому слухачі позитивно відмітили необхідність парамедиків в екстреній медичній допомозі, як фахівців, які дійсно будуть навчені надавати екстрену медичну допомогу, але прийняття наразі наказу та кваліфікаційних вимог на думку учасників дискусії передчасне. В Україні відсутня система підготовки парамедиків, як з вищою освітою так і середньою. Відсутні науково – педагогічні кадри, відповідна матеріально - технічна база. Прийняття цих наказів передчасне і створює умови для погіршення психологічного стану в колективах і загального неприйняття основних засад по реформуванню ОЗ.

7.Створення госпітальних округів в Україні на базі застарілих закладів ОЗ, які не відповідають сучасним вимогам по матеріально – технічній базі, технічному оснащенню, кадровому потенціалу дискредитує саму ідею, особливо з питань створення лікарень інтенсивної медичної допомоги. На думку учасників дискусії, більш ефективно та раціонально було б побудувати сучасні лікарні інтенсивної допомоги, оснастити їх, а потім послідовно реорганізовувати інші заклади ОЗ, які входять до госпітальних округів. За цей період провести підготовку кадрів.

8.Висловлено ряд думок, що ідея фінансувати послуги, які надаються в первинній, вторинній, третинній ланці з НСЗУ зніме відповідальність на місцях за її якість, доступність. Це рішення суперечить законам про децентралізацію та місцеве самоуправління. Один зі скритих ризиків: приведення до банкрутства та скорочення закладів охорони здоровя.

Звертаємось з проханням дати роз’яснення з поставлених питань. Сподіваємося на розуміння!

УВАГА! На кафедрі проводиться набір до участі у циклі тематичного удосконалення Актуальні питання громадського здоров'я" для керівників органів і установ охорони здоров'я та їх заступники, лікарі - методисти, лікарі-статисти (будь-якого профілю)

Цикл тематичного удосконалення присвячений питанням створення в Україні системи громадського здоров’я та запровадження системи підготовки фахівців для вказаної сфери. При цьому першочерговим завданням є підготовка кваліфікованих організаторів охорони здоров'я для практичної роботи у даній сфері. Кваліфікаційні вимоги до них базуються на основних оперативних функціях і засадах, які має вирішувати система громадського здоров’я в країні.

 

На циклі тематичного удосконалення використовуються елементи програми підготовки спеціалістів за фахом «Громадське здоров’я», що розроблена провідними фахівцями галузі за сприяння Європейського Союзу.

 

Для виконання цієї програми в процесі навчання проводяться лекції та тестовий контроль за дистанційними методиками,із застосуванням оболонки Moodle, Практичні та семінарські та заняття проводяться переважно в аудиторіях кафедри. Крім цього, планується самостійна робота слухача у бібліотеці академії, комп’ютерних класах, в методичному кабінеті кафедри.

 

На циклі будуть висвітлені закономірності змін показників громадського здоров’я у часі та на певних адміністративних територіях серед різних категорій населення з визначенням впливу на нього соціально-економічних, екологічних, біологічних, психологічних, медичних, суспільно-політичних детермінант; вивчення індексу здоров’я населення, глобального тягаря хвороб та обґрунтування цільових профілактичних програм і програм відновного лікування в системі громадського здоров’я. Буде розглянуто

медико-демографічну ситуацію в країні та окремих регіонах із визначенням тенденцій, причин та моделюванням можливих варіантів поліпшення, обґрунтувано розробку інтегральних показників та індексів оцінки громадського здоров’я населення. На циклі передбачено розгляд питань здійснення епіднагляду за інфекційними, неінфекційними хворобами, гігієною навколишнього середовища та гігієни праці. Значна увага приділяється питанням міжсекторального підходу до збереження та зміцнення здоров’я населення, подолання нерівності в питаннях здоров’я.

В навчальній програмі враховано досвід проведення науково-практичних семінарів з актуальних питань громадського здоров'я , нормативно-правовому забезпеченню діяльності лікувальних закладів в сучасних умовах.

Цикл відбудеться 3 31.05. 2018 - 29.06 2018 р, за необхідною інформацію ви можете звертатись по тел. (0612) 279-06-24 

 

 

 

 

Засідання Комітету медичного і фармацетичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України,

30 січня 2018 р. відбулось засідання Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, яке проходило в конференц-залі Національної академії наук. Сізінцова Юлія , як член Комітету, приймала участь у заході. В процесі роботи був оголошений  квартальний звіт Голови Комітету Ірини Сенюти про роботу Комітету за перший квартал, обговорили і затвердили план роботи на другий квартал, запланували підготовку методичних рекомендацій для адвокатів з питань медичного права. Насьогодні настала дуже актуальною тема питань медичного права, тому адвокати Комітету намагаються як умога більше приділяти увагу прав та обовязкам пацієнтів і медичних працівників, питанням відповідальності лікарів, оформленням медичної документації. На кафедрі простійно проводиться навчальна робота  з курсу "Медичне право України" де слухачі мають можливість бути присутніми на лекціях, прийняти участь в обговоренні актуальних питань у галузі охорони здоров я. 

Вітання з водохрещенням

Кафедра вітає з наступаючим святом!!!!!

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам сердце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос Хрещається!

ПРАВОВІ ПИТАННЯ: ПЕРЕБУВАННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ МОЖЕ БУТИ ПІДТВЕРДЖЕНЕ НЕ ЛИШЕ ВІДПОВІДНИМ МЕДИЧНИМ ВИСНОВКОМ

джерело:http://ukrainepravo.com/law-practice/practice_court/perebuvannya-pratsivnika-na-roboti-v-netverezomu-stani-mozhe-buti-pidtverdzhene-ne-lishe-vidpovidnim/  - УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО
 
 
ПЕРЕБУВАННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ МОЖЕ БУТИ ПІДТВЕРДЖЕНЕ НЕ ЛИШЕ ВІДПОВІДНИМ МЕДИЧНИМ ВИСНОВКОМСУДОВА ПРАКТИКА 31.01.2018 / 17:583545+A-a
 
 
Перебування працівника на роботі в нетверезому стані може бути підтверджене не лише відповідним медичним висновком
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 КЗпП України поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння є підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
 
Звільнений за цією підставою працівник звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, стягнення моральної шкоди.
 
Позивач зазначав, що його звільнено через упереджене ставлення до нього заступника директора, а у нетверезому стані на робочому місці він не перебував. Також вказував, що в цей день відчував себе погано, мав підвищений артеріальний тиск, але до лікаря не звертався, прийняв ліки (корвалол, глід, пустирник) та пішов на роботу. Підтвердити факт того, що на робочому місці він не перебував у стані алкогольного чи іншого виду сп'яніння може охоронець, який працював в цей день разом з позивачем.
 
Представник відповідача проти позову заперечував та посилався на те, що перебування позивача на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння зафіксовано актом комісії. Відповідно до акту у працівника виявлені ознаки сп’яніння, а саме: різкий запах алкоголю, хитка хода, незвична балакучість, висловлення погроз. Позивач був відсторонений від роботи, від проходження медичного огляду та надання пояснень відмовився. 
 
В подальшому позивач був викликаний на засідання профспілкового комітету, який, після з’ясування усіх обставин, надання пояснень адміністрацією та позивачем, надав дозвіл на його звільнення на підставі п. 7 ст. 40 КЗпП України.
 
В ході судового розгляду суд також допитав свідків, які підтвердили факт перебування позивача на робочому місці у нетверезому стані. Від показів свідка, який міг би підтвердити доводи позову, позивач відмовився.
 
З огляду на встановлені обставини у справі суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог. Суд зазначив, що позивач не пройшов медичного обстеження на стан сп’яніння а ні за ініціативою адміністрації, а ні за власною ініціативою. Суд послався також на акт про встановлення факту перебування позивача на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння, складений комісією; покази свідків; акти про відмову у наданні пояснень і проходженні медичного огляду, а тому дійшов висновку про те, що позивачем не доведені обставини незаконності його звільнення.
 
З висновком суду першої інстанції погодились апеляційний суд та КЦС ВС.
 
 
У касаційний скарзі позивач знову ж вказував на відсутність медичного висновку, який би засвідчував факт сп’яніння.
 
Касаційний цивільний суд ВС нагадав, що відповідно до роз'яснень, наданих у пункті 25 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 року «Про практику розгляду судами трудових спорів»(з подальшими змінами і доповненнями), вирішуючи позови про поновлення на роботі осіб, трудовий договір з якими розірвано за пунктом 7 статті 40 КЗпП України, суди повинні мати на увазі, що з цих підстав можуть бути звільнені з роботи працівники за появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння в будь-який час робочого дня, незалежно від того, чи були вони відсторонені від роботи, чи продовжували виконувати трудові обов'язки. 
 
А нетверезий стан працівника або наркотичне чи токсичне сп'яніння можуть бути підтверджені як медичним висновком, так і іншими видами доказів, яким суд має дати відповідну оцінку (постанова від 23.01.2018 у справі№640/17224/15-ц).
 
 

На кафедрі завершено цикл "Актуальні питання організації медико-соціальної експертизи, реабілітації хворих та інвалідів"

Кафедрою завершено навчання слухачів циклу тематичного удосконалення "Актуальні питання організації медико-соціальної експертизи, реабілітації хворих та інвалідів". Впродовж циклу розглядались питання присвячені організації експертизи тимчасової непрацездатності в ЛПЗ, проведено аналіз захворюваності і травматизму, вивчено чимало документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність і порядок їх оформлення. Палки дискусії, обговорення актуальних питань надали сподівання, що на практиці слухачі реалізують всі набуті знання.

Одночасно слухачам було запропоновано у вихідний день знайомство з м. Запоріжжя. Куратор циклу Чемирисов В.В. опанував гончарне мистецтво!!!! 

Більше статей...

 1. Роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо питання збереження конфіденційності медичної інформації після смерті особи!
 2. УВАГА! Розпочато новий цикл тематичного удосконалення
 3. Цикл завершено
 4. Цикл тематичного удосконалення
 5. Круглий стіл "медичне право"
 6. План комплектування навчальних циклів на 2018 рік
 7. Статистика
 8. Уряд ухвалив Уряд ухвалив 10 постанов, які кардинально змінять систему охорони здоров’я
 9. Дистанційне навчання на кафедрі
 10. Проведення курсу тематичного удосконалення з дисципліни "Медичне право України"
 11. Історія кафедри соціальної медицини
 12. Завідувачі кафедри соціальної медицини
 13. Співробітники кафедри соціальної медицини
 14. Навчальні посібники кафедри
 15. Принципи організації консультативної роботи з питань збереження здоров’я дітей раннього віку на рівні первинної ланки охорони здоров’я

Дочірні категорії