Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи

Вручение Международных и специальных премий за 2018 год «Человек года»

23 марта 2019 года в Национальной опере Украины состоялось вручение Международных и специальных премий за 2018 год «Человек года», где обладателем специальной премии им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей» стал известный ученый, хирург и трансплантолог, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, ректор  государственного учреждения «Запорожская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения Украины» Никоненко Александр Семенович! Данная премия принята Высшим Академическим Советом учитывая огромный личный вклад Героя Украины, академика Национальной академии наук Украины, академика Академии медицинских наук Украины Геннадия Кнышова в развитие и значительный вклад в становление и развитие общенациональной программы «Человек года».

Коллектив кафедры социальной медицины, организации и управления охраны здоровья и медико-социальной экспертизы  поздравляет Александра Семеновича Никоненко с первым обладателем данной награды. Это заслуженная оценка вашего труда, огромный вклад в развитие украинской системы здравоохранения! Автор более 520 научных работ, 4 монографий, 4 пособий и 4 авторских свидетельств. Впервые в мире издал «Атлас патоморфологии почечных трансплантатов», который имеет большое научно-практическое значение. Под личным руководством выполнено 7 докторских и 35 кандидатских диссертаций, завершается работа над 2 докторскими и 4 кандидатскими диссертациями. Заместитель председателя Ассоциации хирургов Украины, член Президиума Ассоциации сосудистых хирургов, заместитель председателя Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины, заместитель председателя Ассоциации трансплантологов Украины. Научные достижения Никоненко А.С. сыграли большую роль в развитии перспективных направлений трансплантологии, сердечно-сосудистой хирургии и эндокринологии. Блестящий практик и специалист, он впервые в Украине выполнил успешную операцию по пересадке сердца, а в 2011 году одновременно провел трансплантацию печени, пересадку почки и поджелудочной железы при сахарном диабете. Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2003г.), Почетной грамотой Кабинета Министров Украины (2006 г.), орденом князя Ярослава Мудрого IV степени (2009), орденом им. Н.Пирогова (2010 г.), Почетной грамотой Верховного Совета Украины (2011 г.), медалью им. Н.Амосова (2014). Обладатель титула «Человек года-2004» в области науки.

Желаем Вам крепкого здоровья, новых больших научных достижений, неиссякаемой энергии, исполнения всех намеченных планов и начинаний!

(информация  сайт LB.ua | Https:lb.ua/society/2019/01/16/417267_opredeleni_obladateli.html)

ЗІ СВЯТОМ

співробітники кафедри щиро вітають ветеранів Великої Вітчизняної війни та всіх громадян 

України зі світлим і радісним святом Перемоги . Ми пам'ятаємо про тиххтоне шкодуючи 

власного життязахищав рідну землюДовічна шана і повага ВамПрийміть найтепліші 

побажання міцного здоров'язатишку та благополуччяНехай дух перемоги надихає серця

 і веде вперед  до нових подвигівуспіхів і досягненьІ нехай весь світ завжди живе у мирі

а про війни нагадує лише це священне свято

Сьогодні,нами віддані шана людям, які пережили ті страшні часи 

 

 

Є.М. Краковський та Балашов Г.В.

ЗВІТ КАФЕДРИ

26 квітня в академії відбувся семінар завучів на базі кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоровя та медико-соціальної експертизи.  Визначений порядок проведення семінару передбачав заслуховування звіту  кафедри за минулі роки. З цікавою доповоддю висупив завуч кафедри Курочка В.Л. У своїй доповіді він зазначив досугнення викладачів, нововедення, що були зпроваджені у викладанні дисциплін. Постало не мало питань, які викликали палку дискусію щодо прийнятої Постанови КМУ від 28.03.2-18 р. № 302, що визначає основні організаційні засади безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я. Завідуюча кафедри Лашкул З.В. зазначила основні положення документу, нововведення.

Усі фахівці у сфері охорони здоров'я після здобуття вищої освіти у зазначеній сфері охорони здоров'я та отримання кваліфікації після закінчення навчання в інтернатурі для подальшої атестації відповідно до законодавства мають право на безперервний професійний розвиток.

Атестація фахівців у сфері охорони здоров'я здійснюється в порядку, затвердженому МОЗ, з метою оцінки їх професійного рівня та складності виконуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам і посадовим обов'язкам кожні п'ять років. Результати проходження безперервного професійного розвитку обов'язково враховуються під час атестації для присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або кваліфікації працівника чи продовження дії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Безперервний професійний розвиток включає участь у процесі формальної, неформальної та інформальної освіти у сфері охорони здоров'я.

Навчання на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, курсах інформації та стажування здійснюється на базі закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров'я. 

проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників»

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення захисту професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників» (реєстр. № 6288), поданий народним депутатом України Богомолець О.В. та іншими народними депутатами України.

Законопроектом передбачається внести зміни до частини другої статті 22 Кримінального кодексу України, розширивши перелік злочинів, за вчинення яких особа нестиме кримінальну відповідальність у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, а також викласти в новій редакції назву розділу ХVОсобливої частини цього Кодексу та доповнити його статтями 348-2 «Посягання на життя медичного або фармацевтичного працівника», 349-2 «Захоплення медичного працівника як заручника», 350-1 «Погроза або насильство щодо медичного або фармацевтичного працівника».

Тобто проектом пропонується доповнити чинний Кримінальний кодекс України спеціальними складами злочинів, де потерпілими є медичні та фармацевтичні працівники (вбивство, захоплення як заручника, погроза або насильство).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України пропонує за результатами розгляду в першому читанні відхилити законопроект. Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України та Національна поліція України вважають, що проект потребує доопрацювання.

         На думку народних депутатів – членів Комітету посилення кримінальної відповідальності за вчинення діянь, які проектом пропонується криміналізувати є актуальним, ураховуючи підвищений ризик для медичних та фармацевтичних працівників піддатися нападу під час виконання своєї професійної діяльності.

         З огляду на викладене, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні законопроекту реєстр. № 6288прийняти його за основу.

Співдоповідачем з цього законопроекту на засіданні Верховної Ради визначено народного депутата України Кожем’якіна Андрія Анатолійовича.

Додаючи проект Постанови Верховної Ради України та висновок Головного науково-експертного управління просимо розглянути.

Голова Комітету                                                                     А. Кожем’якін

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61503

УВАГА! На кафедрі проводиться набір до участі у циклі тематичного удосконалення Актуальні питання громадського здоров'я" для керівників органів і установ охорони здоров'я та їх заступники, лікарі - методисти, лікарі-статисти (будь-якого профілю)

Цикл тематичного удосконалення присвячений питанням створення в Україні системи громадського здоров’я та запровадження системи підготовки фахівців для вказаної сфери. При цьому першочерговим завданням є підготовка кваліфікованих організаторів охорони здоров'я для практичної роботи у даній сфері. Кваліфікаційні вимоги до них базуються на основних оперативних функціях і засадах, які має вирішувати система громадського здоров’я в країні.

 

На циклі тематичного удосконалення використовуються елементи програми підготовки спеціалістів за фахом «Громадське здоров’я», що розроблена провідними фахівцями галузі за сприяння Європейського Союзу.

 

Для виконання цієї програми в процесі навчання проводяться лекції та тестовий контроль за дистанційними методиками,із застосуванням оболонки Moodle, Практичні та семінарські та заняття проводяться переважно в аудиторіях кафедри. Крім цього, планується самостійна робота слухача у бібліотеці академії, комп’ютерних класах, в методичному кабінеті кафедри.

 

На циклі будуть висвітлені закономірності змін показників громадського здоров’я у часі та на певних адміністративних територіях серед різних категорій населення з визначенням впливу на нього соціально-економічних, екологічних, біологічних, психологічних, медичних, суспільно-політичних детермінант; вивчення індексу здоров’я населення, глобального тягаря хвороб та обґрунтування цільових профілактичних програм і програм відновного лікування в системі громадського здоров’я. Буде розглянуто

медико-демографічну ситуацію в країні та окремих регіонах із визначенням тенденцій, причин та моделюванням можливих варіантів поліпшення, обґрунтувано розробку інтегральних показників та індексів оцінки громадського здоров’я населення. На циклі передбачено розгляд питань здійснення епіднагляду за інфекційними, неінфекційними хворобами, гігієною навколишнього середовища та гігієни праці. Значна увага приділяється питанням міжсекторального підходу до збереження та зміцнення здоров’я населення, подолання нерівності в питаннях здоров’я.

В навчальній програмі враховано досвід проведення науково-практичних семінарів з актуальних питань громадського здоров'я , нормативно-правовому забезпеченню діяльності лікувальних закладів в сучасних умовах.

Цикл відбудеться 3 31.05. 2018 - 29.06 2018 р, за необхідною інформацію ви можете звертатись по тел. (0612) 279-06-24 

 

Просимо надсилати заявки та документи на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Цикл спеціалізації

Завершуючи будь-яку роботу людина відчуває впевнененість в тому, що все нею зроблено буде на користь суспільству, окремій людині, державі вцілому. На кафедрі завершили навчання слухачі циклу спеціалізації! Знову цікава аудиторія! В них є все: віра, наполегливість, бажання вчитися і впроваджувати все на місцях. Протягом всього часу навчання на кафедрі панувала робота, велись палкі дискусії. Сподіваємось, всі набуті знання будуть реалізовані! Завершуючи будь-яку роботу людина відчуває впевнененість в тому, що все нею зроблено буде на користь суспільству, окремій людині, державі вцілому. На кафедрі завершили навчання слухачі циклу спеціалізації! Знову цікава аудиторія! В них є все: віра, наполегливість, бажання вчитися і впроваджувати все на місцях. Протягом всього часу навчання на кафедрі панувала робота, велись палкі дискусії. Сподіваємось, всі набуті знання будуть реалізовані!

 

Органы исполнительной власти проинформируют об антикоррупционной работе в соцсетях

http://jurliga.ligazakon.ua/print_news/type_news/168449.htm
 
Утвержден план мер по реализации стратегии коммуникаций в сфере противодействия коррупции
 
Кабмин утвердил План мер по реализации Стратегии коммуникаций в сфере предупреждения и противодействия коррупции на 2018 год.
 
Документом, в частности, предусмотрено:
 
- проведение регулярных медиа-мероприятий по антикоррупционной тематике в государственных органах (в частности, медиа-брифингов уполномоченных лиц с представителями СМИ; отчетности правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» на заседаниях Кабмина);
 
- привлечение общественности для принятия решений в сфере предотвращения и противодействия коррупции (в частности, организация заседаний за круглым столом с участием руководства органа государственной власти, экспертов общественных организаций, общественного совета и СМИ; публикация рекомендаций экспертов и принятых органом власти мер по результатам проведенных заседаний на официальном сайте);
 
- внедрение системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных коммуникаций (в частности, до 20 февраля Министерство информационной политики (МИП) утвердит перечень показателей для оценки реализации Стратегии и до конца года проведет общий мониторинг и оценку выполнения плана мер);
 
- распространение просветительской информации антикоррупционного направления (в частности, конференций, семинаров, заседаний за круглым столом в г. Киеве и других регионах; дебатов, открытых уроков, лекций, квестов в учреждениях общего среднего, профессионального и высшего образования).
 
Также Государственное агентство по вопросам электронного правительства проинформирует население об инициативе «100 приоритетных электронных услуг» как инструменте предотвращения и противодействия коррупции в органах исполнительной власти.
 
Центральные органы исполнительной власти в течение года будут:
 
- поддерживать актуальную информацию на официальном сайте относительно антикоррупционной тематики;
 
- распространять информацию по результатам антикоррупционной работы в социальных сетях: Facebook, Twitter, YouTube и т.д. (при условии наличия профилей);
 
- размещать общественно важную информацию в формате открытых данных;
 
- публиковать информацию об антикоррупционных структурных подразделениях, спикерах и каналах сообщения о коррупции.
 
Кроме того, до 31 декабря МИП разработает и представит Кабмину проект Плана мероприятий по реализации Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции на 2019 год.
 
Соответствующий План мер утвержден распоряжением Кабмина от 31 января 2018 года № 86-р.
 

Більше статей...

 1. ПРАВОВІ ПИТАННЯ: ПЕРЕБУВАННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ МОЖЕ БУТИ ПІДТВЕРДЖЕНЕ НЕ ЛИШЕ ВІДПОВІДНИМ МЕДИЧНИМ ВИСНОВКОМ
 2. Засідання Комітету медичного і фармацетичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України,
 3. Вітання з водохрещенням
 4. Роз’яснення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо питання збереження конфіденційності медичної інформації після смерті особи!
 5. УВАГА! Розпочато новий цикл тематичного удосконалення
 6. Цикл завершено
 7. Цикл тематичного удосконалення
 8. Круглий стіл "медичне право"
 9. Статистика
 10. Уряд ухвалив Уряд ухвалив 10 постанов, які кардинально змінять систему охорони здоров’я
 11. Дистанційне навчання на кафедрі
 12. Проведення курсу тематичного удосконалення з дисципліни "Медичне право України"
 13. Історія кафедри соціальної медицини
 14. Завідувачі кафедри соціальної медицини
 15. Співробітники кафедри соціальної медицини
 16. Навчальні посібники кафедри
 17. Принципи організації консультативної роботи з питань збереження здоров’я дітей раннього віку на рівні первинної ланки охорони здоров’я

Дочірні категорії