Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра очних хвороб

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

                                                

 

Луценко Ніна Степанівна

Завідувач кафедри очних хвороб

професор, д.мед.н.

 

  

 

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ:  доцент, к.мед.н. Рудичева О.А.,

                                                  доцент, к.мед.н.  Ісакова О.А.,

                                                  асистент, к.мед.н. Михальчик Т.С.

                                                  асистент Кирилова Т.С.

                                                  лаборант Русінова Е. М.

                                                  старший лаборант Щербина Н. М.

 

 

__________________________________________________________________________________________________


_2 jpg.jpg

ЛУЦЕНКО НІНА СТЕПАНІВНА

 Завідувач кафедри очних хвороб, професор, д.мед.наук

Наукова біографія: закінчила лікувальний факультет Запорізького медичного інституту з відзнакою в 1988 р. Проходила навчання в клінічній ординатурі з 1988 по 1990 рр. на базі кафедри офтальмології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів ім. М.Горького. З 1990 по 1992 рр. працювала лікарем - ординатором травматологічного відділення 3-ї міської клінічної лікарні м.Запоріжжя. Кандидат медичних наук з 1992р. Дисертацію захистила 16 січня 1992р. у спеціалізованій Вченій раді Одеського науково-дослідного інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова. Вчене звання доцента кафедри очних хвороб присвоєно у 2001році. Доктор медичних наук з 2008 року. Дисертацію захистила 21 березня 2008 року у спеціалізованій Вченій раді Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України. Тема дисертації: «Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні». Стаж педагогічної роботи у вищих учбових закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 28 років.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності: з 01.07.1992р. по 31.11.1999р. - асистент кафедри офтальмології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів; з 01.12.1999 по 24.05.2011р. – доцент кафедри очних хвороб Запорізької медичної академії післядипломної освіти; з 25.05.2011р. по 2017р. – професор кафедри очних хвороб ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

З 10.03.2017р - завідувач кафедри очних хвороб ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"

Луценко Н.С. автор 220 наукових праць, 10 патентів, 4 інформаційних листів про нововведення, 5 методичних рекомендацій.

Основні наукові роботи:

1. Глаукома и половые стероиды: миф или реальность? // Офтальмологический журнал.-2004.-№2.-С.36-41.

2. Гормонально-метаболические нарушения в патогенезе первичной открытоугольной глаукомы // Научно-практическая конференция „Глаукома: реальность и перспективы". – Москва, 2008. – С. 69-76 (Соавтор – Жабоедов Г.Д.)

3. Новое направление в комплексном лечении женщин с первичной открытоугольной глаукомой // Науковий вісник національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. - 2008. - № 20. - С. 78 - 80 (Співавтор – Жабоєдов Г.Д.)

4. Роль нестероидных противовоспалительных препаратов в контроле за хирургической болью в практике врача офтальмохирурга // Український медичний альманах.-2011.-Т.14, № 2 (додаток).-С.30-32 (Співавтори - Завгородняя Н.Г., Исакова О.А., Рудычева О.А. и др.)

5. Оценка критериев эффективности проводимой стероидной пульс-терапии у больных эндокринной офтальмопатией // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. Збірник наукових праць.– Київ – Луганськ, 2011. - вип. 4 (106). - С. 309 - 316 (Співавтори – Завгородняя Н.Г., Исакова О.А., Рудычева О.А., Коваленко Н.Н., Подвигина Е.А.)

6. Сравнительная оценка качества жизни пациентов с катарактой и после хирургического лечения//Таврический медико - биологический вестник. - 2011. - Т.14. - №4, ч. 2 (56). - С. 294 - 297 (Співавтори - Исакова О.А., Рудычева О.А.)

7. Сравнительный анализ морфометрических характеристик эндотелия роговицы при хирургическом лечении катаракты в возрастном аспекте (Офтальмология. Восточная Европа.-2013.-№ 2(17).-8-15) - соавт. Завгородняя Н.Г., Рудычева О.А., Исакова О.А

8. Дисплазія сполучної тканини у дорослих: практичні аспекти/ Навчально методичний посібник за ред. проф. Доценка М.Я. / Луценко Н.С., Ісакова О.А.

9. Особенности проведения факоємульсификации катаракты с плотными ядрами при синдроме ригидной радужки / Офтальмология Восточная Европа.- 2015.-№ 3.- соавт. Исакова О.А., Рудычева О.А.

10. К вопросу о формировании капсульного блока  при проведении факоэмульсификации осложненной катаракты  на фоне псевдоэксфолиативного синдрома / Архив офтальмологии Украины.- 2015.-Т.3.-№ 1.- С. 62-65.- с соавт. Исакова О.А., Рудычева О.А.

11. Assessment of timeless of the Graves ophthalmopathy complex treatment / Эндокринология.-2015.-Т.20.-№4.-С.716-719.- с соавт. Исакова О.А., Рудычева О.А.

12.  Менеджмент изменений фильтрационной подушки при хирургии глаукомы / Архив офтальмологии Украины .- 2016. - Т.4.-№2(6).-С.95-101, с соавт. Исакова О.А., Рудычева О.А.

13. Случай острой ишемической оптикопатии обоих глаз при гигантоклеточном артериите / Архив офтальмологии Украины .- 2017. - Т.5.-№1(7).-С.78-83, с соавт. Исакова О.А., Рудычева О.А.,Поляков Н.Ф.

14. Оценка системно-локального цитокинового профиля у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом / Український журнал медицини, біології та спорту. -2017. - №3(5).-С.82-87, с соавт. Исакова О.А., Рудычева О.А., Михальчик Т.С.

15. Дослідження рівня цитокінов та стану очної поверхні у пацієнтів з псевдоексфоліативним синдромом/Сучасні медичні технології. - 2018. -№2(37).-С.18-24,  Ісакова О.А., Рудичева О.А., Михальчик Т.С., Єфименко Н.Ф

16. Особенности структуры, ультраструктура капсулы и эпителия хрусталика при возрастной катаракте, сочетающейся с первичной открытоугольной глаукомой/ Офтальмология. Восточная Европа.- 2018.- Т.8.- №2.- С.191-197, Луценко Н.С., Жабоедов Д.Г., Молчанюк Н.И., Красножан О.В.

17. The effect of zonular support devices on intraocular pressure in patients with pseudoexfoliation glaukoma/ 

The New Armenian Medical Journal.- 2018.-Vol.12.- No 2.-С. 80-85, Lutsenko N.S., |Isakova O.A., Rudycheva O.A.

18. ОКТ-ангіографія в діагностиці та у післяопераційному моніторингу серозної макулопатії при ямці зорового нерва\\ Офтольмологічний журнал.- 2019.-№1.-С.56-60, Луценко Н.С., Ісакова О.А., Рудичева О.А.,Сергэнко А.Н..

19. Оцінка змін морфології та стану мікросудинного русла сітківки у пацієнтів з ексудативною формою вікової макулярної дегенерації за допомогою оптичної когерентної томогрофії-ангіографії\\Офтольмологічний журнал.- 2019.-№2.-С.7-13, Луценко Н.С., Ісакова О.А., Рудичева О.А., Кирилова Т.С..

20. Влияние биматопроста на внутриглазное давление, микроциркуляцию макулы, морфометрические показатели сетчатки и зрительного нерва у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой//Офтальмология. Восточная Европа.- 2019. -Т.9.- №2.- С.157-166, Луценко Н.С., Исакова О.А., Рудычева О.А., Михальчик Т.С..

21. Особенности ультраструктуры капсулы и эпителия хрусталика при возрастной катаракте, сочетающейся с миопией высокой степени //Офтальмология. Восточная Европа.- 2019. -Т.9.- №1.- С. 23-29, Луценко Н.С., Жабоедов Д.Г., Молчанюк Н.И., Красножан О.В..

Луценко Ніна Степанівна - член Європейського суспільства катарактальних та рефракційних хірургів, член асоціації офтальмохірургів України, членТовариства офтальмологів Украіни, член Всеукраїнського Альянсу офтальмологів, член редакційної ради журнала «Офтальмология. Восточная Европа», має вищу кваліфікаційну категорію з офтальмології, стаж роботи 31 рік

Спеціалізації:

1991 р. – мікрохірургія ока (Одеса),

1998 р. – курс підготовки з екстракії катаракти та імплантації штучного кришталика ( Київ),

2001 р. – курс по ексимер-лазерної хірургії (Антверпен, Бельгія),

2005 р. – мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікації (Київ),

2006 р.- Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Лондон, Англія),

2007 р. – 6 міжнародний глаукомний симпозіум (Афіни, Греція),

2008 р. – навчальний курс « Застосування нових інтраокулярних лінз при факоемульсифікації катаракти» (Белек, Турція),

2008 р. – Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Берлін, Німеччина),

2010 р. – дидактичний курс з факоемульсифікації катаракти (Будапешт, Угорщина),

2010 р. Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів ( Париж, Франція),

2011р. – Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів ( Вена, Австрія),

2011р. – Навчальний курс «Ендокринна офтальмопатія» ( Москва, Росія ),

2012 р. – Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Копенгаген, Данія),

2012 р. - Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Мілан, Італія),

2015 р. - Науково-практична конференція з міжнародною участю «Філатовськи читання-2015» (Одеса)

2015 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Барселона, Испания)

2016 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Барселона, Испания)

2016 р. - міжнародний освітний курс з судинної та ендокринної патологіїї ока (Київ, Україна)

2016 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства, (Прага, Чехія)

2017 р.- Всесвітній глаукомний конгрес (Хельсінки, Фінляндія)

2018 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Відень, Австрія)

2018 р. - Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Флоренсія, Італія)

2018 р. - Міжнародний конгрес з ОСТ  ангіографія і просування  в ОСТ (Рим, Італія)

2019 р.- Науково-практична конференція з міжнародною участю OPHTHALMICHUB (Київ, Україна)

2019 р.- Європейська школа перспективних досліджень в офтальмології (Лугано, Швейцарія)

2019 р.- Науково-практична конференція з міжнародною участю "Цукровий діабет-очні ускладнення. Глаукома. Міждисциплінарний підхід."(Київ,Україна)

2019 р. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Філатовські читання-2019"(Одеса, Україна)

2019 р. - Науково-практична конференція "PODILLY RETINA 2019" (Вінниця, Україна)

2019 р. - Європейське суспільство офтальмології SOE 2019 (Ніца, Франція)

2019 р. - 37-й Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів,(Париж, Франція)

2019 р. -Научно-практическая конференция офтальмологов Казахстана с международным участием. (Алматы, Казахстана)

2019 р. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "РЕФРАКЦІЙНИЙ ПЛЕНЕР`19» (Київ, Україна)

2019 р. - Науково-практична конференція з міжнародною участю. «Ophthalmic light. Офтальмохірургія в Україні (Київ ,Україна)

2019 р. -7 міжнародний конгрес з ОКТ ангіографії та ОКТ (Рим,Італія)

2020 р. - Всеукраїнський  Альянс Офтальмологів (м. Київ, Україна)

2020 р. - Н-пр. конф. з міжнар. уч. «Офтальмологічна Весна 2020: Без консервантів» (м. Київ, Україна)

Підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності в 2019 р. – навчання на циклі «Захворювання очної поверхні та сухість очей» ESASO (Лугано, Швейцарія);

Підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності в 2019 р. – навчання на циклі «Новітні технології передавання знань» КНМАПО ім. П.Л.Шупіка (Україна)

 

Основні напрямки діяльності – хірургія катаракти, консервативне та хірургічне лікування глаукоми, ендокринна офтальмопатія, дистрофічні захворювання сітківки та зорового нерва

_____________________________________________________________________________________________________

 

12345.jpg

РУДИЧЕВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри очних хвороб, к.мед.н., лікар офтальмолог вищої категорії.


Закінчила в 1997 році лікувальний факультет Запорізького Державного медичного університету. З 1999 по 2001 рр. проходила навчання в клінічній ординатурі на базі кафедри очних хвороб Запорізького інституту удосконалення лікарів. З 2001 по 2004 рр. проходила навчання в очній аспірантурі на базі кафедри очних хвороб ЗМАПО. З 2004 р. працювала на посаді асистента кафедри очних хвороб ЗМАПО. В 2005 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук на тему: «Комплексне лікування центральної інволюційної хоріоретинальної дистрофії із застосуванням операцій реваскуляризації та ембріональних нервових клітин». На посаді доцента кафедри очних хвороб з 2011 року. Стаж роботи 22 роки.
Рудичева О.А. має 100 наукових публікацій, (в тому числі у фахових виданнях ) та навчально-методичного характеру. Видано навчально-методичний посібник «Очний ішемічний синдром. Сучасні принципи діагностики та лікування.» (Гриф МОН № 1/11-11105від 7.12.2010р). ,4 патентыв на винаходи. 

Стаж педагогічної роботи у вищих учбових закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 15 років.

Рудичева О.А. відповідає на кафедрі за учбову-методичну роботу.
Рудичева О.А. має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Офтальмологія», в 2010 році отримала сертифікат спеціаліста за фахом «Організація і управління охороною здоров'я», в 2011 році отримала сертифікат спеціаліста за фахом «Дитяча офтальмологія». Постійно проводить лікувально-консультативну роботу. Є куратором амбулаторно-поліклінічного відділу КУ «Запорізький обласний ендокринний диспансер».

Рудичева О.А.-член Європейського товариства ретинологів "EURETINA" член Товариства офтальмологів Украіни, член Всеукраїнського Альянсу офтальмологів.

1. Статистична оцінка очних прояв псевдоексфоліативного синдрому у хворих на катаракту та їх вплив на хірургічне лікування\\ Зб.н.пр. «Актуальні питання медичної науки та практики».-2014.-Вип. 81, т.1, кн.1.-C.63-70.-соавт Н.С.Луценко, О.А.Ісакова.

2. Особенности проведения факоємульсификации катаракты с плотными ядрами при синдроме ригидной радужки / Офтальмология Восточная Европа.- 2015.-№ 3.- соавт. Луценко Н.С., Исакова О.А.,

3. К вопросу о формировании капсульного блока  при проведении факоэмульсификации осложненной катаракты  на фоне псевдоэксфолиативного синдрома / Архив офтальмологии Украины.- 2015.-Т.3.-№ 1.- С. 62-65.- соавт. Луценко Н.С., Исакова О.А.

4. Assessment of timeless of the Graves ophthalmopathy complex treatment / Эндокринология.-2015.-Т.20.-№4.-С.716-719.- с соавт. Луценко Н.С., Исакова О.А.

5.  Менеджмент изменений фильтрационной подушки при хирургии глаукомы / Архив офтальмологии Украины .- 2016. - Т.4.-№2(6).-С.95-101, с соавт. Луценко Н.С., Исакова О.А.

6. Случай острой ишемической оптикопатии обоих глаз при гигантоклеточном артериите / Архив офтальмологии Украины .- 2017. - Т.5.-№1(7).-С.78-83, с соавт.Луценко Н.С., Исакова О.А., Поляков Н.Ф.

7. Оценка системно-локального цитокинового профиля у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом / Український журнал медицини, біології та спорту. -2017. - №3(5).-С.82-87,  соавт. Луценко Н.С., Исакова О.А., Михальчик Т.С.

8. Дослідження рівня цитокінов та стану очної поверхні у пацієнтів з псевдоексфоліативним синдромом /Сучасні медичні технології. - 2018. -№2(37).-С.18-24,  соавт. Луценко Н.С., Ісакова О.А., Михальчик Т.С., Єфименко Н.Ф

9. The effect of zonular support devices on intraocular pressure in patients with pseudoexfoliation glaukoma/ 

The New Armenian Medical Journal.- 2018.-Vol.12.- No 2.-С. 80-85, Lutsenko N.S., |Isakova O.A., Rudycheva O.A.

10. ОКТ-ангіографія в діагностиці та у післяопераційному моніторингу серозної макулопатії при ямці зорового нерва / Офтольмологічний журнал.- 2019.-№1.-С.56-60, Луценко Н.С., Ісакова О.А., Рудичева О.А.,Сергэнко А.Н..

11. Оцінка змін морфології та стану мікросудинного русла сітківки у пацієнтів з ексудативною формою вікової макулярної дегенерації за допомогою оптичної когерентної томогрофії-ангіографії /  Офтольмологічний журнал.- 2019.-№2.-С.7-13, Луценко Н.С., Ісакова О.А., Рудичева О.А., Кирилова Т.С..

12. Влияние биматопроста на внутриглазное давление, микроциркуляцию макулы, морфометрические показатели сетчатки и зрительного нерва у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой /Офтальмология. Восточная Европа.- 2019. -Т.9.- №2.- С.157-166, Луценко Н.С., Исакова О.А., Рудычева О.А., Михальчик Т.С..

2015 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Барселона, Испания)

2016 р. - Всесвітній конгрес у спорах в офтальмології (Варшава, Польща)

2016 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Копенгаген, Данія)

2018 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства, Відень, Австрія,

2018 р. - Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів, Флоренсія, Італія,

2018 р. - Міжнародний конгрес з ОСТ  ангіографія і просування  в ОСТ, Рим, Італія,

2019 р. -  Науково-практична конференція з міжнародною участю OPHTHALMICHUB (Київ, Україна)

2019 р. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Філатовські читання-2019"(Одеса, Україна)

2019 р. - Науково-практична конференція "PODILLY RETINA 2019" (Вінниця, Україна)

2019 р. - 37-й Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів ( Париж, Франція)

2019 р. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "РЕФРАКЦІЙНИЙ ПЛЕНЕР`19» (Київ , Україна)

2019 р. -7 міжнародний конгрес з ОКТ ангіографії та ОКТ (Рим,Італія)

 

Підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності в 2018 р. – навчання на циклі  «Лазерні методи лікування в офтальмології» на базі Білоруської МАПО.

Тренінг  «Можливості ОКТ ангіографії на практиці. Реальні випадки. Питання та відповіді» "РЕФРАКЦІЙНИЙ ПЛЕНЕР`19»

______________________________________________________________________________________________________

 

DSC_4641.jpg

ІСАКОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри очних хвороб, к.мед.наук

Наукова біографія: закінчила лікувальний факультет Запорізького медичного університету в 1997 р. Проходила навчання в інтернатурі на базі кафедри офтальмології ЗГМУ з 1997 по 1999рр. З 1999 по 2002 рр. працювала лікарем – офтальмологом в поліклініці ім. 8 марта м. Запоріжжя. З 2002 по 2005 проходила навчання в очній аспірантурі на базі кафедри очних хвороб ЗМАПО. З 2005 р. працювала на посаді асистента кафедри очних хвороб ЗМАПО. З 2012 - доцент кафедри очних хвороб ЗМАПО.  Стаж роботи 22 роки. 

Кандидат медичних наук з 2006 р. Тема дисертації «Роль порушень реґіонарної гемодинаміки та процесів вільно радикального окислення в розвитку ендотеліально-епітеліальної дистрофії рогівки при хірургічному лікуванні катаракти»

Ісакова О.А автор 115 наукових праць, 7 патентів, 2 інформаційних листів про нововведення, 1 методичних рекомендацій. Стаж педагогічної роботи у вищих учбових закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 14 років.

Основні наукові роботи:
1. Кристаллография слезной жидкости как метод прогнозирования риска развития кератопатий при хирургическом лечении катаракт // Збірник наукових праць "Актуальні питання медичної науки та прак-тики"(вип..65). - Запоріжжя.-2004. - С.115-118 (соавторы – Завгородняя Н.Г., Луценко Н.С.)
2. Клинический анализ изменения астигматизма после факоэмульсификации катаракты при использовании самогерметизирующихся роговичных туннелей // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. праць - Запоріжжя, 2009. - Вип. 75. – Т.ІІ. – Кн. 2. – С. 242-247 (Соавторы – Завгородняя Н.Г., Луценко Н.С., Рудычева О.А.и др.)
3. Комбинированное обезболивание с применением препарата Династат как альтернатива традиционной анестезии при хирургии катаракты // Сб.научных статей Х международной научно-практической конференции «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии -2009».-Москва,2009.-С.99-103 (Соавторы – Н.Г.Завгородняя, Н.С.Луценко, О.А.Исакова, О.А.Рудычева, Е.В.Кравченко, Е.О.Костровская.)
4. Профилактика роговичного астигматизма при сквозной кератопластике // Проблемы, дости-жения и перспе-ктивы развития медико-биологи-ческих наук и практического здравоохранения – Труды Крымского ГМУ им. С.И.Георгиевского.-2010.-Т.146, ч.1.-С.71-73 (Соавторы - Завгородняя Н.Г., Луценко Н.С., Рудычева О.А. и др.).
5. Объективная оценка субъективного. Изменение качества жизни у пациентов с катарактой // Сучасні медичні технології. – 2012. – №2 (14). – С.118-121 ( Соавторы - Луценко Н.С., Рудычева О.А., Завгородняя Н.Г.)

6.  Сравнительный анализ морфометрических характеристик эндотелия роговицы при хирургическом лечении катаракты в возрастном аспекте (Офтальмология. Восточная Европа.-2013.-№ 2(17).-8-15) - соавт. Завгородняя Н.Г., Луценко Н.С., Рудычева О.А.,

7. Дисплазія сполучної тканини у дорослих: практичні аспекти/ Навчально методичний посібник за ред. проф. Доценка М.Я. / Луценко Н.С.

8. Особенности проведения факоємульсификации катаракты с плотными ядрами при синдроме ригидной радужки / Офтальмология Восточная Европа.- 2015.-№ 3.- соавт. Луценко Н.С., Рудычева О.А.

9. К вопросу о формировании капсульного блока  при проведении факоэмульсификации осложненной катаракты  на фоне псевдоэксфолиативного синдрома / Архив офтальмологии Украины.- 2015.-Т.3.-№ 1.- С. 62-65.- с соавт. Луценко Н.С., Рудычева О.А.

10. Assessment of timeless of the Graves ophthalmopathy complex treatment / Эндокринология.-2015.-Т.20.-№4.-С.716-719.- с соавт. Луценко Н.С., Рудычева О.А.

11.  Менеджмент изменений фильтрационной подушки при хирургии глаукомы / Архив офтальмологии Украины .- 2016. - Т.4.-№2(6).-С.95-101, с соавт. Луценко Н. С., Рудычева О.А.

12. Случай острой ишемической оптикопатии обоих глаз при гигантоклеточном артериите / Архив офтальмологии Украины .- 2017. - Т.5.-№1(7).-С.78-83, с соавт. Луценко Н.С., Рудычева О.А.,Поляков Н.Ф.

13. Оценка системно-локального цитокинового профиля у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом / Український журнал медицини, біології та спорту. -2017. - №3(5).-С.82-87, с соавт. Луценко Н.С., Рудычева О.А., Михальчик Т.С.

14. Дослідження рівня цитокінов та стану очної поверхні у пацієнтів з псевдоексфоліативним синдромом/Сучасні медичні технології. - 2018. -№2(37).-С.18-24, Луценко Н.С., Рудичева О.А., Михальчик Т.С., Єфименко Н.Ф

15. The effect of zonular support devices on intraocular pressure in patients with pseudoexfoliation glaukoma/ 

The New Armenian Medical Journal.- 2018.-Vol.12.- No 2.-С. 80-85, Lutsenko N.S., |Isakova O.A., Rudycheva O.A.

16. ОКТ-ангіографія в діагностиці та у післяопераційному моніторингу серозної макулопатії при ямці зорового нерва/ Офтольмологічний журнал.- 2019.-№1.-С.56-60, Луценко Н.С., Ісакова О.А., Рудичева О.А.,Сергэнко А.Н..

17. Оцінка змін морфології та стану мікросудинного русла сітківки у пацієнтів з ексудативною формою вікової макулярної дегенерації за допомогою оптичної когерентної томогрофії-ангіографії\\Офтольмологічний журнал.- 2019.-№2.-С.7-13, Луценко Н.С., Ісакова О.А., Рудичева О.А., Кирилова Т.С..

18. Влияние биматопроста на внутриглазное давление, микроциркуляцию макулы, морфометрические показатели сетчатки и зрительного нерва у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой//Офтальмология. Восточная Европа.- 2019. -Т.9.- №2.- С.157-166, Луценко Н.С., Исакова О.А., Рудычева О.А., Михальчик Т.С..

Ісакова оксана Анатоліївна – кандидат медичних наук, член Української асоціації офтальмохірургів, член Товариства офтальмологів Украіни, член Всеукраїнського Альянсу офтальмологів, старший науковий співробітник НДІ очних хвороб, має вищу кваліфікаційну категорію.
Спеціалізації:
2004 р . – курси з кератопластики (Одеса,Україна)
2004 р. – науково-практична конференція «Нові технології в лікуванні захворювань рогівки» ( Москва, Росія)
2005 р. – мікрохірургія ока з імплантацією штучного кришталика (Київ, Україна)
2006 р. – навчальний курс «Нові технології факоемульсифікації» (Сієна, Італія)
2008 р. – Навчальний курс «Застосування нових інтраокулярних ІОЛ при факоемульсифікації катаракти» (Бєлек, Туречина)
2009 р. – міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології катарактальної та рефракційної хірургії» (Москва, Росія)
2009 р.- Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Барселона, Іспанія)
2010 р. – дидактичний курс з факоемульсифікації катаракти (Будапешт, Угорщина)
2010 р. – Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Париж, Франція)
2011 р. – Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Вена, Австрія)
2011 р. – навчальний науково-практичний курс «Ендокринна офтальмопатія» (Москва, Росія)
2012 р. - Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Мілан, Італія)

2015 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Барселона, Испания)

2016 р. - Всесвітній конгрес у спорах в офтальмології (Варшава, Польща)

2016 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Копенгаген, Данія)

2017 р. - Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Лісабон, Португалія)

2018 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Відень, Австрія)

2018 р. - Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Флоренсія, Італія)

2018 р. - Міжнародний конгрес з ОСТ  ангіографія і просування  в ОСТ (Рим, Італія)

2019 р.- Науково-практична конференція з міжнародною участю OPHTHALMICHUB (Київ, Україна)

2019 р.- Європейська школа перспективних досліджень в офтальмології (Лугано, Швейцарія)

2019 р.- Науково-практична конференція з міжнародною участю "Цукровий діабет-очні ускладнення. Глаукома. Міждисциплінарний підхід."(Київ,Україна)

2019 р. - Науково-практична конференція "PODILLY RETINA 2019" (Вінниця, Україна)

2019 р. - Європейське суспільство офтальмології SOE 2019 (Ніца, Франція)

2019 р. - 37-й Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Париж, Франція)

2019 р. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "РЕФРАКЦІЙНИЙ ПЛЕНЕР`19» (Київ , Україна)

2019 р. -7 міжнародний конгрес з ОКТ ангіографії та ОКТ (Рим,Італія)

2018 р. -Пройшла навчання на циклі ТУ «Діагностика та лікування профессійних хвороб» на базі ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»

Підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності в 2019 р. – навчання на циклі «Захворювання очної поверхні та сухість очей» ESASO (Лугано, Швейцарія);

Підвищення кваліфікації з педагогічної майстерності в 2019 р. – навчання на циклі «Новітні технології передавання знань» КНМАПО ім. П.Л.Шупіка (Україна)

Основні напрямки діяльності – хірургія катаракти, патологія рогівки, ендокринна офтальмопатія, дистрофічні захворювання сітківки та зорового нерву.

_______________________________________________________________________________________________________

 

image 3.jpg

МИХАЛЬЧИК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Асистент кафедри очних хвороб, к.мед.наук.

В 1988 р. закінчила Запорізький медичний інститут по спеціальності "Лікувальна справа".

В 1988р. проходила навчання в інтернатурі, на базі очного відділення 9-ї міської лікарні, з 1989 по 1993 р.р. працювала лікарем-офтальмологом I-ої Хортицької поліклініки м. Запоріжжя.

З 1993 по 1997 р.р. проходила навчання в аспірантурі на базі кафедри офтальмології Запорізького інституту удосконалення лікарів.

В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-біохімічні аспекти застосування Тіотриазоліна в лікуванні тромбозів ретинальных вен".

З 1997 р. по теперішній час працює асистентом кафедри очних хвороб ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», є відповідальною за роботу з лікарями-інтернами, що проходять навчання на кафедрі.  Член Українського глаукомного товариства. Стаж роботи 31 рік.

Стаж педагогічної роботи у вищих учбових закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 22 роки.

1. Анализ результатов комплексного лечения пролиферативных форм диабетической ретинопатии\\  Здравоохранение Чувашии.-2014.-№3.-С.1-8.-соавт. Н.Г.Завгородняя, С.В.Михальчик.

2. Антиоксиданты в профилактике и лечении диабетической ретинопатии\\  Мат.н-пр.к. з міжнар.уч. «Філатовськи читання-2015».- С.-32.-соавт. Завгородняя Н.Г., Михальчик С.В.

3. Оценка системно-локального цитокинового профиля у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом\\  Український журнал медицини, біології та спорту.- 2017.-№3(5).-С.82-87.-соавт. Луценко Н.С., Исакова О.А., Рудычева О.А.,

4. Влияние биматопроста на внутриглазное давление, микроциркуляцию макулы, морфометрические показатели сетчатки и зрительного нерва у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой//Офтальмология. Восточная Европа.- 2019. -Т.9.- №2.- С.157-166, Луценко Н.С., Исакова О.А., Рудычева О.А., Михальчик Т.С..

2019 р. Науково - практична конференція  підвищення ефективності лікування глаукоми.

2019 р. IX Съезд офтальмологов республики (Біларусь, Мінськ)

2019 р. Н-пр.конф. з міжнар.уч. «Філатовськи читання» 2019  (Україна, Одеса)

2019 р. IX З'їзд офтальмологів республіки Білорусь (Мінськ, Білорусь)

_______________________________________________________________________________________________________

 

IMG_4458.jpg

 

КИРИЛОВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

    

Асистент кафедри очних хвороб, магістр медицини.

   В 2015 р. закінчила Запорізький держаавний медичний

   університет по спеціальності "Лікувальна справа".

   З 2015 р по 2017р. проходила навчання в інтернатурі, на

   базі очного відділення «Центра мікрохірургії ока» КУ

   «ЗОКЛ» ЗОР

   З 2017 по 2019 р. проходила навчання в клінічній

   ординатурі на базі кафедри очних хвороб ДЗ «ЗМАПО

   МОЗ України»

   В 2017 р. здобула кваліфікацію магістра медицини з фаху

"Офтальмологія".

Тема наукової роботи: "Оцінка

ефективності інтравітреального застосування афліберсепта у пацієнтів з ексудативною формою вікової макулрної дегенерації в залежності від типу                           хоріоїдальної неоваскуляризації".

З 2019 р.  працює асистентом кафедри очних хвороб ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

Кирилова Т.С. - член Товариства офтальмологів України.

Тема кандидатської дисертації: Клініко-морфологічні особливості та стан ретинохоріоідального мікроциркуляторного русла при віковій макулярній дегенерації з супутнім цукровим (термін виконання 2019-2024 р.)

 

 

1. Оцінка змін морфології та стану мікросудинного русла сітківки у пацієнтів з ексудативною формою вікової макулярної дегенерації за допомогою оптичної когерентної томогрофії-ангіографії\\Офтольмологічний журнал.- 2019.-№2.-С.7-13, Луценко Н.С., Ісакова О.А., Рудичева О.А., Кирилова Т.С..

 

2019 р. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "РЕФРАКЦІЙНИЙ ПЛЕНЕР`19» (Київ, Україна)

2019 р. -7 міжнародний конгрес з ОКТ ангіографії та ОКТ (Рим,Італія)

2019 р.- 80-а підсумкова науково-практична конференція 9Україна, Запоріжжя)

2019 р. - 2-й Східноєвропейський симпозіум глобальної програми вивчення сітківки (GRNP) 2019 (Київ, Україна)

2019 р. - Н-пр.конф. PODILLYA RETINA 2019 (Україна,Вінниця)

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

РУСІНОВА ЕЛІНА МАРКІВНА

Лаборант кафедри очних хвороб 

                Працює на кафедрі з 1990 року.

 

 З 2015 року займає посаду  Профгрупорга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                        

ЩЕРБИНА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА

Старший лаборант кафедри очних хвороб 

Працює на кафедрі з 2018 року.