Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра очних хвороб

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

                                                

 

Луценко Ніна Степанівна

Завідувач кафедри очних хвороб

професор, д.мед.н.

 

 

 

 

 

 

 

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ:  доцент, к.мед.н. Рудичева О.А.,

                                                       доцент, к.мед.н.  Ісакова О.А.,

                                                       асистент, к.мед.н. Михальчик Т.С.

                                                       асистент, к.мед.н. Завгородня Т.С.

                                                       лаборант Русінова Еліна Марківна

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛУЦЕНКО НІНА СТЕПАНІВНА

 Завідувач кафедри очних хвороб, професор, д.мед.наук

Наукова біографія: закінчила лікувальний факультет Запорізького медичного інституту з відзнакою в 1988 р. Проходила навчання в клінічній ординатурі з 1988 по 1990 рр. на базі кафедри офтальмології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів ім. М.Горького. З 1990 по 1992 рр. працювала лікарем - ординатором травматологічного відділення 3-ї міської клінічної лікарні м.Запоріжжя. Кандидат медичних наук з 1992р. Дисертацію захистила 16 січня 1992р. у спеціалізованій Вченій раді Одеського науково-дослідного інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова. Вчене звання доцента кафедри очних хвороб присвоєно у 2001році. Доктор медичних наук з 2008 року. Дисертацію захистила 21 березня 2008 року у спеціалізованій Вченій раді Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України. Тема дисертації: «Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні». Стаж педагогічної роботи у вищих учбових закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 24 роки.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності: з 01.07.1992р. по 31.11.1999р. - асистент кафедри офтальмології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів; з 01.12.1999 по 24.05.2011р. – доцент кафедри очних хвороб Запорізької медичної академії післядипломної освіти; з 25.05.2011р. по 2017р. – професор кафедри очних хвороб ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

З 10.03.2017р - завідувач кафедри очних хвороб ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"

Луценко Н.С. автор 175 наукових праць, 6 патентів, 3 інформаційних листів про нововведення, 3 методичних рекомендацій.

Основні наукові роботи:

1. Глаукома и половые стероиды: миф или реальность? // Офтальмологический журнал.-2004.-№2.-С.36-41.

2. Гормонально-метаболические нарушения в патогенезе первичной открытоугольной глаукомы // Научно-практическая конференция „Глаукома: реальность и перспективы". – Москва, 2008. – С. 69-76 (Соавтор – Жабоедов Г.Д.)

3. Новое направление в комплексном лечении женщин с первичной открытоугольной глаукомой // Науковий вісник національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. - 2008. - № 20. - С. 78 - 80 (Співавтор – Жабоєдов Г.Д.)

4. Роль нестероидных противовоспалительных препаратов в контроле за хирургической болью в практике врача офтальмохирурга // Український медичний альманах.-2011.-Т.14, № 2 (додаток).-С.30-32 (Співавтори - Завгородняя Н.Г., Исакова О.А., Рудычева О.А. и др.)

5. Оценка критериев эффективности проводимой стероидной пульс-терапии у больных эндокринной офтальмопатией // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. Збірник наукових праць.– Київ – Луганськ, 2011. - вип. 4 (106). - С. 309 - 316 (Співавтори – Завгородняя Н.Г., Исакова О.А., Рудычева О.А., Коваленко Н.Н., Подвигина Е.А.)

6. Сравнительная оценка качества жизни пациентов с катарактой и после хирургического лечения//Таврический медико - биологический вестник. - 2011. - Т.14. - №4, ч. 2 (56). - С. 294 - 297 (Співавтори - Исакова О.А., Рудычева О.А.)

7. Сравнительный анализ морфометрических характеристик эндотелия роговицы при хирургическом лечении катаракты в возрастном аспекте (Офтальмология. Восточная Европа.-2013.-№ 2(17).-8-15) - соавт. Завгородняя Н.Г., Рудычева О.А., Исакова О.А

8. Дисплазія сполучної тканини у дорослих: практичні аспекти/ Навчально методичний посібник за ред. проф. Доценка М.Я. / Луценко Н.С., Ісакова О.А.

9. Особенности проведения факоємульсификации катаракты с плотными ядрами при синдроме ригидной радужки / Офтальмология Восточная Европа.- 2015.-№ 3.- соавт. Исакова О.А., Рудычева О.А.

10. К вопросу о формировании капсульного блока  при проведении факоэмульсификации осложненной катаракты  на фоне псевдоэксфолиативного синдрома / Архив офтальмологии Украины.- 2015.-Т.3.-№ 1.- С. 62-65.- с соавт. Исакова О.А., Рудычева О.А.

11. Assessment of timeless of the Graves ophthalmopathy complex treatment / Эндокринология.-2015.-Т.20.-№4.-С.716-719.- с соавт. Исакова О.А., Рудычева О.А.

12.  Менеджмент изменений фильтрационной подушки при хирургии глаукомы / Архив офтальмологии Украины .- 2016. - Т.4.-№2(6).-С.95-101, с соавт. Исакова О.А., Рудычева О.А.

 

Луценко Ніна Степанівна – член Європейського суспільства катарактальних та рефракційних хірургів, член асоціації офтальмохірургів України, член асоціації офтальмологів Украіни, вища кваліфікаційна категорія, стаж роботи 25 років

Спеціалізації:

1991 р. – мікрохірургія ока (Одеса),

1998 р. – курс підготовки з екстракії катаракти та імплантації штучного кришталика ( Київ),

2001 р. – курс по ексимер-лазерної хірургії (Антверпен, Бельгія),

2005 р. – мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікації (Київ),

2006 р.- Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Лондон, Англія),

2007 р. – 6 міжнародний глаукомний симпозіум (Афіни, Греція),

2008 р. – навчальний курс « Застосування нових інтраокулярних лінз при факоемульсифікації катаракти» (Белек, Турція),

2008 р. – Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Берлін, Німеччина),

2010 р. – дидактичний курс з факоемульсифікації катаракти (Будапешт, Угорщина),

2010 р. Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів ( Париж, Франція),

2011р. – Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів ( Вена, Австрія),

2011р. – Навчальний курс «Ендокринна офтальмопатія» ( Москва, Росія ),

2012 р. – Конгрес Європейського глаукомного суспільства (Копенгаген, Данія),

2012 р. - Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Мілан, Італія),

2016 р. - міжнародний освітний курс з судинної та ендокринної патологіїї ока, Київ.,

2016 р. - Конгрес Європейського глаукомного суспільства, Прага, Чехія,

2017 р. Всесвітній глаукомний конгрес,Хельсінки, Фінляндія

Основні напрямки діяльності – хірургія катаракти, консервативне та хірургічне лікування глаукоми, ендокринна офтальмопатія, дистрофічні захворювання сітківки та зорового нерва

__________________________________________________________________________________________________

 

РУДИЧЕВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
Доцент кафедри очних хвороб, к.мед.н., лікар офтальмолог вищої категорії.


Закінчила в 1997 році лікувальний факультет Запорізького Державного медичного університету. З 1999 по 2001 рр. проходила навчання в клінічній ординатурі на базі кафедри очних хвороб Запорізького інституту удосконалення лікарів. З 2001 по 2004 рр. проходила навчання в очній аспірантурі на базі кафедри очних хвороб ЗМАПО. З 2004 р. працювала на посаді асистента кафедри очних хвороб ЗМАПО. В 2005 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук на тему: «Комплексне лікування центральної інволюційної хоріоретинальної дистрофії із застосуванням операцій реваскуляризації та ембріональних нервових клітин». На посаді доцента кафедри очних хвороб з 2011 року.
Рудичева О.А. має 54 публікацій, з них 47 наукового (в тому числі у фахових виданнях – 26) та 8 навчально-методичного характеру. Видано навчально-методичний посібник «Очний ішемічний синдром. Сучасні принципи діагностики та лікування.» (Гриф МОН № 1/11-11105від 7.12.2010р).
Рудичева О.А. відповідає на кафедрі за учбову-методичну роботу.
Рудичева О.А. має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Офтальмологія», в 2010 році отримала сертифікат спеціаліста за фахом «Організація і управління охороною здоров'я», в 2011 році отримала сертифікат спеціаліста за фахом «Дитяча офтальмологія». Постійно проводить лікувально-консультативну роботу. Є куратором амбулаторно-поліклінічного відділу КУ «Запорізький обласний ендокринний диспансер».

__________________________________________________________________________________________________

ІСАКОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри очних хвороб, к.мед.наук

Наукова біографія: закінчила лікувальний факультет Запорізького медичного університету в 1997 р. Проходила навчання в інтернатурі на базі кафедри офтальмології ЗГМУ з 1997 по 1999рр. З 1999 по 2002 рр. працювала лікарем – офтальмологом в поліклініці ім. 8 марта м. Запоріжжя. З 2002 по 2005 проходила навчання в очній аспірантурі на базі кафедри очних хвороб ЗМАПО. З 2005 р. працювала на посаді асистента кафедри очних хвороб ЗМАПО. З 2012 - доцент кафедри очних хвороб ЗМАПО.

Кандидат медичних наук з 2006 р. Тема дисертації «Роль порушень реґіонарної гемодинаміки та процесів вільно радикального окислення в розвитку ендотеліально-епітеліальної дистрофії рогівки при хірургічному лікуванні катаракти»

Ісакова О.А автор 64 наукових праць, 4 патентів, 2 інформаційних листів про нововведення, 1 методичних рекомендацій.

Основні наукові роботи:
1. Кристаллография слезной жидкости как метод прогнозирования риска развития кератопатий при хирургическом лечении катаракт // Збірник наукових праць "Актуальні питання медичної науки та прак-тики"(вип..65). - Запоріжжя.-2004. - С.115-118 (соавторы – Завгородняя Н.Г., Луценко Н.С.)
2. Клинический анализ изменения астигматизма после факоэмульсификации катаракты при использовании самогерметизирующихся роговичных туннелей // Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. праць - Запоріжжя, 2009. - Вип. 75. – Т.ІІ. – Кн. 2. – С. 242-247 (Соавторы – Завгородняя Н.Г., Луценко Н.С., Рудычева О.А.и др.)
3. Комбинированное обезболивание с применением препарата Династат как альтернатива традиционной анестезии при хирургии катаракты // Сб.научных статей Х международной научно-практической конференции «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии -2009».-Москва,2009.-С.99-103 (Соавторы – Н.Г.Завгородняя, Н.С.Луценко, О.А.Исакова, О.А.Рудычева, Е.В.Кравченко, Е.О.Костровская.)
4. Профилактика роговичного астигматизма при сквозной кератопластике // Проблемы, дости-жения и перспе-ктивы развития медико-биологи-ческих наук и практического здравоохранения – Труды Крымского ГМУ им. С.И.Георгиевского.-2010.-Т.146, ч.1.-С.71-73 (Соавторы - Завгородняя Н.Г., Луценко Н.С., Рудычева О.А. и др.).
5. Объективная оценка субъективного. Изменение качества жизни у пациентов с катарактой // Сучасні медичні технології. – 2012. – №2 (14). – С.118-121 ( Соавторы - Луценко Н.С., Рудычева О.А., Завгородняя Н.Г.)

Ісакова оксана Анатоліївна – кандидат медичних наук, член Української асоціації офтальмохірургів, член асоціації офтальмологів України, старший науковий співробітник НДІ очних хвороб, вища кваліфікаційна категорія, стаж роботи 15 років.
Спеціалізації:
2004 р . – курси з кератопластики (Одеса,Україна)
2004 р. – науково-практична конференція «Нові технології в лікуванні захворювань рогівки» ( Москва, Росія)
2005 р. – мікрохірургія ока з імплантацією штучного кришталика (Київ)
2006 р. – навчальний курс «Нові технології факоемульсифікації» (Сієна, Італія)
2008 р. – Навчальний курс «Застосування нових інтраокулярних ІОЛ при факоемульсифікації катаракти» (Бєлек, Туречина)
2009 р. – міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології катарактальної та рефракційної хірургії» (Москва, Росія)
2009 р.- Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Барселона, Іспанія)
2010 р. – дидактичний курс з факоемульсифікації катаракти (Будапешт, Угорщина)
2010 р. – Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів ( Париж, Франція)
2011 р. – Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів ( Вена, Австрія)
2011 р. – навчальний науково-практичний курс «Ендокринна офтальмопатія» ( Москва, Росія)
2012 р. - Європейський конгрес катарактальних та рефракційних хірургів (Мілан, Італія)

Основні напрямки діяльності – хірургія катаракти, патологія рогівки, ендокринна офтальмопатія, дистрофічні захворювання сітківки та зорового нерву.

__________________________________________________________________________________________________

 ЗАВГОРОДНЯ ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Асистент кафедри очних хвороб,

к.мед.наук, лікар-офтальмолог 1 категорії

Освіта: Запорізький державний медичний університет (1999-2005 рр.).
Інтернатура:
на базі ДУ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (2005 - 2008 рр.).

У 2005 р пройшла спеціалізацію з підбору нічних лінз «PARAGON CRT», США.
У 2006 році пройшла спеціалізацію з рефракційної хірургії  - лазерTechnolas 217 Zyoptix z100 компанії Bausch + Lomb, Німеччина, Мюнхен.

У 2008 р захистила магістерську роботу, присвячену діагностиці та лікуванню діабетичної мікроангіопатії (диплом з відзнакою).

У 2008 р стажувалася в застосуванні лампи Зайлера в лікуванні патології рогівки, Цюріх, Швейцарія.

У 2010 році - курси підвищення кваліфікації «Мікрохірургія ока з елементами« WetLab »факоемульсифікації катаракти».

З 2011 року - асистент кафедри очних хвороб ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"
У 2013 році - захистила кандидатську дисертацію "Оптимізація методів ранньої діагностики та лікування кератоконуса". Науковий керівник - директор Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова АМН України, д.мед.наук, проф. Пасєчнікова Н.В.
У 2013 р - курси підвищення кваліфікації "Основи Теорії та методики професійної освіти" на базі НМАПО ім. П.Л. Шупика
У 2013 р - присвоєна 1 кваліфікаційна категорія зі спеціальності "офтальмологія".
Член Товариства офтальмологів України, член Російського товариства рефракційних та катарактальних хірургів.
Є автором більше 30 друкованих праць, 2 патентів на корисну модель.

Брала участь у міжнародних з'їздах і Конгресах Європейського та Американського товариства рефракційних та катарактальних хірургів:

- 2006 р.- Європейський конгрес суспільства катарактальних і рефракційних хірургів (Лондон, Англія / вересень 2006),

- Міжнародний з'їзд офтальмологів (Відень, Австрія / червень 2007),

- Європейський конгрес суспільства катарактальних і рефракційних хірургів (Берлін, Німеччина / вересень 2008),

- Європейський конгрес суспільства катарактальних і рефракційних хірургів (Будапешт, Угорщина / лютий 2010),

- Міжнародний з'їзд офтальмологів (Женева, Швейцарія / червень 2011р.).

 

__________________________________________________________________________________________________

МИХАЛЬЧИК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Асистент кафедри очних хвороб, к.мед.наук.

В 1988 р. закінчила Запорізький медичний інститут по спеціальності "Лікувальна справа".

В 1988р. проходила навчання в інтернатурі, на базі очного відділення 9-ї міської лікарні, з 1989 по 1993 р.р. працювала лікарем-офтальмологом I-ої Хортицької поліклініки м. Запоріжжя.

З 1993 по 1997 р.р. проходила навчання в аспірантурі на базі кафедри офтальмології Запорізького інституту удосконалення лікарів.

В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-біохімічні аспекти застосування Тіотриазоліна в лікуванні тромбозів ретинальных вен".

З 1997 р. по теперішній час працює асистентом кафедри очних хвороб ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», є відповідальною за роботу з лікарями-інтернами, що проходять навчання на кафедрі.

__________________________________________________________________________________________________

 

РУСІНОВА ЕЛІНА МАРКІВНА

Лаборант кафедри очних хвороб 

Працює на кафедрі з 1990 року.