Оцінка роботи академії

Актуально

Учбові плани

На кафедрі акушерства і гінекології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» проводиться післядипломна підготовка лікарів на циклах інтернатури, спеціалізації, тематичного удосконалення та на передатестаційних циклах.

Комплектування циклів здійснюється за заявами обласних та міських управлінь охорони здоров'я, інших відомчих органів управління медичною службою, керівників медичних установ різних форм власності.

Лікарі, що працюють поза системою закладів МОЗ України, зараховуються на навчання за угодою на умовах позабюджетних платних послуг.

Порядок зарахування в інтернатуру регламентовано наказом МОЗ України від 19.09.1996 р. № 291 "Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації " та від 28.04.2004 р. № 220 " Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів ". Після закінчення інтернатури присвоюється звання лікаря-спеціаліста з певної спеціальності і видається сертифікат встановленого зразку.

Післядипломна підготовка лікарів регламентована наказом МОЗ України від 22.07.1993р. № 166 «Про подальше удосконалення післядипломної підготовки лікарів (провізорів)»; від 17.03.1993 р. № 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності» ; від 19.12.1997р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», від 07.12.1998 р. № 346 «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих закладах післядипломної освіти» ; від 12.08.2009 р. № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я»; від 07.07.2009 р. № 484 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах».

Спеціалізація проводиться, якщо лікар змінює свою спеціальність на іншу при умові, що спеціаліст відпрацює за державним розподілом не менше трьох років після отримання попередньої спеціальності в інтернатурі.

Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації лікарів з окремих розділів відповідної спеціальності та є обов'язковим видом підвищення кваліфікації, яке проводиться не менше одного разу в період між проходженням передатестаційних циклів та атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії (на протязі п'яти років). Після закінчення тематичного циклу видається посвідчення встановленого зразку.

Передатестаційні цикли проходять лікарі, яким потрібна атестація на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. На передатестаційні цикли приймаються лікарі суворо за спеціальністю отриманою в інституті або на циклах спеціалізації при умові відповідного стажу роботи.

При оформленні лікарів на цикли спеціалізації та удосконалення необхідно мати слідуючи документи:

1) путівку завірену підписом керівника і печаткою органу охорони здоров'я:

2) диплом про вищу освіту, або його нотаріально завірену копію;

3) сертифікат про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації;

4) посвідчення про підвищення кваліфікації та про присвоєннякваліфікаційної категорії;

5) посвідчення про відрядження;

6) паспорт.

7) довідку про кількість набраних балів за останні п'ять років, завірену підписом керівника і печаткою органу охорони здоров'я.

 Порядок зарахування лікарів-курсантів.1. Прибувши до м. Запоріжжя, лікар може відразу поселитись в гуртожиток за адресою, яка вказана в путівці. Підставою для цього є путівка, завірена підписом керівника та печаткою медичного закладу.2. Кожний лікар-курсант повинен зареєструватись в учбовому відділі академії і одержати квиток слухача. Адреса академії також вказана в путівці.

 

Передатестаційні курси

МЕТА: підготувати лікаря  акушера-гінеколога до атестації на кваліфікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь, у відповідності до кваліфікаційних вимог

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань і практичних навичок, необхідних лікарю акушеру-гінекологу відповідно до його кваліфікаційної категорії.

Програма побудована за принципом створення окремих блоків (модулів) з 19 основних курсів по акушерству та гінекології, які, в свою чергу, розподілені на розділи, останні - на теми.

Крім основної спеціальності, в програму включені питання організації невідкладної медичної допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях, у випадках СШДу та вірусних гепатитів.

Передбачене факультативне вивчення Конституції України та основ конституційних прав громадян України щодо надання та отримання медичних послуг.

Програма реалізується за допомогою лекційних, семінарських та практичних занять.

Для виявлення рівня знань лікарів програмою передбачене визначення базових знань з наявної категорії та рубіжний контроль під час навчання за допомогою автоматизованої атестаційної системи.

Заключний контроль проводиться у вигляді іспиту з практичних навичок, комп'ютерного іспиту з теоретичних знань за атестаційною комп'ютерною програмою, затвердженою МОЗ України, та підсумкового іспиту за екзаменаційними білетами по складності відповідно до кваліфікаційної категорії кожного лікаря.

Слухачі, що успішно склали іспит, одержують свідоцтва про відповідність певній кваліфікаційній категорії зі спеціальності „Акушерство та гінекологія".