Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра акушерства і гінекології

досягнення кафедри

    В період з 2008 по 2015 рік на кафедрі акушерства і гінекологіїї було заплановано та виконано 2 планові науково-дослідницькі роботи: "ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ АКУШЕРСКОЙ И ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА" (2008-2010 рр)

та "ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД іДО ЛІКУВАННЯ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК РІЗНОГО ВІКОВОГО ПЕРІОДА" (2011 - 2013 рр).

     З 2013 р. кафедрою запланована нова науково-дослідна робота:"ПРОБЛЕМИ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ТА ПОГРАНІЧНОГО АКУШЕРСТВА. ПАТОЛОГІЯ ШИЙКИ МАТКИ ТА ЕНДОМЕТРІЯ "

 

Перелік наукових видань, підготовлених та опублікованих кафедрою за 2008 - 2015 рр. 

№ п/п

Автор(и)

Назва

Видавництво

Вид видання

Кількість сторінок

1

Резніченко Ю.Г., Резніченко Г.І.,

Резніченко Н.Ю.

Коррекция метаболіческих нарушений при патологических состояниях  Просвіта Запоріжжя  Монографія  96

2

Резніченко Ю.Г., Резніченко Г.І.,

Потебня В.Ю.,

Резніченко Н.Ю.

Основи охорони здоров’я жінок в Україні  Просвіта Запоріжжя  Навчально-методичний посібник  132

3

Резніченко Ю.Г., Резніченко Г.І.,

Резніченко Н.Ю.

 

Коррекция метаболіческих нарушений при патологических состояниях

Просвіта Запоріжжя

Монографія

96

5

Резніченко Ю.Г., Резніченко Г.І.,

Потебня В.Ю.,

Резніченко Н.Ю.

 

Основи охорони здоров’я жінок в Україні

 

Просвіта

Запоріжжя

Навчально-методичний посібник

132

6

Сирбу І.Ф., Ганжий В.В., Залізняк В.О., Ганжий І.Ю. Невідкладна хірургія захворювань і пошкоджень органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору.

Просвіта 

Запоріжжя

 Підручник  270
 7 Резніченко Ю.Г., Резніченко Г.І., Резніченко Н.Ю.  Юридичні та етичні аспекти регулювання лікарської практики та проведення клінічних випробувань

Просвіта

Запоріжжя

 Монографія  139
 8 Резніченко Ю.Г., Резніченко Г.І.,Борзенко Ю.В.,
Білаш В.І 
Перинатальні ураження нервової системи  Київ: ЗАТ «Віола»  Монографія  240
 9 Пащенко С.М., Резніченко Г.І., Волошин М.А. Діагностика та лікування хворих на дисгормональні захворювання молочних залоз Запоріжжя
Просвіта
 Монографія  152
 10 Резніченко Ю.Г.. Резніченко Н.Ю.,
Резніченко Г.І.
Українсько-англійсько-іспансько-німецько-французький розмовник для лікарів Запоріжжя
Просвіта
 Монографія  115
 11 Сирбу І.Ф., Ганжий В.В., Залізняк В.А., Ганжий І.Ю. Невідкладна хірургія захворювань і пошкоджень органів черевної порожнини, малого тазу, заочеревинного простору

Запоріжжя 

Просвіта

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитаціі та лікарів інтернів  142
12

Резніченко Г.І.,Гордійчук А.Б.,

РезніченкоН.Ю

Сучасні методи планування вагітності

К.Тов. «РВХ   ”ФЕРЗЬ”»

Навчальний посібник   120
13

Луценко Н.С., Ломако И.В., Гераскина Л.Р., Евтерева И.А., Плотникова В.Н., Зварич Л.Н.

Плацента: криоконсервирование клиническое применение (под редак. акад.НАН д.мед.н. Гольцева А.Н., д.мед.н., проф. Т.Н. Юрченко) Раздел монографии патогенетическое обоснование алгоритма терапевтической коррекции при климактерическом синдроме и у беременных с реализацией резус-фактора

Х.-2013

(ФОП Бровин О.В.)

Монография

318

(219-245)

14

Резніченко Ю.Г., Резніченко Н.Ю., Резніченко Г.І., Ярцева М.О.

Корекція  дисбіотичних станів у мешканців індустріальних міст

Запоріжжя: «Просвіта»

Монографія

148

15

Луценко Н.С.

 Дисплазія сполученої тканини у дорослих практичны аспекти
( під.редак. проф. Доценко М.Я.) розділ
Запоріжжя:2013  Навчально-методичний посібник  128 
16

Резніченко Ю.Г.,Резніченко Г.І.,Міренкова Н.А.,Хатко О.С.

Судоми та не епілептичні стани у дітей (Розділ – Інтегративні підходи до організації профілактичних та лікувально-реабілітаційних заходів у вагітних та дітей першого року життя – шлях до профілактики уражень нервової системи) Запоріжжя «Просвіта».- 2012.-  Монографія  190 
 17  Резніченко Ю.Г.,Резніченко Г.І. Неврологія дитячого віку. Розд.. «Діагностика пренатальних уражень нервової системи» Запоріжжя «Просвіта».- 2012.-  Навч.посібник   224
 18  Алипова О.Є., Галімова Р.Б., Дегтярьова Н.Ф., Доценко М.Я., Ковальова О.В., Колесник К.Е., Лісняк С.І., Лук’янецьЛ.Д.,Луценко Н.С.
Луценко Ніна С., Милиця М.М., Милиця К.М., Пономаренко В.І., Сисоєва І.О., Скомарохова З.М.. Сосновська О.В., Токаренко О.І., Фісенко Л.І.
Дієтотерапія на курорті Бердянськ К.:Денеб,2012 

Методичний посібник 

 
432 

 

 

Перелік методичних рекомендацій:                                                                                                                        

№ п/п

Автор(и)

Назва

1

Волошина Н.М. Пащенко С.М.,

 Луценко Н.С., Резніченко Г. І.

 Діагностика та лікування дисгормональних гіперплазій молочної залози (мастопатії)

      2

Плотнікова В.М.,

Луценко Н.С.,

Резніченко Г.І.,
Траіліна О.С.,

Гойденко Ю.П.

 Лікування ГПЄ у жінок репродуктивного віку залежно від клініко-патогенетичного варіанту їх перебігу

   

 

 

Перелік патентів:

№ п/п

Автор(и)

Назва патенту

1.

Луценко Н.С., Тарасов О.І.

Спосіб лікування клімактеричних порушень у жінок, які перенесли інфаркт міокарда

2.

Татарчук Т.Ф., Ганжий І.Ю.

Спосіб лікування синдрому склерополікістозних яєчників з гірсутизмом

3

Резніков А.Г.,Ганжий И.Ю.. Носенко Н.Д.

Спосіб моделювання запобіганню розвитку полікістозу яєчників

4.

Луценко Н.С.,  Шаповал О.С., Шаповал Н.Л.

 

 Спосіб лікування гіперпластичних процесів ендометрія

5.

Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Ганжий І.Ю.,Тутченко Т.М.

 

Спосіб лікування синдрому склерополікістозних яєчників з гірсутизмом

6.

Чайка А.В., Ганжий І.Ю., Яшина О.Г, Ласачко С.А.

 

Спосіб лікування поєднанних дисгормональних порушень у жінок репродуктивного віку

7.

Ганжий І.Ю.

Спосіб профілактики захворювань репродуктивних органів у жінок із синдромом полікістозних яєчників 

     

В період з 2008 по 2015 рр. колективом кафедри було видано 182 статті, 30 тез у вітчизняних науково-періодичних виданнях, в тому числі рекомендованих ВАК України, а також в іноземних виданнях. 

 Затверджено інформаційні листи колектива авторів:

1. Луценко Н.С., Шаповал О.С., Зварич Л.I., Плотніковой В.М., Мельник О.Д., Шаповал Н.Л.  "Лікувально-діагностичний алгоритм у хворих з гіперпластичними процесами ендометрія"; нововведення Луценко  Н. С., Зварич Л. І., Плотніковой В.М., Єфіменко Н. Ф., Писаренко Г.Ф., Євтєрєвой І.О., Гераскіной Л.Р., Тарасова О. І., Мельник О.Д.

"Лікування клімактеричних порушень у жінок, які перенесли інфаркт міокарда з використанням клімадінону";

 

2. Луценко Н.С., Мельник  О.Д., Плотніковой В.М.,Потебні В.Ю., Зварич Л.І., Островського К.В., Євтерєвой І.О. "Оцінка психологічного статусу жінок з різними типами гіперплазії ендометрію";

 

3. Луценко Н.С., Потебні В.Ю., Островського К.В., Соколовской І.С.

 " Комплексна доплерометрія при тазовому передлежані плоду";

4. Луценко Н.С.,Олійник Н.С., Шаповал О.С., Руденко Д.Ю."Спосіб вибору тактики лікування лейоміоми матки в залежності від типу пухлинного кровообігу"                                                                                                                                    

     В період з 2008 по 2015 рр. захищено 5 кандидатських та 1 докторська дисертації.

 Науково-педагогічний склад кафедри активно бере участь в організації проведення та виступах на науково-праткичних конференціях академічного, регіонального, обласного, міжрегіонального, Всеукраїнського та міжнародного рівня (143), форумах (107). Співробітники кафедри постійно приймаютьучасть в проведенні телемостів, онлайн-семінарів (вебінарів), круглих столів, шкіл по обговоренню проблемних питань з акушерства та гінекології. Кафедрою проводиться постійно діючий семінар.