Оцінка роботи академії

Актуально

Запитання - відповіді "Актуальним питанням медико-соціальної експертизи в умовах реформування"

      

 

    Кафедрою організації охорони здоров’я, публічного управління та адміністрування ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» 2-3 вересня проведена Фахова школа для керівників закладів охорони здоров’я на тему «Актуальні питання медико-соціальної експертизи в умовах реформування».

     В ході проведення заходу від слухачів надійшли ряд запитань, на які ми підготували відповіді на основі нормативних документів МОЗ, НСЗУ, ФСС, ПФУ.

 

Завідуюча кафедрою організації охорони здоров’я,

 публічного управління та адміністрування

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»

д.мед.н., професор Зінаїда Лашкул

 

 

ЗАПИТАННЯ/ВІДПОВІДІ

фахової школи з елементами дистанційної освіти по

«Актуальним питанням медико-соціальної експертизи в умовах реформування»

1. Чи формується Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) всім пацієнтам, які були госпіталізовані, чи тільки застрахованим?

Відповідь. Як надають роз’яснення в Академії НСЗУ – Так, згідно Наказу МОЗ України від 01.06.2021 р. № 1066 п. 5.

«п.5. Установити, що за умови наявності відповідної технічної можливості щодо функціонування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності, (далі – заклади охорони здоров’я) формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого підпунктом 1 пункту 1 цього наказу, є обов’язковим».

Медичний висновок надходить до Пенсійного Фонду України, який і формує електронний листок непрацездатності (ЕЛН), якщо пацієнт є застрахованою особою.

Між тим, сам наказ № 1066 називається «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки» і в «ПОРЯДОКу формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» розділ І, п.3 вказано, що таке тимчасова непрацездатність – тимчасова непрацездатність особи відповідно до медичного висновку (далі – тимчасова непрацездатність) – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або інших причин (вагітність та пологи, карантин тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування, реабілітації, інших заходів медичного характеру, та триває до відновлення працездатності або до закінчення причин, які унеможливлюють виконання роботи.

 

2. Чи необхідно проводити ЛКК при кількісті днів непрацездатності понад 30 днів та надалі кожні 10 діб. Як і які відмітки в ЕЛН треба робити голові ЛКК після 30‑денного випадку тимчасової непрацездатності у пацієнта, і в які терміни?

Відповідь. Так, ЛКК необхідно проводити кожні 30 днів непрацездатності пацієнта, згідно Наказу МОЗ України від 09.04.2008 р. № 189 (у редакції наказу МОЗУ від 01 червня 2021 року № 1066) розділ ІІ п.1 підпункт 3з відмітками у «Журналі запису висновків лікарсько-консультаційної комісії» (Форма № 035/о), затвердженою Наказом МОЗ України від 14.02.2012 р. № 110.

В ЕЛН голові ЛКК ніяких відміток робити не потрібно.

«3) представляє пацієнта ЛКК у складних випадках, якщо непрацездатність пацієнта триває 30 і більше днів».

 

3. Який заклад охорони здоров’я надає додаткові 14 діб у разі ускладнених пологів або багатоплідної вагітності?

Відповідь. Заклад охорони здоров’я, де відбулися пологи, де формують медичний висновок и проставляється додаткових 14 днів непрацездатності, якщо жінка не є постраждалою від Чорнобильскій катастрофи, згідно Наказу № 1066 у «ПОРЯДОКу формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» розділ ІІІ, п.11.

 

4. Якщо вагітна вчасно не отримала декретну відпустку, чи може заклад надати документ з 30 тижнів вагітності, якщо термін вагітності становить на день звернення понад 31 тиждень?

Відповідь. Так, згідно Наказу № 1066 у «ПОРЯДОКу формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» розділ ІІІ, п.3.

«п.3. Не допускається формування медичного висновку, початок періоду дії якого починається раніше за дату його формування в електронній системі охорони здоров’я, окрім: випадків формування медичного висновку зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, для першого медичного висновку випадку тимчасової непрацездатності; медичного висновку категорії «Вагітність та пологи», що не був сформованим в 30 тижнів вагітності; ідентифікації неідентифікованої непрацездатної особи; наявності обставин, визначених у пункті 9 розділу ІV цього Порядку».

 

5. Який механізм заліку днів при проходженні МСЕК, якщо дата подачі документів та огляду МСЕК має розходження більше ніж 1 день?

Відповідь. На сьогодні таких розходжень не повинно бути! Тому, голова ЛКК домовляється по телефону з головою МСЕК про дату направлення хворого на огляд у МСЕК і проставляє її про закінчення випадку. Якщо хворий не зявився на МСЕК з якихось особистих причин, то в ЕЛН проставляється порушення режиму «не явка на МСЕК з такого-то числа.

 

6. На який термін видається ЕЛН у разі потреби продовження лікування в амбулаторних умовах після закінчення періоду лікування в стаціонарних умовах і ким?

Відповідь. Згідно Наказу № 1066 у «ПОРЯДОКу формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я» розділ ІІІ, п.5 ЕЛН може бути продовжено на період до 3 календарних днів шляхом формування лікуючим лікарем нового медичного висновку на підставі медичного запису про виписку пацієнта зі стаціонару.

«п.5 У разі потреби продовження лікування в амбулаторних умовах після закінчення періоду лікування в стаціонарних умовах випадок тимчасової непрацездатності може бути продовжено на період до 3 календарних днів шляхом формування лікуючим лікарем нового медичного висновку на підставі медичного запису про виписку пацієнта зі стаціонару».

 

7. Як бути з хворими, у котрих вже видавались ЛН в «паперовому варіанті»? Наступний видавати електронним, чи до закінчення випадку видається «паперовий»?

Відповідь. Згідно Наказу МОЗ України від 01.06.2021 р. № 1066 пп. 6 і 8, до закінчення випадку видається «паперовий листок непрацездатності».

«п.6. Установити, що до виникнення технічної можливості щодо формування та внесення медичних висновків про тимчасову непрацездатність до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність, затвердженим підпунктом 1 пункту 1 цього наказу, а також для листків непрацездатності, що були видані до 01 жовтня 2021 року, застосовуються вимоги, визначені в «Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», затвердженій наказом МОЗ України від 13 листопада 2001 року № 455, «Положенні про експертизу тимчасової непрацездатності», затвердженого наказом МОЗ України від 09 квітня 2008 року № 189».

«п.8. Для всіх закладів охорони здоров’я, які розпочали формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я в установленому порядку, із моменту формування першого медичного висновку про тимчасову непрацездатність, а також із 01 жовтня 2021 року видача листків непрацездатності відповідно до вимог, визначених в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455, «Положення про експертизу тимчасової непрацездатності», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 квітня 2008 року № 189, забороняється, окрім продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані особам до 01 жовтня 2021 року»

 

8. При формуванні висновків (довідок) ЛКК для територіальних центрів зайнятості населення при тимчасовій непрацездатності незастрахованих вагітних в термін 30 тижнів, який формується висновок в ЕСОЗ?

Відповідь. До 01 жовтня 2021 року видається довідка за формою № 147/о «Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування», затвердженої наказом МОЗ України від 18 березня 2002 року № 93. А з 01 жовтня 2021 року, згідно Наказу МОЗ України № 1066 п.11.

«п.11. Установити, що з 01 жовтня 2021 року замість довідки за формою № 147/о «Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування», затвердженої наказом МОЗ України від 18 березня 2002 року № 93, зареєстрованого в Мін. юстиції України 09 квітня 2002 року за № 346/6634, виданої ЛПЗ, для призначення допомоги жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, визначеної Порядком призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою КМ України від 27 грудня 2001 р. № 1751, такими особами до органів, що здійснюють призначення і виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, надається номер запису про сформований МВТН в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я для перевірки інформації про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія».

 

9. Лікар третинного рівня надання мед. допомоги під час консультації визначив потребу для пацієнта в амбулаторному лікуванні з наданням ЕЛН. Чи повинен саме він створювати МВТН, чи може надати детальні рекомендації сімейному лікарю у вигляді «Консультативного висновку спеціаліста» (форма 028/о), а саме сімейний лікар створить МВТН та буде здійснювати лікування та подальший нагляд за перебігом хвороби пацієнта за місцем мешкання, аби пацієнт додатково не здійснював міжміськи поїздки для продовження ЕЛН?

Відповідь. Лікар третинного рівня повинен надати детальні рекомендації сімейному лікарю у вигляді «Консультативного висновку спеціаліста» (форма 028/о) і створити МВТН, якщо визначив потребу для пацієнта в амбулаторному лікуванні з наданням ЕЛН. Сімейний же лікар може здійснювати лікування та подальший нагляд за перебігом хвороби пацієнта за місцем мешкання, аби пацієнт додатково не здійснював міжміські поїздки для продовження ЕЛН.

 

10. Чи оформляти МВТН військовослужбовцям та поліцейським, або буде продовжена видача довідок (і якої форми)?

Відповідь. Ні, їм оформляти МВТН пока не потрібно. А видається довідка за формою, яка наведена в Наказі МВС України від 23.03.2016 р. № 201 «Про затвердження форми довідки про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України». Довідку встановленої форми треба раздрукувати і заповнити.

 

11. Чи потрібно оформляти МВТН пацієнту, що офіційно перебуває у відпустці, який на початку лікування відмовився від видачі листка непрацездатності, але при виписці затребував оформлення МВТН?

Відповідь. Якщо пацієнт офіційно відмовився від видачі ЕЛН, про що розписався, то оформлення МВТН заднім числом забороняється.

 

12. Хто має продовжувати МВТН, який був виданий на приймальному відділенні черговим лікарем, а у подальшому направлений у спеціалізоване відділення?

Відповідь. Продовжувати МВТН в таких випадках має лікар спеціалізованого відділення за своїм підписом (КЕП).

 

13. Чи має право лікар продовжити МВТН іншого лікаря, який відсутній в даний період часу (відпустка, лікарняний та ін.)?

Відповідь. Так, має право за своїм підписом (КЕП).

 

14. При звільнені працівника з одного підприємства в поточному місяці та працевлаштування його в цьому ж місяці на інше підприємство, де він захворів, сформовані ЕЛН потрапляють до особистого кабінету в ПФУ на підприємство, звідки особа вже звільнена. А новий роботодавець їх не бачить. Як правильно діяти підприємству в цій ситуації? Як це виправляється?

Відповідь. Для цього треба новому роботодавцю зв’язатися з ПФУ і з’ясувати дісне місце роботи пацієнта і особистий кабінет в ПФУ.

 

15. Чи видає ЕЛН лікар консультативно-діагностичного відділення за направленням на консультацію сімейним лікарем?

Відповідь. Якщо сімейний лікар визнав хворого непрацездатним і направляє його на консультацію, саме він повинен сформувати МВТН.

Взагалі, будь-який лікар не видає ЕЛН, а формує МВТН. Потім вже ПФУ створює ЕЛН за номером.