Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра нервових хвороб

Навчальні цикли кафедри нервових хвороб

Інтернатура з нервових хвороб (1,5 роки)

Спеціалізація з нервових хвороб

Цикл орієнтований на лікарів-неврологів, які не мають спеціалізації з нервових хвороб, а також лікарів інших спеціальностей, які закінчили  лікувальний факультет та змінюють свою спеціальність. Програма передбачає фундаментальну підготовку лікаря-невролога.

Термін навчання – 5 місяців.

Передатестаційні цикли з нервових  хвороб

Аспірантура з нервових хвороб (очна, заочна)

ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Цикли проводяться на кафедрі, можливі виїзні цикли (за заявками).

Вибрані питання неврології.

Судинні та дегенеративно-дистрофічні захворювання нервової системи.

Лікування хворих з вертеброгенною патологією з використанням методів рефлексотерапії та мануальної терапії.