Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра нервових хвороб

Навчальні цикли кафедри нервових хвороб на 2022 рік

Січень

 1. Актуальні питання неврології – 0,5 міс
 2. Нейродегенеративні захворювання – 0,5 міс

Лютий

 1. Актуальні питання діагностики цереброваскулярних захворювань та їх лікування – 0,5 міс
 2. Актуальні питання неврології – 0,5 міс

Березень

 1. Сучасні підходи до діагностики та лікування неврологічної патології – 0,5 міс
 2. Сучасні проблеми коморбідних розладів в неврології – 0,5 міс

Квітень

 1. Актуальні питання неврології – 0,5 міс
 2. Нейродегенеративні захворювання – 0,5 міс

Травень

 1. Сучасні підходи до діагностики та лікування неврологічної патології – 0,5 міс
 2. Сучасні проблеми коморбідних розладів в неврології – 0,5 міс

Червень

 1. Актуальні питання діагностики цереброваскулярних захворювань та їх лікування – 0,5 міс
 2. Сучасні аспекти лікування больових синдромів (мануальна терапія, лікувальні блокади) – 0,5 міс

Вересень

 1. Сучасні аспекти лікування больових синдромів (мануальна терапія, лікувальні блокади) – 0,5 міс
 2. Актуальні питання неврології – 0,5 міс

Жовтень

 1. Актуальні питання діагностики цереброваскулярних захворювань та їх лікування – 0,5 міс
 2. Нейродегенеративні захворювання – 0,5 міс

Листопад

 1. Сучасні підходи до діагностики та лікування неврологічної патології – 0,5 міс
 2. Сучасні проблеми коморбідних розладів в неврології – 0,5 міс

Грудень

 

 1. Сучасні аспекти лікування больових синдромів (мануальна терапія, лікувальні блокади) – 0,5 міс
 2. Актуальні питання неврології – 0,5 міс

Проводиться тематичне  навчання:

Фахова школа: «Діагностичні критерії (шкали, нейровізуалізація), сучасний алгоритм лікування нейродегенеративних захворювань нервової системи».  

Фахова школа : «Діагностичні алгоритми оцінки невідкладних станів в неврології (оцінка за шкалами, лабораторні показники, нейровізуалізація)

Фахова школа: «Біль у спині (за міжнародною класифікацією), диференційна діагностика ,  алгоритм лікування. 

Фахова школа: «Диференційна діагностика  різних типів епілептичних нападів з персоналізованим підходом до тактики лікування»

Майстер-клас : «Тромболізіс в лікуванні гострого ішемічного інсульту (оцінка за шкалами, лабораторні показники, нейровізуалізація)

Майстер-клас: "Надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті"

Кожен навчальний  захід оцінюєтьтся в 20 балів

 

 

.

Інтернатура з нервових хвороб (1,5 роки)

Спеціалізація з нервових хвороб

Цикл орієнтований на лікарів-неврологів, які не мають спеціалізації з нервових хвороб, а також лікарів інших спеціальностей, які закінчили  лікувальний факультет та змінюють свою спеціальність. Програма передбачає фундаментальну підготовку лікаря-невролога.

Термін навчання – 5 місяців.

Аспірантура з нервових хвороб (очна, заочна)

ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Цикли проводяться на кафедрі, можливі виїзні цикли (за заявками).

 

 

Завідувач кафедри нервових хвороб

Бучакчийська Наталія Михайлівна

Член Європейської федерації неврологічних товариств, Американської академії неврології, Міжнародної федерації рухових розладів. Доктор медичних наук, професор.

.

.

Співробітники кафедри нервових хвороб

Викладачі

 • к.мед.н., доцент Бахарева Лариса Володимирівна

 •   к.мед.н., доцент Куцак Андрій Валерійович

 •   к.мед.н., асистент Марамуха Володимир Ігорович

 • к.мед.н., асистент Кравченко Олена Олександрівна

 

 • к.мед.н., доцент Марамуха Ігор Володимирович  

Досягнення кафедри нерввових хвороб

 За останні три роки  кафедра нервових хвороб  результати  власних наукових досліджень відобразила в  більше  ніж 70 наукових роботах, які включені до науково-метричних баз, в тому числі Scopus   та Web of Science, 7  авторських свідоцтвах  і патентах на винаходи.   Серед наукових інтересів кафедри  нервових  хвороб останнього десятиріччя слід зазначити дослідження нових методів діагностики та   лікування церебро-васкулярних, демієлінізуючих  та нейродегенеративних захворювань нервової системи, та впровадження їх в клінічну практику , розробка  сучасних  реабілітаційних  заходів при    захворюваннях нервової системи.

Клінічні бази

Клінічними базами кафедри є обласна клінічна лікарня

 

На базі обласної клінічної лікарні функціонують 1 неврологічне відділення, обласний центр профілактики та лікування інсультів, реабілітаційне відділення.

 

На базі першого неврологічного відділення створені:

 

Обласний центр діагностики та лікування розсіяного склерозу

 

Обласний центр діагностики та лікування хвороби Паркінсона і екcтрапірамідних розладів.

 

Центри працюють під керівництвом кафедри нервових хвороб на базі яких проводяться наукова, лікувальна і учбова діяльність.

 

Обласний центр профілактики та лікування інсультів є високотехнологічним центром з використанням в діагностиці сучасних методів комп'ютерної томографії, магнітно-резонасної томографії, ангіографії і сучасних методів лікування: тромболізису, хірургічного лікування аневризм головного мозку та оклюзійно-стенотичних уражень мозкових артерій.

 

На базі обласного центру профілактики та лікування інсультів проводиться наукова, лікувальна та учбова робота співробітниками кафедри нервових хвороб.

 

Реабілітаційне відділення переважно займається лікування вертеброгенної патології з використанням методик мануальної терапії.

 

На базі реабілітаційного проводиться наукова, лікувальна та учбова робота співробітниками кафедри нервових хвороб.

 

В клініці нервових хвороб, яка об'єднує співробітників кафедри та співробітників відділеннь виконані науково-дослідні роботи (дисертації) з проблем хвороби Паркінсона, вертеброгенної та цереброваскулярної патології. Проводиться кафедральна науково-дослідна робота "Діагностика та лікування нейродегенеративних та дегенеративно-дистрофічних захворювань нервової системи  у хворих з коморбідною патологією".

 

Клінічною базою кафедри нервових хвороб є неврологічне відділення міської багатопрофільної клінічної лікарні №9, де проводиться наукова, лікувальна та учбова робота співробітниками кафедри нервових хвороб.