Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра нервових хвороб

Навчальні цикли кафедри нервових хвороб на 2019 рік

1

2

3

4

201

66.2.   Вибрані питання неврології. Невропатологи лікарень і поліклінік; терапевти   профілакторіїв, санаторіїв, реабілітаційних центрів. (Виїзний   цикл).

ТУ

02.01-31.01

202

66.2.   Вибрані питання неврології. Невропатологи лікарень і поліклінік; терапевти профілакторіїв,   санаторіїв, реабілітаційних центрів.

ТУ

01.02-19.03

203

66.3. Передатестаційний цикл. Лікарі-невропатологи.

ПАЦ

19.03-17.04

204

66.2. Судинні та дегенеративно-дистрофічні захворювання нервової системи.   Невропатологи лікарень і поліклінік; терапевти профілакторіїв, санаторіїв,   реабілітаційних центрів. (Виїзний цикл).

ТУ

17.04-31.05

205

66.3. Передатестаційний цикл. Лікарі-невропатологи.

ПАЦ

03.06-02.07

206

66.2.   Лікування хворих з вертеброгенною патологією з використанням методів   рефлексотерапії та мануальної  терапії.   Невропатологи лікарень і поліклінік; терапевти профілакторіїв, санаторіїв,   реабілітаційних центрів; лікарі-рефлексотерапевти, ортопеди- травматологи,   лікарі ЛФК, сімейні лікарі.

ТУ

02.09-16.10

207

66.3. Передатестаційний цикл. Лікарі-невропатологи.

ПАЦ

16.10-14.11

208

66.2. Судинні та дегенеративно-дистрофічні захворювання нервової системи.   Невропатологи лікарень і поліклінік; терапевти профілакторіїв, санаторіїв, реабілітаційних   центрів.

ТУ

15.11-31.12

Навчальні цикли кафедри нервових хвороб

Інтернатура з нервових хвороб (1,5 роки)

Спеціалізація з нервових хвороб

Цикл орієнтований на лікарів-неврологів, які не мають спеціалізації з нервових хвороб, а також лікарів інших спеціальностей, які закінчили  лікувальний факультет та змінюють свою спеціальність. Програма передбачає фундаментальну підготовку лікаря-невролога.

Термін навчання – 5 місяців.

Передатестаційні цикли з нервових  хвороб

Аспірантура з нервових хвороб (очна, заочна)

ЦИКЛИ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Цикли проводяться на кафедрі, можливі виїзні цикли (за заявками).

Вибрані питання неврології.

Судинні та дегенеративно-дистрофічні захворювання нервової системи.

Лікування хворих з вертеброгенною патологією з використанням методів рефлексотерапії та мануальної терапії.

Завідувач кафедри нервових хвороб

Бучакчийська Наталія Михайлівна

Член Європейської федерації неврологічних товариств, Американської академії неврології, Міжнародної федерації рухових розладів. Доктор медичних наук, професор.

.

.

Співробітники кафедри нервових хвороб

Викладачі

  • к.мед.н., доцент Бахарева Лариса Володимирівна

  •   к.мед.н., доцент Куцак Андрій Валерійович

  •   к.мед.н., асистент Марамуха Володимир Ігорович

  • к.мед.н., асистент Кравченко Олена Олександрівна

 

  • к.мед.н., асистент Марамуха Ігор Володимирович  

Досягнення кафедри нерввових хвороб

 За останні три роки  кафедра нервових хвороб  результати  власних наукових досліджень відобразила в  більше  ніж 70 наукових роботах, які включені до науково-метричних баз, в тому числі Scopus   та Web of Science, 7  авторських свідоцтвах  і патентах на винаходи.   Серед наукових інтересів кафедри  нервових  хвороб останнього десятиріччя слід зазначити дослідження нових методів діагностики та   лікування церебро-васкулярних, демієлінізуючих  та нейродегенеративних захворювань нервової системи, та впровадження їх в клінічну практику , розробка  сучасних  реабілітаційних  заходів при    захворюваннях нервової системи.

Клінічні бази

Клінічними базами кафедри є обласна клінічна лікарня

 

На базі обласної клінічної лікарні функціонують 1 неврологічне відділення, обласний центр профілактики та лікування інсультів, реабілітаційне відділення.

 

На базі першого неврологічного відділення створені:

 

Обласний центр діагностики та лікування розсіяного склерозу

 

Обласний центр діагностики та лікування хвороби Паркінсона і екcтрапірамідних розладів.

 

Центри працюють під керівництвом кафедри нервових хвороб на базі яких проводяться наукова, лікувальна і учбова діяльність.

 

Обласний центр профілактики та лікування інсультів є високотехнологічним центром з використанням в діагностиці сучасних методів комп'ютерної томографії, магнітно-резонасної томографії, ангіографії і сучасних методів лікування: тромболізису, хірургічного лікування аневризм головного мозку та оклюзійно-стенотичних уражень мозкових артерій.

 

На базі обласного центру профілактики та лікування інсультів проводиться наукова, лікувальна та учбова робота співробітниками кафедри нервових хвороб.

 

Реабілітаційне відділення переважно займається лікування вертеброгенної патології з використанням методик мануальної терапії.

 

На базі реабілітаційного проводиться наукова, лікувальна та учбова робота співробітниками кафедри нервових хвороб.

 

В клініці нервових хвороб, яка об'єднує співробітників кафедри та співробітників відділеннь виконані науково-дослідні роботи (дисертації) з проблем хвороби Паркінсона, вертеброгенної та цереброваскулярної патології. Проводиться кафедральна науково-дослідна робота "Діагностика і лікування хвороби Паркінсoна на різних етапах її розвитку".

 

Клінічною базою кафедри нервових хвороб є неврологічне відділення міської багатопрофільної клінічної лікарні №9, де проводиться наукова, лікувальна та учбова робота співробітниками кафедри нервових хвороб.