Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра оториноларингології

Загальні відомості про кафедру


uho 2 uho 0 uho 1

ZOKB anim 320

Кафедра оториноларингології розташована на базі відділення відділення мікрохірургії ЛОР-органів Запорізької обласної клінічної лікарні. Ареса:м.Запоріжжя,вул.Оріхівське шосе10 (Комунарський район м.Запоріжжя),9 поверх, праве крило.


Співробітники кафедри

1111

 Гусаков Олександр Дмитрович - професор, доктор медичних наук, дійсний член Міжнародної академії оториноларингології – хірургії голови та шиї, завідуючий кафедрою   оториноларингології ДЗ « Запорізької медичної академії післядипломної освіти» МОЗ України.

  О.Д. Гусаков народився 26 серпня 1938 року в селі Бакланівка Белгородскої області. В 1961 році закінчив Харківський медичний інститут. Працюючи з 1961 року в практичній медицині, в послідуючому пройшов підготовку за спеціальністю в ЛОР-клініках багатьох інститутів удосконалення лікарів СРСР, в тому числі Ленінградському, Московському, Харківському. З 1972 року по 1978 рік – асистент кафедри оториноларингології Запорізького інституту удосконалення лікарів, з 1978 року по 1986 рік –  доцент, з 1986 року – професор, завідуючий кафедрою. В 1971 році захистив кандидатську дисертацію на тему « Аудіологічна характеристика слухової функції у хворих гострим середнім отитом в динаміці», в 1985 – докторську   дисертацію на тему «Реконструкція звукопровідного апарату при закритих варіантах функціонально-реконструктивних операцій у хворих хронічним гнійним середнім   отитом». Круг наукових інтересів складають й проблеми ринології: є розробки щодо хірургічного лікування вазомоторних ринітів, синуситів, атрофічних процесів верхніх   дихальних шляхів.  Одним з захоплень є розробка та вдосконалення оториноларингологічного хірургічного інструментарію. Вся діяльність професора О.Д. Гусакова направлена на оздоровлення населення не тільки Запоріжжя та Запорізької області, а й всього південного регіону України. За   його ініціативою в 1986 році офіційно на базі ЛОР-клініки ЗОКЛ наказом МОЗ України відкрито міжобласний центр мікрохірургії вуха, який має на сьогоднішній день   клінічний архів більш ніж 6000 операцій, третина з яких була виконана за розробленими в клініці технологіями «закритого» типу. Запорізький Центр Мікрохірургії Вуха   займає друге місце на Україні по кількості операцій після Київського ЛОР НДІ та є  школою по «закритим» методикам функціонально-реконструктивних операцій на вусі. Запропонована та впроваджена ціла серія способів реконструкції кісточкового звукопровідного механізму протезами оригінальної конструкції. Розроблено та   впроваджено перспективний засіб реконструкції соскоподібного відростка (мастоїдопластики) з використанням аутотрансплантату губчатою кістки та кісткового мозку. Цей   же метод використано в розробці нових засобів радикального хірургічного лікування гнійно - поліпозних синуситів. В плані методичної роботи на кафедрі О.Д. Гусаков є розробником цикла тематичного вдосконалення лікарів «Патологія вуха та питання функціональної реабілітації», ініціатором проведення постійно діючих семінарів на клінічних базах кафедри в Дніпропетровську, Рівному, Херсоні, а також ініціатором короткострокових виїзних циклів по оториноларингології для сімейних лікарів. За ідеєю та керівництвом О.Д. Гусакова раз в два роки проводиться місцева оториноларингологічна конференція «Хортицькі читання». За період  практичної діяльності О.Д. Гусаков виступив автором більш ніж 450 наукових робіт, розробником 7 авторських свідоцтв, 52 раціоналізаторських впроваджень. Під його керівництвом захищені 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

 


 Каширін Володимир Олександрович народився 1951 року. У 1974 році закінчив Запорізький медичний інститут, спеціальність за дипломом - лікувальна справа, лікар. Кандидат медичних наук з 1981 року. Дисертацію захистив 22 грудня 1981 року у спеціалізованій вченої раді при Київському НДІ отоларингології  ім. проф. О.І. Коломійченка, номер диплома МД № 014025. Доктор медичних наук з 2009 року. Дисертацію захистив 12 березня 2009 року у спеціалізованій вченої раді  при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.І. Коломійченка АМН України» номер диплома ДД № 007772. 

29.09.2003 р. – 01.06.2011 р. – асистент кафедри оториноларингології Запорізької медичної академії післядипломної освіти;

01.06.2011 р. – по теперішній час – доцент кафедри оториноларингології Запорізької медичної академії післядипломної освіти.Займаєтся питаннями практичної та теоритичної онкології ЛОР-органів.

 

 


 Кокоркін Дмитро Миколайович -  к.мед.наук, доцент кафедри оториноларингологія ЗМАПО. Обласний дитячий оториноларинголог ОЗО при Запорізькій ОДА. Член правління Республіканської спілки оториноларингологів. 1984р – закінчив Ленінградський педіатричний інститут. 1985р інтернатура з оториноларингології в Новгородській обласній дитячій лікарні.

1985-1988рр- працював лікарем оториноларингологом в Староруській ЦРЛ Новгородської області.

1988-1990 клінічний ординатор  кафедри оториноларингології ЗДІУЛ ім.М.Горького.

1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Прогнозування закритого варіанту функціонально-реконструктивної  операції у хворих на хронічний середній отит »

1990р.   асистент кафедри кафедри оториноларингології ЗДІУЛ.

З 2013р доцент кафедри ЛОР ЗМАПО.

Публікації: 110 статей. Методичних рекомендацій -5, монографій-1.

 

 


Скоробогатий Вадим Вадимович народився 10 серпня 1967 року у місті Запоріжжі.

У 1992 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Запорізького державного медичного інституту за спеціальністю ”лікувальна справа”.

З 1992 по 1995р. навчався в інтернатурі на базі Запорізької обласної  клінічної лікарні при кафедрі оториноларингології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів.

З 1995 по 2001р. працював на посаді лікаря оториноларинголога в ЛОР відділенні Запорізької клінічної лікарні №3.

У 2001р. Скоробогатим В.В. захищєна кандидатська дисертація по оториноларингології у спеціалізованій вченій раді при інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України на тему ”Ефективність функціональнозберігаючих хірургічних втручань в комплексному лікуванні запальних захворювань лобної пазухи”.

На кафедрі виконує обов’язки куратора лікарів-інтернів, консульнанта відділення пульмонології і відділення імунології та алергології .

Проводить практичні, семінарські заняття, а також лекції для лікарів-курсантів та лікарів-інтернів з основних питань отоларингології. Постійно оновлює та доповнює лекційний матеріал, методичні розробки для практичних та семінарських занять, тестових завдань для комп’ютерного контролю знань.

Всього опубліковав 106 наукових статей.

Отримав 11 патентів України на винахід, 15 свідотств на раціоналізаторські  пропозиції.Регулярно приймає участь та виступає з доповідями на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, з’їздах, обласному товаристві отоларингологів тощо.Має професійну кваліфікацію лікар-отоларинголог вищої категорії. Досконало володіє методами діагностики та лікування хворих на:

- вазомоторний риніт

- гострий та хронічний гайморит, фронтит, етмоїдит

- викривлення перегородки носу

- хронічний тонзиліт.

Докладніше на http://lor-zp.com.ua/

 

 


 Гусакова Олександра Олександрівна, лікар-отоларинголог, сурдолог, кандидат медичних наук, доцент кафедри, має 1 кваліфікаційну категорію з отоларингології.Загальний стаж роботи оториноларингологом 14 років.

У 2001р. закінчила Запорізький державний медичний Університет «Лікувальна справа».

2001- 2003рр. інтернатура по оториноларингології в Запорізькій обласній клінічній лікарні.

2003-2005рр. клінічна ординатура на кафедрі оториноларингології ЗМАПО

2005-2008рр. очна аспірантура на кафедрі оториноларингології ЗМАПО.

2009р. - захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічна ефективність кістково-мозкової аутотрансплантації у хворих на хронічний отитом»

З 2009р. - асистент кафедри оториноларингології ЗМАПО.

Надає лікувально-консультативну, хірургічну допомогу хворим. Особливим інтересом є патологія вуха, також сурдологічний напрямок діяльності - слухопротезування.

    Як викладач медичної академії займаєтся науковими дослідженнями.

Проводе семінарські та лекційні заняття з молодими фахівцями - оториноларингологами.

   Має 41 наукові публікації. Регулярно виступає з доповідями на отоларінгологічних конференціях.

 Проходила неодноразово всілякі курси підвищення кваліфікації та стажування в різних напрямках оториноларингології:

-2000 р., 2006р., 2011р.,2012р. - місце проведення м.Київ;

-2003 р.- призер першої конференції молодих вчених України, м.Київ.

-2006 р - курс отохірургії під керівництвом проф. Скаржинський Г. (Польща);

-2013 р - місячне стажування в Інституті Портмана (Франція);

-2011 р - учасник Російського XVIII з'їзду оториноларингологів;

-2004,2005 рр. - Учасник курсу «Функціональна ендоскопічна назальна хірургія», м Ярославль.

 


 

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ

   З 2014 по 2018 роки на кафері проведена наукова дослідна робота на тему «Морфофункціональна реабілітація хворих на хронічні запальні захворювання середнього вуха та навколоносових синусів». В рамках вивчення даної теми написані 2 кандидатські дисертації.

Желтов А.Я. "Діагностика та лікування дітей із захворюванням лімфоїдної тканини носоглотки з ексудативним отитом."

Шевлюк П.П."Диференціальна діагностика вмвсту барабанної порожнини та ексудативного отиту у новонароджених недоношених дітей"

ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

   На 2019-2023 рр. запланована наукова дослідна робота на тему «Анатомічна і функціональна реабілітація системи середнього вуха та пов'язаних органів при гнійно-деструктивній, холестеатомній та придбаній незапальній патології». В рамках даної теми планується провести:

     • Удосконалення способів хірургічної реабілітації хворих із хронічними середніми  отитами та хронічними риносинуситами.

     • Визначити генез ретракції барабанної перетинки із холестеатомою, та прослідкувати взаємозв'язок патології з запальними захворюваннями носа та навколоносових пазух.

     • Оцінити віддалені результати анатомічної та функціональної реабілітації середнього вуха та пов'язаних органів.

     • Вивчити стан носоглотки у дітей хворих на ексудативний середній отит за допомогою ендоскопії.

     • Розробити диференційований підхід до вибору методу оперативного лікування носоглотки з урахуванням ендоскопічного огляду.

     • Провести статистичний аналіз отриманих результатів дослідження.

    На кафедрі розроблена та продовжує апробуватися нова методика хірургічного лікування лабіринтопатій (хвороби Міньєра), яка полягає у видалені барабанного нервового сплетіння та одномоментному шунтуванні барабанної порожнини з послідуючим пневмомасажем.Розроблено та визначено поняття «порожнє вухо», а також практична реалізація функціональної реабілітація подібних станів.

    На кафедрі розпочата підготовка лікарів сімейної медицини по клінічній оториноларингології для спеціалістів других областей України.

Проект календарного плану кафедри по підвищенню кваліфікації лікарів – слухачів на 2020 рік кафедри оториноларингології

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ

Зав. кафедрою — д.мед.н., професор Гусаков 0.Д.

ДЛЯ ДОВІДОК:

АДРЕСА ДЗ «ЗМАПО МОЗ УКРАЇНИ»:

69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 20 ТЕЛЕФОНИ:

Приймальня ректора

(061) 279-16-38

Канцелярія

(061) 239-73-99

Начальник навчального відділу

(061) 279-16-54

Відділ інтернатури

(061) 279-07-35

Бухгалтерія

(061) 279-12-60

Бібліотека академії

(061) 222-95-82

Юрист

(061) 279-07-79

Електронна адреса для надсилання клопотань та заяв для проходження курсів - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт академії – www.zmapo.edu.ua

67

78. Отоларингологія.

 2 року

Інтернатура

6

1

01.01-30.06

68

1 року

Інтернатура

3

1

01.01-31.03

69

1 року

Інтернатура

3

1

01.10-31.12

70

30.1. Спеціалізація. Дитяча отоларингологія. Лікарі- отоларингологи.

Спец.

2

6

02.01-04.03

71

78.2. Отоларингологія для сімейних лікарів. Сімейні лікарі. (Виїзний цикл).

ТУ

1

24

02.01-03.02

72

Стажування. Лікарі-отоларингологи, лікарі- отоларингологи дитячі.

Стаж

1

6

03.02-03.03

73

78.2. Ринологія і оперативна ринохірургія. Дитячі отоларингологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

ТУ

1

24

03.02-03.03

74

78.2. Отоларингологія в практиці сімейного лікаря. Сімейні лікарі. (Виїзний цикл).

ТУ

1

30

03.03-01.04

75

Стажування. Лікарі-отоларингологи, лікарі- отоларингологи дитячі.

Стаж.

1

6

01.04-30.04

76

Реконструктивно - пластична хірургія хронічного середнього отиту у дітей та підлітків. Дитячі отоларингологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

01.04-15.04

77

Стапедопластика при отосклерозі. Дитячі отоларингологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

16.04-30.04

78

78.2. Ринологія і оперативна ринохірургія. Дитячі отоларин- гологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.(Виїзний цикл).

ТУ

1

6

04.05-02.06

79

78.2. Отоларингологія для сімейних лікарів. Сімейні лікарі. (Виїзний цикл).

ТУ

1

6

02.06-01.07

80

Сучасна тактика лікування верхньощелепного синуса з різними варіантами доступу. Дитячі отоларингологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

01.06-15.06

81

Реконструктивно-пластична хірургія хронічного середнього отиту у дітей та підлітків. Дитячі отоларинго- логи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

17.06-01.07

82

Стапедопластика при отосклерозі. Дитячі отоларингологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

01.09-15.09

83

Сучасна тактика лікування верхньощелепного синуса з різними варіантами доступу. Дитячі отоларингологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

16.09-30.09

84

30.1. Спеціалізація. Дитяча отоларингологія. Лікарі-отоларингологи.

Спец.

2

6

01.10-01.12

85

Сучасна техніка сануючих операцій на середньому вусі при гнійних отитах. Дитячі отоларингологи, зав. і лікарі ЛОР- відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

01.10-15.10

86

Стапедопластика при отосклерозі. Дитячі отоларингологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

16.10-30.10

87

Пластика барабанної перетинки (мембрано пластика, тимпанопластика І тип за Вульштейном). Дитячі отоларингологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

02.11-16.11

88

Сучасна тактика лікування верхньощелепного синуса з різними варіантами доступу. Дитячі толарингологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

16.11-30.11

89

Реконструктивно-пластична хірургія хронічного середнього отиту у дітей та підлітків. Дитячі отоларинго- логи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

01.12-15.12

90

Пластика барабанної перетинки (мембрано пластика, тимпанопластика І тип за Вульштейном). Дитячі отоларингологи, зав. і лікарі ЛОР-відділень лікарень і поліклінік.

МК

0,5

6

15.12-31.12

Зав. кафедрою — д.мед.н., професор Гусаков 0.Д.

ЖУРНАЛ ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ КУРСАНТАМИ