Оцінка роботи академії

Актуально

Співробітники курсу

Завідувач курсу - ЛЕВАДА ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧOA

Професор кафедри загальної практики - сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії, д.мед.н., професор; член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук при Науково-дослідному інституті психіатрії МОЗ України; заступник головного редактора журналу «Архів психіатрії», член редколегій журналів «НейроNews» та «Психосоматична медицина».

Кандидатська дисертація - "Особливості клінічної структури рухового дефіциту у хворих з різною локалізацією мозкового півкульового інсульту за даними комп'ютерно-томографічних досліджень", за фахом 14.01.15 нервові хвороби, рік захисту - 1999 р. Докторська дисертація - "Субкортикальна судинна деменція у пацієнтів похилого та старечого віку: клінічна структура захворювання на етапах розвитку, нейробіологічні маркери прогресування та ефективності терапії", за фахом 14.01.16 психіатрія, рік захисту - 2014 р.

За даними науковометричної бази Scopus: 

кількість публікацій  - 25, загальна кількість цитувань - 73, індекс Хірша - 5.

Лікар психіатр вищої категорії, лікар невролог вищої категорії.

  

1AS

ТРОЯН ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА - асистент

Аспірант очно-вечірньої форми навчання кафедри загальної практики - сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії. Працює над дисертацією "Когнітивні порушення у пацієнтів з великим депресивним розладом" на здобуття наукового ступеню доктора філософії за фахом 14.01.16 психіатрія. 

За даними науковометричної бази Scopus: 

кількість публікацій – 8, загальна кількість цитувань – 41, індекс Хірша - 4.

Лікар психіатр.

 

 

 

   

НВ

ЧЕРЕДНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА - викладач з погодиннною оплатою

К.мед.н., лікар психіатр КУ "Обласна клінічна психіатрична лікарня" ЗОР.

Кандидатська дисертація - "Диференціальна діагностика м’яких нейрокогнітивних розладів у осіб похилого та старечого віку" за фахом 14.01.16 психіатрія, 2018 р.

За даними науковометричної бази Scopus: 

кількість публікацій – 8, загальна кількість цитувань – 27, індекс Хірша – 3.

Лікар невролог вищої категорії, лікар психіатр.