Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Магістратура

Магістратура за спеціальністю „Клінічна лабораторна діагностика”

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1. Магістратура І-го року навчання

 

Тривалість навчання1 рік (1980 годин)

Код курсу, розділу,

теми

Назва курсів, розділів

1

2

коди

КУРС 1

Організація лабораторної служби України.

1.1

Основи організації лабораторної служби.

1.2

Організаційні основи роботи КДЛ.

1.3.

Основи стандартизації метрології та управління якістю клінічних лабораторних досліджень.

 

КУРС 2

Сучасні уявлення про морфологічну структуру та функції органів, тканин і клітин людини.

2.1

Будова та функції клітини.

2.2

Будова живої клітини, субклітинних органел. Їх функції.

2.3

Ділення клітин.

2.4

Метаболізм, біоенергетика клітини. Загальна і місцева регуляція хімічних процесів в клітині.

 

КУРС 3

Клінічна біохімія.

3.1

Аналітичні принципи та технології.

3.2

Основи біохімії та патохімії білків і амінокислот.

3.3

Клінічна ферментологія.

3.4.

Біохімія та патохімія вуглеводнів.

3.5

Біохімія та патохімія ліпідів.

3.6

Біохімічні основи гормональної регуляції в нормі та при патології.

3.7

Біологічно активні речовини.

3.8

Біохімія вітамінів.

3.9

Хімія та патохімія водно-електролітного обміну та КЛС.

3.10

Обмін порфіринів та жовчних пігментів.

3.11

Клінічна лабораторна діагностика при невідкладних гострих та хронічних захворюваннях.

3.12

Біохімічні методи дослідження.

 

КУРС 4

Одержання та підготовка біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

4.1.

Одержання матеріалу з органів та тканин.

4.2.

Умови взяття, зберігання та транспортування біологічних проб.

4.3.

Підготовка біологічного матеріалу до дослідження.

4.4.

Фарбування препаратів для морфологічних досліджень.

 

КУРС 5

Гематологічні дослідження. Українські стандарти лабораторної діагностики гематологічних хвороб.

5.1.

Загальні питання гематології.

5.2.

Гематологічні методи дослідження. Українські стандарти лабораторної діагностики гематологічних хвороб.

5.3.

Новоутворення кровотворних органів.

5.4.

Анемії.

5.5.

Геморагічні діатези.

5.6.

Зміни крові при негематологічних захворюваннях.

5.7.

Лабораторна діагностика променевої хвороби.

Практична підготовка на базі стажування

Назва відділу КДЛ

Код, назва курсу навчальної програми

Біохімічний

03 Клінічна біохімія

Гематологічний

05 Гематологічні дослідження

2. Магістратура ІІ-го року навчання

Тривалість навчання1 рік (1980 годин)

Код курсу, розділу,

теми

Назва курсів, розділів

1

2

коди

КУРС 6

Фізико-хімічні та морфологічні дослідження біологічних матеріалів.

6.1

Лабораторна діагностика хвороб органів дихання.

6.2.

Лабораторна діагностика захворювань органів травлення.

6.3.

Лабораторна діагностика захворювань нирок та органів сечовиділення.

6.4.

Лабораторна діагностика захворювань статевих органів.

6.5.

Лабораторна діагностика захворювань ЦНС.

6.6.

Лабораторна діагностика захворювань серозних оболонок.

 

КУРС 7

Цитологічні дослідження

7.1.

Пухлини.

7.2.

Новоутворення органів дихання.

7.3.

Новоутворення нирок та органів сечовиділення.

7.4.

Новоутворення жіночих статевих органів.

7.5.

Новоутворення та інші патологічні процеси лімфатичних вузлів.

 

КУРС 8

Лабораторні дослідження системи гемостазу.

 

КУРС 9

Українські стандарти лабораторної діагностики паразитарних хвороб.

9.1.

Основні проблеми медичної паразитології.

9.2.

Гельмінтози людини.

9.3.

Лабораторна діагностика хвороб, викликаних найпростішими.

Практична підготовка на базі стажування

Назва відділу КДЛ

Код, назва курсу навчальної програми

Цитологічний

07 Цитологічні дослідження

Біохімічний

08 Лабораторні дослідження системи гемостазу

Паразитологічний

09 Лабораторна діагностика паразитарних захворювань