Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Стажування очного та дистанційного навчання за спеціальністю „Клінічна лабораторна діагностика”

Стажування очного та дистанційного навчання за спеціальністю "Клінічна лабораторна діагностика"

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Підготовки стажерів-іноземців очного навчання за фахом

«Клінічна лабораторна діагностика»

 

         1. Стажування І-го року навчання

 

Тривалість навчання 5 місяців (780 учб. годин)

Код курсу, розділу,

теми

Назва курсів, розділів

1

2

коди

КУРС 1

Організація лабораторної служби України.

1.1

Основи організації лабораторної служби.

1.2

Організаційні основи роботи КДЛ.

1.3.

Основи стандартизації метрології та управління якістю клінічних лабораторних досліджень.

 

КУРС 2

Сучасні уявлення про морфологічну структуру та функції органів, тканин і клітин людини.

 

КУРС 3

Клінічна біохімія.

3.1

Аналітичні принципи та технології.

3.2

Основи біохімії та патохімії білків і амінокислот.

3.3

Клінічна ферментологія.

3.4.

Біохімія та патохімія вуглеводнів.

3.5

Біохімія та патохімія ліпідів.

3.6

Біохімічні основи гормональної регуляції в нормі та при патології.

3.7

Біологічно активні речовини.

3.8

Біохімія вітамінів.

3.9

Хімія та патохімія водно-електролітного обміну та КЛС.

3.10

Обмін порфіринів та жовчних пігментів.

3.11

Клінічна лабораторна діагностика при невідкладних гострих та хронічних захворюваннях.

3.12

Біохімічні методи дослідження.

 

КУРС 4

Одержання та підготовка біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

4.1.

Одержання матеріалу з органів та тканин.

4.2.

Умови взяття, зберігання та транспортування біологічних проб.

4.3.

Підготовка біологічного матеріалу до дослідження.

4.4.

Фарбування препаратів для морфологічних досліджень.

 

КУРС 5

Гематологічні дослідження. Українські стандарти лабораторної діагностики гематологічних хвороб

5.1.

Загальні питання гематології.

Базисний контроль                                                             2

Заключний контроль                                                          2

Контроль практичних навичок                                         5

Суміжні дисципліни                                                                      75

Загальний підсумок                                                            780

Практична підготовка стажерів І-го року навчання на базі стажування

Тривалість 6 міс. (936 учб. годин)

Назва відділу КДЛ

Код, назва курсу навчальної програми

Біохімічний

03 Клінічна біохімія

Гематологічний

05 Гематологічні дослідження

Базисний контроль                                                                         2

Контроль практичних навичок набутих на базах стажування  24

Загальний підсумок                                                                                   936

Відпустка – 1 міс.

         2. Стажування ІІ-го року навчання

Тривалість навчання 5 місяців (780 учб. годин)

Код курсу, розділу,

теми

Назва курсів, розділів

1

2

коди

КУРС 5

Гематологічні дослідження. Українські стандарти лабораторної діагностики гематологічних хвороб.

5.2.

Гематологічні методи дослідження. Українські стандарти лабораторної діагностики гематологічних хвороб.

5.3.

Новоутворення кровотворних органів.

5.4.

Анемії.

5.5.

Геморагічні діатези.

5.6.

Зміни крові при негематологічних захворюваннях.

5.7.

Лабораторна діагностика променевої хвороби.

 

КУРС 6

Фізико-хімічні та морфологічні дослідження біологічних матеріалів.

6.1

Лабораторна діагностика хвороб органів дихання.

6.2.

Лабораторна діагностика захворювань органів травлення.

6.3.

Лабораторна діагностика захворювань нирок та органів сечовиділення.

6.4.

Лабораторна діагностика захворювань статевих органів.

6.5.

Лабораторна діагностика захворювань ЦНС.

6.6.

Лабораторна діагностика захворювань серозних оболонок.

Базисний контроль                                                             2

Заключний контроль                                                                      2

Контроль практичних навичок                                         21

Суміжні дисципліни                                                                      100

Загальний підсумок                                                            780

Практична підготовка стажерів ІІ-го року навчання на базі стажування

Тривалість 6 міс. (936 учб. годин)

Назва відділу КДЛ

Код, назва курсу навчальної програми

Гематологічний

05 Гематологічні дослідження

Загальноклінічний

06 Загальноклінічні дослідження

Базисний контроль                                                                         2

Контроль практичних навичок набутих на базах стажування  24

Загальний підсумок                                                                                   936

Відпустка – 1 міс.

         3. Стажування ІІІ-го року навчання

Тривалість навчання 5 місяців (780 учб. годин)

Код курсу, розділу,

теми

Назва курсів, розділів

1

2

коди

КУРС 7

Цитологічні дослідження

7.1.

Пухлини.

7.2.

Новоутворення органів дихання.

7.3.

Новоутворення нирок та органів сечовиділення.

7.4.

Новоутворення жіночих статевих органів.

7.5.

Новоутворення та інші патологічні процеси лімфатичних вузлів.

 

КУРС 8

Лабораторні дослідження системи гемостазу.

 

КУРС 9

Українські стандарти лабораторної діагностики паразитарних хвороб.

9.1.

Основні проблеми медичної паразитології.

9.2.

Гельмінтози людини.

9.3.

Лабораторна діагностика хвороб, викликаних найпростішими.

 

КУРС 10

Імунологічні дослідження.

10.1

Клiтини iмунної системи

10.2

Структурна органiзацiя iмунної системи

10.3

Фактори природного iмунiтету

10.4

Молекулярнi та клiтиннi основи адаптивного iмунiтету

10.5

Iмунна вiдповiдь та взаємодiя клiтин

10.6

Апоптоз

10.7

Цитокіни

10.8.

Прояви iмунного захисту

10.9.

Патологiя iмунної системи

10.10.

Методи iмунологiчних дослiджень

Базисний контроль                                                             2

Заключний контроль                                                                      2

Контроль практичних навичок                                         21

Суміжні дисципліни                                                                      100

Загальний підсумок                                                            780

Практична підготовка стажерів ІІІ-го року навчання на базі стажування

Тривалість 6 міс. (936 учб. годин)

Назва відділу КДЛ

Код, назва курсу навчальної програми

Цитологічний

07 Цитологічні дослідження

Біохімічний

08 Лабораторні дослідження системи гемостазу

Паразитологічний

09 Лабораторна діагностика паразитарних захворювань

Імунологічний

10 Імунологічні дослідження

Базисний контроль                                                                         2

Контроль практичних навичок набутих на базах стажування  24

Загальний підсумок                                                                        936