Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Ординатура за спеціальністю "Клінічна лабораторна діагностика”

Ординатура за спеціальністю „Клінічна лабораторна діагностика”

1. Ординатура І-го року навчання

 

 

Тривалість навчання1 рік (1980 годин)

 

Код курсу

Назва курсу

Кількість учбових годин

 

Л

П

С

Всього

1.

Організація лабораторної служби.

8

20

18

46

1.1.

Організація лабораторної служби.

Організаційні основи роботи КДЛ.

2

0

6

8

1.2.

Контроль якості лабораторних досліджень та основи статистичної обробки результатів.

6

20

12

38

2.

Уявлення про морфологічну структуру органів, тканин та клітин.

10

0

6

16

2.1.

Будова та функції клітини.

2

0

0

2

2.2.

Будова внутрішніх органів та клітин.

8

0

6

14

3.

Одержання та підготовка матеріалу для лабораторних досліджень.

0

24

8

32

3.1.

Одержання та підготовка матеріалу для морфологічного дослідження.

0

18

4

22

3.2.

Методи фіксації та фарбування препаратів.

0

6

4

10

4.

Гематологічні методи дослідження.

46

346

68

460

4.1

Загальні питання гематології.

8

70

4

82

4.2

Новоутворення кровотворної системи (лейкози).

24

174

38

236

4.3

Анемії.

10

42

20

72

4.4

Лейкемоїдні реакції

4

60

6

70

5.

Загальноклінічні методи дослідження

50

389

70

509

5.1.

Захворювання легенів.

8

90

12

38

5.2.

Захворювання органів травлення.

6

64

6

26

5.3.

Захворювання органів сечовиділення.

16

107

26

66

5.4.

Захворювання статевих органів.

16

96

22

62

5.5

Захворювання органів ЦНС.

2

16

2

18

5.6.

Пошкодження серозних оболонок.

2

16

2

18

6.

Цитологічні методи дослідження.

34

337

46

417

6.1.

Морфо- та гістогенез пухлин.

4

-

6

10

6.2.

Новоутворення органів дихання.

8

123

15

146

6.3.

Новоутворення органів травлення

8

89

9

106

6.4.

Новоутворення статевих органів.

14

125

16

155

 

Всього

148

1116

216

1480

7.

Суміжні клінічні дисципліни

     

240

8.

Медична статистика

     

50

9.

Клінічна біохімія

     

30

10.

Клінічна фармакологія

     

50

11.

Маркетинг і менеджмент в охороні здоров’я

     

30

12.

Елективні курси

     

100

 

Всього

     

1980

2. Ординатура ІІ-го року навчання

Тривалість навчання1 рік (1980 годин).

1.

Гематологічні методи дослідження.

12

104

38

154

1.1.

Мієлодиспластичні синдроми

4

32

8

44

1.2.

Променева хвороба

2

18

16

36

1.3.

Лімфопроліферативні захворювання

6

54

14

74

2.

Цитологічні методи дослідження

30

260

22

312

2.1.

Новоутворення серозних оболонок

4

42

4

50

2.2.

Новоутворення органів дихання.

4

48

4

56

2.3.

Новоутворення органів травлення

4

18

2

24

2.4

Новоутворення органів сечовиділення.

4

18

2

24

2.5

Новоутворення статевих органів.

6

66

4

76

2.6

Новоутворення та інші патологічні процеси лімфатичних залоз

8

68

6

82

3.

Дослідження гемостазу

12

28

6

46

3.1.

Порушення гемостазу.

4

6

0

10

3.2.

Методи дослідження гемостазу.

2

10

2

14

3.3.

Геморагічні діатези.

4

6

2

12

3.4

Дисиміноване внутрішньосудинне згортання (ДВЗ)

2

6

2

10

4.

Біохімічні методи дослідження

94

310

64

468

4.1

Введення в біохімічний практикум

10

-

6

16

4.2

Біохімічні методи дослідження

4

7

6

17

4.3

Фізико-хімічні методи

2

19

6

27

4.4

Основи біохімії та патохімії білків і амінокислот

16

60

12

88

4.5

Проблеми клінічної ензимології

10

76

8

94

4.6

Біохімія та патохімія вуглеводів

8

38

6

52

4.7

Біохімія та патохімія ліпідів

8

75

6

89

4.8

Біохімія гормонів.

8

5

2

15

4.9

Біологічно активні речовини

4

-

2

6

4.10

Біохімія вітамінів

4

-

2

6

4.11

Біохімія водно-електролітного обміну

12

15

2

29

4.12

Обмін порфіринів та жовчних пігментів

4

10

4

18

4.13

Біохімія печінки

4

5

2

11

5.

Лабораторна імунологія

50

212

60

322

5.1.

Метрологічне забезпечення роботи лабораторій імунології

2

4

2

8

5.2.

Контроль якості імунологічних досліджень

2

4

4

10

5.3.

Структура і організація імунної системи

8

12

16

36

5.4.

Патологія імунної системи (імунодефіцити, алергії, аутоiмуннi процеси)

4

26

4

34

5.5.

Методи імунологічних досліджень

28

120

24

172

5.6.

Тести першого і другого рівня при обстеженні імунної системи. Методологія.

6

46

10

62

6.

Лабораторна діагностика паразитарних хвороб

4

10

4

18

Всього

202

924

194

1320

7.

Суміжні клінічні дисципліни

     

320

8.

Клініка, діагностика і лікування невідкладних станів

     

160

9.

Радіаційна медицина

     

30

10.

Медична генетика

     

50

11.

Елективні курси

     

100

 

Всього

     

1980