Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра медицини катастроф

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри
Станом на 01.01.2014 кафедра цивільного захисту та медицини катастроф працювала в складі 6 осіб:
Завідувач кафедри – Кочін І.В. – професор, д.мед.н.
Старші викладачі: Трошин Д.О. – к.мед.н.,. відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри, відповідальний за охорону праці та протипожежну безпеку

Царьов В.В. - завуч кафедри

Шило І.Ф. – науковий інформатор кафедри,
Гайволя О.О. – відповідальний за технічний стан комп'ютерної техніки, виконавець кандидатської дисертації;
Навчально-допоміжний склад кафедри:
Лаборант: Карнаух Т.В.

На кафедрі багато уваги приділяється підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Усі викладачі кафедри пройшли підготовку на головній кафедрі «медицина катастроф» та на кафедрі дидактики та медичної статистики «Дистанційне навчання в медицині» НМАПО ім. .П. Л Шупика. Безперервне удосконалення якості викладання здійснюється також шляхом проведення відкритих занять з їх обговоренням на методичних нарадах кафедри.