Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра медицини катастроф

Навчально методична робота кафедри

Інший найважливіший напрямок учбово-методичної роботи кафедри – це забезпечення навчального процесу учбово-методичними матеріалами, що  надає ефективністі  роботи слухічів та викладачів. Усвідомлюючи, що медицина ката­строф - новий напрямок охорони здо­ров'я населення України, навчально-педагогічний колектив кафедри поставив завдання забезпечити всі види навчальних занять з медицини катастроф джерелами інформації за допомогою яких можна розширити обсяг знань, вмінь та навичок навчаємих.

Підручники та навчальні посібники виконують роль навчальної інформації і є одним з компонентів єдиної мето­дичної системи  підготовки фахівців ДСМК за всіма курсами уніфікованої  програми післядипломного навчання лікарів з організації медичного забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Станом на 01.01.2014 р. кафедрою цивільного захисту та медицини катастроф ДЗ «ЗМАПО МЛЗ України»  видано 40 підручни­ків, у тому числі навчальний посібник «Діяльность ДСМК з протидії біологічного, хімічному та ядерному тероризму» з грифом МОН України. Навчальні посібники кафедри певною мірою заповнюють про­галину у навчально-методичній літерату­рі з предметної області «Медицина катастроф» та інформаційно і мето­дично забезпечують якісне проведення навчального  процесу. За своєю структурою та викладанням навчального матеріалу підручники заохочуватимуть лікарів-слухачів кафедри цивільного захисту та медицини катастроф до активних са­мостійних міркувань, ретельного оволодіння матеріалом, залучення додаткової інформації та їх  самостійного безперервного  фахового розвитку. Якісне забезпечення навчаль­ного процесу підручниками та навчальними посібниками є тією фундаментальною інформаційною основою, яка певною мірою обумовлює та визначає особисті та професійні якості фахівця медицини катаст­роф.

Викладачі кафедри приймають постійну участь в роботі семінарів, конференцій ЗМАПО: 2009 р. – у тезах навчально-методичній конференції ЗМАПО надруковано 10 навчально-методичних робіт викладачів кафедри;  2010 р. – до участі у навчально-методичній конференції ЗМАПО подано до друку 16 навчально-методичних робіт викладачів кафедри; 2013 р. -  подано до друку 40 навчально-методичних робіт викладачів кафедри.