Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра медицини катастроф

ІНФОРМАЦІЯ ШТАБУ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

         З 01 січня 2013 року почав діяти Кодекс цивільного захисту України

       02 жовтня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Кодекс цивільного захисту України. За прийняття у цілому відповідного законопроекту проголосували 258 депутатів.

      Кодексом врегульовано відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначати повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

       Кодекс містить також положення про повноваження Кабінету Міністрів у сфері цивільного захисту, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, реалізують державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці та державного гірничого нагляду, управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення тощо.

      Кодекс передбачає визнання такими, що втратили чинність, 7 законів України: «Про правові засади цивільного захисту», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про пожежну безпеку», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про війська Цивільної оборони України», «Про Цивільну оборону України», «Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони».

      Народні депутати також ухвалили відповідний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України.

      Так, зокрема проектом Кодексу, який був поданий до другого читання пропонувалось доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 175-2, встановивши відповідальність громадян та посадових осіб за початок роботи новоутворених підприємств або початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим.

     Зміни торкались також Кодексу адміністративного судочинства, зокрема в проекті Кодексу запропоновано віднести до підсудності адміністративних судів справи про застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням. При цьому позови в таких справах подаватимуться суб’єктом владних повноважень і розглядатимуться у порядку скороченого провадження (зміни до статей 18 та 183-2 КАСУ).

      Проект новоприйнятого кодифікованого акту з питань цивільного захисту передбачав набрання ним чинності з 01 січня 2013 року.

                               Начальник штабу цивільної оборони ДЗ "ЗМАПО МОЗ України" Маліков С.Ж,