Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра медицини катастроф

Історія кафедри цивільного захисту та медицини катастроф

Історія кафедри цивільного захисту та медицини катастроф

 

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ»

 

      Початком історії кафедри цивільного захисту і медицини катастроф Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» можна вважати 1932 рік, коли для захисту населення СРСР була створена місцева протиповітряна оборона (МППО), у складі якої сформувалася медико-санітарна служба (МСС МППО), призначена для надання усіх видів медичної допомоги ураженому населенню під час війни.

З цього часу в Одеському інституті удосконалення лікарів на кафедрі військово-медичної підготовки (ВМП) почало проводитись регулярне післядипломне навчання лікарів для медико-санітарної служби МППО.

      Незабаром, після звільнення міста Одеси від загарбників, інститут і кафедра ВМП з курсом МСС МППО відновили свою діяльність (з 20.04.1946 р.). Курс МСС МППО очолив доцент Коплев, а завідував кафедрою ВМП 1946-1951 рр. полковник медичної служби Дмитрієвський Г.О. З 1951 р. по 1955 р. завідувачем кафедри ВМП був полковник медичної служби Митрофанов Л.М.

      19 вересня 1955 р. почались заняття з лікарями-курсантами на 11 клінічних, 4-х теоретичних кафедрах та 2-х курсах, в тому числі курсі МСС МППО на новому місці дислокації інституту у місті Запоріжжі.

Кафедру ВМП з курсом медико-санітарної служби МППО Запорізького державного інституту удосконалення лікарів (ЗДІУЛ) з 1955 р. по 1960 р. очолював полковник медичної служби Силін М.Д., якій з 1952 р. до переїзду інституту у місто Запоріжжя працював старшим викладачем цієї ж кафедри. На цій посаді його змінив полковник медичної служби Кожевніков В.К., який очолював кафедру до 1973 р.

      У 1961 році в СРСР на базі МППО утворюється служба цивільної оборони (ЦО) і в ЗДІУЛ створюється курс медичної служби цивільної оборони (МСЦО). У 1964 р. було видано розпорядження МОЗ СРСР, згідно якого посада викладача кафедри з ЦО і МСЦО, повинна була комплектуватись не кадровим офіцером Радянської Армії, а офіцером запасу. В 1964 р. на цю посаду призначений колишній начальник кафедри ВМП полковник медслужби запасу Силін М.Д. Підготовку лікарів-курсантів спеціальних циклів проводили викладачі Мальков Д.Ф., Пеліх М.Т., Губа С.Г., Курочкін Ю.Ф. та ін.

      На підставі наказу МОЗ СРСР за  № 42 від 14 березня 1967 р. при військовій кафедрі ЗДІУЛ створюється доцентський курс МСЦО, який став межою для відліку початку викладання МСЦО як окремої навчальної дисципліни. За період з серпня 1969 р. по 1983 р. завершується створення самостійного курсу МСЦО в інституті – основа майбутньої кафедри МСЦО. Курс було створено згідно наказу МОЗ СРСР за № 654 від 8 серпня 1969 р. Наказом по ЗДІУЛ  № 247 від 9 жовтня 1969 р. на посаду начальника курсу МСЦО призначається полковник медслужби запасу Баранов Олексій Тимофійович, який пропрацював на цій посаді до листопада 1979 р.

      З листопада 1979 р. курс МСЦО очолив полковник медслужби запасу Степанов Євгеній Миколайович. З лютого 1984 р. він очолив кафедру МСЦО (Наказом МОЗ СРСР за № 115 від 1 лютого 1984 р. курс МСЦО був реорганізований у кафедру МСЦО). Навчальний процес проводили викладачі Буйницький І.С.,Чирков І.І., Черняков Г.О., Шуляк І.П., Рибальченко В.В., Ігнатьєв О.М.  З 1 липня 1987 р. посаду завідувача кафедри МСЦО був призначений кандидат медичних наук, доцент Кармазь Іван Федорович.

        На виконання Постанови Ради Міністрів СРСР за № 192 від 14 червня 1990 р. видається наказ МОЗ СРСР за № 252 від 11 липня 1990 р. «О преобразовании кафедри МСГО Запорожского института усовершенствования врачей в кафедру организации экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях (ОЭМПЧС)», яку продовжував очолювати кандидат медичних наук, доцент Кармазь І.Ф.

      За час роботи курсу і кафедри навчальний процес забезпечували викладачі  Зайко Н.Г., Киктенко В.Я., Борисовський В.С., Нехаєв О.К., Субботовський В.М., Кожевніков В.К., Нагорний С.В., лаборанти Самохвалова О.В., Крикунова М.М., Сердюк Л.О., Куценко Л.М., Карнаух Т.В., учбові майстри Верещанський Б.Д., Славін Ю.Ю., Любський О.М., Секретта В.М., прибиральниця Науменко Н.Г. З грудня 1997 р. викладачем кафедри став підполковник медичної служби у відставці Шило І.Ф. У зв`язку з передчасною смертю 16 січня 1997 року доцента Кармазя І.Ф., кафедру очолив кандидат медичних наук, доцент Борисовський Віктор Стефанович, який керував кафедрою до 11 березня 1998 р.

        З 12 березня 1998 р. кафедру очолив Академік Української міжнародної академії оригінальних ідей, доктор медичних наук, доктор філософії, професор Кочін Ігор Васильович.

      Після утворення незалежної держави України, ще декілька років продовжувала функціонувати служба екстреної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях, а з 14 квітня 1997 р. Постановою за № 343 Кабінету Міністрів України була створена «Державна служба медицини катастроф України». У тому ж році кафедра ОЕМДНС була перейменована у кафедру медицини катастроф, а 29 жовтня 2008 р. за Наказом по ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» за № 152-Од – у кафедру цивільного захисту та медицини катастроф. В цей час викладання навчального предмету здійснювали старші викладачі: кандидат медичних наук Звягінцев Юрій Григорович, Коляда Олександр Олександрович, Гайволя Олександр Олександрович, кандидат медичних наук Акулова Ольга Мефодіївна (з 02 квітня 2009  р. – доцент), Ількаєв Дмитро Вячеславович, кандидат медичних наук Трошин Дмитро Олександрович.

      На сучасному етапі колектив кафедри під керівництвом Академіка Української міжнародної академії оригінальних ідей, доктора медичних наук, доктора філософії, професора Кочіна Ігора Васильовича продовжує плідну працю щодо післядипломної освіти лікарів України та збагаченню і вдосконаленню теоретичної бази медичної галузі молодої держави.