Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра медицини катастроф

Наукова робота кафедри

На кафедри виконуєтся 1 планова НДР «Удосконалення організації та діяльності Державної служби медицини катастроф України при наданні екстреної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях» (2012-2016 рр.):

За результатами НДР опубліковано:

2012 р. - 47  друкованих праць, у тому числі 25 статей у виданнях, визначених ВАКом ;

2013 р. -60 друкованих праць, у тому числі  20 статей у виданнях, визначених ВАКом ;