Оцінка роботи академії

Актуально

Пам'ятка лікаря - інтерна

ПАМ'ЯТКА ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА

У відповідності до Наказу МОЗ України від 19.09.1996 № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів» лікар-інтерн зобов'язаний:

1. Виконувати всі розпорядження ректорату та відділу інтернатури ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

2. Чітко дотримуватись навчально-виробничої дисципліни та умов Договору про навчання в інтернатурі.

3. При зміні прізвища, адреси місця проживання або контактного телефону, протягом 5 днів повідомити відділ інтернатури ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

4. Своєчасно заповнювати залікову книжку, вести щоденник обліку роботи.

5. Відвідувати заняття у відповідності з розкладом.

6. Дотримуватися вимог внутрішнього розпорядку при проживанні в гуртожитку.

7. Своєчасно відробляти пропущені заняття:

7.1. Відпрацьовувати всі види пропущених навчальних занять, незалежно від причини пропуску.

7.2. При відсутності на заняттях (хвороба, тощо) терміново повідомляти завідуючого кафедри та куратора лікарів-інтернів про причину відсутності.

7.3. У відділ інтернатури ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» пред’являється документ, який підтверджує причину відсутності на заняттях. У разі хвороби  пред’являється листок непрацездатності та довідка (виписка) про хворобу, яка надається лікарською установою.

7.4. У випадку, якщо кількість пропущених занять перевищує 1/3 від загальної кількості занять, лікар-інтерн відраховується з інтернатури незалежно від причини пропуску.

8. Успішно здати інтегрований ліцензійний іспит «Крок 3»:

8.1. Підготовка до складання іспиту розпочинається на кафедрах з початком очного циклу 2 року навчання. Дата складання іспиту встановлюється наказом по академії згідно з планом проведення іспиту ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» та повідомляється відділом  інтернатури ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

8.2. Причину відсутності на заняттях з підготовки до складання «Крок 3» лікар-інтерн повідомляє у відділ інтернатури ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» завчасно або у день складання іспиту. Поважна причина має бути документально підтверджена.

9. Успішно здати державну атестацію.

10. По закінченню інтернатури лікар-інтерн отримує відмітки на зворотній сторінці «Посвідчення лікаря-інтерна» (обхідний лист).

Тел. відділу інтернатури ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»: (061) 239-73-95