Оцінка роботи академії

Актуально

20 січня 2023 року відбулась атестація лікарів-інтернів

Згідно наказу по академії від 05.06.2020 № 87«Про проведення державної Атестації лікарів-інтернів із застосуванням дистанційних технологій навчання» 20.01.2023 проведена державна Атестація 30 лікарів-інтернів на 5 кафедрах по 5 спеціальностям.

Атестація проведена згідно вимог  постанови  Кабінету  Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої короновірусом», листа Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 №1/9-249 «Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової перед вищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання», постанови Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2020 № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19)», наказу по академії від 12.03.2020 № 50 «Про запровадження карантину у ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», Тимчасового Положення про проведення державної атестації лікарів-інтернів з використанням дистанційних технологій на період дії карантину спричиненого коронавірусною хворобою COVID-19, затвердженого Вченою радою академії від 04.06.2020, постанови Міністерства охорони здоров'я України від 03.09.2020 № 52 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні атестації здобувачів освіти за спеціальностями галузь знань «22 Охорона здоров'я» у період карантину в зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19)» та постанови  Кабінету  Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2», відповідно до Указу Президента України  № 64/2022 «Про введення військового стану в Україні».    

Дистанційний зв’язок із кафедрами академії здійснювався через засоби комунікації у вигляді відеоконференції із використанням програми «ZOOM» з аудіо- та відео фіксацією.

За результатами державної Атестації 30 лікарів-інтернів отримали оцінку «відмінно»- 21, «добре» - 9. Середній бал по академії склав – 4,5.