Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра інфекційних хвороб

Навчальні цикли кафедри інфекційних хвороб

Інтернатура з інфекціонних хвороб (1,5  роки)

 

Спеціалізація з інфекційних хвороб

Цикл орієнтований на лікарів-інфекціоністів, які не мають спеціалізації з інфекційних хвороб, а також лікарів інших спеціальностей, які закінчили медико-профілактичний або лікувальний факультети та змінюють свою спеціальність. Програма передбачає фундаментальну підготовку  лікаря-інфекціоніста.

 

 

Термін навчання – 5 місяців. Строки проведення циклів: січень – травень. План набору циклу – 6 лікарів (путівки розсилаються навчальним відділом ЗМАПО за заявками  лікувальних закладів).

 

Спеціалізація з дитячих інфекційних хвороб

Цикл орієнтований на лікарів педіатрів, які працюють за фахом «дитячий інфекціоніст» і не мають спеціалізації з дитячих інфекційних хвороб.

Програма передбачає фундаментальну підготовку  лікаря-дитячого інфекціоніста.

Термін навчання – 3 місяці. Строки проведення циклів: січень – березень. План набору циклу – 6 лікарів (путівки розсилаються навчальним відділом ЗМАПО за заявками  лікувальних закладів).

 

Передатестаційні цикли з інфекційних хвороб

 

Передатестаційні цикли з дитячих інфекційних хвороб

 

 

ЦИКЛИ  ТЕМАТИЧНОГО  УДОСКОНАЛЕННЯ

Цикли проводяться  на кафедрі, можливі виїзні цикли (за заявками).

 

 

Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним хворим.

У програму циклу включені загальні питання інфекційної патології, принципи діагностики і лікування інфекційних хвороб. Особливий акцент робиться на вивчення інфекційних захворювань, які лікуються в амбулаторних умовах. Розглядаються принципи синдромальної діагностики інфекційних захворювань: диференціальна діагностика лихоманок, екзантем, тонзилітів, синдрому жовтяниці, діареї, тощо.

Вивчаються найпоширеніші і актуальні інфекції: гострі кишкові інфекції, вірусні гепатити, герпетична інфекція, гельмінтози, токсоплазмоз, бешиха, TORCH-інфекції, крапельні інфекції (грип, дифтерія, паротитна інфекція, інфекційні хвороби з екзантемами), ВІЛ-інфекція. Особлива увага приділена діагностиці, диференційній діагностиці та лікуванню інфекційних хворих на поліклінічному та догоспітальному етапі, а також наданню невідкладної допомоги при невідкладних станах.

Обговорюються принципи проведення диспансеризації реконвалесцентів і реабілітація їх в умовах поліклініки, а також правила проведення профілактики інфекційних захворювань: сучасної вакцинопрофілактики, та обсягу протиепідемічних заходів в епідвогнищах. Цикли орієнтовані для лікарів-інфекціоністів, сімейних лікарів, терапевтів, а також для спеціалістів поліклінік інших фахів. Терміни проведення циклу – 1 місяць.

 

Вибрані питання інфекційних хвороб

Програма циклу включає вивчення сучасних уявлень про перебіг, діагностику і лікування найпоширеніших, а також нових інфекційних хвороб.

Розглядаються питання імунітету при гострих і хронічних інфекціях бактеріальної і вірусної природи, сучасні методи діагностики інфекційних захворювань (бактеріологічні, вірусологічні, серологічні,  експрес-методи).

В тематику циклу включені поширені кишкові інфекції (сальмонельоз, черевний тиф, дизентерія, харчові токсикоінфекції, гострі кишкові інфекції,  викликані умовно-патогенною флорою, гельмінтози, протозойні інфекції), вірусні гепатити, зоонозні та трансмісивні інфекції (малярія, рикетсіози, лептоспіроз, геморагічні гарячки, ієрсиніози, вірусні енцефаліти), крапельні інфекції (грип та ГРВІ, дифтерія, герпетичні інфекції, менінгококова інфекція, тощо). Із особливо небезпечних інфекційних захворювань до тематики циклу включено холеру, чуму, ВІЛ-інфекцію. Тематика інтенсивної терапії включає питання діагностики та невідкладної допомоги при станах ІТШ, гострої печінкової, дихальної та ниркової недостатності.

Розглядаються питання диференціальної діагностики інфекційних захворювань на амбулаторному й стаціонарному етапах. Обговорюються принципи етіотропної і патогенетичної терапії, методи імунокорекції затяжних і хронічних форм захворювання. Розбираються питання диспансеризації реконвалесцентів різних інфекцій в умовах поліклініки, їх реабілітації при залишкових проявах та хронізації.

Обговорюються загальні питання профілактики різних інфекційних хвороб, їх сучасної вакцинопрофілактики, та обсяг протиепідемічних заходів в епідвогнищах.

Цикли орієнтовані для лікарів-інфекціоністів, а також для спеціалістів інших фахів – сімейних лікарів, терапевтів, лікарів приймальних відділень стаціонарів.

Терміни проведення циклу – 1 місяць,

 

 ВІЛ-інфекція

Програма передбачає поглиблене вивчення розділів етіології, епідеміології, патогенезу ВІЛ-інфекції - сучасні подання про імунну систему та порушення  у ВІЛ-інфікованих та хворих, клінічний перебіг, поразка різних органів і систем. Розбираються особливості перебігу опортуністичних інфекцій бактеріальної і вірусної природи, злоякісних новотворів. Обговорюються проблеми ВІЛ-інфекції у вагітних, дітей, наркоманів, на тлі супутньої патології (туберкульоз та інші)..

Розбираються принципи діагностики ВІЛ-інфекції, а також основні напрямки та схеми лікування хворих (антиретровірусна терапія, методи контролю, оцінка ефективності), лікування опортуністичних інфекцій. Обговорюються питання профілактики (загальні питання, правила постконтактної профілактики та профілактики трансмісії ВІЛ від матері до дитини). Розглядаються  питання організації спеціалізованої допомоги хворим, диспансеризації ВІЛ-інфікованих і ВІЛ-хворих. Обговорюються деонтологічні аспекти ВІЛ-інфекції (з позицій хворих, контактних, медичних працівників, населенні в цілому).

Цикли орієнтовані для лікарів-інфекціоністів, сімейних лікарів, терапевтів, а також для спеціалістів інших фахів (неврологи, гінекологи, педіатри, хірурги, тощо).

Цикли проводяться на базах кафедри (СНІД-центр, інфекційна лікарня), можливі виїзні цикли за заявками лікувальних закладів. Терміни проведення циклу – 1 тиждень, 2-3 тижні (в циклі „Вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція”).

 

Вірусні гепатити (в циклі „Вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція”)

В програму циклу включені загальні питання морфології і фізіології печінки, синдроми ушкодження печінки. Розглядаються принципи діагностики захворювань печінки, методи дослідження: клінічні, біохімічні, інструментальні, морфологічні, їхнє діагностичне значення й інформативність різних методів. Розбираються питання маркерної діагностики вірусних гепатитах.

Вивчаються питання етіології, епідеміології і патогенезу вірусних гепатитів А, В, С, Д, Е, G, TTV, Sen.  Розбираються клінічні варіанти перебігу гострих вірусних гепатитів, особливості в дітей і дорослих, а також при сполученні з іншою патологією. У плані диференціальної  діагностики розбираються гемолітичні, механічні і кон’югаційні жовтяниці, ураження печінки при інших інфекційних захворюваннях, гепатити іншої етіології (АІГ, алкогольні і неалкогольні стеатогепатити, токсичні ураження печінки). Окремо розглядаються проблеми фульмінантних гепатитів, програми їх лікування. Розбираються питання перебігу вірусних гепатитів і уражень печінки у вагітних, тактика лікування.

Поглиблено розбираються питання патогенезу хронічних вірусних гепатитів В,С,D, їх клінічні варіанти, мікст-гепатити, в різних контингентів хворих (ВІЛ-інфікованих, наркоманів й ін.). Розбираються вірусні цирози печінки: перебіг, діагностика, програми лікування, можливості трансплантації печінки. Обговорюються сучасні можливості противірусної терапії. Представлено досвід роботи обласного гепатоцентру. Розбираються питання диспансеризації хворих з гострими і хронічними вірусними гепатитами, реабілітація в умовах поліклініки.

Розглядаються питання загальної профілактики вірусних гепатитів, вакцинопрофілактики гепатитів А і В у різних контингентів пацієнтів.

Цикли орієнтовані для лікарів-інфекціоністів, сімейних лікарів, терапевтів, гастроенторологів, лікарів гепатоцентрів. Терміни проведення циклу – 2-4 тижні.

 

Інфекційні хвороби на сучасному етапі

Програма циклу включає вивчення сучасних уявлень про перебіг, діагностику і лікування найпоширеніших, а також нових інфекційних хвороб. Розглядаються сучасні методи діагностики інфекційних захворювань (бактеріологічні, вірусологічні, серологічні,  експрес-методи).

В тематику циклу включені поширені кишкові інфекції (ротавірусна інфекція, сальмонельоз, харчові токсикоінфекції, гельмінтози), вірусні гепатити, крапельні інфекції (грип, ГРВІ, дифтерія, герпетичні інфекції, менінгіти), зоонозні та трансмісивні інфекції (малярія, лептоспіроз, геморагічні гарячки, ієрсиніози, вірусні енцефаліти),  холер, ВІЛ-інфекція. Розглядаються питання диференціальної діагностики інфекційних захворювань на амбулаторному й стаціонарному етапах, принципи етіотропної і патогенетичної терапії, методи імунокорекції затяжних і хронічних форм захворювання.. Включені питання діагностики та невідкладної допомоги при тяжких станах (ІТШ, ГПН, ГППН, ГДН). Розбираються питання диспансеризації реконвалесцентів  інфекцій в умовах поліклініки, їх реабілітації при залишкових проявах та хронізації. Обговорюються загальні питання профілактики та сучасної вакцинопрофілактики,  обсяг протиепідемічних заходів в епідвогнищах.

Цикли орієнтовані для лікарів-інфекціоністів, сімейних лікарів, терапевтів, лікарів приймальних відділень стаціонарів.а також для спеціалістів інших фахів.

Терміни проведення циклу – 2 тижні.

 

Інфекційні хвороби в акушерстві-гінекології

Програма циклу включає вивчення сучасних уявлень про перебіг, діагностику і лікування найпоширеніших, а також нових інфекційних хвороб, які зустрічаються у жінок, вагітних та новонароджених.

Розглядаються сучасні методи лабораторної діагностики інфекційних захворювань (бактеріологічні, вірусологічні, серологічні, включаючи експрес-методи). В тематику циклу включені поширені кишкові інфекції бактеріальної та вірусної природи, гострі та хронічні  вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція, крапельні інфекції (грип, герпетичні інфекції, інфекційні хвороби з екзантемами), ТОРЧ-інфекції (токсоплазмоз, ЦМВІ). Обговорюються питання впливу інфекційних хвороб на перебіг вагітності, плід та немовлят. Розглядаються питання диференціальної діагностики інфекційних захворювань у вагітних та немовлят.

Розглядаються принципи синдромальної диференціальна діагностика лихоманок, екзантем, тонзилітів, синдрому жовтяниці і діареї. Обговорюються принципи етіотропної і патогенетичної терапії, розбираються питання диспансеризації реконвалесцентів різних інфекцій. Обговорюються загальні питання профілактики різних інфекційних хвороб, їх сучасної вакцинопрофілактики, та обсяг протиепідемічних заходів в епідвогнищах (в т.ч. в пологових будинках)..

Цикл проводиться для сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, неонатологів, інфекціоністів, терапевтів. Тривалість циклу – 2 тижні.

 

Вибрані питання інфекційних хвороб у дітей

Програма циклу включає вивчення найпоширеніших сучасних та нових інфекційних захворювань у дітей: повітряно-краплинні інфекції, діарейні захворювання, вірусні гепатити, герпетичні інфекції, гельмінтози, ВІЛ-інфекція, ТORCH-інфекції, дисбактеріоз.

Розглядаються питання синдромальної діагностики і диференціальної діагностики інфекційних захворювань у дітей, «маски» інфекційних захворювань у дітей. Вивчаються принципи лабораторної діагностики інфекційних захворювань. обговорюються принципи раціональної етіотропної та патогенетичної терапії. Розглядаються питання імунопрофілактики інфекційних захворювань, календар щеплень. Обговорюються правила проведення диспансеризації реконвалесцентів і реабілітація їх в умовах поліклініки, а також обсяг протиепідемічних заходів в епідвогнищах.

Цикли орієнтовані для дитячих інфекціоністів, педіатрів, сімейних лікарів, а також для спеціалістів дитячих поліклінік інших фахів (неврологів, хірургів, гастроентерологів). Терміни проведення циклу – 1 місяць.

 

Вірусні гепатити, кишкові інфекції й інвазії  у дітей.

Тематика циклу обумовлена значним розповсюдженням вірусних гепатитів та гострих кишкових інфекцій серед дитячого населення, які складають значний відсоток серед гострих інфекцій у дитячому віці. Вірусні гепатити можуть мати хронічний перебіг, з розвитком цирозу печінки та трансформацією в гепатокарциному. Після гострих кишкових захворювань формуються дисбактеріоз, хронічна патологія органів травлення.

У програмі розділу вірусних гепатитів вивчаються питання морфології і фізіології печінки в дітей різного віку. Розглядаються принципи діагностики захворювань печінки, сучасні методи дослідження (клінічні, біохімічні, молекулярно-біоло-гічні, інструментальні, морфологічні). Розбираються проблеми вірусних гепатитів А, В, С, Д, Є, G, TTV, у дітей - особливості епідеміології, клінічні варіанти перебігу в дітей різного віку, ураження печінки при внутрішньоутробному інфікуванні/ Поглиблено розбираються питання патогенезу хронічних вірусних гепатитів В, С, D, клінічні варіанти їх перебігу, мікст-гепатити. Обговорюються сучасні можливості противірусної терапії, правила її проведення, контролю та оцінки ефективності.

Детально розбираються правила диспансеризації дітей з гострими й хронічними вірусними гепатитами, напрямки та можливості реабілітації в умовах поліклініки. Обговорюється профілактика та вакцинопрофілактика вірусних гепатитів А, В,  а також протиепідемічні заходи в осередках вірусних гепатитів.

Програма розділу кишкових інфекцій включає діарейні захворювання бактеріальної і вірусної етіології, кишковий дисбактеріоз, протозойні коліти, гельмінтози,  ієрсініоз, ботулізм. Розглядаються клінічні прояви, питання диференціальної діагностики, принципи діагностики і лікування, питання профілактики, реабілітації дітей на амбулаторному етапі диспансеризації.

В програму циклу можуть бути включені теми „ВІЛ-інфекція”, „Невідкладні стани при інфекційних хворобах у дітей”.

Заняття проводяться на кафедрі, в кабінетах інфекційних захворювань (КІЗ).

Цикли орієнтовані для дитячих інфекціоністів, педіатрів, дитячих гастроентерологів, сімейних лікарів. Тривалість циклу – 2 тижні.