Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Історія кафедри фтизіатрії і пульмонології

Кафедра фтизіатрії і пульмонології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» є однією з найстаріших кафедр ВУЗу. 

1 академия

 

Ректором академії є відомий як в Україні, так і за її межами, вчений, хірург-трансплантолог, академік НАМН України, професор НИКОНЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ.

2 ректор

Кафедра фтизіатрії була створена в Одеському інституті удосконалення лікарів ім. М. Горького у 1931 р. на клінічній базі Одеського науково-дослідного інституту туберкульозу ім. Іванова. 

Першим завідувачем кафедри став високоерудований клініцист того часу професор ВАЙНЕР СОЛОМОН НАУМОВИЧ.

вайнер

Після смерті професор Вайнера С.Н. у 1947 р., кафедру очолив доцент РОЗЕНБЛІТ ЯКІВ ІЗРАЙЛЕВИЧ – засновник та директор Одеського НДІ туберкульозу.

В житті кафедри, як і всього інституту, виділяються 2 періоди, більш короткий – одеський, який переривався на 4 роки Великою Вітчизняною війною, і Запорізький, який налічує вже 60 років.

 У вересні 1955 р. кафедра переїхала разом з курсантами, які на той час навчались на циклі удосконалення, з Одеси до Запоріжжя. На нове місце прибули завідувач кафедри доцент Розенбліт Я.І., асистенти – к.м.н. Спесівцев О.Г. та Телкова Г.В. Вже в Запоріжжі була запрошена на посаду асистента Соболевська Л.І, а пізніше – Жук Г.П., яка закінчила аспірантуру в Київському НДІ туберкульозу ім. Ф.Г. Яновського.

 У 1957 р., після від’їзду доцента Розенбліта Я.І., кафедру очолив кандидат медичних наук доцент СПЕСІВЦЕВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ.

3 СПЕСІВЦЕВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ.

Кандидатська дисертація ним була захищена в 1955 р., звання доцента присвоєно в 1958 році, а в 1970 р. після захисту докторської дисертації він отримав звання професора.

У 1992 р. професор Спесівцев О.Г. був переведений на посаду професора-консультанта, а кафедру очолив колишній аспірант, який захистив кандидатську, а згодом докторську дисертації, став доцентом, професором – ШАЛЬМІН ОЛЕКСАНДР САМУЇЛОВИЧ. 5 Шальмин

За керівництва професора Шальміна О.С. діапазон кафедри суттєво розширився і вона набула статусу кафедри фтизіатрії та пульмонології.

З 2001 року, після переходу професора Шальміна О.С. на роботу до Запорізького медичного університету, кафедру очолив професор ПРОСВЄТОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. 6 Юрий Васильевич

Наукові інтереси кафедри завжди були різноплановими з акцентом на проблеми діагностики та лікування туберкульозу та бронхо-легеневої патології, про що свідчать численні публікації та виконані на кафедрі й захищені дисертаційні роботи. Вони віддзеркалюють загальну тенденцію розвитку фтизіатрії в доантибактеріальний період і в еру хіміотерапії та пульмонології.

Під керівництвом професора Спесівцева О.Г. було захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій.

Науковці кафедри завжди залучали до наукової роботи курсантів, які ставали клінічними ординаторами, аспірантами, а деякі з них - асистентами, доцентами, професорами. Викладачами ВУЗів стали колишні курсанти кафедри – доценти О.К. Герман, С.В. Панаітова, О.А. Растворов, О.М. Разнатовська, асистентами, кандидати медичних наук Л.І. Соболевська, Б.П. Лі, Л.М. Дереза, Ю.А. Сироватка, В.П. Бондаренко, В.І. Чижова, Ю.С. Солодовник. Колишній курсант О.С. Шальмін навчався в аспірантурі, став кандидатом, згодом доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедри. Зараз він очолює кафедру фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету. Курсант Ю.В. Просвєтов, колишній аспірант кафедри, став доцентом, завідувачем кафедри фтизіатрії і пульмонології ЗМАПО, протягом 20 років був деканом терапевтичного факультету академії. Доценти кафедри к.мед.н. П.В. Басов, д.мед.н. Н.О. Скороходова та к.мед.н. А.Ю. Гусарова також є вихованцями кафедри. Учнем кафедри є також колишній Генеральний директор ТМО «Фтизіатрія», який протягом 30 років його очолював, к. мед. н., доцент О.І. Ахтирський.

Теперішній Генеральний директор ТМО «Фтизіатрія», головний лікар диспансеру, віце-президент обласної Асоціації фтизіатрів і пульмонологів ТИЩЕНКО О.В. також є вихованцем кафедри.

За час перебування інституту в м. Запоріжжі на кафедрі навчалось більш ніж 30 клінічних ординаторів, магістр, 9 аспірантів.

Провідною в діяльності кафедри є підготовка та перепідготовка лікарів з фтизіатрії, дитячої фтизіатрії та пульмонології. Кафедра має широкі можливості щодо проведення навчання. Вона оснащена сучасною демонстраційною технікою, таблицями, муляжами, морфологічними препаратами7 кафедра винтаж

Клінічною базою кафедри зараз є КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради (2 терапевтичні відділення на 205 ліжок та відділення анестезіології і інтенсивної терапії), 9-а лікарня м. Запоріжжя (відділення пульмонології на 60 ліжок) та  протитуберкульозний диспансер № 3 м. Запоріжжя.

 фото 8фото 9

На головній базі кафедра має 3 учбові кімнати, аудиторію на 35 місць, кабінет завідувача, ординаторську. Крім того, одна учбова кімната розташована в пульмонологічному відділенні 9-ї міської лікарні. 

фото 10фото 11

При Запорізькому ОПТКД створений і працює обласний Центр діагностики плевральних випотів та дисемінованих процесів у легенях, що знаходиться під патронатом кафедри. 

фото 11 каффото 12

Педагогічна робота кафедри здійснювалась та здійснюється з курсантами основних та суміжних циклів – терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, організаторів охорони здоров’я. На базі кафедри навчаються лікарі-інтерни. 

фит тест

Практичне заняття лікарів-інтернів з фтизіатрії.

 

За часи Радянського Союзу на циклах навчались лікарі-фтизіатри як України, так і інших регіонів Союзу, включаючи такі віддалені, як Камчатка, Чукотка, Сахалін, Середня Азія та інші. З отриманням Україною незалежності підготовка лікарів обмежена лише нашою державою. 

стенд

У зв’язку із зростанням в останні роки захворюваності на легеневу патологію в Україні і Запорізькому регіоні зокрема, кафедра розширила свою тематику в цьому напрямку і стала готувати лікарів-пульмонологів, дитячих фтизіатрів. З 1994 р. кафедра має назву – кафедра фтизіатрії і пульмонології.

Крім педагогічної та наукової діяльності, кафедра активно займається спільно з закладами охорони здоров’я питаннями організації боротьби з туберкульозом.

ЮВ Лекція

Лекція професора Просвєтова Ю.В.

Науковці кафедри приймали участь у роботі всіх Всесоюзних і Українських з’їздах фтизіатрів. Тісна співпраця кафедри була і залишається зараз з ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім Ф. Г. Яновського АМН України” (м. Київ). Кафедра академії, разом з Асоціацією фтизіатрів і пульмонологів області, облтубдиспансером приймала безпосередню участь в підготовці та виданні 9 збірників статей і доповідей науково-практичних конференцій фтизіатрів та пульмонологів. За останні 5 років співробітниками кафедри надруковано більш ніж 120 наукових робіт у різних виданнях України, запропоновано 15 методичних рекомендацій, видано 15 підручників та посібників з фтизіатрії та пульмонології.

Багато років головою обласного наукового товариства фтизіатрів був професор Спесівцев О.Г., який зробив значний внесок в справу перманентного навчання фтизіатрів, терапевтів та педіатрів області щодо раннього та своєчасного виявлення туберкульозу, його лікування та профілактики. 

І зараз співробітники кафедри активно виступають з актуальних питань фтизіатрії і пульмонології на засіданнях Асоціацій терапевтів, фтизіатрів і пульмонологів, на науково-практичних конференціях фтизіатрів і пульмонологів, терапевтів, лікарів загальної практики області. Завідувач 

кафедри професор ПРОСВЄТОВ Ю.В. є президентом обласної Асоціації фтизіатрів і пульмонологів, членом правління обласної Асоціації терапевтів. 

Викладацький склад кафедри зараз наступний: завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Просвєтов Ю.В.; доценти - доктор медичних наук  Скороходова Н.О., кандидат медичних наук Басов П.В., кандидат медичних наук Гусарова А.Ю.; асистенти - Барінов С.С., Левіч А.В.

каф 1

каф 2

Співробітники кафедри фтизіатрії і пульмонології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

Кандидат медичних наук, доцент Басов П.В. є також секретарем Вченої ради ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».

басов

Доктор медичних наук, доцент Скороходова Н.О. обіймає також посаду декана терапевтичного факультету ДЗ “ЗМАПО МОЗ України”.

НО

Кандидат медичних наук, доцент Гусарова А.Ю., завуч кафедри.

АЮ

Асистент кафедри Левіч А.В.

ЛАВ

На кафедрі навчаються клінічні ординатори та лікарі-інтерни з пульмонології і фтизіатрії, а також фахівці з інших країн.

Кафедра продовжує нарощувати свій науковий потенціал та розширює можливості підготовки та перепідготовки фахівців. Для цього у кафедри з її 

більш ніж 85-річними традиціями є як можливості та бажання, так і замовлення з боку органів практичної медицини.