Оцінка роботи академії

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Історія кафедри фтизіатрії і пульмонології

Кафедра фтизіатрії в Одеському інституті удосконалення лікарів ім. М. Горького була створена у 1931 р. на клінічній базі Одеського науково-дослідного інституту туберкульозу ім. Іванова.

Першим завідувачем кафедри став професор ВАЙНЕР СОЛОМОН НАУМОВИЧ – високоерудований клініцист свого часу.

З 1947 р., після смерті проф. Вайнера С.Н., кафедру очолив доцент РОЗЕНБЛІТ ЯКІВ ІЗРАЙЛЕВИЧ, засновник та директор Одеського НДІ туберкульозу.

В житті кафедри, як і всього інституту, виділяються 2 періоди, більш короткий – одеський, який переривався на 4 роки Великою Вітчизняною війною, і Запорізький, який налічує більш ніж 55 років.

 

У вересні 1955 р. кафедра в повному складі переїхала разом з курсантами, які на той час знаходились на циклі удосконалення, з Одеси до Запорожжя. На нове місце прибули завідувач кафедрою доцент Розенбліт Я.І., асистенти – к.м.н. Спесівцев О.Г. та Телкова Г.В. Вже в Запоріжжі була запрошена на посаду асистента Соболевська Л.І, а пізніше – Жук Г.П., яка закінчила аспірантуру в Київському НДІ туберкульозу ім. Ф.Г. Яновського.

 

 

В 1957 р. після від’їзду завідувача кафедрою доцента Розенбліта Я.І., кафедру очолив СПЕСІВЦЕВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ, який прийшов до фтизіатрії після звільнення з Діючої Армії. В 1955 р. ним була захищена кандидатська дисертація. В 1958 році йому було присвоєно звання доцента, а в 1970 р. після захисту докторської дисертації – звання професора. В 1992 р. проф. Спесівцев О.Г. переведений на посаду професора-консультанта, а кафедру очолив колишній аспірант, який захистив кандидатську, а згодом докторську дисертації, став доцентом, професором – ШАЛЬМІН ОЛЕКСАНДР САМУЇЛОВИЧ. За керівництво проф. Шальміна О.С. діапазон кафедри значно розширився і вона набула статусу кафедри фтизіатрії та пульмонології.

 

 

 

З 2001 року, після переходу проф. Шальміна О.С. до роботи у Запорізький медичний університет, кафедру очолив доцент ПРОСВЄТОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ.

Наукові інтереси кафедри завжди були різноплановими з акцентом на проблемах діагностики та лікування туберкульозу, бронхіальної патології, про що свідчать виконані на кафедрі та захищені дисертаційні роботи. Вони відзеркалюють загальну тенденцію розвитку фтизіатрії в доантибактеріальний період та в еру антибіотиків.

Під керівництвом проф. Спесівцева О.Г. було захищено 2 докторська та 8 кандидатських дисертацій.

Науковці кафедри завжди залучали до наукової роботи курсантів, які ставали клінічними ординаторами, аспірантами, а деякі з них асистентами, доцентами, професорами. Викладачами ВУЗів стали колишні курсанти – доценти О.К. Герман, С.В. Панаітова, О.А. Растворов, О.М. Разнатовська, асистентами, кандидати медичних наук Л.І. Соболевська, Б.П. Лі, Л.М. Дереза, Ю.А. Сироватка, В.П. Бондаренко, В.І. Чижова, Ю.С. Солодовник. Колишній курсант О.С. Шальмін навчався в аспірантурі, став кандидатом, потім доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедри. Зараз він очолює кафедру фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету. Курсант Ю.В. Просвєтов, згодом аспірант, став доцентом, завідувачем кафедри фтизіатрії і пульмонології ЗМАПО, деканом терапевтичного факультету. Доценти кафедри к.мед.н. П.В. Басов, д.мед.н. Н.О. Скороходова та к.мед.н. А.Ю. Гусарова також є вихованцями кафедри. Учнем кафедри є також колишній курсант, генеральний директор Запорізького обласного ТМО “Фтизіатрія”, к. мед. н., доцент О.І. Ахтирський.

За час перебування інституту в м. Запоріжжі на кафедрі навчалось більш ніж 25 клінічних ордінаторів, магістр, 8 аспірантів.

 

Провідною в діяльності кафедри є підготовка та перепідготовка лікарів з фтизіатрії, дитячої фтизіатрії та пульмонології. Кафедра має широкі можливості щодо проведення навчання. Вона оснащена необхідною оргтехнікою, таблицями, муляжами та морфологічними препаратами.

Клінічною базою кафедри зараз є Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер (2 терапевтичні відділення та відділення анестизіології і інтенсивної терапії на 205 ліжок), 9-а лікарня м. Запоріжжя (пульмонологічне відділення на 60 ліжок) та протитуберкульозний диспансер № 2 м. Запоріжжя (диспансерне відділення та денний стаціонар). На головній базі кафедра має 3 учбові кімнати, аудиторію на 35 місць, кабінет завідувача, ординаторську, лабораторію. Крім того, одна учбова кімната розташована в пульмонологічному відділенні 9-ї міської лікарні. При Запорізькому ОПТКД створений і працює обласний центр діагностики плевральних випотів та дисемінованих процесів у легенях, що знаходиться під патронатом кафедри.

Педагогічна робота кафедри здійснювалась та здійснюється з курсантами основних та суміжних циклів – терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, організаторів охорони здоров’я. В останні роки на базі кафедри навчаються лікарі-інтерни. За період Радянського Союзу на циклах навчались лікарі-фтизіатри як України, так і інших регіонів Союзу, включаючи такі віддалені, як Камчатка, Чукотка, Сахалін, Середня Азія та інші. З отриманням Україною незалежності підготовка лікарів обмежена лише нашою державою. У зв’язку із зростанням в останні роки захворюваності на легеневу патологію в Україні і Запорізькому регіоні зокрема, кафедра розширила свою тематику в цьому напрямку і стала готувати лікарів-пульмонологів, дитячих фтизіатрів.

 

 З 1994 р. кафедра має назву – кафедра фтизіатрії і пульмонології.

Поряд з педагогічною та науковою діяльністю кафедра приймала активну участь спільно з закладами охорони здоров’я в питаннях організації боротьби з туберкульозом.

Науковці кафедри приймали участь у роботі всіх Всесоюзних і Українських з’їздах фтизіатрів. Тісна співпраця кафедри була і залишається зараз з ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім Ф. Г. Яновського АМН України” (м. Київ). Кафедра академії разом з Асоціацією фтизіатрів та пульмонологів області, облтубдиспансером приймала безпосередню участь в підготовці та виданню 9 збірників статей і доповідей науково-практичних конференцій фтизіатрів та пульмонологів. За останні 5 років співробітниками кафедри надруковано більш ніж 120 наукових робіт у різних виданнях України, запропоновано 15 методичних рекомендацій, видано 9 підручників та посібників з фтизіатрії та пульмонології.

Багато років головою обласного наукового товариства фтизіатрів був професор Спесівцев О.Г., який вніс значний внесок в справу перманентного навчання фтизіатрів, терапевтів та педіатрів області в справі профілактики, раннього та своєчасного виявлення туберкульозу. І зараз співробітники кафедри виступають з актуальних питань фтизіатрії і пульмонології на засіданнях Асоціації, науково-практичних конференціях фтизіатрів і пульмонологів області. Завідувач кафедри професор ПРОСВЄТОВ Ю.В. є віце-президентом обласної Асоціації фтизіатрів і пульмонологів, членом правління обласної Асоціації терапевтів. Доцент АХТИРСЬКИЙ О. І. – віце-президент обласної Асоціації фтизіатрів і пульмонологів, обласний позаштатний фтизіатр області.

Викладацький склад кафедри зараз наступний:

завідувач кафедри – доктор мед. наук, професор Просвєтов Ю.В.; доценти, доктор медичних наук  Скороходова Н.О. та кандидати медичних наук Басов П.В., Гусарова А.Ю., асистенти Барінов С.С., Левіч А.В.

Професор Просвєтов Ю.В. обіймає також посаду декана терапевтичного факультету ДЗ “ЗМАПО МОЗ України”.

На кафедрі навчається клінічні ординатори та лікарі-інтерни з пульмонології та фтизіатрії.

 

Кафедра і в подальшому буде нарощувати свій науковий потенціал та розширювати можливості підготовки та перепідготовки фахівців. Для цього у кафедри з її більш ніж 80-річними традиціями є як можливості та бажання, так і замовлення з боку органів практичної медицини.