Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії

Історія кафедри загальної практики - сімейної медицини

Кафедра загальної практики - сімейної медицини згідно наказу ректора була створена 1 лютого 1995 року (наказ стр 1, стр2)

Це була перша кафедра сімейної медицини в Україні. Кафедру формував та очолює професор Кошля Володимир Іванович.


Наукові інтереси кафедри охоплюють такі проблеми: серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця та судинні дистонії. 

 

Серед найбільш важливих наукових доробок кафедри сімейної медицини є, перш за все, виконання наукової роботи кафедри сімейної медицини: «Нейрогуморальний і ендотеліальний дисбаланс при ІХС, хронічній серцевій недостатності та  артеріальній гіпертензії і можливості їх медикаментозної корекції в умовах роботи сімейного лікаря».

 

За період роботи кафедри під керівництвом завідуючого кафедрою, доктора медичних наук, професора Кошлі В.І. були захищені 12 кандидатських дисертацій.

 

За даний період для виконання навчальних та лікувальних завдань для кафедри були придбані монітор артеріального тиску, ноутбук, 5 комп’ютерів, 2 електрокардіографи, холтер-монітор ЕКГ.

kompklasskompklass_1

Елекс 

 

На кафедрі впроваджені нові наукові методики:

  • добовий моніторинг артеріального тиску;
  • холтер-моніторування ЕКГ;
  • визначення судинорухової функції ендотелію;
  • визначення антикоагулянтних та фібринолітичних властивостей ендотелію;
  • визначення спірографіічних показників.


Участь кафедри у наукових форумах та конференціях.

 

Республіканська конференція

resp_konf

resp_konf_1resp_konf_2resp_konf_3

 

 

 

 

 

 

 

Співробітники кафедри приймали участь у роботі:

  • науково-практичних конференцій ЗМАПО;
  • з’їздах сімейних лікарів України;
  • у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю "Использование природных и преформированых факторов в восстановительном лечении и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в м. Запоріжжі в 2004 році;
  • у роботі ХVІ-го з'їзду терапевтів України в 2010 році в м. Києві;
  • у роботі ХV національного конгресу кардіологів України в м. Дніпропетровську в 2015 році;

Регіональні конференції

 

ознайомлення з продукцією фармацевтичних компаній

region_konfregion_konf_1region_konf_2region_konf_3

 

 

 

 

 

 

 

доповіді

dopovididopovidi_1dopovidi_2dopovidi_3