Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії

Співробітники кафедри загальної практики - сімейної медицини

Общая сотрудники

 

  Завідувач кафедри -

заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Кошля Володимир Іванович

Koshlya

Викладачі кафедри:

Д.мед.н., професор Дмитрієва Світлана Миколаївна

Dmitrieva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.мед.н., доцент Івахненко Наталія Тимофіївна 

Ivahnenko 

 

 

 

 

 

 

К.мед.н., доцент Коваленко Юрій Борисович

Kovalenko                                       

 

 


 

 

 

 

Д.мед.н., доцент Левада Олег Анатолійович

 Levada

 

 

 

 

 

 

 

К.мед.н., доцент Кульбачук Олександр Сергійович 

Kulbachuk 

 

 

 

 

 

 

 

К.мед.н., асистент Марченко Ольга Олександрівна

Marchenko 

 

 

  

 

 

 

 

К.мед.н., доцент Кліцунова Юлія Олександрівна

 Клицунова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.мед.н., асистентСоловйов Олександр Володимирович

Соловьёв    

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборант: Єгорова Нела Михайлівна

P60204-102608

  

  

Науковий напрямок кафедри

Серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця та судинні

 дистонії.

Досягнення кафедри

 

За час роботи співробітниками кафедри загальної практики - сімейної медицини опубліковано біля 500 наукових статтей та тез, ряд методичних рекомендацій та посібників.

 

 Пос 1  Пос 2 Пос 3 Пос 4 Пос 5

Науково-практичні конференції 

Кафедра приймає участь у роботі Всеукраїнської асоціації сімейної медицини, у роботі Національних та міжнародних конгресів по кардіології, ревматології, психіатрії, дерматове-нерології, організує роботу "Асоціації сімейної медицини Запорізької області".

Завідувач кафедри д.мед.н., проф.  Кошля В.І. є членом ряду міжнародних академій, Президентом міжнародної академії сімейної медицини, нетрадиційних та природніх методів лікування, Головою асоціації сімейної медицини Запорізької області, а співробітники кафедри - її членами. У межах діяльності асоціації колектив кафедри організовує проведення науково-практичних конференцій для лікарів загальної практики/сімейної медицини.

В рамках роботи ДЗ ЗМАПО спільно з "Асоціацією сімейної медицини Запорізької області" та «Міжнародною академією сімейної медицини, нетрадиційних та природніх методів лікування» 2 рази на рік проводяться науково-практичні конференції по актуальних питання сімейної медицини.

 

За період роботи «Асоціації сімейної медицини Запорізької області» проведено 16 науково-практичних конференцій.

 

Diyalnist

Diyalnist_1

Diyalnist_2

Diyalnist_3

Diyalnist_4

Diyalnist_5

Diyalnist_6 Diyalnist_7

Під керівництвом д.мед.н., проф. В.І. Кошлі виконано 14 кандидатских дисертацій, затверджених ВАК України, проводиться виконання наукових робіт по 2 кандидатським дисертаціям.