Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра кардіології

Співробітники кафедри кардіології

Docenko

 

Зав. кафедрою:

д.мед.н., проф. Доценко Микола Якович

 

 

 

 

 

Доценти: к.мед.н. Боєв С.С., к.мед.н. Шехунова І.О., к.мед.н. Молодан О.В.

Асистенти: к.мед.н. Герасименко Л.В., к.мед.н. Дєдова В.О., к.мед.н.,Малиновська О.Я

Лаборант: Сизова І.Д.

 

Співробітники кафедри кардіології

Docenko

Доценко Микола Якович - завідувач кафедри, д.мед.н., професор.

У 1973 р. закінчив Запорізький державний медичний інститут.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук.

У званні професора затверджений у 2003 р.

Завідує кафедрою кардіології з 2005 р.

Має вищу кваліфікаційну категорію з кардіології.

Є автором 310 наукових праць, має п’ять винаходів, 8 монографій, 8 посібніків. 

Boev

Боєв Сергій Сергійович - к.мед.н., доцент.

У 1975 р. закінчив Запорізький державний медичний інститут.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

У званні доцента затверджений у 1994 р.

Працює на кафедрі кардіології з 1981 р.

Має вищу кваліфікаційну категорію з кардіології.

Відповідальний за навчально - методичну роботу на кафедри.

Є автором більш як 186 наукових праць, 9 учбово-методичних посібників, 8 методичних рекомендацій, 10 раціоналізаторських пропозицій, 12 інформаційних листів.

Shehunova

Шехунова Ірина Олександрівна- к.мед.н., доцент.

У 1983 році закінчила Запорізький державний медичний інститут

У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

У званні доцента затверджена у 1996 р.

Працює на кафедрі з 1990 р.

Має вищу кваліфікаційну категорію з кардіології.

Відповідальна на кафедрі за наукову роботу.

Автор 128 наукових робіт та 6 учбово-методичних посібників, 5 методичних рекомендацій, 5 інформаційних листів.

image АВ

Молодан Олександр Вікторович - к.мед.н., доцент.

У 1988 році закінчив Запорізький державний медичний інститут

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

У званні доцента затверджений у 2007 р.

Працює на кафедрі з 2003 р.

Має вищу кваліфікаційну категорію з кардіології.

Автор 112 наукових робіт та 5 учбово-методичних посібників, має 3 деклараційний патенти України на винахід.

Gerasimenko

Герасименко Лариса Вікторівна - к.мед.н., асистент.

У 1999 р. закінчила Дніпропетровську державну медичну академію.

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук.

Працює на кафедрі з 2007 р.

Має вищу кваліфікаційну категорію з кардіології.

Відповідальна на кафедрі за інформаційну, лікувальну роботу.

Автор 76 наукових робіт має 1 деклараційний патент України на винахід, 2 інформаційних листа, 2 нововведення.