Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра кардіології

Історія кафедри кардіології

 
                                                             Кафедра кардіології заснована в м. Запоріжжі в липні 1976 р.
slide0001-2
   Завідуючим кафедрою з часу заснування і по 2004 рік був Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., професор Селівоненко Василь Гуринович.
У 1966 р. захистив дисертаційну роботу на тему «Електроліти (калій і натрій) сироватки крові, сечі та слини при хронічній серцевій недостатності» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему «Біохімічна та інструментальна характеристика міокардіодистрофій». У 1992 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України».
 
          Селівоненко В.Г. був автором більш 300 наукових робіт, у тому числі 2 монографій, 7 учбових посібників, 6 винаходів. Наукові інтереси кафедри під час керівництва професора Селівоненко В.Г. були досить різноманітні, однак головна тема досліджень - ішемічна хвороба серця (фактори ризику, патогенез, лікування, в тому числі і нетрадиційні методи лікування), гіпертонічна хвороба і симптоматичні артеріальні гіпертензії, міокардіодистрофії і хронічна недостатність.  

           В різні роки на кафедрі плідно працювали: д.мед.н., професор Сиволап В.Д. (1976-1992 рр.), к.мед.н., доцент Овчаренко В.Т. (1976-1996 рр.), к.мед.н., доцент Кармазь І.Ф. (1976-1987), к.мед.н., доцент Зеленська Л.М. (1976-1980), д.мед.н., професор Медведєва В.М. (1981-1993), к.мед.н., доцент Морозов О.І. (1980-1992), к.мед.н., доцент Порада Л.В. (1992-2011). 

 

Docenko

 

  З 2005 року і по теперішній час кафедру кардіології очолює д.мед.н., професор Доценко Микола Якович - висококваліфікований клініцист, із широким діапазоном наукових досліджень. У 1983 р. з успіхом захистив кандидатську дисертацію, у 1996 р. - докторську дисертацію. У званні професора затверджений у 2003 р. Доценко М.Я. є автором 330 наукових праць, має шість винаходів, 9 монографій, 9 посібніків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG каф кардиологии общая

В даний час професорсько-викладацький склад кафедри кардіології:

 • завідуючий кафедрою д.м.н., професор Доценко М.Я.;
 • доценти: к.мед.н. Боєв С.С., к.мед.н. Шехунова І.О., к.мед.н. Молодан О.В., к.мед.н. Герасименко Л.В.
 • асистенти: -к.мед.н. Малиновська О.Я.,  к.мед.н. Дєдова В.О..

       На кафедрі виконані наступні кафедральні НДР: «Порівняльна оцінка ЕКГ, зареєстрованої в різних системах відведень у хворих на стенокардію» (1977-1979 р.р.), «Діагностична цінність ортостатичної проби для виявлення прихованої вінцевої недостатності» (1980-1981), «Роль деяких факторів ризику у патогенезі ішемічної хвороби серця у робітників трансформаторного підприємства» (1982-1986), «Взаємозв'язок між біоелектричною, механічною активністю міокарда, гемодинамікою і деякими гормональними системами у хворих кардіоміопатіями» (1986-1990), «Вивчення структури здоров'я робітників комбінату комунальних підприємств ПО « Дніпроенерго» та ви­рішення задач профілактики захворювань» (1991-1992), «Особливості розвитку та клінічного перебігу різних форм хронічної ІХС з розробкою індивідуального підходу до лікування хворих» (1993-1996), «Вплив антиангінальної терапії на перекисне окислення ліпідів і антиоксидантну систему у хворих на стабільну стенокардію напруги» (1997-1999), «Оцінка впливу деяких інгибіторів ангіотензинперетворюючих ферментів на гемодинаміку у хворих на хронічну серцеву недостатність» (2000-2004),  «Клініко-психологічні і патогенетичні аспекти корекції дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця і гіпертонічну хворобу» (2005-2010), «Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих зі стигмами та фенотипами дисплазії сполученої тканини»  (2011-2014).

       На цей час професор М.Я. Доценко очолює кафедральну наукову роботу: «Зміни структурно-функціонального стану серця, судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензіею: провокуючі та стримуючі фактори,  розвиток  ускладнень та можливості їх лікування» 2020-2024 рр.

За період існування кафедри виконано і успішно захищено 3 докторських і 20 кандидатських дисертацій. За ці роки на кафедри було підготовлено 8 аспірантів і 49 клінічних ординатори. В останні роки кафедра на контрактній основі проводить підготовку в клінічний ординатурі іноземних громадян з Йорданії, Еквадору, Шрі-Ланки, Грузії, Лівану, Палестини, Египту, Марокко, Тунісу.

 

Клінічні бази кафедри:

НКУ "Міська  лікарня 9" - кардіологічне відділення на 40 ліжок, КУ ”Обласний медичний цент серцево-судинних захворювань” ЗОР.

Викладачі кафедри надають лікувальну, консультативну допомогу в пiдроздiлах полiклiнiки та стаціонару, також на виїздах у райони.

На кафедрі учбовий процес проводиться в аудиторії на 50 місць, кабінеті завідуючого кафедрою, а також у 4 учбових кімнатах і в 2 кабінетах функціональної діагностики. Викладання ультразвукової діагностики в кардіології проводиться к.мед.н., доцентом Молоданом О.В. в КУ ”Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань” ЗОР.

 

На кафедрі кардіології проводяться наступні цикли:

 • Амбулаторна кардіологія.
 • Спеціалізація по кардіології.
 • Спеціалізація по функціональній діагностиці.
 • Ультразвукова діагностика в кардіології.
 • Невідкладна кардіологія.
 • Терапевтичні аспекти функціональної діагностики.
 • Стажування з кардіології.
 • Стажування з функціональної діагностики.
 • Питання кардіології в практиці сімейного лікаря.
 • Серцево-судинні захворювання асоційованні з атеросклерозом.
 • Гострий коронарний синдром: діагностика та лікування.
 • Актуальні  питання клінічної кардіології

По всім циклам розроблені тематичні та учбові плани лекцій і практичних занять, складені та затверджені на методичних нарадах кафедри методичні розробки лекцій і практичних занять, перелік рекомендованої літератури. Поряд із традиційним навчанням на кафедрі розробляються і впроваджуються нові форми і методи учбової роботи: семінари, ділові ігри, вирішення конкретних ситуаційних задач, лекції-дискусії, оглядові лекції до теоретичних проблем кардіології, проблемні лекції.

Оснащення кафедри технічними засобами навчання та лікувально-діагностичною апаратурою:  комп’ютери, принтер, тренажер "Вітім", мультімідійний проектор, ноутбук, веб – камера. Електрокардіограф багатоканальний, поліграф, реоплетизмограф, електрокардіоаналізатор, ехокардіограф з М -, В- і кольоровим Д-режимами, лазерна установка, апарат "Олімп", апарат моніторінгу артеріального тиску.

За останній час кафедрою організовано та проведено 2 регіональних науково-практичних конференції, які були внесені до Реєстру МОЗ і АМН України на 2007р. і 2009р.:

 • в листопаді 2007 р. - регіональна конференція лікарів Південно-Східної України «Диференціація підходів до лікування ішемічної хвороби серця»;
 • в лютому 2009 р. - науково-практична конференція «Ішемічна хвороба серця та патологія суміжних органів та систем».

Викладачі кафедри постійно брали участь в республіканських, регіональних та обласних конференціях (доповіді, публікації):

 • I національному конгресі «Человек и лекарство – Украина» (м. Київ, березень 2008р.);
 • IХ, Х, ХI, ХI Національному конгресі кардіологів України  (м. Київ, вересень 2008, 2009, 2010, 2011рр..);
 • науково-практичної конференції «Пріоритетні питання діагностики і терапії внутрішніх хвороб».  (м. Харків, жовтень 2008р.);
 • науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання медицини і фармації» (м. Запоріжжя, жовтень 2008р.);
 • навчально-методичної конференції «Сучасні технології діагностики та контролю знань в навчальному процесі» (м. Запоріжжя, листопад 2008р.);
 • підсумкових науково-практичних конференціях (м. Запоріжжя, грудень 2008, 2009, 2010, 2011р.);
 • науково-практичної конференції. «Ішемічна хвороба серця та патологія суміжних органів та систем» (м. Запоріжжя, лютий 2009р.).
 • науково-практичної конференції. «Щорічні терапевтичні читання, присвячені 30-річчю з дня заснування ДУ “Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України”» (Харків, 2010);
 • всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні аспекти інтенсивної терапії невідкладних станів»( Запоріжжя, 2010);
 • всеукраїнській науково-практичній конференції. ”Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (в рамках виконання Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні)”, (Київ, 2010);
 • VIII навчально-методичній конференції ДЗ „ЗМАПО МОЗ України” «Сучасні педагогічні системи  у післядипломній освіті» (м.Запоріжжя,  30 червня 2011р);
 • науково-практичній конференції «Хронічна серцева недостатність як мультидисциплінарна проблема: практичні аспекти» (Київ, 2011);
 • V Всеукраїнській науково-практичній інтернет - конференції „Актуальні питання щодо аналізу стану здоров’я” (Луганськ, 2011);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні питання медицини і фармації» (Запоріжжя, 2011);
 •  72-ій підсумковій науково-практичній конференції ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (Запоріжжя, 2011);
 • VI міжрегіональній науково-практичній конференціії молодих вчених «Актуальні питання клінічної медицини» (Запоріжжя, 2012);
 • 73-ій підсумковій науково-практичній конференціії ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» (Запоріжжя, 2012).
  • Іnternational scientific and practicial conference. – 1 December 2017, Scotland, United Kingdom.
  • ХІV науково-методична конференція «Сучасні інформаційні технології в післядипломному навчанні лікарів» 2017р., Запоріжжя;
  • Науково- практична конференція «Актуальні питання внутрішньої медицини від клінічних досліджень до клінічної практики» 17-18 травня 2017, Дніпро;
  • II Міжнародній науково-практичній конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів» (Івано-Франківськ , Яремче.2016)
  • Науково-практична реєстрована конференція. «Креативні напрямки в діагностиці, патогенезі, лікуванні та профілактиці внутрішніх хвороб» 2016 р, Запоріжжя;
  • XIII Науково-методична конференція присвячена 90 річниці ДЗ « ЗМАПО МОЗ Україні» 2016, Запоріжжя,
  • Науково- практична конференція з міжнародною участю, присвяченої пам‘яті академіка Л. Т. Малої. «Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань» 21 квітня 2016р., Харьків;

Кафедра кардіології тісно співпрацює з кафедрою кардіології та функціональної діагностики НМАПО ім. Шупіка.